АВК-5 3.8.1

розміщено в: АВК-5 | 0

 У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.8.1 передбачено:

1.1. Внаслідок продовження воєнного стану змінені значення середньомісячної тривалості робочого часу на 2023 рік:

– ТС №№ 1-7; 11-21 (у відповідності з даними щодо 40-годинного робочого тижня) – 169 годин;

– ТС №№ 8-10 (у відповідності з даними щодо 30-годинного робочого тижня) – 127 годин;

– ТС № 22 (у відповідності з даними щодо 36-годинного робочого тижня) – 152,4 години.

1.2. За замовчанням рівень середньомісячної заробітної плати на 2023 рік становить 18328,05 грн. (Див. роз’яснення у збірнику «Ціноутворення у будівництві» №2 за 2023 рік).

1.3. Враховані усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів станом на 20.02.2023 рік.

2. У нормативно-довідковій інформації (НДІ) додані:

2.1. СОУ-Н ЕЕ 05.606:2022 Норми часу на ремонт основного допоміжного обладнання ГЕС. Гідроагрегати (ремонт, реконструкція, модернізація). Дніпровська ГЕС ГЕС (з урахуванням Листа ДП «Львівське конструкторське бюро») з пошуковим образом ТГ2.

2.2. СОУ-Н ЕЕ 05.606:2022 Норми часу на ремонт основного допоміжного обладнання ГЕС. Гідроагрегати (ремонт, реконструкція, модернізація). Середньодніпровська ГЕС (з урахуванням Листа ДП «Львівське конструкторське бюро») з пошуковим образом ТГ3.

2.3. СОУ-Н ЕЕ 05.606:2022 Норми часу на ремонт основного допоміжного обладнання ГЕС. Гідроагрегати (капітальний ремонт з повним розбиранням). Дністровська ГЕС (з урахуванням Листа ДП «Львівське конструкторське бюро») з пошуковим образом ТГ4.

2.4. СОУ-Н ЕЕ 05.606:2022 Норми часу на ремонт основного допоміжного обладнання ГЕС. Гідроагрегати (ремонт, реконструкція, модернізація). Дністровська ГАЕС (з урахуванням Листа ДП «Львівське конструкторське бюро») з пошуковим образом ТГ10.

2.5. СОУ-Н ЕЕ 05.606:2016 Нормам часу на ремонт основного допоміжного обладнання ГЕС Дніпровська ГЕС, Дніпродзержинська ГЕС, Дністровська ГЕС, Дністровська ГАЕС присвоєно пошуковий образ ТГУ. В раніше створених будовах відбудеться автоматична заміна пошукових образів з ТГ на ТГУ.