ПК АС4 Кошторис редакції 19.1.010

розміщено в: Без категорії | 0

Починаючи з цієї версії, Ви можете випускати документ «Ведомость сметной стоимости строительства домов, зданий, сооружений, объектов линейно-транспортной инфраструктуры, входящих в пусковые комплексы». Документ формується за проектом і лише в тому випадку, коли в структуру цього проекту включено Пускові комплекси, а за ними сформовано Зведені кошторисні розрахунки.

Для того, щоб отримати таку можливість, Вам треба повідомити програмі, що Ви бажаєте створювати проекти не з трьох (як це відбувається автоматично) чи чотирьох, а з п`яти рівнів. При цьому другий рівень структури проектів мусить називатися не чергою, а пусковим комплексом. Ці налаштування Вашої роботи мають бути задані на першій закладці форми «Налаштування режимів роботи»:

Примітка: Параметри Зведених кошторисних розрахунків за пусковими комплексами приймаються згідно параметрам будівництва.