Пропонуємо Вашій увазі єдиний в Україні програмний комплекс з визначення прямих збитків від руйнування чи знищення об’єктів нерухомості!

В переважній більшості випадків знищення об’єктів нерухомості єдиним способом визначення збитків є визначення прямих збитків як поточної вартості витрат на відтворення або заміщення. Вартість заміщення, згідно з Національним стандартом № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», – це визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) нового об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, який може бути йому рівноцінною заміною, а вартість відтворення – це поточна вартість витрат на створення (придбання) в сучасних умовах нового об’єкта, який є ідентичним об’єкту оцінки. Визначити поточну вартість витрат на відтворення або заміщення можна за допомогою витратного методичного підходу.

Вартість відтворення (заміщення) визначається витратним методичним підходом двома способами:

  1. Кошторисним на підставі чинних кошторисних норм України, що потребує проектних або обмірних креслень та значного часу для складання кошторисів на кожний конструктивний елемент будівлі.
  2. Із застосуванням одиничних показників вартості відтворення об’єктів-аналогів для оцінки житлових будинків на підставі:
  • Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень – будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва, затвердженого Наказом Фонду державного майна України та Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.12.2004 №2929/227 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2005 р. за №54/10334;
  • СОУ ЖКГ 75.11-35077234. НННН:2009 «Житлові будинки. Збірник укрупнених показників вартості відтворення багатоповерхових житлових будинків», затвердженого Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 07.02.2009 р. № 31.

Наразі єдиним інструментом, який дозволяє використовувати ці нормативні документи, є програмний комплекс «АС-4 Нерухомість».

В комплексі враховано зміни до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, що затверджені наказом Мінрегіону України від 28.12.2012 р. №658 і зареєстровані Міністерством юстиції України 28.12.2012 р за №3312/33524.

Додаткові функціональні можливості програмного комплексу насамперед стосуються визначення вартості об’єктів незавершеного будівництва шляхом застосування ВИТРАТНОГО методичного підходу, а саме:

  • визначення оціночної та інвестиційної вартості об’єктів незавершеного будівництва;
  • визначення на дату оцінки вартості придбаних для об’єкта незавершеного будівництва матеріалів, виробів і конструкцій, а також не змонтованого устаткування;
  • розрахунок коефіцієнтів будівельної готовності об’єктів незавершеного будівництва.

Забезпечується також формування звітної документації суб’єктів оціночної діяльності для замовників і звітів перед Фондом державного майна України стосовно оцінювання об’єктів нерухомості, передбачених Порядком ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів…, що затверджений наказом Фонду державного майна України від 10.06.2013р. №795 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013р. за № 936/23468.

Розроблено додатковий модуль оцінки вартості демонтажних робіт, що необхідні внаслідок руйнування частини будівлі.