Згідно з п.6.3.1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2-2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» та розпорядження голови облдержадміністрації від 19.05. 2009 р. № 278 “Про регіональну базу даних на ціни будівельних матеріалів” при підписанні акту виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) розпорядник бюджетних коштів при перевірці відповідності ціни використаних будівельних ресурсів бухгалтерським даним (накладним), повинен перевірити знаходження постачальника ресурсу в реєстрі постачальників та вартість ресурсів, яка не повинна перевищувати максимальну ціну, вказану в реєстрі ресурсів і цін на ці ресурси, зареєстровані в Мінекономіки.

За відсутності постачальника ресурсу в реєстрі постачальників підписання акта може бути відкладене до надання копії діючого свідоцтва встановленого зразка про внесення постачальника до реєстру постачальників. Копія свідоцтва додається до акта виконаних робіт.

Попередьте постачальників будівельних матеріалів, з якими співпрацює ваша організація, про необхідність реєстрації у регіональній базі даних цін на будівельні ресурси.

Розпорядники бюджетних коштів можуть включати копію реєстру ресурсів в склад тендерної документації згідно з п.6.3.2. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2-2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» для використання його претендентами для визначення ціни тендерної пропозиції.

При погодженні договірної ціни на виконання будівельних і ремонтно-будівельних робіт на будовах (об’єктах), будівництво яких виконується із залученням бюджетних коштів всіх рівнів чи коштів підприємств, закладів, організацій державної власності вартість матеріальних ресурсів не повинна перевищувати їх максимальну ціну в реєстрі ресурсів і цін на ці ресурси, зареєстровані в Мінекономіки згідно з п.6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва».

В договорах на виконання будівельних і ремонтно-будівельних робіт в Івано-Франківській області на будовах (об’єктах), будівництво яких виконується із залученням бюджетних коштів всіх рівнів чи коштів підприємств, закладів, організацій державної чи комунальної власності обов’язково може передбачається пункт, згідно з яким всі будівельні ресурси, включені до регіонального реєстру будівельних ресурсів, постачаються виключно організаціями, включеними до регіонального реєстру постачальників будівельних ресурсів.