Поновлення ПК АС4 Кошторис редакції 19.1

розміщено в: АС-4 | 0

В новій версії враховано актуальні показники для визначення вартості будівельних робіт:

  • На підставі Листа Міністерства соціальної політики України від08.2018 № 78/0/206-18 середньомісячна тривалість робочого часу для відповідних тарифних сіток складає 166,08 годин.
  • Рівень заробітної плати для основної тарифної сітки (1) згідно Наказу Мінрегіонбуду від 27.07.2018 № 196, на підставі даних, опублікованих на офіційному веб-сайті Державної служби статистики про середньомісячну заробітну плату в будівництві за 2018 рік, а також індекс споживчих цін на 2019 рік (сценарій 1), затвержденого Постановою КМУ № 546 від 11.07.2018, складає:

7845 грн. х 108,7/100 = 8527,52 грн.

  • Внесено усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів станом на 01.03.2019.
  • Внесено усереднені показники вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом станом на 01.03.2019.
  • В розрахунку заробітної плати, реалізованому згідно Порядку в редакції Наказу Мінрегіону від 20.10.2016 № 281, актуалізовано прийняті автоматично вихідні дані для розрахунку тарифної частини середньомісячної заробітної плати:
    • Розмір прожиткового мінімуму, прийнятий для працездатних осіб на 1 січня 2019 року, складає 1921 грн;
    • Коефіцієнт переходу від прожиткового мінімуму до гарантованого розміру тарифної ставки (окладу) робітника, що виконує просту некваліфіковану роботу, складає 2,31 згідно з п.2.9 Галузевої угоди.
  • Згідно з Постановою КМУ № 546 від 11 липня 2018 року, прийнято наступні прогнозні індекси інфляції:

на 2019 рік – 110,1%;

на 2020 рік – 108,2%

Починаючи з цієї версії, программа може формувати документ «Техніко-економічне обґрунтування коригування норми, викликаного зміною умов виконання робіт». Щоб реалізувати таку можливість, Вам треба відкрити відкориговану норму певного кошторису й відмітити до друку відповідний вихідний  документ, скориставшись кнопкою «Друк».