ЛІРА-САПР реалізує технологію інформаційного моделювання будинків (BIM) і орієнтована на проектування і розрахунок будівельних конструкцій. Реалізація технології BIM забезпечується нативной зв’язком з іншими архітектурними, розрахунковими, графічними та документуючими системами (САПФІР-3D, Revit, Tekla, AutoCAD, ArchiCAD, Advance Steel, BoCAD, Allplan, STARK ES, Gmsh і ін.) На основі DXF, MDB, STP, SLI, MSH, STL, OBJ, IFC та ін. файлів.

Функціональні можливості

Розвинена інтуїтивна графічне середовище

користувача з можливістю 3D-візуалізації розрахункової схеми на всіх етапах синтезу та аналізу. Потужна система діагностики. Численні види представлення результатів рішення задачі – в графічному (ізополя, епюри, деформовані схеми, анімація форм коливань) і табличному (переміщення, напруження, зусилля, РСУ, РСН, результати підбору арматури в залізобетонних елементах і перетинів сталевих елементів) дозволяє швидко провести необхідний аналіз. Режим варіантного проектування – в одному завданню користувач може варіювати перетинами елементів, матеріалами, нормативами.

Інтерфейс користувача нового покоління

Синтез розрахункової схеми будівлі або споруди на основі керованої процедури перетворення 3D і 2D архітектурних моделей, створених в різних графічних програмах: САПФІР-3D, Allplan, Revit, AutoCAD та ін.
Потужний багатофункціональний процесор який реалізує швидкодіючі алгоритми складання і рішення систем рівнянь з порядком до декількох мільйонів невідомих. Процесор функціонує в 64-х і 32-х розрядних режимах з використанням багатоядерності сучасних комп’ютерів.

Розрахунок на різні види динамічних дій

сейсміка, вітер з урахуванням пульсації, вібраційні навантаження, імпульс, удар, відповідь-спектр, сейсміка на основі акселерограми. Для сейсмічних впливів реалізовані норми України, Росії, Казахстану, Азербайджану, Грузії, Франції, Алжиру та ін.

Перевірка міцності

Дозволяє по зусиллям в перерізі, знайденим в процесі виконання завдання визначити головні і еквівалентні напруги і здійснити перевірку за різними теоріями міцності: найбільш головні напруження, найбільш головні деформації, найбільш дотичні напруження, енергетична теорія Губера-Мізеса-Генки, теорії Мора, Друкера-Прагера , Писаренко-Лебедєва, Кулона-Мора, Боткіна, Генієва.

Розвинена бібліотека КЕ

Розвинена бібліотека кінцевих елементів позволет створювати комп’ютерні моделі практично будь-яких конструкцій: плоских і просторових рам, балок стінок, що згинаються плит, оболонок, масивних тіл, а також комбінованих систем – плит і оболонок підперті ребрами, плит на грунтовому підставі, каркасних конструкцій будівель, системи ” надземне будова – фундаментні конструкції – грунтову основу “і багато інших. ін.

Спеціальні кінцеві елементи

Великий набір спеціальних кінцевих елементів, що дозволяють складати адекватні комп’ютерні моделі для складних і неординарних споруд. Наприклад: кінцевий елемент, що моделює податливість вузлів; кінцевий елемент, що моделює роботу грунту за межами конструкції; кінцевий елемент, що моделює натягач (форкопф) і що дозволяє забезпечувати задане первинне натягнення конструкції або знаходити необхідне натягнення, що забезпечує задану геометрію (наприклад, тенту або вантової мережі).

Проектування залізобетонних і сталевих конструкцій

Перевірка і підбір перерізів залізобетонних і сталевих елементів відповідно до діючих в світі нормативами. Виконання робочих креслень стадії КМ і ЯЖ.
суперелементне моделювання з візуалізацією на всіх етапах розрахунку, що дозволяє в ряді випадків прискорити рішення задачі і знизити вплив поганої обумовленості большеразмерной матриці.

суперелементне моделювання

з візуалізацією на всіх етапах розрахунку, що дозволяє в ряді випадків прискорити рішення задачі і знизити вплив поганої обумовленості большеразмерной матриці.

фізична нелінійність

Модулі обліку фізичної нелінійності на основі різних нелінійних залежностей σ-ε, що забезпечують можливість комп’ютерного моделювання процесу навантаження як моно-, так і бі-матеріальних конструкцій, з дослідженням розвитку тріщин, проявом деформацій повзучості і текучості, аж до отримання картини руйнування конструкції.

геометрична нелінійність

Модулі обліку геометричної нелінійності, що дозволяють розраховувати, як конструкції спочатку геометрично незмінні (гнучкі плити і балки, гнучкі ферми і ін.) Так і конструкції спочатку геометрично змінні, для розрахунку яких необхідно спочатку визначити рівноважну форму під заданий вид навантаження (окремі канати, вантові ферми , вантові покриття, тенти, мембрани і ін.).

спеціалізований документатор

дозволяє формувати звіт, що складається з текстової, табличної і графічної інформації. Режим інтерактивних копій екрану дозволяє здійснювати фіксацію і повернення до фрагменту розрахункової схеми, а також виконувати автоматичне оновлення зображень після її зміни (перенумерація, перетріангуляція, зміна конфігурації зображуваного об’єкта)