АВК-5 3.6.1

розміщено в: АВК-5 | 0

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.6.1 передбачено:

  1. Враховані актуальні розрахункові показники:

1.1. На підставі листа ТОВ «Науково-технічний центр» «Економіка ремонтного виробництва» від 15.03.2021р. № 16-С/1 враховані наступні розрахункові показники для визначення вартості робіт з ремонту основних фондів підприємств:

– усереднена вартість людино-години за розрядами робіт при виконанні ремонтних робіт (тарифні сітки 2 та 5) згідно Таблиці 1 Додатка 1 до листа;

– усереднена вартість людино-години за розрядами робіт при виконанні ремонтних робіт із важкими та шкідливими умовами праці (тарифна сітка 3) згідно Таблиці 2 Додатка 1 до листа;

– усереднена вартість людино-години за розрядами робіт для верхолазних робіт (тарифна сітка 4) згідно Таблиці 3 Додатка 1 до листа;

– усереднена вартість людино-години водолазів за класами (тарифна сітка 11) згідно Таблиці 4 Додатка 1 до листа;

1.2. Значення відпускних цін для матеріалів та устаткування виведені станом на  1.07.2021 р. з урахування показників в розділі «Економічна діяльність» Державної служби статистики.

Примітка: Звертаємо увагу, що зазначені ціни запропоновані у якості орієнтиру и мають бути уточнені в процесі складання кошторисної документації у відповідності до чинних нормативних вимог по результатам проведеного аналізу.

1.3 Змінено значення параметрів для визначення розміру коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (витрата П145).

Параметри для розрахунку прийняті у відповідності з постановою КМУ від 31 травня 2021 р. № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки».

Примітка: Нові показники будуть враховуватися в будовах, які створюються в редакції 3.6.1. У будовах, створених в попередніх редакціях, нові показники будуть встановлені після поновлення / зміни блоку настройки.

 2. В підсистемі Підрядник до переліку вихідних документів у Списку будов додано загальний по будові Акт-2в та супутні до нього документи:

– Реєстр витрат;

– Підсумкова відомість ресурсів та Відомість ресурсів;

– Розрахунок загальновиробничих витрат;

– Дефектний Акт.

Для налаштування інформації при формуванні вищезазначених документів передбачені «Редагування ОВД» та «Ознаки» в параметрах на рівні будови.

Дані для загального по будові Акту КБ-2в та додатків до нього – це підсумки відповідних значень, які розраховуються по окремим об’єктам будови.

Підсумкова відомість ресурсів може складатися або тільки із результуючих рядків, або із результуючих рядків з деталізацією складових. Для цього в «Ознаках» передбачений відповідних пункт.

Попередження: для усіх об’єктів будови мають бути прийняті однакові:

  • спосіб урахування витрат ресурсів (за нормою або за фактом)
  • точність розрахунку (до 1 коп. або до 1 грн.)
  • метод розрахунку ЗВВ (по ДСТУ або від зарплати у прямих витратах).

При недотриманні цієї умови, випуск загального Акту буде блокуватися.

 3. Додана можливість перенесення списку будов та НДІ Користувача з інших інсталяцій ПК АВК-5 (як попередніх, так і поточної редакції), які встановлені на одному комп’ютері. Для цього в сервісі Інших функцій створений пункт «Імпорт будов (КД, ДЦ, ПД) та НДІ з поточної та попередніх редакцій ПК АВК-5». Імпорт виконується заміщенням відповідної інформації, а інформація яка видаляється, архівується у теку COPY.

4. Реалізована можливість для введення інформації в локальні кошториси та регіони із файлів EXCEL. Оформлення та зміст інформації, що вводиться має відповідати певному шаблону. Передбачений шаблон за умовчанням, а також можливість для створення власного шаблону. Опис по введенню та створенню власних шаблонів знаходиться у розділі «Довідка».

Примітка: Так як в розділах НДІ «Матеріали» та «Устаткування» реквізит «маса» – обов’язковий, то він передбачений і при введені текстових файлів (txt та xls) і є обов’язковим для заповнення у тих випадках, коли вноситься інформація для подальшої генерації в НДІ Користувача.

5. Для покращення обміну з іншими кошторисними ПК, реалізовані зміни при введені інформації у форматі ІБД:

– Машини та механізми 2 частини, які в інших ПК були враховані, як самостійні позиції локального кошторису будуть відображатися і вигляді текстових позицій;

– В локальних кошторисах для позицій типу С331 передбачено поле «Коефіцієнт до об’єму»;

– При введені ІБД виконується перевірка на наявність позицій з кодом виду робіт «гірничі». У тих випадках, коли такі позиції наявні, буде запропоновано встановити ознаку «Не відносити будову до виду «Будівництво вугільних шахт»;

– Уточнено алгоритм введення ІБД з позиціями, в яких порожній список ресурсів.

