АВК-5 3.3.3.1

розміщено в: АВК-5 | 0

З 13.11.18р. розробник НПФ “АВК Созидатель”  розповсюджує поновлення до програми АВК -5.

Зміни які увійшли в поновлення.

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.3.3 враховані актуальні дані для визначення вартості будівельних робіт, а також введено ряд представлених нижче доповнень і змін:

  1. Запропоноване за замовчуванням значення середньомісячної заробітної плати визначено відповідно до Наказу Мінрегіону від 27.07.2018 № 196 з урахуванням даних, оприлюднених на офіційному веб-сайті Державної служби статистики щодо динаміки середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2010-2017 роках та індексу споживчих цін на 2018 (Сценарій 2), затвердженого Постановою КМУ від 31.05.2017 № 411 (ЦО 12 2017, ст. 17) і складає:

6251 Х 111,4/100 = 6963,61 грн

  1. Вартість матеріалів і устаткування прийнято станом на 1.10.2018 р. з урахуванням індексу зміни вартості робіт, наведених у листі Мінрегіонбуду України № 7/15.3/10900-18 від 17.10.2018.
  2. Усереднені відсоткові показники вартості експертизи та проектних робіт приведені у відповідність зі Зміною № 3 ДСТУ Б.Д.1.1-7: 2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затвердженої Наказом ДП «УкрНДНЦ» № 334 від 24.09.2018.

Примітка: після встановлення оновлення 3.3.3 у раніше створених будовах вартість експертизи та проектних робіт будуть перераховані автоматично.       

 4. Внесені усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів станом на 01.11.2018 рік.

  1. 5. Удосконалено вбудований розрахунок прибутку в будовах на будівельні, ремонтні та гірничі роботи:

5.1 Якщо в Договірній ціні значення прибутку, розраховане за нормативними показниками, перевищує 15% від вартості прямих та загальновиробничих витрат, до обмеження розміру прибутку, який приймається в наступних розрахунках, додано визначення розрахункового показника прибутку, що відповідає 15-ти відсотковому обмеженню. Цей розрахунковий показник буде враховано при перенесенні будови у підсистему Підрядник для формування вихідних документів про виконані будівельні роботи за звітний період.

5.2 У підсистемі Підрядник ліквідовано раніше прийняте обмеження на розмір прибутку; розрахунок виконується за показником прибутку, що був переданий із Договірної ціни.

6. У нормативно-довідкову інформацію (НДІ) додано розділи «Матеріали по проекту» та «Машини по проекту», а також реалізовані наступні можливості для роботи з ресурсами по проекту:

6.1 Відповідні розділи організовані в переліку «Ресурси» будови/об’єкта/локального кошторису/ виділеної групи позицій, в яких передбачені пункти для роботи з ресурсами по проекту: редагування, видалення, заміна тощо.

6.2 Надано можливість використовувати ресурси по проекту в «Класифікаторі замін ресурсів» для групової заміни ресурсів.

6.3 При внесенні інформації в НДІ Користувача дозволено використання ресурсів по проекту.

7. Користувачеві надана можливість створювати в підсистемі «Договірна ціна» будову, для якої кошторисний прибуток розраховується не від загальної трудомісткості будівництва згідно ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, а відсотком від виробничої собівартості робіт і витрат підрядника – у складі загальної вартості кожної кошторисної позиції документів «Договірна ціна» і «Акт приймання виконаних робіт», що випускаються в форматі комерційних кошторисів. При цьому:

7.1 Процентні нормативи кошторисного прибутку від собівартості задаються Користувачем при створенні будови і редагуванні Реквізитів будови – норматив прибутку від собівартості роботи і інших витрат і норматив прибутку від вартості матеріалів і обладнання поставки підрядника.

7.2 В реквізитах будови запропоновано новий варіант завдання адміністративних витрат – відсотком від зарплати робітників. Аналогічний спосіб (від зарплати робітників) доступний в реквізитах будови і для загальновиробничих витрат (числові параметри Н19 і Н20).

7.3 У складі загальної вартості кошторисної позиції враховуються, крім прямих витрат, її накладні витрати (сума загальновиробничих і адміністративних витрат) і загальний прибуток.

