ПК АС-4 Будкомплекс редакції 23.1.010

розміщено в: АС-4 | 0
  1. Розширено можливості  режиму зачитування обсягів робіт з відомостей обсягів робіт чи дефектних актів.  Додано можливість зачитувати рядки-ресурси. Цей режим розроблено для значного полегшення Вашої праці. Завдяки йому Ви можете швидко переробити тендерну пропозицію, яка найчастіше представлена відомістю обсягів робіт, в кошторис.
  2. Відкориговані загальновиробничі витрати за збірником КБ30 згідно Зміни 3 до Додатку 19 Настанови.
  3. Відкориговано назву статті витрат в главі 9 Зведеного кошторисного розрахунку згідно Зміни 3 до Додатку 8 Настанови.
  4. Ведеться робота з коригування вихідних документів згідно зміни 3.
  5. Актуалізовано самоузгоджену довідкову базу ресурсних норм на сучасні будівельні технології (щоб отримати доступ до цих норм, відновіть як самоузгоджену базу файл під назвою «baza_novi_teknologii_2023.vnb», який знаходиться в папці «D:\АС-4\Будкомплекс версії 23 1\база_нові_технології», де «D:\АС-4\Будкомплекс версії 23 1» – папка, де встановлено програму АС-4 Будкомплекс 23.1.