АВК-5 3.7.0

розміщено в: АВК-5 | 0

     У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.7.0 передбачено:

Враховані актуальні розрахункові показники:

Згідно до інформації про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2022 рік, розміщеної на сайті Міністерства економіки України, прийняті наступні значення середньомісячної тривалості робочого часу:

– для ТС №№ 1-7; 11-21 (у відповідності з даними щодо 40-годиного робочого тижня) – 165,58 годин;

– ТС №№ 8-10 (у відповідності з даними щодо 30-годиного робочого тижня) – 124,5 годин;

– ТС № 22 (у відповідності з даними щодо 36-годиного робочого тижня) – 149,4 годин.

За умовчанням розмір середньомісячної заробітної плати прийнято на рівні мінімально допустимого значення, яке може бути враховане при складанні інвесторської кошторисної документації у 2022 році.

Згідно з Наказом Мінрегіону від 20 жовтня 2016 року  № 281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів» (зареєстровано  в Мін’юсті 11 листопада 2016 року за № 1469/29599), на підставі даних, оприлюднених на офіційному веб-сайті Державної служби статистики щодо середньомісячної заробітної плати у будівництві за 2021 рік та індексу споживчих цін на 2022 рік (Постанова КМУ від 31.05.2021 № 586) зазначений рівень складає:

11289 Х 1,072 = 12101,81 грн.

Вищевказаний рівень заробітної плати прийнятий за умовчанням у якості параметру Звд (рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3,8) у розрахунках вартості проектних робіт (витрата П122) та вартості експертизи (витрата П123).

Змінено значення параметрів для визначення розміру коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (витрата П145).

Параметри щодо індексів інфляції прийняті у відповідності з постановою КМУ від 31 травня 2021 р. № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки».

Примітка: нагадуємо, що при умові розрахунку інфляції з використанням кошторисного розрахунку, наведеного у витраті  П145,  параметри щодо термінів будівництва (КС145МП, КС145М та КС145ТБ) мають бути відкориговані у відповідності до умов певного об’єкту будівництва.

 Значення відпускних цін для матеріалів та устаткування виведені станом на  1.03.2022 р. з урахування показників в розділі «Економічна діяльність» Державної служби статистики.

Примітка: Зазначені ціни запропоновані у якості орієнтиру та мають бути уточнені в процесі складання кошторисної документації у відповідності до чинних нормативних вимог по результатам проведеного аналізу цін. Крім того, звертаємо увагу, що згідно зі Зміною № 1 до Настанови з визначення вартості будівництва, у п.4.9 змінилися вимоги до аналізу поточних цін.

 При розрахунку коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об’єкт будівництва (витрата П929) норматив добових та витрати з найму житла на 1 людину змінені у відповідності до Постанови КМУ від 23 грудня 2021 року № 1355.

Ліквідовані налаштування для підтримки російськомовних інтерфейсу та списків. Внаслідок чого, замість двох окремих папок UKR та rus, передбачена єдина пака INF. Сервісом «Імпорт будов» із попередніх редакцій передбачено автоматичне опрацювання та перенесення інформації, яка була складена українською мовою. Разом з тим, можливість уведення інформаційних моделей та інформаційних блоків даних, складених російською мовою, у звичайному режимі залишена.

В розділ Довідка додана КНУ Настанова з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм, затверджена Наказом Мінрегіону від 30 квітня 2022 року № 6. Крім того, редакція КНУ Настанова з визначення вартості будівництва та Додатки до неї №№ 16, 22, 31, 37, 38, 39 викладені з урахуванням Зміни № 1, яка затверджена цим же Наказом.

Примітка. Редакції КНУ, що викладені в розділі Довідка ПК АВК-5  не є офіційними.

В редакції 3.7.0 реалізована перша черга механізму з визначення вартості тендерних пропозицій (договірних цін) та вартості виконаних робіт з використанням укрупнених показників вартості робіт (далі УПВ).

Після виконання ув’язки ресурсів АВК з ТМЦ надана можливість виведення залишків невикористаних на об’єкті ТМЦ у текстовий файл.

При формуванні групи вихідних для друку та/або зберігання передбачена можливість включення до переліку документів Користувача.

Також у підсистемі Підрядник надана можливість формування групи вихідних документів на рівні будови.

При виконанні ув’язки ресурсів АВК з ТМЦ доданий вбудований калькулятор для розрахунку значення коефіцієнту одиниць виміру.

В Ресурсах будови доданий сервіс «Заміна машин першої частини зі збереженням вартісних показників».

В Цінах ресурсів на рівні будови, при коригуванні ціни групи матеріалів передбачена можливість відновити відсоток заготівельно-складських витрат за усередненими показниками.

При розрахунку значення «Ліміт по КНУ» для орендованих машин (Цсну) враховано, що прибуток, загальновиробничі та адміністративні витрати по будові можуть визначатися відсотковим показником. Внаслідок чого дещо змінені екрани «Ліміт ціни машино-годино орендованої машини за КНУ» та «Розрахунок і контроль кошторисної ціни з врахуванням орендної плати».

Крім того, при розрахунку значення «Ліміт по КНУ» виправлена помилка врахування інфляції.  Із-за цього значення «Ліміту по КНУ» при уведенні будов із попередніх редакцій зміниться.

Формування комерційних Договірних цін у будовах на будівельні роботи виконується у відповідності до прийнятої в Ознаках будови точністю.

Виправлені помилки, які були виявлені у попередніх редакціях.

У нормативно-довідковій інформації (НДІ) додані:

Зміна №1 до СОУ-Н ЕЕ 05.606:2008 Норми часу на ремонт основного допоміжного обладнання ГЕС. Гідроагрегати (ремонт, реконструкція, модернізація). Канівська ГЕС.