7.4 Екран Ф127 кошторисних позицій локального кошторису доповнено новою графою «Загальна вартість», в якій представлена сума прямих витрат, накладних та загального прибутку кожної кошторисної позиції. Колишня графа «Загальна вартість» перейменована в «Прямі витрати».

7.5 Для кошторисної позиції виду «робота» надано в спеціальному екрані можливість аналізувати всі складові частини її загальної вартості і задавати «в лоб» ринкову розцінку роботи. У складі ринкової розцінки прийнято враховувати вартість роботи (зарплата робітників + експлуатація машин + накладні витрати) і прибуток від цієї вартості. Зазначений екран викликається пунктом Сервісу «Ринкова розцінка і структура загальної вартості при розрахунку прибутку від собівартості».

7.6 За аналогією з «Цінами ресурсів» будови організована можливість дивитися і редагувати «Розцінки робіт». Екранна «Відомість розцінок робіт» містить розцінки всіх позицій-робіт і застосовані в будові РРР (Ресурсні Ринкові Розцінки) та дозволяє редагувати ці розцінки. Тут же представлені загальні на будову, об’єкт, локальний кошторис кількості кожної задіяної в будові позиції-роботи і їх загальні (з урахуванням вартості всіх матеріалів) вартості одиниці виміру і всього.

Та ж iнформацiя в розрізі об’єкту, локального кошторису, кошторисної позиції представлена в екранній таблиці «Відомість розцінок роботи».

Для кожного пошукового образу позиції-роботи представлений сумарний кошторисний прибуток для будови, об’єкта, локального кошторису, кошторисної позиції; для самих позицій вказані їх фактичні відсотки кошторисного прибутку від роботи.

7.7 Склад Регіонів будови доповнений можливістю створювати спеціальні Регіони ринкових розцінок. Тут ринкові розцінки (ті, що відмінні від розцінок, розрахованих за процентним нормативом  прибутку від собівартості роботи, вказаним для будови) можуть бути введені для норм-робіт і для РРР. Прийнятий для будови Регіон ринкових розцінок задається в реквізитах будови. Сервіс для такого Регіону аналогічний сервісу Регіону цін ресурсів.

7.8 Враховано, що всі, необхідні для спорудження об’єкта будівництва інші витрати підрядника, як і всі його прямі витрати на виконання будівельних робіт, повинні приносити прибуток у відсотковому нормативі, зафіксованому в Контракті.

Екран редагування іншої витрати (Ф107) доповнено ознаками «Витрата замовника» i «Облік прибутку», які уточнює Користувач.

Якщо задана ознака «Витрата замовника», то така витрата не враховується в «Договірній цiнi» i в «Актi приймання виконаних будiвельних робiт».

У вартості іншої витрати підрядника можуть бути враховані її накладні витрати; у даному випадку – адміністративні витрати, які нараховуються, якщо визначена трудомісткість витрати.

Якщо для іншої витрати задана ознака «Облік прибутку», то в загальній вартості витрати буде врахований i її прибуток. За замовчуванням, всі інші витрати підрядника задані з ознакою «Облік прибутку».

7.9 Вихідний документ локального кошторису за формою №1 містить в своїй кінцівці дані про сумарні накладні витрати і прибутки (від собівартості робіт, матеріалів і устаткування поставки підрядника).

Склад вихідних документів будови (а для підсистеми «Підрядник» – об’єкта) аналогічний складу вихідних документів при «Комерційному кошторисі» з прибутком за  ДСТУ. На додаток до нього представлена таблиця «Розрахунок накладних витрат, прибутку і загальної вартості інших витрат».

Новий вихідний документ «Підсумкова відомість розцінок робіт» є твердою копією екрану «Відомість розцінок робіт будови».

7.10 До розділу «Довідка» додано документ «Вартість будови з прибутком від собівартості».

8. У стандартній НДІ враховані такі доповнення та зміни:

8.1 Внесені зміни в СОУ-Н-МЕВ 40.1-00130044-602/89:2013 Частина 2 Паротурбінні установки згідно з листом № 09/03-202 від 14.06.2018 року.

