АВК-5 3.6.0

розміщено в: АВК-5 | 0

 • У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.6.0 передбачено:
  1. Враховані актуальні розрахункові показники:

  1.1. На підставі Листа Міністерства соціальної політики від 28.08.2020 р. № 3501-06/2019 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2021 рік» прийняті наступні значення середньомісячної тривалості робочого часу:

  – для ТС №№ 1-7; 11-21 (у відповідності з даними щодо 40-годиного робочого тижня) – 166,17 годин;

  ТС №№ 8-10 (у відповідності з даними щодо 30-годиного робочого тижня) – 125 годин;

  ТС № 22 (у відповідності з даними щодо 36-годиного робочого тижня) – 150 годин.

  1.2. За умовчанням розмір середньомісячної заробітної плати прийнято на рівні мінімально допустимого значення, яке може бути враховане при складанні інвесторської кошторисної документації у 2021 році.

  Згідно з Наказом Мінрегіону від 20 жовтня 2016 року  № 281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів» (зареєстровано  в Мін’юсті 11 листопада 2016 року за № 1469/29599), на підставі даних, оприлюднених на офіційному веб-сайті Державної служби статистики щодо середньомісячної заробітної плати у будівництві за 2020 рік та індексу споживчих цін на 2021 рік (Постанова КМУ від 29.08.2020 № 671) зазначений рівень складає:

  9832 Х 1,081 = 10628,39 грн.

   

  1.3. Враховані Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин і механізмів та Усереднені показники транспортних витрат станом на 01.03.2021 р.

  Усереднені коефіцієнти до вартості запасних частин, матеріальних ресурсів, зазначених в РД 200 УССР 84001-3-88 «Норми витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів і автобусів», складають величини:

   

  запасні частини (Кзч)                   36,68 х 1,005 = 36,86   рази

  матеріальні ресурси (Км)           32,58 х 1,005 = 32,74 рази

   

  1.4. Змінено значення параметрів для визначення розміру коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (витрата П145).

  Параметри для розрахунку щодо індексів інфляції прийняті у відповідності з постановою КМУ від 29 липня 2020 р. № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки».

  Примітка: нагадуємо, що при умові розрахунку інфляції з використанням кошторисного розрахунку, наведеного у витраті  П145,  параметри щодо термінів будівництва (КС145МП, КС145М та КС145ТБ) мають бути відкориговані у відповідності до умов певного об’єкту будівництва.

  1.5. Значення відпускних цін для матеріалів та устаткування виведені станом на  1.03.2021 р. з урахування показників в розділі «Економічна діяльність» Державної служби статистики.

  Примітка: Звертаємо увагу, що зазначені ціни запропоновані у якості орієнтиру и мають бути уточнені в процесі складання кошторисної документації у відповідності до чинних нормативних вимог по результатам проведеного аналізу.

  1. Внесені зміні у представлення інформації окремих екранів:

  2.1. У екранах: список будов (Ф120), список об’єктів (Ф131), список локальних кошторисів (Ф125), список позицій ЛК (Ф127) додана можливість відображення даних у формі таблиць з сіткою. Така можливість запропонована за умовчанням. Для відмови потрібно змінити умову «Відображення таблиць з сіткою» в Настройках інтерфейсу сервісу Інших функцій на головному екрані.

  2.2. Змінено перелік та порядок розташування даних екрану локального кошторису Ф127 у будовах по типу П (за узагальненими показниками з прибутком от собівартості). Додано виведення інформації щодо складових загальної вартості на одиницю:  ринкової ціни, прибутку, накладних витрат та витрат замовника. У нижній частині екрану, крім відображення інформації, з якої буде формуватися підсумковий вихідний документ «Договірна ціна комерційна» або «Акт приймання виконаних будівельних робіт – у формі комерційного кошторису», додатково розраховується відсоткова частка складових загальної вартості.

  2.3. В екрані Список локальних кошторисів Ф125, до номеру локального кошторису додано літеру-позначку, яка визначає тип локального кошторису:

  Б – локальний кошторис на будівельні (пусконалагоджувальні) роботи;

  П –  локальний кошторис на придбання устаткування;

  З – локальний кошторис зимового подорожчання;

  Е – локальний кошторис Мінпаливенерго;

  Я – локальний кошторис в явному вигляді.

  1. У сервісі «Розробка вихідних документів Користувача»:

  3.1. Передбачено захист описів документів Користувача паролем. Для цього в Реквізитах вихідного документа додана відповідна кнопка. Якщо для певного опису документу встановлено пароль, то редагування інформації у вкладках Надписи, Шапка, Інформаційні рядки та Підписи дозволяється тільки після внесення пароля.

  3.2. До переліку реквізитів для опису позицій та ресурсів додані витрати, які визначають порядок нарахування ПДВ.

