ПЕРЕЛІК ЗМІН

Нове в АВК-5 редакції 3.3.3 (АВК-5 3.3.3.1 )в порівнянні з редакцією 3.3.2

 

Нове в АВК-5 редакції 3.3.3 в порівнянні з редакцією 3.3.2

(з урахуванням доповнень та змін 3.3.3.1)

 

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.3.3 враховані актуальні дані для визначення вартості будівельних робіт, а також введено ряд представлених нижче доповнень і змін:

 

 1. Запропоноване за замовчуванням значення середньомісячної заробітної плати визначено відповідно до Наказу Мінрегіону від 27.07.2018 № 196 з урахуванням даних, оприлюднених на офіційному веб-сайті Державної служби статистики щодо динаміки середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2010-2017 роках та індексу споживчих цін на 2018 (Сценарій 2), затвердженого Постановою КМУ від 31.05.2017 № 411 (ЦО 12 2017, ст. 17) і складає:

 

6251 Х 111,4/100 = 6963,61 грн

 

 1. Вартість матеріалів і устаткування прийнято станом на 1.10.2018 р. з урахуванням індексу зміни вартості робіт, наведених у листі Мінрегіонбуду України № 7/15.3/10900-18 від 17.10.2018.

 

 1. Усереднені відсоткові показники вартості експертизи та проектних робіт приведені у відповідність зі Зміною № 3 ДСТУ Б.Д.1.1-7: 2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затвердженої Наказом ДП «УкрНДНЦ» № 334 від 24.09.2018.

Примітка: після встановлення оновлення 3.3.3 у раніше створених будовах вартість експертизи та проектних робіт будуть перераховані автоматично.       

 

 1. 4. Внесені усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів станом на 01.11.2018 рік.

 

 1. 5. Удосконалено вбудований розрахунок прибутку в будовах на будівельні, ремонтні та гірничі роботи:

5.1 Якщо в Договірній ціні значення прибутку, розраховане за нормативними показниками, перевищує 15% від вартості прямих та загальновиробничих витрат, до обмеження розміру прибутку, який приймається в наступних розрахунках, додано визначення розрахункового показника прибутку, що відповідає 15-ти відсотковому обмеженню. Цей розрахунковий показник буде враховано при перенесенні будови у підсистему Підрядник для формування вихідних документів про виконані будівельні роботи за звітний період.

5.2 У підсистемі Підрядник ліквідовано раніше прийняте обмеження на розмір прибутку; розрахунок виконується за показником прибутку, що був переданий із Договірної ціни.

 

 1. 6. У нормативно-довідкову інформацію (НДІ) додано розділи «Матеріали по проекту» та «Машини по проекту», а також реалізовані наступні можливості для роботи з ресурсами по проекту:

6.1 Відповідні розділи організовані в переліку «Ресурси» будови/об’єкта/локального кошторису/ виділеної групи позицій, в яких передбачені пункти для роботи з ресурсами по проекту: редагування, видалення, заміна тощо.

6.2 Надано можливість використовувати ресурси по проекту в «Класифікаторі замін ресурсів» для групової заміни ресурсів.

6.3 При внесенні інформації в НДІ Користувача дозволено використання ресурсів по проекту.

 

 1. Користувачеві надана можливість створювати в підсистемі «Договірна ціна» будову, для якої кошторисний прибуток розраховується не від загальної трудомісткості будівництва згідно ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, а відсотком від виробничої собівартості робіт і витрат підрядника – у складі загальної вартості кожної кошторисної позиції документів «Договірна ціна» і «Акт приймання виконаних робіт», що випускаються в форматі комерційних кошторисів. При цьому:

7.1 Процентні нормативи кошторисного прибутку від собівартості задаються Користувачем при створенні будови і редагуванні Реквізитів будови – норматив прибутку від собівартості роботи і інших витрат і норматив прибутку від вартості матеріалів і обладнання поставки підрядника.

7.2 В реквізитах будови запропоновано новий варіант завдання адміністративних витрат – відсотком від зарплати робітників. Аналогічний спосіб (від зарплати робітників) доступний в реквізитах будови і для загальновиробничих витрат (числові параметри Н19 і Н20).

7.3 У складі загальної вартості кошторисної позиції враховуються, крім прямих витрат, її накладні витрати (сума загальновиробничих і адміністративних витрат) і загальний прибуток.

7.4 Екран Ф127 кошторисних позицій локального кошторису доповнено новою графою «Загальна вартість», в якій представлена сума прямих витрат, накладних та загального прибутку кожної кошторисної позиції. Колишня графа «Загальна вартість» перейменована в «Прямі витрати».

7.5 Для кошторисної позиції виду «робота» надано в спеціальному екрані можливість аналізувати всі складові частини її загальної вартості і задавати «в лоб» ринкову розцінку роботи. У складі ринкової розцінки прийнято враховувати вартість роботи (зарплата робітників + експлуатація машин + накладні витрати) і прибуток від цієї вартості. Зазначений екран викликається пунктом Сервісу «Ринкова розцінка і структура загальної вартості при розрахунку прибутку від собівартості».

7.6 За аналогією з «Цінами ресурсів» будови організована можливість дивитися і редагувати «Розцінки робіт». Екранна «Відомість розцінок робіт» містить розцінки всіх позицій-робіт і застосовані в будові РРР (Ресурсні Ринкові Розцінки) та дозволяє редагувати ці розцінки. Тут же представлені загальні на будову, об’єкт, локальний кошторис кількості кожної задіяної в будові позиції-роботи і їх загальні (з урахуванням вартості всіх матеріалів) вартості одиниці виміру і всього.

Та ж iнформацiя в розрізі об’єкту, локального кошторису, кошторисної позиції представлена в екранній таблиці «Відомість розцінок роботи».

Для кожного пошукового образу позиції-роботи представлений сумарний кошторисний прибуток для будови, об’єкта, локального кошторису, кошторисної позиції; для самих позицій вказані їх фактичні відсотки кошторисного прибутку від роботи.

7.7 Склад Регіонів будови доповнений можливістю створювати спеціальні Регіони ринкових розцінок. Тут ринкові розцінки (ті, що відмінні від розцінок, розрахованих за процентним нормативом  прибутку від собівартості роботи, вказаним для будови) можуть бути введені для норм-робіт і для РРР. Прийнятий для будови Регіон ринкових розцінок задається в реквізитах будови. Сервіс для такого Регіону аналогічний сервісу Регіону цін ресурсів.

7.8 Враховано, що всі, необхідні для спорудження об’єкта будівництва інші витрати підрядника, як і всі його прямі витрати на виконання будівельних робіт, повинні приносити прибуток у відсотковому нормативі, зафіксованому в Контракті.

Екран редагування іншої витрати (Ф107) доповнено ознаками «Витрата замовника» i «Облік прибутку», які уточнює Користувач.

Якщо задана ознака «Витрата замовника», то така витрата не враховується в «Договірній цiнi» i в «Актi приймання виконаних будiвельних робiт».

У вартості іншої витрати підрядника можуть бути враховані її накладні витрати; у даному випадку – адміністративні витрати, які нараховуються, якщо визначена трудомісткість витрати.

Якщо для іншої витрати задана ознака «Облік прибутку», то в загальній вартості витрати буде врахований i її прибуток. За замовчуванням, всі інші витрати підрядника задані з ознакою «Облік прибутку».

7.9 Вихідний документ локального кошторису за формою №1 містить в своїй кінцівці дані про сумарні накладні витрати і прибутки (від собівартості робіт, матеріалів і устаткування поставки підрядника).

Склад вихідних документів будови (а для підсистеми «Підрядник» – об’єкта) аналогічний складу вихідних документів при «Комерційному кошторисі» з прибутком за  ДСТУ. На додаток до нього представлена таблиця «Розрахунок накладних витрат, прибутку і загальної вартості інших витрат».

Новий вихідний документ «Підсумкова відомість розцінок робіт» є твердою копією екрану «Відомість розцінок робіт будови».

7.10 До розділу «Довідка» додано документ «Вартість будови з прибутком від собівартості».

 

 1. 8. У стандартній НДІ враховані такі доповнення та зміни:

8.1 Внесені зміни в СОУ-Н-МЕВ 40.1-00130044-602/89:2013 Частина 2 Паротурбінні установки згідно з листом № 09/03-202 від 14.06.2018 року.

8.2 Додані СОУ Д.2.4-39620512-001:2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Видалення пнів методом подрібнення», СОУ Д.2.7-39620512-002:2017 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Подрібнювач пнів FSI B22, потужність 10,5 кВт», узгоджені ТК 311 (лист №174 від 18.06.2018р.) і затверджені наказом ТОВ «БК «ПОЛТАВА-БІЛД». Нормам присвоєно пошуковий образ БП1…

8.3 Додані СОУ Д.2.4-39620512-002:2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Зрізання гілок і стовбурів дерев в умовах міста, подрібнення деревини», СОУ Д.2.7-39620512-003:2018 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Рубильна машина DP 660 ТК», узгоджені ТК 311 (лист №174 від 18.06.2018р.) і затверджені наказом ТОВ «БК «ПОЛТАВА-БІЛД». Нормам присвоєно пошуковий образ БП2…

8.4 Додано СОУ Б Д.2.2-13617440-001:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Аеродроми», зміна №4, узгоджена ТК 311 (лист №172 від 24.07.2018р.) і затверджена наказом ТОВ «Дорожнє будівництво «АЛЬТКОМ».

8.5 Додано СОУ Д.2.2-32794511-009:2011 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги та аеродроми», зміна №2, узгоджена ТК 311 (лист №173 від 27.04.2018р.) і затверджена наказом ТОВ «Дорожнє будівництво «АЛЬТКОМ».

8.6 Додано СОУ Д.2.4-32794511-001:2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Аеродроми», узгоджено ТК 311 і затверджено наказом ТОВ «Дорожнє будівництво «АЛЬТКОМ». Нормам присвоєно пошуковий образ СА4…

8.7 Додані СОУ Д.2.4-03358222-001:2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Кругове різання асфальтобетонних покриттів», СОУ Д.2.7-03358222-001:2018 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Фреза навісна на базі екскаватора-навантажувача JCB 3CX SM для кругового різання асфальтобетонних покриттів», узгоджені ТК 311 (лист №175 від 03.07.2018р.) і затверджені наказом Комунальне підприємство «Чернігівводоканал» Чернігівської місцевої ради. Нормам присвоєно пошуковий образ ЧВ1…

 

 1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 546 від 11 липня 2018 року, прогнозний індекс інфляції для другого року будівництва прийнятий у розмірі 110,1%.

 

 1. 10. Розширено можливості при формуванні окремих вихідних документів:

10.1 У реквізитах Дефектного акту додана ознака «Друк заголовків» для відображення у вихідному документі Частин, Відділів, Розділів.

10.2 У вкладці «Додаткові дані» при редагуванні ОВД «Відомості обсягів» додана ознака для відображення рядків-приміток.

10.3 Створено вихідний документ «Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису» для будов, у яких передбачено розрахунок ЗВВ від заробітної плати у прямих витратах (при завданні числових параметрів Н19 та Н20).

 

 1. 11. Список ресурсів позиції-робота доповнений довідковими даними про витрати труда робітників, зайнятих на ремонті, ТО та перебазуванні будівельних машин та механізмів.

 

 1. 12. Метод розрахунку ЗВВ (по ДСТУ або від зарплати у прямих витратах)

задається на всю будову, для чого у екрані Ф153 організовано нову вкладку «Параметри ЗВВ».

 

 1. 13. Внесені зміни у введення/виведення ИБД для реалізації можливості виводити ресурси по проекту та задавати метод розрахунку ЗВВ.

Крім того, для будов Мінпромполітики та ЖКГ у перелік глав інших витрат додана 15 глава.

 

 1. 14. У зв’язку з тим, що у НДІ Користувача можна створювати ресурси по проекту, внесені зміни у документ «Формат_НДІ_ПТ.doc», які реалізовані у програмі.

 

 1. 15. Сервіс «Інших функцій» доповнено пунктом «Сформувати журнал будов».

 

Доповнення та зміни 3.3.3.1

 

 1. До стандартної НДІ додані СОУ НАЕК 143-1:2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи. Частина 1. Автоматизовані системи управління технологічними процесами »та СОУ НАЕК 143-2:2018« Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи. Частина 2. Вимірювальна техніка та метрологія ». Нормам присвоєно пошуковий образ РА1 та РА2 відповідно.

 

 1. Виправлені помилки оновлення 3.3.3.

– у вихідний документ «Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису» потрапляли окремо стоячі позиції матеріалів та устаткування;

– збій при виконанні пункту меню редагування позиції-робота «Виділення матеріально-технічних ресурсів в самостійну позицію локального кошторису» у підсистемі Підрядник.

Нове в АВК-5 редакції 3.3.2 в порівнянні з редакцією 3.3.1

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.3.2 враховані актуальні дані для визначення вартості будівельних робіт, а також введено ряд представлених нижче доповнень і змін:

 1. З урахуванням прийнятих Змін №2 до ДСТУ Б.Д.1.1-1: 2018 і Змін №2 до ДСТУ Б.Д.1.1-3: 2018:

1.1 У Главу 10 “Утримання служби замовника» будов на будівельні роботи та, в Главу 12 «Утримання дирекції споруджуваного підприємства» будов для робіт на об’єктах залізничного транспорту додані нові витрати:

– Кошти на утримання служби замовника (ДСТУ Б.Д.1.1-1: 2018, Додаток К, п. 45);

– Кошти на здійснення технічного нагляду (ДСТУ Б.Д.1.1-1: 2018, Додаток К, п. 46);

– Кошти на надання послуг інженера-консультанта (ДСТУ Б.Д.1.1-1: 2018, Додаток К, п. 47).

Крім того, існування цих витрат враховано у поточному форматі ИБД.

1.2 Змінено усереднені показники для визначення розміру прибутку (ДСТУ Б.Д.1.1-3: 2018, таблиця Е.1 додатка Е).

1.3 Внесені зміни в програмний розрахунок прибутку: введено обмеження на розмір прибутку, який буде враховуватися у вартості об’єкта будівництва. Для цього в розрахунку прибутку визначається відношення прибутку, підрахованого від кошторисної трудомісткості за показниками прибутку, до максимально припустимого значення прибутку (згідно ДСТУ Б.Д.1.1-3: 2018 – 15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат). У разі, якщо розраховане значення прибутку перевищує максимально припустиме, то сумарний розмір прибутку, що приймається в розрахунок, становитиме 15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат.

