АВК-5 3.9.0

розміщено в: АВК-5 | 0

 У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.9.0 передбачено:

1. За замовчуванням прийняті наступні показники для розрахунку заробітної плати:
1.1 Значення середньомісячної тривалості робочого часу розраховані із умов тривалості воєнного стану до 14 травня 2024 і становлять:
– для ТС №№ 1-7; 11-21 (у відповідності з даними щодо 40-годинного робочого тижня) – 170,25 годин;
– ТС №№ 8-10 (у відповідності з даними щодо 30-годинного робочого тижня) – 128 годин;
– ТС № 22 (у відповідності з даними щодо 36-годинного робочого тижня) – 153,6 години.
1.2 Рівень середньомісячної заробітної плати відповідає мінімально допустимому значенню, яке може бути враховане при складанні інвесторської кошторисної документації у 2024 році. Це значення розраховано на підставі даних, оприлюднених на офіційному веб-сайті Державної служби статистики щодо середньомісячної заробітної плати у будівництві за 2023 рік, та індексу споживчих цін на 2024 рік  (Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2023 р. № 1315 «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки») зазначений рівень складає:

12634 * 1,085 = 13707,89 грн

2. Враховані Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин і механізмів та Усереднені показники транспортних витрат станом на 01.04.2024 р.
Усереднені коефіцієнти до вартості запасних частин, матеріальних ресурсів, зазначених в РД 200 УССР 84001-3-88 «Норми витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів і автобусів», складають величини:

  • запасні частини (Кзч)            46,65 х 1,035 = 48,28
  • матеріальні ресурси (Км)      41,43 х 1,035 = 42,88

3. Враховані Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів станом на 20.04.2024 р.

4. Значення параметрів для визначення розміру коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (витрата П145) прийняті у відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2023 р. № 1315.

Примітка: нагадуємо, що при умові розрахунку інфляції з використанням кошторисного розрахунку, наведеного у витраті  П145,  параметри щодо термінів будівництва (КС145МП та КС145ТБ) мають бути змінені самостійно Користувачем у відповідності до умов певного об’єкту будівництва.

5. Реалізована наступна черга засобів автоматизації та сервісного супроводження визначення вартості з використанням укрупнених показників вартості:

5.1 Реалізована можливість створення та опрацювання в будовах УПВ вартісних даних із локальних кошторисів в явному вигляді.
Для цього в реквізитах локального кошторису в явному вигляді додана нова вкладка «Код виду робіт та дані для УПВ».

5.2 Змінено організацію відображення даних в екрані локального кошторису  будов УПВ. Починаючи з редакції 3.9.0, в основній частині екрану локального кошторису наводяться дані щодо складових укрупненого показника вартості, а в нижній – довідкові дані для аналізу собівартості та витрат. Крім того, клікабельні поля екрану мають позначку ▶.

5.3 В реквізитах будови УПВ передбачена окрема вкладка «Показники нарахувань до Розділу І (ПВР)». На цю вкладку були перенесені вартісні показники окремих витрат для Договірної ціни на проєктування та будівництво.

6. Надана можливість формування «Відомості обсягів робіт (BoQ)» з підсумковим рядком. Для цього в Редагування ОВД цього документу на вкладці «Додаткові дані» додана відповідна ознака.

7. В Класифікаторі видів робіт додана інформація щодо:
– поширення певного класу (які роботи включаються/виключаються)
– правила вимірювання;
– правила визначення;
– правила охоплення;
– додаткові правила опису.
Для перегляду цієї інформації була додана відповідна кнопка в екранах створення/редагування рядка заголовка видів робіт (лише для стандартних рядків).
Примітка: Усі вищезазначені дані  відповідають інформації, яка наведена у офіційному перекладі CESMM4. Із ПК АВК-5 ця інформація не може бути відтворена повністю. Разом з тим передбачена можливість копіювання окремих частин.

8. Змінено відображення та редагування даних в екранах Інших функцій «Настройки інтерфейсу» та «Вибір папок для уведення/виведення»:

8.1 В «Настройках інтерфейсу» існуючі ознаки розподілені на 4 заголовки: загальні ознаки, ознаки відображення екранів, ознаки роботи із будовами та ознаки роботи із НДІ.
8.2 У «Виборі папок для уведення/виведення» передбачена систематизація в залежності від підсистеми, в якій формуються файли. Крім того, для кожної підсистеми наданий розгорнутий перелік типів файлів з можливістю уточнювати для кожного окремо шляхи уведення/виведення.

9. Реалізована можливість призначати певний колір фону рядків в екрані локального кошторису в залежності від типу. Для цього в перелік ознак «Настройок інтерфейсу» (ознаки відображення екранів) додана нова ознака «Включити використання фону для рядків локального кошторису». Якщо ця ознака актуалізована, то з’являється кнопка переходу до екрану, в якому можна вибрати типи рядків і колір для їх фонового виділення.

10. В перелік ознак «Настройок інтерфейсу» (робота з будовами) додана нова ознака «Зберігати останній шлях виведення файлів в реквізитах будови».

11. Починаючи з редакції АВК-5 3.9.0 припиняється підтримка та супровід типу будови П (Прибуток від собівартості).

12. В екрані вибору варіанту при редагуванні ціни ресурсу в локальному кошторисі (Ф175) додано відображення обґрунтування ціни.

13. В екрані «Список локальних кошторисів» та «Список об’єктів» під найменування суб’єктів відображається інформація про будівельний обсяг (за умови, що ця інформація була задана в реквізитах будови).

14. В екрані «Список локальних кошторисів» в полі «вартість» додано відображення:
– У підсистемі Кошторисні документи значення «у тому числі вартість устаткування»;
– У підсистемах ДЦ та Пд значення «у тому числі вартість устаткування підрядника».

