“АС-4 Будкомплекс Розширений” включає всі можливості  “АС-4 Будкомплекс Повний” та “АС-4 Будкомплекс Планування”

Повністю реалізовано всі вимоги Кошторисних Норм України – КНУ:

 

Функції програми “АС-4 Будкомплекс Розширений”:

 • Планування терміну виконання робіт.
 • Складання календарних графіків виконання будівельних робіт.
 • Контроль виконання будівельних робіт: порівняння запланованих термінів початку й закінчення виконання роботи з фактичними.
 • Коригування календарних графіків виконанняа будівельних робіт внаслідок перевиконання або недовиконання плану.

В “АС-4 Будкомплекс Розширений” можна побудувата календарний графік за будь-яким кошторисом, створеним в АС-4, або в АВК-5, або в будь-який іншій кошторисній програмі, що підтримує формат ІБД.

Побудувавши календарний графік за кошторисом або по за будівництвом, Ви можете сформувати наступні вихідні документи:

 • Календарний графік (на весь період будівництва, або на будь-який заданий проміжок часу).
 • Набір робіт на будь-який заданий проміжок часу: день, тиждень, місяць. При цьому формується документ, аналогічний Локальному кошторису.
 • Відомість ресурсів на будь-який заданий проміжок часу: день, тиждень, місяць. При цьому формується документ, аналогічний Відомості ресурсів до локального кошторису.
 • Графік руху механізмів на весь період будівництва або на будь-який заданий проміжок часу: день, тиждень, місяць.
 • Графік руху матеріалів на весь період будівництва або на будь-який заданий проміжок часу: день, тиждень, місяць.
 • Графік руху робочої сили період будівництва або на будь-який заданий проміжок часу: день, тиждень, місяць.

Набір цих документів Ви можете сформувати й за виконаним будівництвом, згідно будь-якому Акту виконаних робіт. Їхня відмінність від документів за кошторисом в тому, що вони можуть бути сформовані:

 • згідно із запланованими обсягами робіт;
 • згідно з виконаними обсягами робіт;
 • містити інформацію про заплановані і про виконані обсяги робіт у порівнянні.