Повністю реалізовано всі вимоги Кошторисних Норм України – КНУ:

Якщо Ви не знайомі з програмним комплексом АС – 4, (Рекомендовано Держбудом України, лист № 7/7-424 від 17.05.2001 р.) (Підтверджено Держбудом України, лист № 7/8-490 від 22.04.2004 р.) то ми пропонуємо Вам звернути на нього пильну увагу. На сьогодні це найновіша мережева версія найстаршої в Україні програми.Як всі програми, орієнтовані на автоматизований випуск кошторисної документації, програмний комплекс АС – 4 випускає локальні, об’єктні й зведені кошториси. Розраховує договірні ціни й формує акти виконаних робіт.Головна відмінність АС – 4 – комфортна робота й функціональність, що різко підвищує продуктивність праці кошторисника, зберігаючи його час і нервиМаксимальна функціональність і комфортність у роботі досягнута завдяки тісному контакту з нашими користувачами.Отже, якщо Вам необхідно:

 • Урахувати те, що по Акту виконаних робіт закупівля одного матеріалу вироблялася в різний час у різних постачальників – розрахунок середньозважених цін.
 • Розрахувати й побудувати календарний графік будівельно-монтажних робіт.
 • Сформувати кошторис та акт виконаних робіт за субпідрядником.
 • Сформувати по декількох актах виконаних робіт локальний кошторис із розрахунком договірної ціни. (В тому випадку, коли будівництво об’єкту почалося до того, як з’явилася проектно-кошторисна документація).
 • Оформити й зберегти з актом виконаних робіт або з локальним кошторисом акти на сховані й додаткові роботи.
 • Оформити акти приймання окремих вузлів та акти здачі об’єкту в експлуатацію.
 • Оформити тендерні пропозиції.
 • Правильно скласти контракт між замовником і генпідрядником, між генпідрядником та субпідрядником.
 • Заглянути в сортамент, згадати правила підрахунку обсягів робіт.
 • Здійснити автоматизований обмін інформацією із програмами “АВК-3”, “Будівельні технології – Кошторис” та ін., що підтримують формат ІБД (інформаційний блок даних).
 • В автоматизованому режимі “зачитати” до кошторису обсяги робіт із програм автоматизованого проектування.
 • Перенести дані із програми керування будівельним підприємством “Buіldіng manager” у програмний комплекс АС-4.
 • Перенести дані із програми АС – 4 у програму керування будівельним підприємством “Buіldіng manager”.
 • Якщо Ви кошторисник-початківець, то до Ваших послуг довідник кошторисника.
 • Розрахувати договірну ціну за окремо взятим локальним кошторисом.
 • Розрахувати до окремого локального кошторису перевезення робітників, відрядні витрати, всі інші витрати та всі необхідні податки, а також прибуток і ПДВ.
 • Відразу сформувати за цим кошторисом акт виконаних робіт – форма КБ-2В в повному обсязі або з частковим виконанням.
 • Сформувати форму КБ-3 по окремому акті виконаних робіт, по об’єкті, по будівництву в цілому.
 • Вести облік виконання не тільки по роботах, але й по всіх ресурсах.
 • Завжди мати можливість оцінити залишки по обсягах робіт і ресурсам.
 • Сформувати М-29 (звіт про списання матеріалів) з відображенням реальних матеріалів, що підлягають списанню по поточному об’єкту.
 • Одержати всі вихідні документи, рекомендовані Держбудом.
 • Сформувати додаткові вихідні документи, що дозволяють проаналізувати виробничу діяльність Вашого підприємства.

1. Етап складання локальних кошторисів

Локальні кошториси 1.2. Загальновиробничі витрати 1.3.Ресурсні кошториси й відомості 1.4. Розрахунки вартості ресурсів 1.5. Супутні розрахунки (інші витрати, податки) 1.6. Договірні ціни 1.7. Зведення обсягів, титули й пояснювальні записки

2. Етап взаєморозрахунків

Акти виконаних робіт 2.2. Загальновиробничі витрати 2.3. Ресурсні кошториси й відомості 2.4. Розрахунки вартості ресурсів 2.5. Звіт про витрати матеріалів – форма М29 2.6. Супутні розрахунки (інші витрати, податки) 2.7. Форма КБ 3. Довідка про вартість виконаних робіт 2.8. Форма КБ 6. Журнал обліку виконаних робіт

3. Етап складання об’єктних кошторисів і даних про хід будівництва по об’єкту.

Об’єктні кошториси 3.2. Залишки 3.3. Ресурсні кошториси й відомості 3.4. Розрахунки вартості ресурсів

4. Етап складання зведених кошторисів і даних про хід будівництва.

Зведений кошторис 4.2. Супутні розрахунки (інші витрати, податки) 4.3. Залишки 4.4. Ресурсні кошториси й відомості 4.5. Розрахунки вартості ресурсів

Зверніть особливу увагу на унікальну підсистему “Постачальник”.Ця підсистема є подальшим розвитком ресурсного методу визначення кошторисної вартості будівництва.До кожного ресурсу нормативної бази Ви можете “прив’язати” ресурс конкретного постачальника, з його ціною й найменуванням матеріалу. У Вас з’являється можливість замінити ціну, що рекомендує Держбудом, на ціну Вашого постачальника в автоматизованому режимі.В міру зростання кількості “прив’язаних” ресурсів і постачальників Ви напрацьовуєте свою базу ресурсів і цін, що враховує специфіку Вашого виробництва. У той же час Ваша база буде тісно пов’язана з Нормативною базою Держбуду.Ви можете поповнювати базу постачальників з бухгалтерії, з Інтернету або з підготовлених файлів в Excel і з інших електронних джерел. Ви також можете обмінюватися базами постачальників або скористатися інформацією, що поставляє разом з нашим програмним комплексом.Адміністративна версія призначена для координації роботи колективу кошторисників.В ній Ви можете указати права доступу кошторисників до проектів та кошторисів. Це необхідно , коли Ви працюєте з великими проектами, коли потрібно передбачити розмежування доступу користувачів мережевих робочих місць до загальної бази, що зберігається в робочій версії адміністратора.Адміністратор може створювати й відновлювати архіви кошторисів, самоузгодженої бази й бази постачальників.Також в версії адміністратора можна перевірити, коли й хто працював із зазначеним проектом або створював самоузгоджені розцінки в нормативній базі.Нормативно-довідкова база програмного комплексу містить:

 • Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи, (включаючи 35 збірник на Гірничопрохідницькі роботи).
 • Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування.
 • Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи.
 • Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи.
 • Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи.
 • Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт основних фондів і ремонт енергетичного устаткування (Міністерство промислової політики України).
 • Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів.
 • Кошторисні ціни на матеріали, вироби та конструкції (рекомендовані ціни для розрахунку кошторисної документації).
 • Оптові ціни – прейскуранти (рекомендовані ціни для розрахунку кошторисної документації).
 • Стандартні фрагменти.
 • Каталог штучних виробів (середні поточні ціни).
 • База конструктивних елементів.
 • Бібліотечні поправки, що автоматизують вимоги технічних частин.
 • Параметри, необхідні для нарахувань загальновиробничих та адміністративних витрат.
 • Параметри для нарахування лімітованих витрат.

Додаткові можливості ведення бази програмного комплексу:

 • Створення власної самоузгодженої бази, як елементних кошторисних норм, так і конструктивних елементів.
 • Створення бази власних кошторисів-аналогів.
 • Автоматичне поповнення бази цін на матеріали за даними бухгалтерії
 • Автоматичне поповнення бази цін на матеріали із прайс-листів.