8.2 Додані СОУ Д.2.4-39620512-001:2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Видалення пнів методом подрібнення», СОУ Д.2.7-39620512-002:2017 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Подрібнювач пнів FSI B22, потужність 10,5 кВт», узгоджені ТК 311 (лист №174 від 18.06.2018р.) і затверджені наказом ТОВ «БК «ПОЛТАВА-БІЛД». Нормам присвоєно пошуковий образ БП1…

8.3 Додані СОУ Д.2.4-39620512-002:2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Зрізання гілок і стовбурів дерев в умовах міста, подрібнення деревини», СОУ Д.2.7-39620512-003:2018 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Рубильна машина DP 660 ТК», узгоджені ТК 311 (лист №174 від 18.06.2018р.) і затверджені наказом ТОВ «БК «ПОЛТАВА-БІЛД». Нормам присвоєно пошуковий образ БП2…

8.4 Додано СОУ Б Д.2.2-13617440-001:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Аеродроми», зміна №4, узгоджена ТК 311 (лист №172 від 24.07.2018р.) і затверджена наказом ТОВ «Дорожнє будівництво «АЛЬТКОМ».

8.5 Додано СОУ Д.2.2-32794511-009:2011 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги та аеродроми», зміна №2, узгоджена ТК 311 (лист №173 від 27.04.2018р.) і затверджена наказом ТОВ «Дорожнє будівництво «АЛЬТКОМ».

8.6 Додано СОУ Д.2.4-32794511-001:2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Аеродроми», узгоджено ТК 311 і затверджено наказом ТОВ «Дорожнє будівництво «АЛЬТКОМ». Нормам присвоєно пошуковий образ СА4…

8.7 Додані СОУ Д.2.4-03358222-001:2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Кругове різання асфальтобетонних покриттів», СОУ Д.2.7-03358222-001:2018 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Фреза навісна на базі екскаватора-навантажувача JCB 3CX SM для кругового різання асфальтобетонних покриттів», узгоджені ТК 311 (лист №175 від 03.07.2018р.) і затверджені наказом Комунальне підприємство «Чернігівводоканал» Чернігівської місцевої ради. Нормам присвоєно пошуковий образ ЧВ1…

  1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 546 від 11 липня 2018 року, прогнозний індекс інфляції для другого року будівництва прийнятий у розмірі 110,1%.

10.Розширено можливості при формуванні окремих вихідних документів:

10.1 У реквізитах Дефектного акту додана ознака «Друк заголовків» для відображення у вихідному документі Частин, Відділів, Розділів.

10.2 У вкладці «Додаткові дані» при редагуванні ОВД «Відомості обсягів» додана ознака для відображення рядків-приміток.

10.3 Створено вихідний документ «Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису» для будов, у яких передбачено розрахунок ЗВВ від заробітної плати у прямих витратах (при завданні числових параметрів Н19 та Н20).

11. Список ресурсів позиції-робота доповнений довідковими даними про витрати труда робітників, зайнятих на ремонті, ТО та перебазуванні будівельних машин та механізмів.

12. Метод розрахунку ЗВВ (по ДСТУ або від зарплати у прямих витратах)

задається на всю будову, для чого у екрані Ф153 організовано нову вкладку «Параметри ЗВВ».

13. Внесені зміни у введення/виведення ИБД для реалізації можливості виводити ресурси по проекту та задавати метод розрахунку ЗВВ.

Крім того, для будов Мінпромполітики та ЖКГ у перелік глав інших витрат додана 15 глава.

14. У зв’язку з тим, що у НДІ Користувача можна створювати ресурси по проекту, внесені зміни у документ «Формат_НДІ_ПТ.doc», які реалізовані у програмі.

15. Сервіс «Інших функцій» доповнено пунктом «Сформувати журнал будов».

Доповнення та зміни 3.3.3.1

  1. До стандартної НДІ додані СОУ НАЕК 143-1:2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи. Частина 1. Автоматизовані системи управління технологічними процесами »та СОУ НАЕК 143-2:2018« Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи. Частина 2. Вимірювальна техніка та метрологія ». Нормам присвоєно пошуковий образ РА1 та РА2 відповідно.
  2. Виправлені помилки оновлення 3.3.3.

– у вихідний документ «Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису» потрапляли окремо стоячі позиції матеріалів та устаткування;

– збій при виконанні пункту меню редагування позиції-робота «Виділення матеріально-технічних ресурсів в самостійну позицію локального кошторису» у підсистемі Підрядник.