АВК-5 3.4.0

розміщено в: АВК-5 | 0

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.4.0 внесені актуальні дані для визначення вартості будівельних робіт, а також введено ряд наведених нижче доповнень і змін:

 1. Враховані наступні розрахункові показники:

1.1 На підставі листа Міністерства соціальної політики України від 08.08.2018  № 78/0/206-18 середньомісячна тривалість робочого часу для відповідних тарифних сіток становить 166,08 годин;

1.2 Запропонована за замовчуванням середньомісячна заробітна плата для тарифних сіток 1,18,12 і 20 прийнята на рівні мінімально допустимого значення, яке може бути враховане при складанні інвесторської кошторисної документації. Відповідно до Наказу Мінрегіону від 27.07.2018 № 196, на підставі даних, оприлюднених на офіційному веб-сайті Державної служби статистики щодо середньомісячної заробітної плати у будівництві за 2018 рік та індексу споживчих цін на 2019 (Сценарій 1), затвердженого Постановою КМУ № 546 від 11.07.2018) зазначений рівень складає:

7845 грн. х 108,7/100 = 8527,52 грн;

1.3 Запропонована за замовчуванням середньомісячна плата для тарифної сітки 17 визначена виходячи з усереднених показників вартості людино-години, що наведені у Зміні №2 до нормативного документа ГКД 34.08.601-2003 у Таблиці Б.3 (станом на 1 грудня 2018р);

1.4 Запропонована за замовчуванням середньомісячна заробітна плата для тарифних сіток 21 та 22 визначена виходячи з рекомендацій щодо рівня кошторисної заробітної плати, наданих у Листі ДП «СхідГЗК» №04-10/1503 від 25.02.2019 р;

1.5 Внесені усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, які розраховані станом на 01.03.2019.

1.6 Внесені усереднені показники вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом станом на 01.03.2019.

1.7 У вбудованому розрахунку заробітної плати, який реалізовано згідно з  Порядком у редакції Наказу Мінрегіонбуду України від 20.10.2016 № 281, актуалізовані прийняті за умовчанням вихідні дані для розрахунку тарифної частини середньомісячної заробітної плати:

– для параметра ЗПмін (розмір прожиткового мінімуму встановлений для працездатних осіб на 1 січня 2019 року) занесено значення 1921 грн;

– для параметра Кмін (коефіцієнт переходу від прожиткового мінімуму до гарантованого розміру тарифної ставки (окладу) працівника, який виконує просту некваліфіковану роботу) занесено значення 2,31.

 

 1. У відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України № 546 від 11 липня 2018 року, прийняті наступні прогнозні індекси інфляції:

– на 2019 рік – 110,1%;

– на 2020 рік – 108,2%.

Крім того, внесені зміни до запропонованого кошторисного розрахунку інфляції, завдяки яким необхідність використання коефіцієнта 0,5 у розрахунковій формулі в залежності від розміру індексу інфляції визначається автоматично.

 

 1. У вбудованих розрахунках інфляції та ризиків використана нова змінна «Код основного документу» (КОД) . Ця змінна визначає в якій підсистемі (Кошторисні документи, Договірна ціна, Підрядник) формується основний вихідний документ. Змінна представлена в Параметрах-характеристиках, формується автоматично, недоступна для редагування, може прийматися до кошторисних розрахунків і, відповідно, керувати розрахунками.

Запропоновані нові розрахунки передбачають у підсистемах Договірна ціна та Підрядник зменшення вартості прямих витрат за рахунок віднімання вартості ресурсів та устаткування Замовника, а також вартості зворотніх матеріалів.

 

 1. Керуючись перевиданням СОУ 42.1-37641918-050:2018 «Правила визначення вартості робіт з капітального ремонту автомобільних доріг» та СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Правила визначення вартості з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг» передбачені наступні зміни у «дорожніх» будовах і блоках настройки:

– враховані чинні показники та характеристики для визначення прибутку, загальновиробничих, адміністративних та інших витрат;

–  змінено алгоритм вибору вищезазначених показників (як у звичайних будов);

– у перелік блоків настройки, до існуючих «дорожніх» блоків настройки для капітального ремонту і експлуатаційного утримання доріг,  доданий блок настройки для поточного ремонту.