            Примітка: У будовах, створених до редакції 3.3.2, попередні показники прибутку будуть збережені. При необхідності використання змінених даних необхідно виконати дію “Оновити дані по будові на основі поточного блоку настройки” (вкладка «Показники витрат» в Реквізитах будови).

 1. У стандартній НДІ враховані такі доповнення і зміни:

2.1 З огляду на лист ТК 311 від 02.03.2018 № 153 «Про умовні позначки СОУ 42.1-37641918-035:2018, СОУ 42.1-37641918-071:2018», прийняті в редакції 3.3.1 пошукові образи ДА1, ДА2, ДА3, ДА4, ДА5 і ДА10 замінені, відповідно, на ДН1, ДН2, ДН3, ДН4, ДН5 і ДН10. У свою чергу, для норм, відмінених СОУ, відновлені початкові пошукові образи: ДА1, ДА2, ДА3, ДА4, ДА5 і ДА10 замість прийнятих у попередній редакції ДАУ1, ДАУ2, ДАУ3, ДАУ4, ДАУ5 і ДАУ10. Перетворення будов, створених в редакції 3.3.1, буде виконуватися автоматично.

2.2 Додані СОУ Д.2.4-40090765-001:2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги», СОУ Д.2.7-40090765-002:2017«Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Машини та механізми для будівництва та ремонту автомобільних доріг, вулиць та проїздів» (з урахуванням Зміни №1), узгоджених ТК 311 (лист № 144 від 27.12.2017) та затверджених наказом ТОВ «Славдорбуд». Нормам присвоєно пошуковий образ СД1 …

 1. Вартість матеріалів і устаткування прийнято станом на 1.04.2018 р. з урахуванням індексів зміни вартості робіт, наведених у листі Мінрегіонбуду України № 7/15-4064 від 20.04.2018.
 2. Враховано затверджені Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №189 від 29.03.2018 р. Зміни 2 до Порядку визначення вартості ремонту основного і допоміжного енергетичного обладнання, передавальних пристроїв і споруд (ГКД 34.08.601-2003).
 3. Керуючись наказом ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» №262 від 20.04.2018 «Про затвердження вартості людини-години за розрядами робіт на будівництві підприємств по видобуванню уранових руд станом на 01.03.2018» змінені прийняті за замовчуванням значення середньомісячної заробітної плати для відповідних тарифних сіток (ТС21 і ТС22).
 4. У сервісі «Налаштування інтерфейсу» «Інших функцій» додана можливість змінити прийняте за замовчуванням поєднання гарячих клавіш. В редакції 3.3.2 така можливість запропонована для наступних екранних форм:

– Список будов (СД і ДЦ), Список об’єктів (ПД) – ф120,

– Список локальних кошторисів (СД, ДЦ і ПД) – Ф125,

– Список позицій локального кошторису типу БМР (СД, ДЦ і ПД) – Ф127,

– Список об’єктних кошторисів (СД, ДЦ) – Ф131;

– Список будов (ПД) – Ф145.

Передбачена можливість формування вихідного документа, в якому наведена інформація про прийняте поєднанні гарячих клавіш для кожного екрану.

У наступних редакціях передбачається розширення переліку екранних форм і функціоналу такого сервісу.

 1. У екрані позицій локального кошторису доданий пункт «Спеціальний сервіс», за допомогою якого можна напряму змінювати/редагувати параметри і ознаки, а також виконувати деякі сервісні можливості, які задаються на рівні будови.

В редакції 3.3.2 «Спеціальний сервіс» включає в себе:

– Реквізити будови і показники витрат;

– Ознаки будови;

–  Розрахунок параметрів літнього подорожчання;

– Перенесення Тимчасової НДІ будови в НДІ Користувача;

– Перетворення Норм ДБН, які втратили силу і мають відповідність в ДСТУ;

– Заміна норм, що втратили чинність;

-Середньомісячна заробітна плата та тарифні ставки;

– Ціни ресурсів;

– Ціни енергоносіїв та змащувальних матеріалів;

– Вибір даних для розрахунку прямих витрат;

– Порівняння будов (тільки в режимі роботи з двома локальними кошторисами).

 1. У перелік реквізитів інформаційних рядків при створенні документа Користувача за типом вихідних даних “локальний кошторис” додані витрати праці машиністів:

– зайняті на керуванні та обслуговуванні;

– на ремонт та техобслуговування;

– на перебазування.

 1. У Ознаках будов для підсистем Договірна ціна і Підрядник додана ознака «Друк позицій-робіт тіла РРР в комерційному кошторисі (якщо їх кількість більше 1)».
 2. В папку Data додані нові файли опису документів Користувача:

– Акт приймання-передачі обладнання (поставка Замовника);

– Акт повернення матеріалів від розбирання/демонтажу;

– Протокол узгодження відпускних цін на матеріали.

Нове в АВК-5 редакції 3.3.1 порівняно з редакцією 3.3.0

У програмному комплексі АВК – 5 редакції 3.3.1 виправлені помилки, виявлені в редакції 3.3.0, враховані актуальні дані для визначення вартості будівельних робіт, а також введено ряд представлених нижче доповнень і змін:

 

 1. У НДІ враховані наступні доповнення і зміни:

 

1.1 Внесені усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, що розраховані станом на 01.03.2018, що рекомендовані у листі Мінрегіону від 19.02.2018 №7/15-2803 (збірник «Ціноутворення у будівництві» № 3, березень 2018).

 

1.2 Внесені усереднені показники вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом станом на 01.03.2018, що рекомендовані у листі Мінрегіону від 19.02.2018 №7/15-2803 (збірник «Ціноутворення у будівництві» № 3, березень 2018).

Відповідно до листа Мінрегіону України від 22.02.2018 № 7/15-1904 усереднені показники транспортних витрат розраховано виходячи з двох рівнів заробітної плати: 5500 грн.  та 7800 грн. (за виключенням вартості перевезення ґрунту  та будівельного сміття).

Проміжні значення автоматично визначаються методом інтерполяції виходячи з рівня заробітної плати, прийнятого для будови.

 

1.3. В машинах типу С4…на перевезення будівельних вантажів змінені коефіцієнти приведення рівня вартості запчастин та матеріалів:

–  Кзч = 31,34

–  Км = 27,84.

 

1.4 Внесені усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів станом на 01.04.2018 року.

 

1.5 Врахована заміна СОУ 42.1-37641918-034:2013 та СОУ 42.1-37641918-082:2011

«Дорожні машини та механізми» відповідно на СОУ 42.1-37641918-034:2018 и СОУ 42.1-37641918-082:2018.

 

1.6 На підставі наказу Укравтодору від 07.02.2018 № 26, на заміну СОУ 42.1-37641918-071:2011 «Автомобільні дороги. Ресурсні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання », що втратив чинність, доданий СОУ 42.1-37641918-071:2018. Нормам нового СОУ присвоєно пошуковий образ ДА10 …, нормам скасованого СОУ – ДАУ10 … Впроваджена стикувальна таблиця для перетворення будов, які містять скасовані норми.

 

1.7 На підставі наказу Укравтодору від 07.02.2018 №25 на заміну СОУ 42.1-37641918-035:2010 «Автомобільні дороги і мости. Кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи», що втратив чинність, доданий СОУ 42.1-37641918-035:2018. Нормам нового СОУ присвоєно пошуковий образ ДА1…- ДА5…, нормам скасованого СОУ – ДАУ1…-ДАУ5…. Впроваджена стикувальна таблиця для перетворення будов, які містять скасовані норми.

 

1.8 На підставу Наказу № 22 від 01.03.2018 ТОВ «Славія-АКБ” додані норми СОУ Д.2.2-37264571-003:2018 «Улаштування звивної труби з профілю ПВХ в каналізаційних та інших підземних спорудах», нормам присвоєно пошуковий образ СП3 … Разом з тим, норми СОУ Д.2.2-37264571-002:2016 (пошуковий образ СП2 …) відзначені як скасовані норми.

 

1.9 Додані норми СОУ Д.2.2-41409117-001:2018 «Опорядження стін фасадів теплоізоляційними панелями з полімерцементним захисним шаром», затверджений Наказом № 4/03 від 02.03.2018 ТОВ «БАТІНАТ». Нормам присвоєно пошуковий образ БТ1…

 

 

 1. В облікових реквізитах об’єктних і локальних кошторисів додано вкладку “Примітка Користувача». Дана вкладка дає можливість задавати текст-примітку та мітку для об’єктних і локальних кошторисів, які будуть відображатися у відповідних екранах. Крім того, в налаштуваннях інтерфейсу ознака «Відображати в екранах примітку Користувача у вигляді рядка, що спливає» встановлено за умовчанням.

 

 1. Для уточнення переліку документів пакетних друку, в екрані Ф241-1 «Формування пакету вихідних документів» сервісу «Інших функцій» ознака «вибрати документ для друку/відмова від друку документа» (кнопка «Ins») замінена на групу ознак, що рознесені на підсистеми Кошторисні документи, Договірна ціна, Підрядник

 

 1. При редагуванні позиції-роботи локального кошторису, у вкладці «Список ресурсів» екрану Ф130 подвійне натискання кнопки миші в зоні графи «Шифр ресурсу» виконує дії, що відповідають пункту меню «Додавання нового ресурсу – завдання ПО явно».

 

 1. Комбінація кнопок, що виконує дію «Копіювання позицій з локальних кошторисів інших будов» в екрані Ф127 «Ctrl + Alt + F5» замінена на «Shift + C».

 

 1. У вбудований кошторисний розрахунок П94 (Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом) внесені наступні зміни:

6.1 Режим розрахунку ціни експлуатації автобуса згідно з Наказом №43 наданий тільки в блоках настройки «Укравтодора».

Введено вихідний параметр п1.39 (у блоках настройки «Укравтодора» – параметр п1.19) “Коефіцієнт, що враховує зміну вартості експлуатації автобуса під час його простою”.

При відсутності простою (якщо параметр п1.19/п1.39=0), ціна машино-години експлуатації автобуса, що задається безпосередньо або розраховується за Наказом №43, повинна враховувати, крім вартості перевезення, вартість холостого пробігу.

Якщо простой враховується (п1.19/п1.39≠0), то цей параметр визначається як відношення ціни машино-години загального простою автобуса до прямої ціни машино-години перевезення працівників.

Нормативний документ «Методика розрахунку витрат на перевезення працівників дорожніх організацій автомобільнім транспортом до місця проведення дорожніх робіт М42.1-37641918-768:2017», передбачає, що п1.19/п1.39 = 1.

 

6.2 Прийняте за умовчанням значення параметра п1.15 (в блоках настроек «Укравтодора» – параметр  п1.16) “Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних” змінено на 1,137 (раніше 1,125), що відповідає даним Державної служби статистики України про індекси інфляції на січень 2018 року, опублікованим у збірнику «Ціноутворення в будівництві» №2, лютий 2018 (стор.95).

Змінений кошторисний розрахунок буде доступний у будовах, які створюються починаючи з редакції АВК-5 (3.3.1). При потребі використання зміненого розрахунку у раніше створених будовах, необхідно виконати дію «Оновити дані по будові на основі поточного блоку настройки» (вкладка «Показники витрат» у Реквізитах будови).

Нове в АВК-5 редакції 3.3.0 порівняно з редакцією 3.2.2

У програмному комплексі АВК – 5 редакції 3.3.0 виправлені помилки, виявлені в редакції 3.2.2, враховані актуальні дані для визначення вартості будівельних робіт, а також введено ряд представлених нижче доповнень і змін:

 

 1. Значення середньомісячної тривалості робочого часу на 2018 рік визначено згідно «Розрахунку тривалості робочого часу на 2018 рік», наведеному на сайті ЛІГА-ЗАКОН та дорівнює 166,08 годин. (Збірник ЦО № 12)

 

 1. Вартість матеріалів і устаткування прийнято станом на 1.01.2018 р з урахуванням індексів зміни вартості робіт, наведених у листі Мінрегіонбуду України № 7/15-945 від 26.01.2018г.

 

 1. Актуалізовані прийняті за умовчанням вихідні дані для розрахунку тарифної частини середньомісячної заробітної плати:

– для параметра ЗПмін (розмір прожиткового мінімуму встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2018 роки) занесено значення 1762 грн;

– для параметра Кмін (коефіцієнт переходу від прожиткового мінімуму до гарантованого розміру тарифної ставки (окладу) працівника, який виконує просту некваліфіковану роботу) занесено значення 1,6.

 

 1. Враховано затверджені Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 582 від 30.08.2017 р зміни до Порядку визначення вартості ремонту основного і допоміжного енергетичного обладнання, передавальних пристроїв і споруд (ГКД 34.08.601-2003), затвердженого Наказом Міненерговугілля № 207 від 30.04. 2003р.

 

 1. У НДІ враховані наступні доповнення і зміни:

5.1      СОУ-Н ЕЕ 05.606:2017 Ремонт основного і допоміжного гідроенергетичного обладнання. Дністровська ГАЕС. Машинний цех.

5.2      СОУ-Н ЕЕ 05.606:2017 Ремонт основного і допоміжного гідроенергетичного обладнання. Дністровська ГАЕС. Електричний цех.

5.3      СОУ-Н ЕЕ 05.606:2017 Ремонт основного і допоміжного гідроенергетичного обладнання. Дністровська ГАЕС. Цех технологічної автоматики захистів та зв’язку.          5.4 СОУ-Н ЕЕ 05.606:2017 Ремонт основного і допоміжного гідроенергетичного обладнання. Дністровська ГАЕС. Цех гідротехнічних споруд.

5.5      СОУ Д.2.2-34252469-001:2017 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги. ТОВ «Автомагістраль-Південь» м. Одеса. Нормам присвоєно пошуковий образ АП…

5.6 Зміна №3 до СОУ Б.Д.2.2-13617440-001:2012 Кошторисні норми на будівельні роботи «Аеродроми».

