Основні функціональні та технічні характеристики програмного комплексу:

Основні функціональні та технічні характеристики програмного комплексу:

  • можливість в межах одної бази даних вести облік для кількох організацій
  • облік абонентів і взаєморозрахунків з ними загалом та в розрізі видів послуг
  • гнучке налаштування і врахування особливостей мережі постачання послуг, норм і тарифів, тимчасового ненадання чи неповного надання послуг
  • можливість передачі даних для побудинкового бухгалтерського обліку надання послуг
  • облік індивідуальних та загальних лічильників, їх показів, технічних характеристик та технічного обслуговування
  • автоматизоване нарахування комунальних платежів з урахуванням норм споживання, показів індивідуальних та  будинкових лічильників, житлової площі, змін чисельності проживаючих тощо
  • можливість розрахунків за будь-який період часу в межах розрахункового періоду (потижнево, подекадно, поденно)
  • паспортний облік
  • облік осіб, що мають право на пільги, автоматизований розрахунок пільг, забезпечення електронного обміну інформацією зі службою соціального захисту стосовно пільг та субсидій абонентам
  • автоматизований обмін інформацією з банками про нарахування та оплату комунальних послуг, автоматичне рознесення оплат по абонентських рахунках в розрізі послуг, автоматичне рознесення показів лічильників