АВК-5 3.8.3

розміщено в: АВК-5 | 0

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.8.3 передбачено:

 1. У зв’язку з продовженням військового стану до 18 серпня 2023 року прийняті наступні значення середньомісячної тривалості робочого часу:
  • для ТС №№ 1-7; 11-21 – 171,17 годин (виходячи із норми тривалості для 40-годинного п’ятиденного робочого тижня – 2054 години);
  • ТС №№ 8-10 – 128,5 годин (виходячи із норми тривалості для 30-годинного п’ятиденного робочого тижня – 1542 години);
  • ТС № 22– 154,2 години (виходячи із норми тривалості для 36-годинного п’ятиденного робочого тижня – 1850 годин).
 2. Враховані усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів станом на 20.05.2023 р.
 3. Реалізована перша черга механізму по автоматизації процесу класифікації робіт. А саме:
  В підсистемі «Інші функції» в розділі «Класифікатори» організований новий підпункт «Класифікатори видів робіт». Тут можна створювати та зберігати власні Класифікатори, згідно з якими буде виконуватися класифікація робіт у будовах. У якості інсталяційного запропонований Класифікатор, утворений на базі частини даних Розділу 8 міжнародної системи вимірювання CESMM4, розробленої Інститутом інженерів-будівельників (The Institution of Civil Engineers (ICE)). Детальний опис роботи з «Переліком класифікаторів виду робіт» наведений у документі «Класифікатори видів робіт» у розділі «Довідка».
  3.2 Створений новий тип рядка локального кошторису – заголовок виду робіт (ЗВР), який заноситься Користувачем із Класифікатору видів робіт. Призначення цього рядка – розподіл звичайних позицій локального кошторису на види робіт. Детальний опис розподілу на види робіт, формування вартісних показників по видам робіт та оформлення відповідних вихідних документів наведено у документі «Класифікація робіт» у розділі «Довідка».
 4. При редагуванні ціни матеріалу в полях «транспортні витрати» та «заготівельно-складські витрати» додана можливість задавати значення виразом.
 5. В Ознаки друку на рівні будови додана ознака «Друк одиниць виміру без скорочень». Ця ознака визначає формат відображення одиниці виміру при оформленні вихідного документу «Локальний кошторис».
 6. Виправлені помилки в стандартній НДІ.