5.7 СОУ Д.2.4-38754579-001:2017 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи «Улаштування покрівель з полівінілхлоридних мембран», затверджений наказом ТОВ «Рувітекс Україна» від 13.09.2017 №25. Нормам присвоєно пошуковий образ РС1…

5.8 СОУ Д.2.7-38754579-002:2017 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів «Механізми для улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран», затверджений наказом ТОВ «Рувітекс Україна» від 13.09.2017 №25.

 

 1. У відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України № 906 від 1 грудня 2017 року, прийняті наступні прогнозні індекси інфляції:

– на 2018 рік – 110,3%;

– на 2019 рік – 107,2%.

 

 1. Введено режим одночасної роботи з двома локальними кошторисами.

Для запуску цього режиму слід в екранному локальному кошторисі (Ф127-1, Ф127-2 і Ф127-3) звернутися до пункту меню у сервісі «Почати редагування позицій другого локального кошторису», при цьому буде надана можливість для вибору другого локального кошторису.

Після того, як другий локальний кошторис буде обрано, на екран виведуться обидва локальні кошториси: у верхній частині – відобразиться локальний кошторис 1, у нижній частині – локальний кошторис 2.

Для повернення до режиму роботи с одним локальним кошторисом необхідно виконати пункт меню сервісу «Закінчити редагування позицій другого локального кошторису».

 

 1. Розроблено механізм візуалізації рядків локального кошторису з урахуванням прийнятих умов.

Прийняти умови для візуалізації можна по пункту меню сервісу в екрані локального кошторису «Задати умови для візуалізації списку рядків локального кошторису».

Слід зазначити, що прийняті умови впливають тільки на список позицій екранного локального кошторису. Позиції, що не відповідають прийнятим умовам стають невидимими і не беруть участь в групових операціях.

 

 1. До раніше наданої можливості вносити в позиції локального кошторису текст-примітку, додана можливість обирати і встановлювати мітку.

Мітка відображається тільки в екранному локальному кошторисі. В умовах візуалізації рядків  локального кошторису передбачена фільтрація по обраній мітці. Крім того, в ознаках будови додано новий пункт «Скидати мітки при створенні інформаційної моделі будови».

 

 1. Відкрита можливість створення нової будови в підсистемі «Договірна ціна».

 

 1. Розширено перелік реквізитів для вставки в інформаційні рядки при створенні документа Користувача.

 

 1. Додана можливість групового виведення OutBox для виділених будов.

 

 1. В ОВД для «Протоколу погодження ціна на матеріальні ресурси» додано вкладку «Додаткові дані», в якій містяться ознаки для фільтрації за типом ресурсів і за ознакою постачання.

 

 1. У підсистемі «Підрядник» при формуванні групи вихідних документів надано можливість включати в пакет документ «Розрахунок загальновиробничих витрат» для локальних кошторисів.

 

 1. Додана можливість виділення машин і механізмів (тільки 1 частини) з позиції типу «Робота» в самостійну позицію локального кошторису. У зв’язку з цим пункт меню «Виділення матеріалу в самостійну позицію» змінений на «Виділення матеріально-технічних ресурсів в самостійну позицію».

 

 1. Дана можливість випускати вихідний документ «Довідка КБ-3» по будові без попереднього випуску Актів КБ-2в.

 

 1. Запропонована можливість роботи в спеціальному «Списку пускових комплексів» у «Інших витратах» будови, що дозволяє  створювати будови-пускові комплекси,  додатковi до основної будови, редагувати пусковi комплекси, збирати їх воєдино для випуску “Відомості вартостi  пускових комплексiв”, перевiряти i  забезпечувати коректнiсть пiдготовленої iнформацiї.

Дана редакція  дозволяє випускати повноцінну «Відомість вартості  пускових комплексів», що містить до 6 пускових  комплексів. Передбачається наявність Excel на комп’ютері користувача.

 

 1. У розділах “Ресурсів” будови (об’єкта, локального кошторису) доданий пункт меню “Перегляд/друк інформації про використання ресурсу(ів)”.

Завдяки цьому можна буде вивести документ для перегляду, зберігання та друку інформації, що представлена на екрані Ф202. Пункт меню буде доступний для окремо взятого ресурсу і для виділеної групи ресурсів.

 

 1. До складу підсистем ПК АВК-5 введена перша черга підсистеми «РРР» – «Ресурсні Ринкові Розцінки». Тут представлені індивідуальні кошторисні норми, найменування яких збігаються з найменуваннями різних ринкових розцінок, що згадуються в інтернеті (див., наприклад, сайт https://www.vserabotniki.com/price/).

Норми РРР об’єднані в різні «Розділи робіт», наповнені своєї ресурсної частиною і можуть бути використані в локальних кошторисах як укрупнені ресурсні кошторисні норми, що відповідають ринковим розцінками.

Кожна РРР може мати кілька варіантів, що розрізняються найменуваннями, складом і кількостями своїх ресурсів. Стандартний склад РРР, як і Стандартна НДІ, закритий для редагування.

Передбачено можливість поповнення підсистеми «РРР» індивідуальними Розділами робіт, індивідуальними ринковими розцінками, індивідуальними варіантами розцінок (стандартних і індивідуальних).

У першій черзі підсистеми «РРР» ще не відкритий доступ до прямого завдання загальної ціни ринкової розцінки. Заплановано відкрити цю  можливість  в наступній  редакції АВК-5 при виборі Користувачем режиму розрахунку кошторисного прибутку «відсотком від виробничої собівартості». Цей режим буде врахований в ціні кожної кошторисної позиції прямих та інших витрат підрядника у складі вартості об’єкта будівництва.

У підсистемі «Довідка» документом «Ресурсні ринкові розцінки» представлено опис підсистеми «РРР» з урахуванням її запланованих можливостей.

 

 1. Стандартний вбудований розрахунок 9-ї глави для іншої витрати П94 «Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом» виконано на основі нормативного документа Укравтодору «Методика розрахунку витрат на перевезення працівників дорожніх організацій автомобільнім транспортом до місця проведення дорожніх робіт» М42.1-37641918-768: 2017. Вартість експлуатації автобуса тут може бути не тільки задана безпосередньо, але і визначена за Таблицею 4.1 як середньозважена (для інвесторської документації) або розрахована згідно з Наказом №43 (для Тендерного пропозиції та Акта КБ-2в).

У відповідності до «Методики …» нормативно-розрахункові трудовитрати даної витрати П94 включаються в загальну трудомісткість об’єкта будівництва.

На додаток до «Методики …» враховано ситуацію, при якій перевезення працівників здійснюється не одним, а кількома автобусами; для інвесторської кошторисної документації при визначенні середньозваженої вартості експлуатації автобуса враховано «Коефіцієнт приведення середньозважених цін 2017 року до цін фактичного періоду виконання будівельних робіт» (вихідний параметр п1.16, дорівнює за замовчуванням 1,125).

Додатковий вихідний параметр «Питома вага кількості працівників, що перевозяться щодня, в їх загальній чисельності на об’єкті будівництва» (п1.38, дорівнює за замовчуванням 1,0) відкриває можливість застосування даної «Методики…» для будов усіх галузей господарства.

Примітка: При складанні користувачем формул рядків розділу «2. Розрахунок» для вбудованих кошторисних розрахунків інших витрат (екран Ф137) допускається застосування спеціальних операцій «V»(актуальність) і «W»(зворотна актуальність), що дозволяє конструювати «розумні» розрахунки, склад ненульових розрахункових параметрів яких буде залежати від автоматичного аналізу фактичних значень параметрів вихідних даних і значень попередніх розрахункових параметрів, заданих в цих формулах.

Застосування операцій «V» і «W» в новому вбудованому розрахунку іншої витрати П94 («Кошти на перевезення працівників автомобільним транспортом») дозволило представити тут в одному розрахунку всі три застосовуваних способи  визначення вартості експлуатації автобуса з автоматичною актуалізацією того складу ненульових розрахункових параметрів, який відповідає способу, заданому користувачем.

Операції «V» і «W» можуть бути застосовні і при складанні формул для розрахунку чисел в графі «Кількість» в кошторисних позиціях локальних кошторисів (екрани Ф127 і Ф129). Це дозволяє, наприклад, не вдаючись до написання спеціальних Комплексних Позицій, конструювати такі групи кошторисних позицій, які, при їх повторному застосуванні (при копіюванні  у локальний кошторис, що складається),  автоматично перетворюють окремі з позицій цієї групи в нульові («заморожені») позиції, якщо такими виявляться результати відповідних їм формул.

 

 

Попередження: Починаючи з редакції 3.3.0 введення інформації, що була створена до редакції 3.0.0. буде припинено! При необхідності перенести зазначену інформацію можливо за допомогою введення-виведення в одну із редакцій: 3.0.Х, 3.1.Х, 3.2.Х.

Нове в АВК- 5 редакції 3.2.2 порівняно з редакцією 3.2.1

У програмному комплексі АВК – 5 редакції 3.2.2 виправлені помилки, виявлені в редакції 3.2.1, а також введено ряд представлених нижче доповнень і змін.

 

 

Доповнення та зміни

 

 1. В НДІ внесені наступні доповнення та зміни:

 

1.1 СОУ Д.2.2-38470464-003:2016 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи «Улаштування протифільтраційних конструкцій з геомембран на основі поліетилену високої щільності», затверджені Наказом ТОВ «РЕНОБАУ» (м. Новомосковськ) від 29.09.2016 г. №2909/01. Нормам присвоєно пошуковий образ КМ3…

 

1.2 СОУ Д.2.2-40339662-001:2017 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи «Опорядження  фасадів плитками типу Поліфасад із цементно-піщаної суміші з утеплювачем», затверджені Наказом ТОВ «Техноінвестпроект» (м. Киев) від 1 березня 2017 р. № 1. Нормам присвоєно пошуковий образ ФФ1…

 

       1.3  Зміна №1 до СОУ 40.1-00130044-605:2014 «Норми часу на ремонт основного та допоміжного обладнання ГЕС» частина II «Вертикальні парасолькові і підвісні гідрогенератори. Методичні рекомендації»:

 

– «Збірник №1. Гідрогенератор-двигун СВО-1190/210-44УХЛ4.Ташлицька ГАЕС»;

 

– «Збірник №2. Гідрогенератор підвісний СВ-375/125-28УХЛ4. Олександрівська ГЕС.

 

1.4  Зміна №1 до СОУ 40.1-00130044-605:2014 «Норми часу на ремонт основного та допоміжного обладнання ГЕС» частина III «Вертикальні радіально-осьові та поворотно-лопатеві гідравлічні турбіни і системи регулювання. Методичні рекомендації»:

 

– «Збірник №1. Вертикальна радіально-осьова насос-турбіна РОНТ 115/851-В-630. Ташлицька ГАЕС»;

 

– «Збірник №2. Гідротурбіна вертикальна поворотно-лопатева ПЛ 20-В-280. Олександрівська ГЕС».

 

1.5 Зміна №1 та №2 до СОУ Д.2.4-21685172-003:2015 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи «Відновлення та захист бетонних та залізобетонних конструкцій з використанням матеріалів ТМ Ceresit и Thomsit», затверджених Наказом ТОВ «Хенкель Баутехнік (Україна)» від 4 квітня 2016 р. №21 та від 12 червня 2017 р. №60/1.

 

1.6 Зміна №1 та №2 до СОУ Д.2.2-21685172-004:2015 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи «Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit и Thomsit», затверджених Наказом ТОВ «Хенкель Баутехнік (Україна)» від 4 квітня 2016 р. №21 та від 12 червня 2017 р. №60/1.

 

1.7   СОУ Д.2.2-37961237-001:2017 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи «Ізоляційні та оздоблювальні роботи з використанням матеріалів ТМ Ферозіт, ТМ FEROMAL та TM SHPATEN», затверджені Наказом ТОВ «Ферозіт» (м. Львів) від 04 травня 2017 р. № 11. Нормам присвоєно пошуковий образ ФР…

 

 1. Вартість матеріалів та устаткування прийнята станом на 01.04.2017 року на підставі листа Мінрегіону України №7 / 15-4511 від 26.04.2017 «Про індекси зміни вартості станом на 1 квітня 2017 року».

 

 1. У стандартних і користувальницьких блоках настройки значення усереднених показників для визначення розміру прибутку та адміністративних витрат, вартості проектних робіт, а також експертизи проектної документації наведені в залежності від класу наслідків (відповідальності) об’єктів будівництва, згідно Закону України № 1817 від 17.01.2017р ., з урахуванням роз’яснень Мінрегіону, наведених в листі № 7 / 15-6135 від 09.06.2017 р. Відповідні зміни враховані при формуванні вихідних документів з розрахунками вартості проектних робіт та експертизи проектної документації.            Вищезазначені зміни будуть доступні у новостворених будовах.

Для збереження вартості та форм вихідних документів у будовах, створених до редакції 3.2.2, буде скинута прив’язка будови до блоку настройки з фіксацією параметрів та показників, які використовувалися.

 

 1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 385 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 р. № 399», та Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018 – 2020 роки», змінено індекси інфляції: на 2017 рік – 116,8%; на 2018 рік –  109%.

 

 1. Відновлена тарифна сітка для робіт з управління та обслуговування будівельних машин та механізмів (ТС № 18).

 

 1. Реалізований механізм «Розробка документів Користувача», який дозволяє створювати власні форми вихідних документів, що формуються з урахуванням даних, параметрів і реквізитів для стандартних форм вихідних документів Локальний кошторис і Підсумкова відомість ресурсів, як по окремо взятому кошторисі, так і в цілому по будові.             Створення, зберігання, вивід-введення форм документів Користувача виконується в «Інших функціях».

Випуск вихідного документа по розробленій формі виконується в «Сервісі» будови на рівнях Список будов, Список об’єктів, Список локальних кошторисів.

У розділі «Довідка» додана інструкція «Розробка документів Користувача».

В папку Data додані приклади вже створених форм документів Користувача.

 

 1. У розділі «Класифікатори» Інших функцій передбачена можливість створення і зберігання класифікаторів з варіантами по заміні ресурсів будови.

В екрані «Ресурси будови» доданий пункт меню «Групова заміна ресурсів», за допомогою якого здійснюється автоматична заміна ресурсів будови з використанням варіантів замін із Класифікатора.

Крім того, при виконанні заміни окремо взятого ресурсу будови в екрані Ф204Б доступний пункт меню «Вибрати ПО нового ресурсу із Класифікатора замін».