15. В підсистемі ДЦ ознака друку підписів замовника і підрядника в локальних кошторисах поширена на друк відомості ресурсів та підсумкової відомості ресурсів.

16. При створенні інформаційних моделей будов з нульовими цінами до імені файлу додається позначка (0).  При створенні інформаційних моделей будов в режимі «перегляду» до найменування імені файлу додається позначка (П).

17. Починаючи з редакції АВК-5 3.9.0 у Розділі 1 «Витрати труда» вихідного документу «Відомість ресурсів» друкуються усі рядки, які передбачені у Додатках №№ 4 , 6, 11 Настанови.

18. Відкрита можливість створювати ресурс по проєкту в НДІ Користувача (на базі існуючого) в екранному локальному кошторисі (раніше це можна було зробити лише в головному екрані НДІ або при редагуванні списку ресурсів певної норми).

19. Впроваджений вбудований редактор виразів. Цей редактор суттєво спростить роботу кошториснику при створенні власних виразів (формул) з використанням вже існуючих реквізитів та типових арифметичних операцій і функцій. В редакції ПК АВК-5 3.9.0. редактор виразів доступний:
– При створенні/редагуванні кошторисних розрахунків в Інших витратах;
– При розрахунку значення відпускної ціни, транспортної складової та заготівельно-складських витрат матеріалу або устаткування;
– В екрані редагування виразів для обчислення значення кількості для позиції локального кошторису;
– При створенні/редагуванні рядка «Специфікації до об’єкту будівництва»;
– При розробці опису документа Користувача для створення/редагування формул, накопичувачів та бібліотеки виразів;
– При створенні/редагуванні УКН для обчислення значень Кількості (ЧПі) та Ознаки активності (ПАі) позицій тіла УКН.

20. В сервісі «Розробка документів Користувача» передбачені нові реквізити, які стосуються вартості та кількості виконаних будівельних робіт в попередніх періодах:
– Кількість, затверджена в Договірній ціні (тільки  для Пд);
– Загальна вартість, затверджена в Договірній ціні (тільки для Пд);
– Кількість виконання у попередніх періодах (тільки для Пд);
– Загальна вартість виконання у попередніх періодах (тільки для Пд).

21. Після виходу із екрану локального кошторису запам’ятовується і зберігається стан згорнутості/розгорнутості розділів або ЗВР для наступного сеансу роботи.

22. В екранному локальному кошторисі при переміщенні курсору миші по полосі прокрутки буде відображатися коментар про належність позиції, на якій в цей час встановлений курсор, до розділу або ЗВР.

23. В файлі бази цін робіт доданий новий пункт «редагування виділеної групи позицій» За цим пунктом можна:
– задати коефіцієнт до значень УПВ;
– задати загальне «Обґрунтування ціни»
– скинути існуюче обґрунтування ціни.

24. В стандартну НДІ додані Кошторисні норми підприємств, Стандарти організації України та оновлені ціни на матеріали :

24.1 КНП 26254117-001:2023 «Відновлення трубопроводів гнучкими полімерними рукавами комплексним методом «Пер Аарслефф» та КНП 26254117-002:2023 «Комплекси машин та механізмів для відновлення трубопроводів гнучкими полімерними рукавами комплексним методом «Пер Аарслефф» (за запитом Представництва Пер Арслеф № 1-23.02.2024avk від 23 лютого 2024 р.). Присвоєні позначки ПРФ.
24.2 КНП 30116163-001:2024 «Улаштування гідроізоляції з використанням матеріалів ТМ WEBER» (за запитом ТОВ «Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна» № 14 від 20 лютого 2024 р.). Присвоєні позначки ВБР.
24.3 Оновлено ціни на матеріальні ресурси ТМ MAPEI, які враховані у СОУ Д.2.4-33740357-001:2020 «Роботи з відновлення поверхонь бетонних та залізобетонних будівельних конструкцій матеріалами «МАРЕІ», СОУ Д.2.4-33740357-002:2020 «Роботи з відновлення поверхонь конструкцій гідротехнічних споруд матеріалами «МАРЕІ» та СОУ Д.2.4-33740357-003:2020 «Роботи з відновлення поверхонь цегляних та кам’яних конструкцій матеріалами «МАРЕІ» (за запитом ТОВ «МАПЕІ УКРАЇНА» №5/02/09/14 від 09.02.2024 р.). Рівень цін станом на 09.02.2024 р.
24.4 Оновлено ціни на матеріальні ресурси ТМ CAPAROL, які враховані у КНП 02495431-001:2023 «Улаштування фасадної теплоізоляції та опорядження зовнішніх стін з використанням матеріалів ТМ CAPAROL» (за запитом ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» №27 від 06 березня 2024 р.). Рівень цін станом на 04.03.2024 р.
24.5 До Розрахунків витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах додано СОУ 45.2-000118112-052.0:2011 «Безкаркасні арочні споруди із тонколистової сталі, побудовані з використанням системи універсальних будівельних машин UBM». Присвоєні  позначки ДБ52-…

25. В розділі Довідка:
– Внесена Зміна 4 в КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»;
– Додані інструкції по роботі із новим сервісом «Редактор виразів» та оновленим сервісом «Настройка інтерфейсу».

26. В переліку папок інсталяції ПК АВК-5 додана папка EXAMPLE. Починаючи з редакції 390 в цій папці будуть зберігатися приклади файлів від розробників.

ПК АС-4 Будкомплекс редакції 24.1.006

Розробник ПК АС-4 ТОВ “Адмін-Сервіс” випустив нову версію програми АС-4 Будкомплекс – версія 24.1.006