 

 1. У форматі ИБД редакції 5.2 були погоджені и додані наступні зміни:

– передбачено ознака «оренда» у вартості експлуатації будівельних машин та механізмів;

– відкоригований обмін інформацією, яка стосується вартості «дорожніх» будов у відповідності до перевиданих СОУ.

В поточній редакції ПК АВК передбачено виведення формату ІБД редакції 5.2. та формату ІБД редакції 5.1.  Слід зазначити, що формат ІБД редакції 5.1 не може бути створений для «дорожніх» будов та будов, в яких були застосовані позиції із нових розділів НДІ.

 

 1. Надана можливість приймати і вносити у будову наступні результати розрахунків із програмних комплексів для визначення вартості проектно вишукувальних робіт:

– клас наслідків (відповідальності) об’єкту;

– кошти на утримання служби замовника;

– кошти на здійснення технічного нагляду;

– кошти на надання послуг інженера-консультанта;

– вартість вишукувальних робот;

– вартість проектних робот;

– вартість експертизи проектної документації;

– кошти на здійснення авторського нагляду.

Для цього було розроблено і погоджено з ПК АС4-ПИР формат файлу для для обміну даних. Для прикладу в папку Data доданий файл АС_AVK.txt

Для занесення результатів розрахунків із АС4-ПИР необхідно звернутися до нового пункту «Інших витрат» будови «Ввести текстовий файл з результатами розрахунків із ПК ПВР» і вибрати потрібний файл. Після цього, за допомогою ознаки включити/виключити, потрібно визначити для яких саме витрат потрібно занести вже розраховані значення із обраного файлу. До витрат будови будуть занесені значення, які відміченні ознакою «включено» з урахуванням заокруглення прийнятого по будові.

Слід зазначити, що ознака «Включити/виключити» прийнята для Глави або для відповідної витрати будови не впливають на внесення інформації із файлу ПВР.

 

 1. Запропоновані нові можливості при роботі з будовами на будівельні та ремонтні роботи (прибуток від собівартості) та ринковими розцінками:

7.1 Параметр  «Реквізитів будови» «Норма прибутку від вартості робіт і інших витрат» поділений на два параметра:

– «Норма прибутку від вартості інших витрат», який задається тільки в «Реквізитах будови»;

– «Норма прибутку від вартості робіт», який задається як в «Реквізитах будови», так і за допомогою числового параметру Н199. Завдяки цьому норма прибутку від вартості робіт може бути уточнена для окремого об’єкта, локального кошторису, групи позицій локального кошторису.

7.2 Введена ознака «Подвійна нумерація в Акті у формі комерційного кошторису». При виборі цієї ознаки номер позиції «Акту приймання виконаних робіт» буде мати два значення: поточний номер і через дробову риску номер цієї позиції у відповідній «Договірній ціні у розгорнутій формі».

7.3 Додана можливість уведення/виведення інформаційних моделей регіонів ринкових розцінок.

 

 1. До нормативно-довідкової інформації (НДІ) додані:

8.1. СОУ Д.2.2-34867717-001:2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автоматичне дугове зварювання  сварка ванним способом плавким мундштуком стиків трамвайних та залізничних рейок», погоджені ТК 311 (лист від 23.11.2018  №192) та затверджені наказом ТОВ «ІНПАТ». Нормам наданий пошуковий образ НП1…

8.2 СОУ Д.2.2-31101383-001:2018 «Ресурсні кошторисні норми на будівельні роботи. Утеплення поверхні стін теплоізоляційною сумішшю ТЕПЛОВЕР LIGHT шаром 40 мм», погоджених ТК 311 (лист від 20.11.2018 №191) та затверджені наказом ТОВ «НПП «Укрвермікуліт». Нормам наданий пошуковий образ УВ1…