6. У вихідному документі Довідка КБ-3 для будов типу «П» врахована інформація стосовно витрат замовника та зворотних сум. Уточнено екран для введення додаткових даних при редагуванні ОВД до Довідки КБ-3.

7. В Настройках інтерфейсу (сервіс в Інших функціях) додано пункт «Встановити повноекранний режим роботи при редагуванні рядків локального кошторису». Крім того, дія пункту «Відображення таблиць з сіткою» розповсюджена на більшість екранних форм.

8. Передбачена можливість Формування текстових таблиць для звітів для виділеної групи будов. При цьому в проміжному екрані, де зазначаються типи таблиць та даних для виведення, додана вкладка з переліком виділених будов для уточнення знаку кількості.

9. При виконанні поширеного пошуку норм в НДІ передбачено пошук по контексту найменування ресурсу у складі норми.

10. Дозволено внесення значень індивідуальної заробітної плати у вартості одиниці з точністю до 1 копійки.

11. В умови для візуалізації рядків локального кошторису в підсистемі Підрядник додана умова «За відсотком залишку».

12. В режимі роботи з двома локальними кошторисами на додачу до копіювання передбачена можливість переміщення позицій з одного кошторису в другий.

13. В підсистемі Підрядник, якщо встановлена ознака «Подвійна (за Актом/локальними кошторисами) нумерація позицій у Акті КБ-2в», друкуються номери Розділів локального кошторису у відповідності до нумерації у Договірних цінах.

14. Для попередження та з метою запобігання випадкового знищення інформації Користувача, при виконанні сервісу «Перенесення даних Користувача» введено додаткове тестування. Якщо в процесі тестування буде найдена інформація, яка буде втрачена, то подальше перенесення буде можливо тільки після встановлення ознаки в «Настройках інтерфейсу» – «Ознака дозволу для знищення оперативної інформації при виконанні перенесення».

15. В екрані НДІ (Ф121) для полів пошуку за Контекстом найменування та Пошуковим образом додані кнопки для очищення занесених текстів.

16. В Цінах будови передбачена можливість уточнення значення маси одиниці виміру для виділеної групи матеріалів або устаткування. Відповідне поле додано до параметрів «Способу розрахунку та параметрів транспортних витрат» при редагуванні цін групи ресурсів.

Звертаємо увагу, що при зміні значення маси одиниці виміру ресурсу, транспортні витрат автоматично переносяться до «Розрахунок (дані Підрядника)».

17. У нормативно-довідковій інформації (НДІ) внесені:

17.1. Кошторисні норми України на ремонтно-будівельні роботи та експлуатацію будівельних машин та механізмів приведені у відповідність до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 15.06.2021 № 156.

17.2. У зв’язку з введенням в дію ДСТУ Б В.2.6-65:2008 і ДСТУ Б В.2.6-115:2010 до нормативної бази додано поштучні вироби, а саме:

– Палі типу ПН із суцільним квадратним перерізом, з поперечним армування стовбура з напруженою поздовжньою арматурою;

– Палі залізобетонні порожнисті круглого перерізу та палі-оболонки з ненапруженою арматурою без наконечника та з наконечником.

17.3. СОУ Д.2.4-34679886-001:2021 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Гідроізоляція холодних швів, тріщин, примикань, вводів інженерних комунікацій та вуальна гідроізоляція будівельних конструкцій ін’єктуванням двокомпонентних поліуретанових смол», узгоджений ТК 311 (лист від 17.02.2021р. №342) і затверджений наказом ТОВ «Гідробудмонтаж». Нормам присвоєно пошуковий образ ГМ1…

17.4. СОУ Д.2.7-34679886-002:2021 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Пневматичні насоси СТ-GX 5», узгоджений ТК 311 (лист від 17.02.2021р. №342) і затверджений наказом ТОВ «Гідробудмонтаж»

17.5. Звертаємо увагу, що в нормах ТГ10-2-7-1-1, ТГ10-2-7-1-2, ТГ10-2-7-2-1, ТГ10-2-7-2-2, ТГ10-2-7-3-1, ТГ10-2-7-3-2, ТГУ10-2-7-1-1, ТГУ10-2-7-1-2, ТГУ10-2-7-2-1, ТГУ10-2-7-2-2, ТГУ10-2-7-3-1, ТГУ10-2-7-3-2 було змінено одиницю виміру з 4 шафи на 1 секцію. У Локальних кошторисах необхідно відкоригувати витрати відповідно до одиниці виміру.

18. Виправлена помилка при розрахунку значення «Ліміт по ДСТУ» для орендованого механізму: невірно визначалися загальновиробничі витрати у складі «Ліміту». Як наслідок, при перенесені будов з попередніх редакцій в редакцію 3.6.1 для орендованих машин перерахується значення «Ліміту». У тих випадках, коли у якості тарифу за оренду було прийнято значення «Ліміту», вартість по будові буде змінена.