  4. У будовах по типу П (за узагальненими показниками з прибутком от собівартості) форми вихідних документів «Договірна ціна комерційна у розгорнутому вигляді» та «Акт приймання виконаних робіт» представлені у новому форматі. Запропоновані нові форми документів мінімізують розбіжності між результатами розрахунків узагальненої одиничної вартості та її складових у розгорнутих формах підсумкових документів.

  5. До існуючих розрахунків розміру транспортної складової кошторисної ціни матеріалів та устаткування додано алгоритм, який визначає вартість перевезення з урахування ціни експлуатації машин із розділу НДІ СН2.

  Існуючий до редакції 3.6.0 пункт меню «Перевезення вантажу здійснюється орендодавцем» при редагуванні транспортної складової по даним Підрядника змінено на «За тарифом при годинній оплаті (оренда або розрахунок)». У екрані, який викликається цим пунктом передбачено, крім внесення значень тарифів оренди, ще і можливість обрати ПО машини СН2. В першу чергу,  для вибору запропоновано перелік машин, які вже є у цій будові, а також передбачено можливість поповнити цей перелік із відповідного розділу НДІ.

  Усі розрахункові формули, параметри для розрахунку та кінцевий результат відображаються в самому екрані та формують вихідний документ «Розрахунок витрат з транспортування будівельних вантажів». В Цінах будови такі машини позначені символом «+», а інформація щодо кількості та вартості відображається у знаменнику. У підсумковій відомості ресурсів дані по ним винесені у розділ «Машини для перевезення будівельних вантажів».

  Примітка: Звертаємо уваги, що вартість цих машин компенсується за рахунок транспортної складової кошторисної ціни матеріалу або устаткування і не враховується у загальній вартості експлуатації будівельних машин та механізмів.

  6. У переліку Вихідних параметрів Комплексної позиції передбачено можливість згортати/розгортати рядки-заголовки.

  7. Якщо кількість позиції локального кошторису визначена арифметичним виразом, то при перенесенні будови до підсистеми Підрядник він заноситься у якості примітки Користувача до цієї позиції.

  8. При введенні текстового файлу регіону з цінами ресурсів, у випадках, коли ПО ресурсу генерується автоматично ліквідовано додавання цього ПО до найменування позиції.

  9. У Ресурсах будови реалізовано можливість видалення ресурсів, які враховані у складі позиції типу РР.

  10. Ліквідовано ділення об’єктів на «типові» та «індивідуальні».

  1. Враховуючи постійно зростаючий обсяг збірників РЕКН в ПК АВК-5 та з метою систематизації наявної інформації, був змінений загальний екран НДІ з переліком розділів. Існуючий перелік розділів за певними ознаками був поділений на групи, які можуть бути відображені у згорнутому або розгорнутому вигляді.

  За умовчанням прийнято:

  • відображення груп «Національні стандарти та стандартні фрагменті», «Ресурси» та «Перевезення» у розгорнутому вигляді;
  • відображення груп з відомчими нормами та СОУ у згорнутому вигляді;
  • відмова від відображення недоступних елементів (групи та розділі НДІ Користувача та Тимчасової НДІ, які не містять інформації).

  Внесення власних налаштувань  у відображення цього екрану можливе у Настройках інтерфейсу по пункту «Редагування зовнішнього вигляду НДІ».

  12. При внесенні змін у НДІ Користувача передбачена можливість автоматичного створення інформаційної моделі її поточного стану. За вибором інформаційна модель НДІ Користувача може зберігатися у форматі ТХТ або NSF. За умовчанням автозбереження відбувається у форматі NSF у папку UserNsi. Змінити налаштування або відмовитися від автозбереження можна у Сервісі Інших функцій по пункту «Установка/скидання режими автоматичного створення інформаційних моделей», де організована відповідна вкладка.

  1. У нормативно-довідковій інформації (НДІ) внесені:

  13.1. СОУ Д.2.4-34045861-001:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Улаштування однопрофільної конструкції деформаційного шва «МАУРЕР», узгоджений ТК 311 (лист від 05.11.2020р. №320) і затверджений наказом ТОВ «МАУРЕР УКРАЇНА». Нормам присвоєно пошуковий образ МУ1…

  13.2. СОУ Д.2.2-33605504-001:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Контактне дугове зварювання рейок комплексом зварювальним мобільним КСМ-005», узгоджений ТК 311 (лист від 16.09.2020р. №304) і затверджений наказом ТОВ «НВП ЛІДІС». Нормам присвоєно пошуковий образ ЛД1…

  13.3. СОУ Д.2.7-33605504-001:2020 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Комплекс зварювальний мобільний КСМ-005», узгоджений ТК 311 (лист від 16.09.2020р. №304) і затверджений наказом ТОВ «НВП ЛІДІС»

  13.4. СОУ Д.2.2-34898640-001:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги», узгоджений ТК 311 (лист від 16.09.2020р. №302) і затверджений наказом ТОВ «ЄВРОБУД ПЛЮС». Нормам присвоєно пошуковий образ ВР1…

  13.5. СОУ Г.1-34898640-003:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання. Автомобільні дороги», узгоджений ТК 311 (лист від 16.09.2020р. №302) і затверджений наказом ТОВ «ЄВРОБУД ПЛЮС». Нормам присвоєно пошуковий образ ВР3…

  13.6. СОУ Д.2.7-34898640-002:2020 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для будівництва та ремонту автомобільних доріг, вулиць та проїздів», узгоджений ТК 311 (лист від 16.09.2020р. №302) і затверджений наказом ТОВ «ЄВРОБУД ПЛЮС».

