В програмний комплекс «АС-4 ПВР +» додано всі нормативні документи, що стосуються визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності об’єктів, обстеження об’єктів та визначення вартості проєктних робіт.

Програмний комплекс «АС-4 ПВР+» призначен для складання кошторисів на проектні та вишукувальні роботи на всіх стадіях проектування, має унікальну базу всіх збірників на проектно-вишукувальні роботи, які було розроблено різними міністерствами й відомствами.

Всі розрахунки ПК виконує відповідно до вимог Кошторисних Норм України «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» (наказ Мінрегіону України від 01.11.2021 №281.

Повністю реалізовано всі вимоги КНУ «Настанова з визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності об’єктів». Наказ Міністерства розвитку громад та територій України 30 квітня 2022 року № 67:

 • нові вихідні документи, що стосуються розробки кошторисів з обстеження;
 • включено всі збірники згідно «Перелік Збірників нормативів трудомісткості та вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд»:
 • Нормативи витрат труда для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд СОУ Д.1.2-02495431-001:2008
 • Методичні рекомендації визначення вартості робіт з обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації будівель і споруд (НДІБВ)
 • Сборник расценок на работы по внедрению научно-технической продукции в области бетона и железобетона (НИИЖБ Госстроя СССР)
 • Тимчасовий збірник цін на науково-проектні роботи по нерухомих памятках історії та культури Української РСР (ТЗЦНПР-91)
 • Порядок визначення вартості робіт з обстеження металевих конструкцій будівель та споруд ДСТУ-Б Д.1.2- 3: 2016.
 • Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.
 • Автомобільні дороги. Норми часу на роботи з експлуатаційного утримання. СОУ 42.1-37641918-097:2017.
 • Показник кошторисної вартості в розрахунку на один людино-день при виконанні обстеження будівель і споруд в звичайних умовах, приймається в розмірі:
 • візуальним методом – 1996 гривень/люд.-день;
 • інструментальним методом – 2315 гривень/люд.-день.
 • Реалізовано всі зміни та вимоги КНУ «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво»

Визначення кошторисної вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт шляхом:

 • Застосування усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт до вартості будівельних робіт, а для об’єктів виробничого призначення з урахуванням вартості устаткування;
 • Нормативним методом за наявності нормативів;
 • Калькуляційним методом на підставі калькулювання витрат

Визначення класу наслідків об’єктів будівництва згідно з ДСТУ 8855:2019.

Розрахунок вартості експертизи проектної документації на будівництво.

До ПК «АС-4 ПВР+»  включено:

 • Технічні частини;
 • Загальні вказівки по застосуванню збірника цін на проектні роботи для будівництва;
 • Настанова з Визначення вартості ПроектнихНауково-проектнихВишукувальнихробіт та Експертизи на будівництво;
 • Всі діючи нормативні документи, що стосуються визначення вартості проєктних робіт;
 • Прямі посилання на діючи нормативні документи.

Програмний комплекс «АС-4 ПВР+»  дозволяє в автоматичному режимі:

 • Застосовувати всі діючи коефіцієнти;
 • Відносити коефіцієнти безпосередньо до розцінки, до розділу, до всього збірника;
 • Самостійно додавати коефіцієнти, вказуючи, до якої розцінки, групи або збірника вони відносяться;
 • Відображати всі коефіцієнти з повною або скороченою назвою у вихідних документах;
 • Таблиці розподілу дозволять розраховувати обсяги робіт для кожної спеціальності проектувальників.

Програмний комплекс «АС-4 ПВР+»  дозволяє розраховувати та формувати такі документи:

 • Зведений кошторис за формою 1-П;
 • Договірна ціна;
 • Кошторис за формою 2-П:
 • використовується для розрахунку вартості проектних робіт за збірниками цін на проектні роботи та на вишуковальні роботи,
 • кошторис від РБ за об’єктами-аналогами для промислового та цивільного будівництва
 • кошторис з обстеження
 • Кошторис за формою 3-П за фактично витраченими людино-днями;
 • від основної заробітної плати,
 • від показника кошторисної вартості.
 • Розрахунок вартості експертизи;
 • Розрахунок класів наслідків об’єкта будівництва за ДСТУ 8855:2019.
 • Акти виконаних робіт;
 • Розрахунок витрат на відрядження;
 • Розрахунок коефіцієнта зміни вартості проектних робіт у зв’язку із зміною рівня заробітної плати;
 • Розрахунок з організації та ліквідації вишукувань;
 • Розрахунок внутрішнього транспорту для вишукувань;
 • Розрахунок зовнішнього транспорту для вишукувань;

Програма «АС-4 ПВР+» проста й зручна в роботі. Розробники програм «АС-4 ПВР+» та «АС-4» завжди уважно прислухаються до Ваших побажань. Ми так само завжди раді відповісти на Ваші запитання не тільки по програмних комплексах, але й по методиці складання кошторисів на проектні роботи.

Програмний модуль «АС-4 Будкомплекс планування» органічно доповнює програму «АС-4 ПВР+». ПМ «АС-4 Будкомплекс планування» містить базу об’єктів – аналогів, що допоможе Вам визначити вартість проектування на перших стадіях проектування. Базу об’єктів-аналогов створено на підставі УПВС (укрупнених показників відновлювальної вартості). Відповідно до Листа Мінрегіонбуду 8/15-359-15 від 06.08.2015 (додаток 1), базу УПВС, з застосуванням поточних індексів цін, можна використовувати на перших стадіях проектування. В подальшому отриману вартість можна уточнити. Крім того, ПК «АС-4 Будкомплекс планування» допоможе Вам визначити термін проектування, побудувавши календарний графік виконання проектних робіт.