АВК-5 3.4.1

розміщено в: АВК-5 | 0

З 20.06.19р. розробник НПФ “АВК Созидатель”  розповсюджує поновлення до програми АВК -5. редакції 3.4.0

Зміни які увійшли в поновлення.

  1. На підставі листа ТОВ «Науково-технічний центр» «Економіка ремонтного виробництва» від 11.03.2019р. № 10-Е/1 враховані наступні розрахункові показники для визначення вартості робіт з ремонту основних фондів підприємств:

– усереднена вартість людино-години за розрядами робіт при виконанні ремонтних робіт (тарифна сітка 2) згідно Таблиці 1 Додатка 1 до листа;

– усереднена вартість людино-години за розрядами робіт при виконанні ремонтних робіт із важкими та шкідливими умовами праці (тарифна сітка 3) згідно Таблиці 2 Додатка 1 до листа;

– усереднена вартість людино-години за розрядами робіт для верхолазних робіт (тарифна сітка 4) згідно Таблиці 3 Додатка 1 до листа;

– усереднена вартість людино-години водолазів за класами (тарифна сітка 11) згідно Таблиці 4 Додатка 1 до листа;

– усереднені показники для визначення розміру кошторисного прибутку за видами робіт згідно Додатку 4 до листа.

2. Внесені усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів (станом на 01.06.2019 року).

  1. До нормативно-довідкової інформації (НДІ) додані:

3.1. СОУ Д.2.4-01190043-001:2013 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Регулювання зусиль у постійних відтяжках металевих радіотелевізійних щогл», узгоджених Мінрегіоном України (лист від 23.07.2013 №8/15-229-13) і затверджених Наказом Концерном «Радіомовлення, Радіозв’язку і Телебачення». Нормам присвоєно пошуковий образ ТВ1 …

3.2 СОУ Д.2.2-33053410-001:2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Підсилення залізобетонних конструкцій матеріалами з вуглецевими волокнами ТМ Sika», узгоджених Технічним комітетом стандартизації ТК 311 (лист від 10.12.2018 №198) і затверджених Наказом ТОВ «СІКА Україна». Нормам присвоєно пошуковий образ СУ1…

  1. У вбудованому розрахунку “Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами” (інша витрата П145) реалізовані додаткові можливості – облік фактичних дат будівельного процесу через відповідні їм коефіцієнти інфляції.

4.1. Облік дати кошторисних цін будівництва (вона вказується в Зведеному кошторисному розрахунку і в Договірної Ціні) – через відповідний коефіцієнт інфляції від дати кошторисних цін будівництва до 1 січня першого року будівництва – новий параметр-характеристика КС1454;

4.2. Облік дати початку будівельних робіт першого календарного року будівництва – через відповідний коефіцієнт інфляції на цю дату; цей параметр визначається Користувачем на основі прогнозного коефіцієнта інфляції першого року будівництва (КС1451) – новий параметр-характеристика КС1455;

4.3.Облік дати закінчення робіт у другому календарному році будівництва – через коефіцієнт інфляції на дату закінчення робіт; цей параметр в редакції програми 3.4.1 уточнюється Користувачем в складі рядка Вихідних даних вбудованого кошторисного розрахунку на основі прогнозного числового значення коефіцієнта інфляції другого року будівництва (КС1452).

4.4. При формуванні розрахункових коефіцієнтів, що відповідають різним коефіцієнтам інфляції, прийнято (відповідно до листа Мінрегіону України 26.03.2015 №7/15-3282), що інфляція, яка перевищує 10% враховується з коефіцієнтом 1,0 і впливає на кошторисні ціни стрибкоподібно, один раз , але в свою повну відсоткову міру.

4.5. У стандартному вбудованому розрахунку за замовчуванням, як і раніше, прийнято, що будівництво триває один рік – протягом всього першого календарного року.

  1. Перенесення будови із підсистеми «Договірна ціна» до підсистеми «Підрядник», а також перехід до наступного звітного періоду/наступної частини звітного періоду доповнені аналізом на наявність інших витрат, у яких вартість або/та трудовитрати задані числовими значеннями. Якщо у будові присутні такі витрати, то внаслідок аналізу програма надасть відповідне інформаційне попередження та буде сформований протокол з переліком таких витрат.

Примітка: Числові значення вартості або/та трудовитрат у затратах не процентуються автоматично в залежності від об’єму виконаних робіт у поточному періоді. Крім того, при переході на наступний звітний період числові значення показників в таких витратах будуть перенесені повністю.

Нагадуємо, що відмовитися від числових значень показників витрат можна декількома способами:

– видалити числові значення безпосередньо у кожній окремій витраті;

– при перенесенні будови із підсистеми «Договірна ціна» до підсистеми «Підрядник» в екрані Ф154-2 актуалізувати ознаку «Скидання вартісних показників інших витрат»;

– при редагуванні реквізитів будови для «Договірної ціни» або «Акта КБ-2В», у вкладці «Показники витрат» актуалізувати ознаку «Відмова від числових значень вартісних показників інших витрат» та вийти зі збереженням.