  13.7. СОУ Г.1-03448860-001:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання. Автомобільні дороги», узгоджений ТК 311 (лист від 29.10.2020р. №317) і затверджений наказом ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56». Нормам присвоєно пошуковий образ УШ1…

  13.8. СОУ Д.2.7-03448860-002:2020 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для будівництва та ремонту автомобільних доріг, вулиць та проїздів», узгоджений ТК 311 (лист від 29.10.2020р. №317) і затверджений наказом ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56»

  13.9. СОУ Д.2.4-37988621-001:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги», узгоджений ТК 311 (лист від 16.09.2020р. №300) і затверджений наказом ТОВ «ТБД». Нормам присвоєно пошуковий образ БД1…

  13.10. Зміна №1 СОУ Д.2.4-37988621-001:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги», узгоджений ТК 311 (лист від 29.10.2020р. №316) і затверджена наказом ТОВ «ТБД».

  13.11. СОУ Д.2.7-37988621-002:2020 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для будівництва та ремонту автомобільних доріг, вулиць та проїздів», узгоджений ТК 311 (лист від 16.09.2020р. №300) і затверджений наказом ТОВ «ТБД».

  13.12. Зміна №1 СОУ Д.2.7-37988621-002:2020 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для будівництва та ремонту автомобільних доріг, вулиць та проїздів», узгоджений ТК 311 (лист від 29.10.2020р. №316) і затверджена наказом ТОВ «ТБД».

  13.13. СОУ Д.2.4-33740357-001:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Роботи з відновлення поверхонь бетонних та залізобетонних будівельних конструкцій матеріалами «МАРЕI», узгоджений ТК 311 (лист від 01.12.2020р. №330) і затверджений наказом ТОВ «Мапеі Україна». Нормам присвоєно пошуковий образ МП1…

  13.14. СОУ Д.2.4-33740357-002:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Роботи з відновлення поверхонь конструкцій гідротехнічних споруд матеріалами «МАРЕI», узгоджений ТК 311 (лист від 01.12.2020р. №330) і затверджений наказом ТОВ «Мапеі Україна». Нормам присвоєно пошуковий образ МП2…

  13.15. СОУ Д.2.4-33740357-003:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Роботи з відновлення поверхонь цегляних та кам’яних конструкцій матеріалами «МАРЕI», узгоджений ТК 311 (лист від 01.12.2020р. №330) і затверджений наказом ТОВ «Мапеі Україна». Нормам присвоєно пошуковий образ МП3…

  13.16. СОУ Д.2.4-33740357-003:2020 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для робіт з відновлення поверхонь матеріалами «МАРЕI», узгоджений ТК 311 (лист від 01.12.2020р. №330) і затверджений наказом ТОВ «Мапеі Україна».

  13.17. Зміна №1 СОУ Д.2.2-37024912-001:2014 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Гідроізоляція деформаційних швів, тріщин, примикань, вводів інженерних комунікацій та вуальна гідроізоляція бетонних, залізобетонних і цегляних конструкцій методом ін’єктування», узгоджений ТК 311 (лист від 29.12.2020р. №339) і затверджена наказом ТОВ «ЦГіП».

  13.18. СОУ Д.2.2-37024912-003:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Встановлення самозабурювальних анкерів MAI SDA», узгоджений ТК 311 (лист від 29.12.2020р. №338) і затверджений наказом ТОВ «ЦГіП». Нормам присвоєно пошуковий образ ЦГ3…

  13.19. СОУ Д.2.7-37024912-004:2020 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для робіт з встановлення самозабурювальних анкерів MAI SDA», узгоджений ТК 311 (лист від 29.12.2020р. №338) і затверджений наказом ТОВ «ЦГіП».

  1. У підсистемах КД і ДЦ уточнено порядок визначення розміру максимально допустимого значення прибутку у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013: при визначенні 15% не враховується вартість устаткування.

  15. Розпочата робота над реалізацією нового сервісу «Формування текстових таблиць для звітів». Відповідний пункт доданий у перелік для «Уведення-введення» на рівні будови. Увесь перелік таблиць та їх формат для виведення представлений у розділі Довідка по пункту «Опис текстових таблиць для звітів» .