 

 1. Передбачена можливість створення інформаційної моделі будови в підсистемах «Кошторисні документи» і «Договірна ціна» тільки для перегляду.

 

 1. В екрані «Ціни ресурсів будови» (Ф024) додана кнопка «Підсумок по об’єкту будівництва».

 

 1. В екрані «Список будов» інформація про дату і час створення будови доповнена датою і часом останньої зміни будови.

 

 1. Реалізовано перегляд «Технічних частин» і «Вказівок щодо застосування» в форматі Word.

 

 1. В меню «Інших функцій» доданий пункт «Очищення НДІ Користувача від позицій, які не використовуються».

Нове в АВК- 5 редакції 3.2.1 порівняно з редакцією 3.2.0

У програмному комплексі АВК – 5 редакції 3.2.1 виправлені помилки, виявлені в редакції 3.2.0, а також введено ряд представлених нижче доповнень і змін.

 

 

Доповнення та зміни

 

 1. Відповідно до листа Мінрегіонбуду України від 03.04.2017 № 7/15-3463 орієнтований розмір кошторисної заробітної плати, який доцільно враховувати у 2017 році при визначені вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств складає від 3590 до 5500 гривень,   що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні  робіт у звичайних умовах.

За замовчанням прийнята заробітна плата 3590 грн.

 

 1. В НДІ внесені наступні доповнення та зміни:

 

2.1 Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів розраховано станом на 01.04.2017 (збірник «Ціноутворення у будівництві» №4, квітень 2017).

 

2.2 Усереднені показники транспортних витрат на перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом розраховано виходячи з двох рівнів заробітної плати станом на 01.04.2017 (збірник «Ціноутворення у будівництві» №4, квітень 2017).

 

У програмному комплексі АВК – 5 редакції 3.2.1 реалізовано розрахунок  проміжних значень методом інтерполяції виходячи з конкретного рівня заробітної плати, зазначеного замовником будівництва в завданні на проектування.

 

2.3 У машинах типу С4… на перевезення будівельних вантажів змінені  коефіцієнти:

–  Кзч=29,18  (запчастини)

–  Км =25,92  (матеріальні ресурси).

 

2.4 Внесені усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів станом на 01.04.2017 року.

 

       2.5 СОУ Д.2.4-38776629-001:2016 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно- будівельні роботи «Відновлення водоносних свердловин», затверджені Наказом ТОВ «ТЕХНІЧНА БАЗА» (м. Чернігів) від 18.09.2016 р. №2/09. Нормам присвоєно пошуковий обрах ВВ1…

 

2.6 СОУ Д.2.4-01190043-001:2016 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно- будівельні роботи «Антикорозійний захист металевих конструкцій радіощогл та радіобашт», затверджені Наказом «Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення» (м. Київ) від 08.12.2016 р. №453. Нормам присвоєно пошуковий образ РР1…

 

2.7 СОУ Д.2.4-03359182-001:2016 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно – будівельні роботи «Утримання і ремонт об`єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів», затверджені Наказом КП «ШЛЯХРЕМБУД» (м. Харків) від 10.11.2016р. №324. Нормам присвоєно пошуковий образ ШР1…

 

2.8 СОУ Д.2.4-32851616-001:2016 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно – будівельні роботи «Автомобільні дороги», затверджені Наказом ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» (м. Київ)  від 15 листопада 2016 р. №515. Нормам присвоєно пошуковий образ ОН1…

 

2.9 СОУ Д.2.2-03360874-001:2017  Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи «Мережі зовнішнього освітлення», затверджені Наказом КП  «Міськсвітло» (м. Харків) від 29.03.2017 г. №24. Нормам присвоєно пошуковий образ ХС1…

 

2.10 СОУ 42.1-37641918-035:2010  Зміна № 6 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи «Автомобільні дороги та мости».

 

2.11 СОУ 42.1-37641918-071:2010  Зміна № 6 Ресурсні елементні кошторисні норми з експлуатаційного утримання «Автомобільні дороги та мости».

 

2.12 СОУ 42.1-37641918-085:2012   Зміна №2 «Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних споруд».   Змінені показники розрахунку прибутку, АВ та ЗВВ.

 

2.13  Змінена тарифна сітка №13 на підставі ГНД 34.05.102-2003 (у редакції  Наказу  Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.12.2016 №822).

 

2.14  Змінена тарифна сітка №17 на підставі листа ДП «Львівське конструкторське бюро» №09/03-44 від 03.02.2017 р.

 

2.15  Змінена тарифна сітка №19 на підставі  Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 29.12.2016 №865.

 

 1. У відповідності з Наказом Мінрегіонбуду України від 20.10.2016 №281 реалізовано розрахунок розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначені вартості будівництва:

– У класифікатор виконувачів додано пункт меню для створення/редагування розрахунку заробітної плати;

– У екрані «Середньомісячна заробітна плата і тарифні ставки» доданий механізм використання розрахунку заробітної плати.

 

 1. У Регіональні ціни внесені наступні зміни:

– для машин 1-ої частини додано поле для введення значення «Тарифна погодинна плата за оренду машини»;

-додана можливість копіювання позицій з відпускною/кошторисною ціною,  визначеною з використанням формули. Переноситься тільки кінцеве значення.

 

 1. В екрані редагування ОВД в списку Інших функцій додана вкладка для заповнення облікових реквізитів. Значення цих реквізитів, помічених відзнакою застосування, розносяться в ОВД для усіх документів.

 

 1. До кошторисного розрахунку на визначення коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (витрата П145) внесені такі зміни:

 

6.1 У розрахунковій формулі відновлено коефіцієнт 0,5, який, згідно з листом Держбуду України №7 / 7-1083 від 23.10.2000 р, застосовується до дробової частини індексу інфляції, але не враховувався в період кризових явищ в економіці, коли прогнозований індекс інфляції перевищує 10% (лист Мінрегіонбуду N 7 / 15-3282 від 26.03,2015г.);

 

6.2. В якості розрахункової бази для визначення коштів на покриття витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, на додаток до вартості матеріально-технічних ресурсів, врахована і вартість трудових ресурсів по об’єктах глав 1-9 у відповідності до Наказу Мінрегіону від 20.02.2017 №33 «Про внесення змін до порядку розрахунку розміру заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів »;

 

 

6.3 Змінені прогнозні  індекси інфляції на 2017 и  2018 рік відповідно на 9,1% и  6% на основі прогнозу НБУ.

 

 1. В «параметрах» екрану локального кошторису доданий новий пункт меню

«Групові операції», що дозволяє задавати на виділену групу позицій  або на одну позицію наступні ознаки та реквізити:

– значення ЗВВ в явному виді (на одиницю об’єму);

– код виду робіт;

– значення числових параметрів;

– обґрунтування;

– встановити/скинути ознаку зимового подорожчання;

– встановити/скинути ознаку літнього подорожчання;

– примітка.

 

 1. Додана можливість редагування ОВД для вихідного документа «Відомість обсягів робіт».

ОВД для «Відомості обсягів робіт» доповнено вкладкою «додаткові дані», в якій  передбачена фільтрація позицій локальних кошторисів, що формують даний документ.

 

 1. У додаткових даних ОВД вихідного документа форма М29 змінено вартісний критерій віднесення до «основних матеріалів» з 0,01 грн на 0 грн.

 

 1. У арифметичних виразах (окрім використовуваних у фрагментах) в якості ознаки операції множення додана можливість застосовувати символ «*».

 

 1. У OutDox для підсистем СД/ДЦ додано виведення інформації про ув’язку (розрахунок кошторисної ціни як середньозваженої).

 

 1. Додана можливість завдання відпускної/кошторисної ціни устаткування формулою.

 

 1. Згідно з Постановою КМУ № 241 від 15.04.2017 «Про внесення зміни до Додатка 1 до Постанови КМУ №98 від 2.02. 2011» внесені актуальні дані для розрахунку коштів на відрядження працівників будівельної організації на об’єкт будівництва (витрата П929):

– норматив добових на 1 людину становить 60 грн. на добу;

– витрати по найму житлового приміщення на 1 особу становлять 600 грн. на добу (максимальна гранична сума).

Нове в АВК- 5 редакції 3.2.0 порівняно з редакцією 3.1.6

У програмному комплексі АВК – 5 редакції 3.2.0 виправлені помилки, виявлені в редакції 3.1.6, а також введено ряд представлених нижче доповнень і змін.

 

 

Доповнення та зміни

 

 1. В НДІ програми внесені наступні доповнення та зміни:

 

1.1 ДСТУ Б Д.2.2-27:2016 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги.» (Збірник 27).

 

1.2 Зміна №5 до СОУ 42.1-37641918-071:2011 «Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання. Автомобільні дороги та мости».

 

1.3 СОУ Д.2.2-37264571-002:2016 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування звивної труби з профілю ПВХ в каналізаційних та інших підземних спорудах», розроблені та введені в дію ТОВ «Славія-АКБ» згідно наказу №49 від 30 вересня 2016 року. Нормам присвоєно пошуковий образ СП2-…

 

1.4 СОУ Д.2.7-37264571-002:2016 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних  машин та механізмів. Машини для улаштування звивної труби з профілю ПВХ».

1.5 СОУ Н ЕЕ 05.606:2016 «Норми часу на ремонт основного та допоміжного

обладнання ГЕС», затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної

промисловості України від 23.03.2016 р. №196.

 

 1. Вартість матеріалів та обладнання прийнята станом на 01.10.2016 року згідно листа Мінрегіонбуду України «Про індекси зміни вартості будівельних робіт станом на 1 жовтня  2016 року» від 17.10.2016  №7/15-12673.

 

 1. Змінена середньомісячна тривалість робочого часу на 2017 рік (ЦО №9 2016 р. стор.10 (1986 год.:12 міс.=165,5 год.)

 

 1. Реалізовано випуск первинних облікових документів за міжнародними договорами:

 

– Форма  №1 «Звіт про виконання робіт за контрактом на об’єкті будівництва»;

– Форма №2 «Підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об’єкті будівництва»;

– Форма №3  «Акт здавання – приймання виконаних будівельних робіт».

 

Крім того, реалізовано випуск документа «Договірна ціна до контракту на об’єкті будівництва», що відповідає  Примiрній формі №1 ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013  Додаток Ф.

 

 1. В екрані локальних кошторисів (Ф127) в «Сервіс» у всіх підсистемах додані пункти меню:

Перенесення виділених позицій – ресурсів типу С1 (матеріал) в позицію «робота»;

– Перенесення позицій – ресурсів типу С1 (матеріал) з виділених позицій в позиції  «робота», що розташовані вище.

 

Цей сервіс покликаний допомагати створенню індивідуальних виробничих норм з урахуванням уточненого користувачем складу i витрат будівельних матеріалів, що були виділені у самостійні кошторисні позиції зі своїх норм-робіт.

 

 1. При розрахуванні ціни ресурсу типу «Матеріал» додано:

 

– Визначення Відпускної/Кошторисної  ціни через вираз-формулу (за пунктом меню «Розрахунок F4» – по правій кнопці мишки у відповідному вікні екранної таблиці);

 

– Визначення Відпускної цiни матерiалу при виготовленнi власними силами пiдрядника, де можна уточнити вiдповiдно до калькуляцiї: вiдпускну цiну і масу матерiалу та вказати трудомiсткiсть виготовлення одиницi вимiру матерiалу для облiку вiдповiдних трудовитрат при визначеннi кошторисного прибутку об’єкта будiвництва.

 

 1. У екран «Цiни ресурсiв» i в ОВД «Звiту … М29» в «Сортування» доданий режим «за зростанням вартостi».

 

 1. У екран «Список Комплексних позицiй» введений пункт меню «Перетворення норм ДБН-> ДСТУ» i «Замiна норм, що втратили чиннiсть».

 

 1. У Ознаки-Загальні введена ознака «Видаляти заголовки КП пiд час створення iнформацiйної моделi будови».

 

 1. У Ознаки–Загальні-Друк додана ознака друку в вихiдних документах локальних кошторисiв числових параметрiв, що задані користувачем в кошторисній позиції.

 

 1. У «Класифiкаторi замiн» («Iншi функцiї») введенi додатковi реквiзити «Список Числових Параметрiв» i «Коефiцiєнт до обсягу».

 

 1. OutBox. Данi для розрахунку середньозваженої цiни виводяться тiльки для

роздiлу RS (Відомість цін будови).

 

13.При створені та редагуванні позицій НДІ користувача можливо ввести «примітку», яка на екрані перегляду НДІ виводиться нижче одиниці виміру.

 

 1. У позиціях локального кошторису (Ф127) додано вкладку “примітка”. Для відображення в екранному локальному кошторисі тексту з вкладки «Примітка» у вигляді рядка, що спливає, слід встановити однойменну ознаку в «налаштуваннях інтерфейсу».

У Ознаки-Загальні для будови додана ознака «Очищати примітку позиції локального кошторису при створенні інформаційної моделі будови».

 

15.Для локальних кошторисів на придбання устаткування додано признак «Відмова від друку маси устаткування».

 

 1. Підсистема «Довідка» доповнена актуалізованим посібником «Комплексні Позиції».

 

 1. Змінені показники інфляції на 2017 і 2018 роки – 8,1% і  5,5%  відповідно до прийнятого закону України про бюджет на 2017 рік і схваленим Кабміном макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 – 2019 роки.

Нове в ПК АВК-5 редакції 3.1.6 в порівнянні з редакцією 3.1.5

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.1.6 виправлені помилки, виявлені в редакції 3.1.5, а також введено ряд представлених нижче доповнень і змін.

Доповнення і зміни:

 • Додана можливість коригувати ціни виділеної групи ресурсів в розділах регіону.
 • При формуванні списку ресурсів для файлів OutBox доданий висновок інформації про земельні ресурси по проекту.
 • У режимі «Пакетне друку» додана можливість збереження сформованого пакету вихідних документів в один файл формату XLS.
 • Доданий режим порівняння підсумків 3, 4 і 5 будівництв.
 • Враховано зміни в ГКД 34.08.601-2003 «Порядок визначення вартості основного і допоміжного енергетичного обладнання, передавальних пристроїв», згідно Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 342 від 02.06.2016.
 • Внесено усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин і механізмів, опублікованих в змінах №1 до ДСТУ Б Д.2.7.1-2012, відповідно до даних, наведених у збірнику «Ціноутворення в будівництві» №8, серпень 2016 рік.
 • Внесено усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів за станом на 01.08.2016 року.
 • Завдяки зусиллям нашого колеги Черницького С.В. оновлений документ «Посібник користувача» в розділі «Довідка».