8.3 СОУ Д.2.2-31101383-002:2019 «Ресурсні кошторисні норми на будівельні роботи. Утеплення поверхні теплоізоляційної сумішшю BAUWER», погоджені ТК 311 (лист від 29.01.2019 №208) та затверджені наказом ТОВ «НПП «Укрвермікуліт». Нормам наданий пошуковий образ УВ2…

8.4 СОУ Д.2.4-40090765-001:2018 «Кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги» змінено на СОУ Д.2.4-40090765-001:2019 «Кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги», погоджені ТК 311 (лист від 28.01.2019 №215) та затверджені наказом ТОВ «СЛАВДОРСТРОЙ». Нормам наданий пошуковий образ СД1…

 

 1. При роботі з НДІ передбачено:

9.1 На загальному екрані НДІ (Ф121) доданий керуючий елемент «?» для швидкого пошуку вказаного розділу НДІ.

9.2 До пошуку, при редагуванні ресурсної частини позицій НДІ типу «робота», внесені уточнення, завдяки яким можна включити або виключити ресурси по проекту.

9.3 НДІ Користувача розділена на дві частини:

– позиції власної розробки;

– позиції сторонніх розробників.

При перенесенні інформації із Тимчасової НДІ до власної НДІ у Користувача є можливість самостійно обрати до якого складу позицій має бути занесена інформація. Після занесення, приналежність може бути змінена при редагуванні НДІ Користувача.

 

 1. При роботі з регіонами для ресурсів передбачено:

10.1 Регіональні ціни на енергоносії із розділу НДІ «Будівельні матеріли, вироби і конструкції» (С1999-90…) в будові будуть враховуватися ще і при визначені вартості експлуатації будівельних машин і механізмів.

10.2 При внесенні або редагуванні значення відпускної ціни у регіоні перебачено використання вбудованого калькулятора.

 

 1. Додана можливість внесення або поповнення наявної інформації у «Переліку класифікаторів для заміни ресурсів» із текстового файлу.

Для створення нового класифікатора на основі текстового файлу необхідно в екрані «Класифікатори замін» (Ф257) виконати дію «Уведення текстового файлу».

Для поповнення існуючого  класифікатора необхідно, знаходячись у тілі  класифікатора (Ф258), виконати дію «Уведення текстового файлу».

Опис текстового файлу розміщено в розділі «Довідка». Приклад текстового файлу klas_res.txt додан у папку Data.

 

 1. Спрощена задача з обліку індивідуальних даних щодо величини заробітної плати основних робітників у складі вартості одиниці позицій локального кошторису типу «робота» за допомогою автоматизації визначення значень відповідних числових параметрів.

Для цього до переліку «Параметрів» екранного локального кошторису доданий пункт меню «Задати індивідуальну зарплату основних робітників у вартості одиниці». Цей пункт меню відкриває екран, в якому можна буде ввести значення заробітної плати основних робітників «в лоб». Після внесення даних та виходу із екрану по кнопці «Застосувати», програма автоматично розрахує і внесене необхідне значення числового параметра відповідно до номеру тарифної сітки (Н24 – Н132). Визначена таким чином заробітна плата в екрані локального кошторису буде виділена синім кольором.

Для скидання індивідуальних даних про заробітну плату передбачено пункт меню «Відмовитися від індивідуальної зарплати основних робітників».

Пункти меню доступні як для окремо розташованих позицій типу «робота», так і для виділеної групи позицій.

 

 1. При використанні сервісу «Очистка будови» надана можливість конкретизувати від яких саме змін і які саме ресурси мають бути «очищені». Для цього в екрані Ф240 додана вкладка «Ресурси», яка складається із:

– спеціальні ресурси;

– будівельні машини (1 частина);

– будівельні машини (2 частина);

– матеріали.

 1. У списках об’єктів та локальних кошторисів підсистеми «Підрядник» передбачена нова позначка «$». Зазначена позначка з’являється перед номером відповідного суб’єкту списку у разі наявності у ньому залишків.
 2. Для швидкого переходу на сайт/форум розробників, а також на форум «Усе про АВК5, усе для АВК5» у перелік «Довідки» додані відповідні посилання.