Нове в ПК АВК-5 редакції 3.1.5 в порівнянні з редакцією 3.1.4

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.1.5 виправлені помилки, виявлені в редакції 3.1.4, а також введено ряд представлених нижче доповнень і змін.

Доповнення і зміни:

 • Розширено формат текстового файлу для введення рядків локального кошторису. Додана можливість введення:

  • рядки числових параметрів;
  • рядки друку числових параметрів;
  • рядки відмови від друку числових параметрів;
  • групи рядків звернення до Комплексної Позиції;
  • рядки звернення до Розділу.
 • Комплексна позиція:

  • В екран Списку КП введена графа «Примітка»;
  • В «Налаштуваннях інтерфейсу» доданий ознака «відображати Список КП з заголовками»;
  • У параметри сортування Списку КП додано Примітка;
  • У вихідних документах локальних кошторисів, в яких задана друк КП одним рядком, доданий висновок ціни за одиницю будівельного обсягу. Ця ціна визначається діленням загальної вартості КП на кількість; потім визначається число знаків округлення, при якому початкова ціна відрізняється від результуючої не більше, ніж на 0,01 грн;
  • В екрані Списку Вихідних параметрів КП введений пошук рядка Вихідних параметрів (ідентифікатора, по найменуванню або значенням). Крім того, можна шукати Примітки або Заголовки по найменуванню;
  • Додана можливість встановити пароль на КП. У Комплексній Позиції з встановленим паролем недоступні для редагування всі елементи, крім числових значень Вихідних Параметрів і ТКП (ТКП можливо задати при введенні КП). Завдання пароля проводиться при виведенні інформаційної моделі КП. Скидання пароля можливий в Списку КП.
 • Регіональні ціни. В екрані Списку ресурсів регіону надано графу «Дата формування ціни». Додані режими сортування – за зростанням / спаданням дати формування ціни.
 • У «Списку будівництв» (в підрядника – в «Списку об’єктів») в «Сервісу» доданий новий пункт меню «Заміна норм, що втратили чинність» для того, щоб користувач міг самостійно вирішувати питання про перетворення норм ДБН в ДСТУ.

  • Основні призначення даної функції такі:

   • Функція «Заміна норм, що втратили чинність» запропонована на додаток до існуючої функції «Перетворення норм ДБН, що втратили чинність і мають відповідність в ДСТУ» (далі «Перетворення норм»);
   • Функція «Перетворення норм» виконує заміну тільки тих норм ДБН, які були скасовані, але при цьому мають відповідні норми-аналоги в ДСТУ;
   • Функція «Заміна норм, що втратили чинність» дозволяє сформувати список всіх використовуваних в будівництві норм, що втратили чинність і вибрати для кожної з них норму для заміни.
  • При цьому у користувача є можливість:

   • одночасно виконати заміну всіх скасованих норм, які використовуються в даній будівництві;
   • самостійно підібрати найбільш оптимальний варіант заміни;
   • отримати інформацію про використання скасованих норм в локальних кошторисах будівництва;
   • порівняти складові скасованої норми з складовими норми для заміни;
   • попередньо ознайомитися і порівняти підсумки будівництва ДО і ПІСЛЯ заміни;
   • заносити і накопичувати варіанти заміни в «Класифікаторі замін» з можливістю використання в інших будівництвах.
  • В «Інших функціях» додані пункти меню:

   • Класифікатор замін (розділ Класифікатори);
   • Висновок класифікатора замін в файл (розділ Висновок);
   • Введення класифікатора замін з файлу (розділ Введення).
 • Додана можливість редагування ОВС для вихідного документа «Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси».
 • Для будівництв, що відносяться до експлуатаційного утримання та ремонту доріг, в Пояснювальній записці актуалізовані посилання на нормативні документи.
 • OutBox. В інформацію за середньозваженою ціною з урахуванням даних Увязки додані поля «Код» і «Найменування» для постачальника.
 • При розрахунку Орендної плати за експлуатацію будівельних машин і механізмів приймається за замовчуванням ліміт ціни тарифної погодинної плати за оренду машини (параметр АТС) визначається з урахуванням фактичного статусу підрядника щодо сплати ПДВ.
 • Усереднені відсоткові показники вартості експертизи приведені у відповідність з Зміною 2 ДСТУ Б.Д.1.1-7 діє до: 2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво». При перерахунку раннє створених будівництв вартість експертизи перераховується згідно зі Зміною.
 • В «Інших функціях» в «Налаштуваннях інтерфейсу» доданий ознака «При випуску вихідних документів не показувати протокол з переліком некоректних ситуацій».
 • В «Інших функціях» додані наступні «Ознаки» в розділ «Загальні»:

  • відмова від друку в вихідних документах дати фіксації цін ресурсів;
  • відмова від друку в Підсумкових відомостях ресурсів обґрунтування ціни ресурсу.
 • При додаванні в список ресурсів кошторисної позиції нового ресурсу надана можливість вибору розділу (розділів) для пошуку.
 • У підсистемі «Підрядник» в екрані Списку позицій локального кошторису дозволено видаляти всі типи рядків, крім кошторисних позицій. Можна видаляти і окремі кошторисні позиції, якщо вони введені як додаткові і ще не запроцентовани.
 • Для пошуку в екрані Списку позицій локального кошторису внесені наступні зміни:

  • при повторному виклику функції пошуку поля з Пошуковим Образом і Найменуванням, заповнені в попередньому сеансі пошуку, не скидаються;
  • якщо заповнене тільки поле Найменування, то пошук виконується також для розділів і приміток;
  • введено поле для завдання Номери позиції.
 • У НДІ внесені такі доповнення і зміни:

  • ДСТУ Б Д.2.2-6 діє до: 2016 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. «Бетонні і залізобетонні конструкції монолітні» (Збірник 6);
  • ДСТУ Б Д.2.2-8 діє до: 2016 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. «Конструкції з цегли і блоків» (Збірник 8);
  • ДСТУ Б Д.2.2-26 діє до: 2016 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. «Теплоізоляційні роботи» (Збірник 26);
  • Зміна №1 ДСТУ Б Д.2.2-22 діє до: 2014 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. «Водопровід – зовнішні мережі» (Збірник 22);
  • Зміна №1 ДСТУ Б Д.2.3-10 діє до: 2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування зв’язку (Збірник 10) (ДБН Д.2.3-10-99);
  • Зміна №1 ДСТУ Б Д.2.4-18 діє до: 2014 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. «Благоустрій» (Збірник 18);
  • Зміна №1 ДСТУ Б Д.2.7-1 діє до: 2012 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів »;
  • СОУ Д.2.4-40010941-001 діє до: 2016 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи «Ремонт асфальтобетонного покриття доріг з використанням інфратехнологій». Нормам присвоєно пошуковий образ ДР;
  • СОУ Д.2.7-40010941-001 діє до: 2016 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. «Машини і механізми для ремонту асфальтобетонного покриття доріг з використанням інфратехнологій»;
  • ВБН Д.2.2-218-045.5: 2008 Відомчі ресурсні елементні норми «Зміст автоматизованої системи управління дорожнім рухом та контролю за станом покриття». Нормам присвоєно пошуковий образ ШДА …;
  • СОУ Д.2.2-37264571-001 діє до: 2016 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. «Монтаж виробів і конструкцій зі склопластику з готових елементів». Нормам присвоєно пошуковий образ СП …;
  • Вартість матеріалів і устаткування прийнята за станом на 01.07.2016 року на підставі листа Мінрегіонбуду України «Про Індекси Зміни вартості будівельних робіт станом на 1 липня 2016 року» від 18.07.2016.

Нове в ПК АВК-5 редакції 3.1.4 в порівнянні з редакцією 3.1.3

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.1.4 виправлені помилки, виявлені в редакції 3.1.3, а також введено ряд доповнень і змін.

Доповнення і зміни:

 • Комерційна кошторис:

  • У Признаках (Договірна ціна і Підрядник) виключений ознака вибору формату вихідного документа на основі Комерційної Кошториси;
  • У Договірної Ціні у вихідних документах введені, замість пункту меню «Договірна ціна комерційна», два пункти – «Договірна ціна комерційна в короткому форматі» і «Договірна ціна комерційна в розгорнутому форматі»;
  • Реалізована можливість обліку локального кошторису, заданої в явному вигляді;
  • У Договірної Ціні доданий вихідний документ «Відомість трудомісткості і заробітної плати для об’єктного кошторису»;
  • У підсистемі «Підрядник» «Акт приймання виконаних будівельних робіт на основі комерційної кошторису» випускається тільки в розгорнутому форматі.
 • В Акті КБ-2в прийнято округлення ПДВ до копійки, незалежно від точності рахунку, заданої в вихідному документі.
 • У вихідний документ «Дефектний акт» доданий облік робіт, що відповідають нормам С311 і С331 при заданому ознакою «Формування дефектного акту тільки на підставі позицій локального кошторису типу« робота ».
 • При «Порівняння будівництв» додана можливість редагувати ціни ресурсів (машини, матеріали, обладнання). Враховано інформація «Виконано раніше» з опису об’єкта.
 • Пакетна друк поширена на підсистему «Підрядник» (Список об’єктів). При пакетної друку для 5 документів – РСР, ДЦ, Акт, ЛС СС і ЛЗ ДЦ можливий друк окремих піддокументами.
 • Пошукова система:

  • У «Розширеному пошуку» НДІ (екран Ф235) додано поле пошуку «ознака заміни».
  • У головному екрані НДІ (Ф121) додані два пункти меню (по правій кнопці мишки):

   • Відзначити всі розділи;
   • Зняти все позначки.
 • Витрати 8-го розділу «Тимчасові будівлі і споруди» в підсистемах «Кошторисні документи» і «Договірна ціна»:

  • Реалізована можливість одночасного обліку вартості робіт і витрат, що визначаються через усереднений відсоток (П81) і через окремі об’єктні кошториси – надана можливість врахувати в об’єктному кошторисі тільки те, що відсутня в «Переліку робіт і витрат, які відносяться до титульних тимчасових будівель і споруд та враховуються усередненими показниками ». У попередніх редакціях програми наявність в 8-му розділі об’єктного кошторису автоматично виключало витрату П81, що задається відсотком – передбачалося, що об’єктні кошториси 8-го розділу описують всі ці роботи і витрати.
  • Представлена ​​нова форма таблиці розрахунку Тимчасових будівель і споруд для ситуації, обумовленої в попередньому пункті.
 • OutBox. Враховано визначається при ув’язці ресурсів з ТМЦ «Коефіцієнт обліку витрат» при виведенні поля “Кількість” в запису ресурсу.
 • Враховано зміни ИБД редакції 5.1 і залишена можливість виведення ИБД в форматі 5.0.
 • Ув’язка ресурсів АВК з витраченими ТМЦ:

  • Відновлено режим «збереження даних» (екран Ф360) при зміні ознаки «Врахувати або виключити неувязанний ресурс з вартості робіт».
  • При зміні способу обліку ресурсів з “факту” на “норму” скидаються дані про ув’язку. При цьому видається відповідне попередження. Ув’язка, по суті своїй, призначена для уточнення собівартості виконаних робіт. Тому вона може бути застосована тільки в режимі обліку ресурсів “по Факту”.
  • Змінено алгоритм обліку невязки при розрахунку середньозваженої відпускної ціни; невязка додається до максимального значення складової кошторисної вартості (матеріали та обладнання). Раніше, при невязке, значення середньозваженої відпускної ціни не коригувався.
  • Розширено до 16 символів поле сортування параметрів “Дата накладної / Партії приходу / № рахунку” для екрану Ф363 (Список ТМЦ).
  • У «підрядник» при виведенні інформаційної моделі будівництва створюється ІМСП з обов’язковим урахуванням виконаної ув’язки. У розділі «введення / виведення» залишено тільки один пункт меню «Створення (висновок) Інформаційної Моделі Вартості Підряду ІМСП».
  • У текстові файли «з / в бухгалтерії» введені нові поля – «час накладної», «код постачальника», «найменування постачальника».
  • Введена сортування ТМЦ «по зростанню дати / часу накладної» для випуску документа «Таблиця витрачених ТМЦ в звітному періоді».
  • Меню «Інші функції -> Довідники БХСМ -> Довідник Ресурс – ТМЦ» в екран Ф368 додані пункти меню для введення / виведення Інформаційної моделі «Довідника відповідності».
  • Після завершення оновлення програмного комплексу до його нової версії, в цій версії буде видалена інформація по ув’язці, виконаної раніше в її Будівництво-об’єктах. Будуть видалені і файли з інформацією про ТМЦ. Тому рекомендується завершити ув’язку до оновлення програмного комплексу або виконати її заново після оновлення.
  • У підсистемі «Довідка» оновлено документ «Ув’язка ресурсів АВК з ТМЦ, зареєстрованими в бухгалтерії». У ньому, зокрема, відображені структури файлів з вихідної і результуючої інформацією по ув’язці, актуальні для редакції 3.1.4.
 • У НДІ внесені такі доповнення:

  • Зміни №1 до СОУ Д.2.4 – 35382784-001: 2011 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Благоустрій. Дороги і проїзди »;
  • СОУ Д.2.7-35382784-002: 2011 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Дороги і проїзди ».

Нове в ПК АВК-5 редакції 3.1.3 в порівнянні з редакцією 3.1.2

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.1.3 виправлені помилки, виявлені в редакції 3.1.2, а також введено ряд доповнень і змін.

Доповнення і зміни:

 • У НДІ внесені наступні зміни і доповнення:

  • Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин і механізмів за станом на 01.01.2016 (збірник «Ціноутворення в будівництві» №2, лютий 2016);
  • Усереднені показники транспортних витрат на перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом в поточних цінах станом на 01.01.2016 (збірник «Ціноутворення в будівництві» №2, лютий 2016);
  • В машинах типу С4 … на перевезення будівельних вантажів змінені коефіцієнти:

   • Кзч = 25,62 (запчастини);
   • Км = 22,76 (матеріальні ресурси).
  • Зміни №5 до СОУ 42.1-37641918-035: 2010 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги і мости »;
  • Зміни №4 до СОУ 42.1-37641918-071: 2011 «Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання. Автомобільні дороги і мости »;
  • Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів за станом на 01.01.2016 року з урахуванням змін №3 до СОУ 42.1-37641918-034: 2013 і змін №4 до СОУ 42.1-37641918-082: 2011 року;
  • Відповідно до Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 12.11.2015г. №722 в нормативну базу внесено нові «Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання» СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-602 / 696 до: 2015 замість що втратили чинність СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005: Частина 07 «Ремонт насосів, опор і з’єднувальних муфт обертових механізмів ».
   Для коректного переходу від старих норм до нових в уже існуючих будівництвах, тимчасово, до такій редакції АВК, пошукові образи норм, що втратили чинність, відзначені буквою У (ТЕУ). Надалі ці норми будуть з нормативної бази виключені.
 • В екрані Ф127 «список позицій ЛЗ» для розділу вказується вартість по розділу на одиницю виміру, якщо в розділі задані кількість і одиниця виміру. В останній графі екранного документа для обладнання в знаменнику друкуються нарахування, а в чисельнику ОПР.
 • В екрани редагування списку ресурсів (Ф124 і Ф130) додана можливість додавати нові ресурси або замінювати існуючі, задаючи ПО явно.
 • Внесено зміни в локальний кошторис в явному вигляді.
 • Змінено порядок випуску Титулу об’єкта будівництва відповідно до Постанови КМУ від 18 листопада 2015 р. №990.
 • Додано новий вихідний документ – “Індивідуальна ресурсна кошторисна норма експлуатації будівельної машини (механізму)”.
 • В екранному документі Ф127 (список позицій ЛЗ) реалізований новий пункт меню «згорнути / розгорнути розділ (и)». Цей пункт меню виконується для окремого рядка типу розділ, а також для виділеної групи рядків ЛЗ, в складі яких є рядок типу розділ. При виконанні пункту меню «Підсумок СС, ДЦ, ПД» або при переході на «Повний екран» згорнуті розділи розгорнуться. Розділи всередині КП при згортанні ігноруються.
 • У підсистемі Підрядник введений пункт меню “Створення ІМСП з даними ув’язки”. Створюється ІМСП з інформацією, використаної для ув’язки з даними бухгалтерії. При введенні такої ІМСП будуть створені додаткові файли з інформацією про ТМЦ та Довідники відповідності. Ці файли можуть використовуватися тільки для введеної будівництва і будуть видалені при видаленні будівництва.
 • У зв’язку зі зміною алгоритму розрахунку транспортних витрат перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом за станом на 01.01.2016 року змінено відповідні екрани розрахунку транспортних витрат для матеріалів, обладнання, перевезення грунту і сміття, а також екран редагування таблиці показників провізної плати різних груп вантажів. Формат ИБД не змінився. У разі застосування даних для розрахунку прямих витрат для попередніх редакцій застосовується колишній варіант алгоритму розрахунку провізної плати.
 • У OutBox доданий висновок рядків даних для розрахунку середньозваженої ціни ресурсу. Для підсистеми Підрядник ці рядки даних розширені інформацією з бухгалтерії (якщо була ув’язка).
 • Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 №85 змінений показник єдиного внеску на розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності. Замість діючого раніше відсотка 4,6243 встановлено 7,726%. У зв’язку з цим: Єдиний внесок на розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності більше 5 днів (числовий параметр Н116) дорівнює: 22% х 7,726%: 100 х 0,22 = 0,3739%.
 • Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 № 404 «Про затвердження Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2015 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2016 і 2017 роки та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (з змінами), змінені індекси інфляції зокрема на 2016 рік – 112%; на 2017 рік – 109,4%.
 • Увага!!! У підсистемі БХСМ були проведені великі зміни. Рекомендуємо користувачеві розпочату процедуру ув’язування з даними бухгалтерії і випуск необхідних документів закінчити в редакції 3.1.2, тому що після оновлення до редакції 3.1.3 раніше сформовані дані по ув’язці будуть недостовірними і ув’язку потрібно буде виконувати заново.

Нове в ПК АВК-5 редакції 3.1.2 в порівнянні з редакцією 3.1.1

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.1.2 виправлені помилки, виявлені в редакції 3.1.1, а також введено ряд доповнень і змін.

Доповнення і зміни:

 • В меню «Очищення будівництва» (вкладка «Сервіс») для «Об’єктна кошторис» додано пункт «Очищення від змін показників прибутку і адм. витрат, заданих в Списку об’єктних кошторисів ».
 • У Признаках Договірної ціни і Підрядника параметр «Точність рахунки в вихідних документах» за замовчуванням прийнято «до 1 коп».
 • У підрядника в складі Реквізитів об’єкта (Загальні дані) надана можливість редагувати значення полів «Склав», «Перевірив».
 • У Параметрах будівництва все Ознаки розподілені по трьох вкладок: «Основні», «Друк», «Візуалізація».
 • Пункти меню в «Інших функціях» розподілені в кілька груп.
 • Для вихідного документа «Дефектний акт» додані поля «Посада», «Склав» і «Перевірив»; якщо все поля шапки документа незаповнені, вони вибираються з облікового запису будівництва; додана кнопка «Очистити».
 • При розрахунку транспортних витрат за даними підрядника (матеріали, обладнання, перевезення вантажів (С331) методом «перевезення вантажів орендодавцем автомобіля» дані по машині, яка виконує перевезення вантажу, не враховуються і не потрапляють до складу ресурсів розділу «Машини і механізми»:

  • відсутня можливість вибору / зміни ПО машини;
  • для групових операцій введення даних по редагуванню цін ресурсів блокована можливість вибору автомобіля (С4 …);
  • значення параметра «вантажопідйомність автомобіля» (АQa) задається самим користувачем; при введенні інформаційних моделей з попередніх версій редакції 3.1 параметр АQa заповнюється автоматично.
 • В час перегляду вихідних документів (Ф016) додані два пункти контекстного меню (права клавіша мишки) для перегляду документа: в форматах RTF і XLS.
 • Додана можливість редагування найменування Користувача Блоку настройки.
 • В екран «Підсумок зведеного кошторисного розрахунку» (Підсумок договірної ціни, Разом Акту КБ-2в), що викликається зі списку позицій локального кошторису і з інших витрат будівництва, додані додаткові вартісні підсумки: матеріали, машини і механізми, зарплата основних робітників, ОПР, обладнання .
 • В екрані позицій локального кошторису (Ф127) додані пункти меню «Параметри – Занесення значень числових параметрів у виділену групу позицій».
 • У розрахунок ціни експлуатації будівельних машин і механізмів додано:

  • зміни в екрані Ф026 – початкова обнулення всіх складових ціни машино-години при завданні ознаки «Орендна плата»; тут же наведено розрахунок «Ліміт ціни машино-години по ДСТУ» – гранична ціна з урахуванням ОПР, АР, прибутку і ПДВ;
  • новий вихідний документ “Контрольні ціни для орендованих машин”. Тут фактична ціна оренди машини зіставляється з лімітом по ДСТУ;
  • в групові операції завдання вихідних даних доданий екран Ф307 “Зміна параметрів орендної плати в машинах 1-ї частини” – ознака «Оренда» можна встановити для групи машин;
  • для екрану цін будівельних машин і механізмів введена фільтрація за ознакою «Оренда машини».
 • ІБД. Якщо для машини 1-й частині задана складова «Оренда», то:

  • значення годинної ставки оренди машини виводиться в поле «Амортизація» як заданий “в лоб” .;
  • якщо будь-яка складова ціни 1 маш-години не враховується в розрахунку, то виводиться її значення як рівне нулю і заданий користувачем;
  • якщо складова ціни 1 маш-години враховується в розрахунку, то виводяться відповідні дані по розрахунку.
 • Розрахунок вартості експертизи та проектних робіт наведено згідно з наказом № 1 до ДСТУ Б Д.1.1-7 діє до: 2013.
 • В Інших функціях (Сервіс) запропонований режим «Перенесення даних Користувача з одного комп’ютера на інший».
 • У перелік вихідних документів для РСР, ДЦ і Акта КБ-2в доданий «Розрахунок кошторисної вартості проектних робіт».
 • OutBox. Додано виведення:

  • неоподатковуваного ПДВ для заготівельно-складських витрат;
  • ознаки по ПДВ – чи стосується ресурс до медичного обладнання;
  • параметрів транспортних витрат для орендованого автомобіля;
  • параметрів ціни оренди машини 1-ї частини.
 • Якщо користувачем виконана ув’язка ресурсів АВК з ТМЦ бухгалтерії, то вихідний документ «Звіт про витрати основних матеріалів … (М29)»: представлений в двох варіантах:

  • Звіт М29;
  • Звіт М29 з урахуванням ув’язки ресурсів з ТМЦ.
  Якщо ув’язка ресурсів об’єкта не виконувалася, то другий варіант Звіту не випускається. Ресурси об’єкта увезення і неувязанние представлені в вихідному документі окремими групами. Наведено відпускні ціни і відпускні вартості ресурсів і відповідних їм ТМЦ. При випуску Звіту (Редагування ОВС, Додаткові дані) можна ввести вартісної Критерій віднесення ресурсів до «основних матеріалів» (ресури, що стоять менше, ніж заданий користувачем Критерій, в вихідний документ не потрапляють); розширені способи сортування ресурсів.
 • При виконанні ув’язки ресурсів АВК з ТМЦ бухгалтерії передбачається, що застосовані в Акті виробничі норми були піддані користувачем редагування і містять всі ресурси, що витрачаються при виконанні процентуемих робіт; реальний витрата кожного ресурсу може бути уточнений в процесі ув’язки з ТМЦ. Ті ресурси, які опинилися в підсумку неувязаннимі з ТМЦ, не відповідають реальній технології робіт, вони не вкладалися в справу і тому, як правило, не повинні враховуватися у вартості виконаних робіт. У робочому екрані ув’язки (Ф360) ресурси неувязанние спочатку забарвлюються програмою в червоний колір. Ресурси, обумовлені, з ТМЦ та потім (при виході з екрану 360) враховані як результат ув’язки, фарбуються програмою в чорний колір. У деяких випадках (наприклад,
 • В екран ув’язки Ф360 введені додаткові пункти меню, що дозволяють враховувати / не враховувати неувязанние ресурси у вартості робіт. Все неувязанние неучітивемие ресурси виключаються з вартості виконаних робіт, не потрапляють у вихідні документи «Підсумкова Відомість Ресурсів», Звіт М29 і в Таблиці, що описують ув’язку ресурсів.
 • Для матеріалів і обладнання в екрані «Ціни» (Ф024) тільки для підсистеми Підрядник введений режим фільтрації (екран Ф055) за ознакою “Виключений з вартості робіт”.
 • Додано новий розділ НДІ – СОУ Д.2.4-38470464-001 діє до: 2013 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи «Пристрій покрівель з полівінілхлоридних мембран» та СОУ Д.2.7-38470464-002 діє до: 2013 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів «Механізми для облаштування покрівель з полівінілхлоридних мембран».
 • Для визначення вартості капітального і поточного ремонту мостів (СОУ 42.1-37641918-108: 2014 року) додані нормативні усереднені показники витрат:

  • тимчасових будівель і споруд;
  • зимового подорожчання;
  • ризиків;
  • прибутку;
  • адміністративних витрат.
 • У пунктах меню “Очищення будівництва” і “Оцінка комплексу змін в будівництві” перелік параметрів розподілений по вкладках: “Загальні параметри будівництва”, “Ціни ресурсів будівництва”, “Об’єктна кошторис”, “Локальний кошторис”, “Позиції локального кошторису”.
 • У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованих бюджетних надходжень в 2016 році» від 24.12.2015 №909-VIII в програмний комплекс внесені наступні зміни:

  • додані нові блоки налаштувань 3% і 5%;
  • внесені зміни в розрахунок загальновиробничих витрат.

Нове в редакції 3.1.1 ПК АВК-5 в порівнянні з редакцією 3.1.0

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.1.1 виправлені помилки, виявлені в редакції 3.1.0, а також введено ряд доповнень і змін.

додатки

Ціни на будівельні матеріали та обладнання прийняті з урахуванням індексів зміни вартості продукції підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій і підприємств машинобудування за станом на 01.10.2015 р (Додаток до листа Мінрегіонбуду від 26.10.2015 №7 / 15-12656).

Нове в редакції 3.1.0 ПК АВК-5 в порівнянні з редакцією 3.0.8

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.1.0 виправлені помилки, виявлені в редакції 3.0.8, а також введено ряд доповнень і змін.

додатки

 • У Списках будівництв введена можливість задавати режим «Заголовки», що дозволяє вводити тут спеціальні рядки-заголовки для різних груп будівництв. Будь-заголовок може бути згорнуто (найменування будівництв під заголовком стають невидимі) і розгорнуть (найменування будівництв видимі). Даний режим актуалізується в екрані «Налаштування інтерфейсу» (підсистема «Інші функції»). Спочатку, за замовчуванням, вводиться заголовок «Інші будівництва».
 • У «Настройці інтерфейсу» введена можливість вибору / відключення режиму скидання інформації про попередньому сеансі звернення до НДІ з локального кошторису.
 • В «Інших функціях» запропонована можливість введення / виведення в текстові файли Класифікатора Виконавців та відредагованою користувачем інформації по ОВС, що дозволяє переносити ці дані з комп’ютера на комп’ютер.
 • Змінено (спрощений) алгоритм контролю вихідних даних в Класифікаторі Виконавців. В екран “Реквізити будівництва» для підсистем Кошторисні документи, Договірна ціна і в екран «Реквізити об’єкта» додана можливість вибору значення поля «Шифр Відповідального Виконавця робіт» з Класифікатора Виконавців.
 • Змінено спосіб випуску (відмова від громіздких стандартних фрагментів) підсумкових кошторисних документів, що дозволило істотно скоротити час рахунку вихідних документів виду «Зведений кошторисний розрахунок», «Договірна ціна», «Акт приймання виконаних будівельних робіт» для всіх типів будівництв.
 • Уточнена методика роботи з екраном розрахунку середньозваженої ціни ресурсу при виникненні ситуації зміни його сумарної кількості. Це дозволяє зберігати і використовувати раніше задану користувачем інформацію про ціни і кількостях різних партій ресурсу в складі його зміненого кількості.
 • У екранах розрахунку середньозваженої кошторисної вартості ресурсу:

  • видалено поле (графа) для виведення суми не обкладається ПДВ за складовими кошторисної вартості;
  • змінено умова перевірки введення значення витрат замовника для відпускної ціни – витрати замовника не можуть бути більше значення відпускної ціни ..
 • Екрани й алгоритми обліку сум неоподатковуваних ПДВ приведені у відповідність з урахуванням активності відповідних витрат в «Інших витратах» прийнятого Блоку настройки для даної будівництва. Наприклад, якщо витрата П154 (Податок на додану вартість) відключена, то відпускні ціни всіх ресурсів вважаються заданими з урахуванням своїх фактичних ПДВ і в екрані ціни ресурсу виключається можливість задати ознака «Не обкладається ПДВ». Якщо ж витрата П154 включена, то пропонується спеціальний екран «Не обкладається ПДВ» з диференціюванням ПДВ для всіх складових кошторисної вартості ресурсу.
 • Розроблено алгоритм визначення сум, неоподатковуваних ПДВ для різних вихідних документів. Для ресурсів виду «обладнання» визначаються суми, що обкладаються ПДВ за загальною і за особливою (медичні вироби) ставками. У зв’язку з цим в «Підсумкової Відомості Ресурсів» в підсумки по розділу «Обладнання» додано рядки сумарних вартостей в розрізі ПДВ.
 • Якщо в підсистемах Договірна ціна і Підрядник заданий Ознака «Точність рахунки в вихідних документах – до 1 коп», то у вихідних документах вартості обладнання поставки підрядника кожна позиція кошторису і підсумковий рядок містять інформацію про ПДВ. Враховано в складі обладнання можливу наявність медичного обладнання (ПДВ = 7%) і обладнання, неоподатковуваного ПДВ.
 • У групові операції завдання інформації про ціни матеріалів і обладнання включено завдання відсотка замовника / підрядника в складі ціни. Відсоток може здаватися в інтервалі 1-100.
 • У підсистемі Підрядник документи про обладнання поставки підрядника виключені з меню вихідних документів об’єкта і будівництва, але включені до складу документів Акту КБ-2в та Довідки КБ-3.
 • Реєстраційні номери користувальницьких блоків налаштувань починаються з номера 100. Це дозволяє в Списку блоків настройки чітко виділяти не підлягають зміні інсталяційні блоки настройки.
 • Введена можливість задавати ОПР в явному вигляді для позиції локального кошторису (на одиницю об’єму позиції). В цьому випадку при створенні ИБД видаються відповідні попередження.
 • Уточнено алгоритм розрахунку транспортних витрат з виділенням трудовитрат за Наказом 43 в частині визначення параметрів для розрахунку відстані «Додаткового щозмінного пробігу» (S0pc) – саме цей параметр, замість штучного «Нульового пробігу», враховується в розрахунку. Колишні вихідні змінні Р1 і Р2 попередніх редакцій програми замінюються на відповідні S01 і S02.
 • У розрахунку транспортних витрат (для матеріалів, обладнання, перевезення вантажів С331):

  • доданий новий режим розрахунку “Перевезення вантажу здійснюється орендодавцем автотранспорту” для різних видів орендної плати і різних способів перевезення вантажу;
  • уточнено алгоритм обліку ознаки поставки «замовник / підрядник» у відповідності з вибором режиму розрахунку «з виділенням трудовитрат»;
  • додані параметри в групові операції завдання вихідних даних для виділених ресурсів будови.
 • Випуск документа “Протокол узгодження договірної ціни ресурсів» виконується при будь-якому типі Договірної Ціни (і при твердій, і при динамічної).
 • Документ «Дефектний акт для локального кошторису» включено до переліку документів пакетної друку.
 • В екрані рядків локального кошторису реалізований пункт меню «Заморожені рядки зробити невидимими (видимими)».
 • Розширено перелік параметрів при Очищенню будівництва.
 • У підсистемах Договірна ціна і Підрядник вдосконалена структура комерційних кошторисів. «Комерційна Договірна ціна» може видаватися для будівництв, що складаються більш, ніж з одного об’єкта (колишній пункт меню «Комерційна договірна ціна об’єкта» анульовано).
  У складі вихідного документа «Комерційна Договірна ціна» випускаються і Комерційні об’єктні та локальні кошториси, «Структура вартості комерційної об’єктного кошторису», документи «Структура ціни позицій комерційної локального кошторису», доповнені графами з інформацією про трудовитратах робочих, про вартість кожного рядка з урахуванням ПДВ .
 • У складі Ознак Договірної ціни і Підрядника додані наступні ознаки:

  • «Друк позицій« Структура ціни позицій комерційної локального кошторису »без найменувань», що може скоротити час машинного рахунку комерційних кошторисів;
  • «Договірна ціна комерційна випускається в розгорнутому форматі».
 • При копіюванні з Підрядника в Підрядник групи позицій, локальних кошторисів, об’єктів доданий новий режим перенесення даних «Обсяги, виконані в поточному періоді, і їх залишки».
 • У Списку будівництв Підрядника надано графу «Вартість» і кнопка «Перерахувати». Число в графі «Вартість» одно підсумку Довідки КБ-3 поточного звітного періоду.
 • В реквізити випуску локального кошторису додані поля «посаду» для реквізитів «склав» і «перевірив».
 • В екран коригування індивідуальних параметрів об’єкта в підрядника додано поле «найменування об’єкта».
 • При ув’язці ресурсів АВК з ТМЦ точності представлення чисел-кількостей пов’язаних ТМЦ приймаються рівними відповідним точності своїх вихідних чисел-кількостей в файлі даних про ТМЦ, отриманому з бухгалтерії, але не менше 3-х знаків після коми. Це забезпечує необхідну точність розрахунку вартості витрачених ТМЦ і збіг цієї вартості з вартістю пов’язаних ресурсів АВК.
 • У НДІ програми додані ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи:

  • СОУ Д.2.2-01168173-001 діє до: 2013 «Прокладка трубопроводів методом горизонтально направленого буріння» для використання ТОВ «ВСП« Рембудзв’язок ». Нормам присвоєно пошуковий образ РЗ …;
  • СОУ Д.2.2-00131305-001: 2014. «Пристрій трубопроводів з труб« ИЗОПРОФЛЕКС »,« ИЗОПРОФЛЕКС-А »і« ИЗОПРОФЛЕКС-115А »для використання ПАТ« Київенерго ». Нормам присвоєно пошуковий образ КЕ … .;
  • СОУ Д.2.2-21685172-004 діє до: 2015 «Готові, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Cerezst і Thomsit». Нормам присвоєно пошуковий образ ХБ4 …;
  • СОУ Д.2.4-21685172-003 діє до: 2015 «Відновлення та захист бетонних і залізобетонних конструкцій з використанням матеріалів ТМ Cerezst і Thomsit». Нормам присвоєно пошуковий образ ХБ3 …;
  • СОУ Д.2.2-03360905-001 діє до: 2015 «Підвішування самоутримних ізольованих проводів при будівництві мереж зовнішнього освітлення». Нормам присвоєно пошуковий образ МС …;
  • СОУ Д.2.4-31980150-001: 2015 «Підшивка царг всередині технологічних газопроводів або нагрівачі». Нормам присвоєно пошуковий образ ПС ….
 • У НДІ вартість матеріалів і обладнання прийнята за станом на 01.07.2015 року.

Нове в ПК АВК-5 редакції 3.0.8 в порівнянні з редакцією 2.12.5

Нове в ПК АВК-5 редакції 3.0.8 в порівнянні з редакцією 3.0.7.1

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.0.8 виправлені помилки, виявлені в редакції 3.0.7.1, а також в НДІ внесені Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів за станом на 01.07.2015 р

 

Увага!

В оновленні 3.0.7. були виявлені наступні помилки:

 1. Не було враховано Зміни №1 до ДСТУ Н Б Д.1.1-2: 2013, що стосується середнього розряду робіт;
 2. В окремих випадках некоректно вводилися інформаційні моделі будівництв в підсистему Підрядник.

Для виправлення цих зауважень було випущено Зміна 3.0.7.1 редакції 3.0.7.

Встановлюється Зміна 3.0.7.1 для редакції 3.0.7.

Приносимо свої вибачення за ситуацію, що склалася!

 

Нове в ПК АВК-5 редакції 3.0.7 в порівнянні з редакцією 3.0.6

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.0.7 виправлені помилки, виявлені в редакції 3.0.6, а також введено ряд доповнень і змін.

Доповнення і зміни:

 1. Додана можливість створення позиції НДІ Користувача на підставі зміненої позиції локального кошторису.

 

 1. У «Вихідних документах» будівництва доданий пакетний режим – «Формування групи вихідних документів».

 

 1. Користувачеві дана можливість занесення кошторисного розрахунку витрати з конкретною будівництва в блок настройки Користувача (курсор – на найменуванні витрати, з якої заноситься вбудований кошторисний розрахунок).

 

 1. При створенні / редагуванні позиції С331 блокується редагування ціни, якщо маса не заповнена або дорівнює 0.

 

 1. При редагуванні реквізитів будівництва доданий ознака «Враховувати регіональні ціни, як для користувача» для реалізації можливості застосування в даній будівництві цін з іншого регіону.

 

 1. В екрані Списку будівництв в «Сервіс» пункт меню «Очищення будівництва» поповнено режимом «Видалення заморожених рядків локального кошторису», який може бути активізований користувачем.

 

 1. Для екранів списку об’єктів, списку локальних кошторисів, списку позицій (Ф131, ф125 і Ф127) дозволено натисканням лівої клавіші миші в області екрана, де виводиться найменування будови, переводити багатостроковий режим цього тексту в однорядковий з додаванням символів «…» замість відсікаються екранних рядків.

 

 1. В екрані Списку будівництв в «Сервіс» додано пункт меню «Перегляд переліку заморожених позицій» для будівництва.

 

 1. Додана можливість видалення виділеної користувачем групи інформаційних моделей з Архіву.

 

 1. Алгоритм «Порівняння будівництв» ( «Оцінка комплексу змін в будівництві») доповнено можливістю переглядати Числові Параметри будівництв, об’єктів і локальних кошторисів будівництв (якщо вони змінені Користувачем), а також тарифні сітки і тарифні ставки обраної сітки для будівництв. Перегляд – по правій клавіші мишки.

 

 1. Відповідно до листа Мінрегіону від 26.03.2015 № 7 / 15-3282 уточнені показники інфляції на 2015 і 2016 роки і реалізована офіційна методика її розрахунку (внесені зміни у вбудований розрахунок витрати П145).

 

 1. У розрахунок вартості транспортних витрат підрядника (режим «з виділенням трудовитрат»), що виконується згідно з Наказом №43, внесена можливість обліку розрахункових значень середньої технічної швидкості при холостому пробігу автомобіля Vх, а також середньої технічної швидкості при нульовому пробігу автомобіля V0 (які не завжди збігаються із середньою технічною швидкістю автомобіля на маршруті перевезення вантажу Vm). Ці швидкості можуть бути задані безпосередньо або ж розраховані через вбудовані калькулятори

 

Тут же звертається увага на можливість завдання безпосередньо (без програмного розрахунку) встановленого проектом кількості нульових пробігів автомобіля N0рз. Цей параметр може бути і числом нецілим. Дана можливість відкривається при ознаці ПЦП = 1 (цільова перевезення заданого кількості вантажу).

 

 1. У НДІ внесений СОУ Д.2.4-03341641-001 діє до: 2015 Ресурсні елементні кошторисні норми «Утримання об’єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів» для КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровського міськради. Нормам присвоєно пошуковий образ КД.

 

 1. Змінено прийняте за замовчуванням значення числових параметрів Н116 (Н116 = 0,59%).

 

 1. На підставі листа Мінрегіонбуду від 29.04.2015 р в НДІ змінені відпускні ціни матеріалів і обладнання за станом на 01.04.2015 р

 

Нове в ПК АВК-5 редакції 3.0.6 в порівнянні з редакцією 3.0.5

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.0.6 виправлені помилки, виявлені в редакції 3.0.5, а також введено ряд доповнень і змін.

Доповнення і зміни:

 1. У НДІ внесені наступні зміни і доповнення:
  • Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин і механізмів за станом на 01.01.2015 (збірник «Ціноутворення в будівництві» №2, лютий 2015).

 

 • Усереднені показники транспортних витрат на перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом в поточних цінах станом на 01.01.2015 (збірник «Ціноутворення в будівництві» №2, лютий 2015).

 

 • В машинах типу С4 … на перевезення будівельних вантажів змінені коефіцієнти:
  • Кзч = 21,53 (запчастини);
  • Км = 19,13 (матеріальні ресурси).

 

 • Ціни на будівельні матеріали прийняті з урахуванням індексу зміни вартості продукції підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій за станом на 01.01.2015 (збірник «Ціноутворення в будівництві» №2, лютий 2015).

 

 • Тарифні сітки перераховані з урахуванням середньомісячної тривалості робочого часу на 2015 рік 167 годин.

 

 • Зміни №4 до СОУ 45.2-00018112-035: 2010 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги і мости ».

 

 • Зміни №3 до СОУ 45.2-00018112-071: 2010 «Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання. Автомобільні дороги і мости ».

 

 • Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів за станом на 01.01.2015 року з урахуванням змін №2 до СОУ 42.1-37641918-034: 2013 і змін №3 до СОУ 45.2-00018112-082: 2011.

 

 • Відповідно до Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 20.10.2014г. №731 в нормативну базу внесено нові «Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання» СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-602 / 90 до: 2014 замість що втратили чинність СОУ-Н ЕЕ 05.602: 2008: Додати Частина 06 «Ремонт трансформаторів і реакторів» .

 

 • Відповідно до Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 20.10.2014г. №732 в нормативну базу внесено нові «Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання» СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-602 / 91 до: 2014 замість що втратили чинність СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005: Частина 13 «Ремонт антикорозійного покриття ». Для коректного переходу від старих норм до нових в уже існуючих будівництвах, тимчасово, до такій редакції АВК, пошукові образи норм, що втратили чинність, відзначені буквою У (ТЕУ). Надалі ці норми будуть з нормативної бази виключені.

 

 • Відповідно до Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 06.11.2014г. №791 в нормативну базу внесено Зміна №2 до «Норм часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання» СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-602 / 56: 2011 Частина 01 «Ремонт парових котлів, водогрійних котлів і допоміжного котельного обладнання».

 

 • СОУ Д.2.2-37024912-001 діє до: 2014 «Гідроізоляція деформаційних швів, тріщин, примикань, введень інженерних комунікацій і вуальная гідроізоляція бетонних, залізобетонних і цегляних конструкцій методом ін’єктування для ООВ« Центр гідроізоляції і покриття ». Нормам присвоєно пошуковий образ ЦГ.

 

 • СОУ Д.2.2-46-38916579-001 діє до: 2015 «Посилення і закріплення грунтів підстав методом інжектування полімерних матеріалів SPT» для ТОВ «НВП Спеціальні полімерні технології». Нормам присвоєно пошуковий образ ПВ.

 

 • СОУ Д.2.2-35546100-001 діє до: 2014 «Пристрій систем поверхневого водовідведення з використанням виробів« Standartpark »для ТОВ« Бетоніка ». Нормам присвоєно пошуковий образ ПВ.

 

 • СОУ Д.2.2-24427542-001 діє до: 2014 «Холодне фрезерування асфальтобетонних покриттів» для ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями« УПС ». Нормам присвоєно пошуковий образ ХФ.

 

 1. Введено новий тип будівництв «Об’єкти залізничного транспорту» ВБН Д.1.1-7214-1-2004. Виконано висновок в Outbox будівництва типу ЖД. Реєстраційний номер таких будівництв в екрані списку будівництв буде відзначений буквою Ж.

 

 1. Висновок в EXEL результатів порівняння будівництв.

 

 1. У НДІ вдосконалений режим «Розширений пошук». Опис цього пункту представлено в спеціальному документі підсистеми «Довідка».

 

 1. Створено нові вихідні документи – Договірна ціна і Акт КБ2в в формі скороченою комерційної кошторису. До цих документів відноситься відповідний їм документ «Структура ціни та вартості кошторисної позиції». Тут кожна позиція-робота включає в себе, крім зарплати основних робітників і вартості експлуатації машин, відповідні їй частки ОПР, АР, прибутку.

 

 1. У Списку будівництв підсистем СД і ДЦ в «Сервісу» представлені нові пункти меню:
  • Оцінка комплексу змін в будівництві;
  • Очищення будівництва.

 

 1. У Списку будівництв підсистем СД і ДЦ в «Сервісу» виконується «Синхронізація тимчасової НДІ та НДІ будівництва». Опис цього пункту представлено в спеціальному документі підсистеми «Довідка».

 

 1. У разі застосування нового блоку настройки в будівництві або поновлення блоку обраного виконується безумовна заміна набору Числових Параметрів будівництва на набір Числових Параметрів актуального блоку настройки.

 

 1. Актуалізовано прийняте за замовчуванням числове значення числових параметрів ОПР Н116 (Н116 = 0,67%).

 

 1. До складу Числових Параметрів ОПР введений новий Числовий Параметр Н133 «Коефіцієнт до єдиного внеску». Його числове значення (за замовчуванням Н133 = 1) уточнює, при необхідності, користувач. Даний параметр введений для реалізації положень Закону “Про внесення змін до розділу VIІІ” Прикінцеві та Перехідні положення “Закону України” Про збір та облік єдиного внеска на загальнообов’язкове державне соціальне страхування “(относительно Зменшення НАВАНТАЖЕННЯ на фонд оплати праці)” – законопроект № 1863.

 

 1. Підсистема «Довідка» поновлено документами:
  • «Як зробити …» (Методичний посібник до редакції 3.0.6);
  • «Інструкція до Редагуванню зовнішнього вигляду НДІ»;
  • «Синхронізація тимчасової НДІ та НДІ будівництва»;
  • «Розширений пошук у НДІ».

 

 1. Відповідно до Закону України №71-VIII від 28.12.2014 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та Деяк законодавчо АКТІВ України относительно податкової реформи» змінилися процентні ставки єдиного податку для плательшіков третьої групи:
  • 2% від доходу за умови окремої сплати ПДВ;
  • 4% від доходу у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

 

Користувач має можливість самостійно ввести інформаційні моделі блоків налаштувань для платників єдиного податку за ставкою 2% і 4%. Ці інформаційні моделі розташовані в папці DATA.

 

 1. Змінено зовнішній вигляд НДІ. Організовано нове вкладення, що об’єднує Стандарти організацій України.

 

Нове в ПК АВК-5 редакції 3.0.5 в порівнянні з редакцією 3.0.4

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.0.5 виправлені помилки, виявлені в редакції 3.0.4, а також введено ряд доповнень і змін.

Доповнення і зміни:

 1. Розширено список даних, що беруть участь в порівнянні будівництв і змінена візуалізація. Додані вкладки «витрати праці» та «настройка». Рядки з нульовою, позитивною і негативною різницею фарбуються в різні кольори. Залежно від обраного режиму настройки фільтруються дані таблиць.

 

 1. Додана можливість введення даних щодо замовників при виконанні групових операцій для енергоносіїв машин 1-ї частини.

 

 1. У підсистемі «Кошторисні документи» для будівництв на будівельні, ремонтні та гірничопрохідницькі роботи введений ознака «Точність рахунки в вихідних документах до 1 коп. і до 1 грн. ».

 

 1. Під час оновлення програмного комплексу Користувачеві дана можливість не копіювати оперативну інформацію (будівництва, регіони, НДІ Користувача, КП і т.п.).

 

 1. Під час оновлення програмного комплексу Користувачеві дана можливість не копіювати вміст папки «Автозбереження (AutoSave)».

 

 1. У екранах роботи з НДІ (121 і 123) область списку позицій змінюється пропорційно розміру екрана.

 

 1. В нормативну базу внесено збірники СОУ-Н ЕЕ 40.1-00130044-605 діє до: 2014 «Норми часу на ремонт основного і допоміжного обладнання ГЕС» частини II та III, затверджені Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №486 від 03.07.2014 р натомість норм СОУ-Н ЕЕ 05.605: 2007 частина II і III.

 

 1. При копіюванні суб’єктів будівництва доданий пункт меню «Пошук».

 

 1. В екрані Списку будівництв додана можливість введення Інформаційних моделей будівництв з папки «Автозбереження (AutoSave)».

 

 1. Виключена можливість введення файлів ІБД2. Головною причиною є різниця в описі структур даних ИБД-2 і ИБД-5, яка призводить до непередбачуваних несовпадениям результатів. Різниця в описі структур даних викликана введенням з 1 січня 2014 року ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013, в тому числі: змінено структуру ціни обладнання, введено нові норми ЄП і РН і т.д.

 

 1. Виключений ознака «Розрахунок ОПР без округлення». Точність рахунки всіх вихідних документів, в тому числі і розрахунок ОПР, задається на об’єкт будівництва в цілому в Признаках Списку будівництв (Списку об’єктів – в підрядників).

 

 1. При зміні витрати ресурсу, ціна якого була визначена як середньозважена, додано відображення і можливість коригування раніше введених рядків розрахунку середньозваженої ціни.

 

 1. Додана можливість обміну значеннями через «Буфер обміну» (ClipBoard) в полях всіх екранів редагування цін ресурсів і в таблицях.

 

 1. Ознака будівництва типу ЖКГ змінений на До замість букви Ж.

 

 1. В Вихідні документи підсистем Договірна ціна і Підрядник доданий пункт, відповідно, “Комерційна кошторис об’єкту короткої форми”, “Акт КБ-2в для комерційної кошторису короткої форми”. Ціна прямих витрат кожної позиції комерційної кошторису збільшена на коефіцієнт, який дорівнює співвідношенню “Разом за кошторисом без ПДВ” до “Всього прямі витрати плюс ОПР”. Таким способом в самій позиції враховані прямі витрати, ОПР, інші витрати, прибуток, інфляція, податки. Через заокруглень розрахункових цін і вартостей кожної позиції до 1 коп. підсумок по комерційній кошторисі може дещо не збігатися з підсумком відповідного документа “Договірна ціна” або стандартний Акт КБ-2в, що допустимо.

 

 1. На підставі листа Мінрегіонбуду №7 / 15-12809 від 28.10.2014 р в НДІ змінені відпускні ціни матеріалів і обладнання за станом на 01.10.2014 р

 

У наступних редакціях програми буде реалізовано наступне:

 1. Вихідні документи за додатками Ф, Х, Ц ДСТУ Б Д.1.1-1 діє до: 2013.

 

 1. Новий тип будівництв «Об’єкти залізничного транспорту» ВБН Д.1.1-7214-1-2004. Реєстраційний номер таких будівництв в екрані списку будівництв буде відзначений буквою Ж.

 

 1. Пункт меню «Аналіз та редагування тимчасової НДІ».

 

Нове в редакції 3.0.4 ПК АВК-5 в порівнянні з редакцією 3.0.3

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.0.4 виправлені помилки, виявлені в редакції 3.0.3., А також запроваджено ряд доповнень і змін.

Доповнення та зміни

 1. У НДІ програми додані:
  • Кошторисні норми на будівельні роботи ДСТУ Б Д.2.2-22 діє до: 2014 «Водопровід – зовнішні мережі». Нормам присвоєно пошуковий образ ЕН22 -…;

 

 • Кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи ДСТУ Б Д.2.4 -15 до: 2014 – ДСТУ Б Д.2.4-19: 2014. Нормам присвоєно пошуковий образ РН …;

 

 • СОУ Д.2.2-21685172-001 діє до: 2014 «Готові, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів TM Ceresit і Thomsit. Нормам присвоєно пошуковий образ ХБ;

 

 • СОУ Д.2.7-21685172 «Машини для влаштування бетонних підлог»;

 

 • Внесено бібліотечні поправки для індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм на гірничопрохідницькі роботи для ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (шахти Інгульська, Новокостянтинівська, Смолінська).

 

 1. У НДІ внесені наступні зміни:
  • Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин і механізмів за станом на 01.07.2014 (збірник «Ціноутворення в будівництві» №7, липень 2014 року);

 

 • Усереднені показники транспортних витрат на перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом в поточних цінах станом на 01.07.2014 (збірник «Ціноутворення в будівництві» №7, липень 2014 року);

 

 • В машинах типу С4 … на перевезення будівельних вантажів змінені коефіцієнти КЗП = 20,9 (запчастини) і Км = 18,57 (матеріальні ресурси).

 

 • Ціни на будівельні матеріали та обладнання прийняті з урахуванням індексу зміни вартості продукції підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій і продукції підприємств машинобудування за станом на 01.07.2013 (Лист Мінрегіонбуду № 7 / 15-8560 від 16.07.2014 р).

 

 1. Відновлено пункт меню «очистити» в зведення витрат.

 

 1. У списку позицій локального кошторису доданий пункт меню «Відмова від змін в позиції локального кошторису», внесених користувачем. Позиції КП, фрагмента, заморожені позиції, текстові позиції ігноруються. У «підрядник» цей пункт меню не виконується.

 

 1. В екрані редагування даних за тарифними сітками додана кнопка «Відновити значення за замовчуванням параметрів всіх тарифних сіток».

 

 1. Уточнено правила введення / виведення ИБД в разі списку ресурсів норми, що складається тільки з ресурсів «за проектом» або порожнього списку ресурсів.

 

 1. Реалізовано розширений пошук в НДІ, наприклад, пошук норм, що містять задається користувачем Пошуковий Образ ресурсу в складі ресурсів норми.

 

 1. У налаштуванні інтерфейсу доданий пункт «Редагування зовнішнього вигляду НДІ». Це дає можливість Користувачеві управляти порядком проходження розділів НДІ, а також заносити обрані ним розділи НДІ в груповий розділ НДІ. У розділі «Довідка» додано інструкція по роботі з даним пунктом.

 

 1. При зміні списку ресурсів норми дозволено використання позицій прейскуранта.

 

 1. Знято блокування розміру тексту 100%. Тепер АВК може працювати з розмірами тексту 125% або 150%.

 

 1. Реалізовано 1 етап алгоритму порівняння двох будівництв для всіх підсистем (крім підсистеми «Підрядник»). Відповідний пункт меню доданий в сервісі будівництва.

 

 1. Реалізовано Зміни №1:
  • СОУ 42.1-37641918-050 діє до: 2012 «Порядок визначення вартості капітального і поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення);

 

 • СОУ 42.1-37641918-085 діє до: 2012 «Порядок визначення вартості експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних споруд».

 

 1. У підсистемі «Кошторисні документи» відновлено випуск документа ВПТС (Внутрішньобудівельні титул будівництва). Враховано вказівки листи від 17.04.2013 Мінрегіону України «Щодо порядку Заповнення внутрішньобудівельного титулу Будови (об’єкту)». Вихідні дані по генпідряднику задаються користувачем без вказівки на будівництво в підсистемі «Договірна ціна».

 

 1. Розрахунок транспортних витрат з виділенням трудовитрат – при першому вході в розрахунок користувачеві пропонується уточнити балансову вартість автомобіля і ціну комплекту шин машини з перевезення вантажів.

 

Нове в редакції 3.0.3 ПК АВК-5 в порівнянні з редакцією 3.0.2

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.0.3 введений ряд доповнень і виправлені помилки, виявлені в редакції 3.0.2.

додатки

 1. Реалізовано випуск документів:
 • «Локальний кошторис на правах Зведеного кошторисного розрахунку»;

 

 • «Локальні кошториси об’єкта на правах Договірної ціни»;

 

 • «Зведення витрат» відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1 діє до: 2013. Створено ОВС для «Зведення витрат».

 

 1. Папку з АВК5 користувач може перейменовувати і переносити в будь-яке місце будь-якого жорсткого диска.

 

 1. У екранах копіювання будівництва, об’єктів і локальних кошторисів надано графу «вартість».

 

 1. Додана можливість визначати зарплату в ОПР не тільки завданням тарифної сітки та середнього розряду робіт, а й завданням тарифної ставки. Ця функція доступна і в екрані середньомісячних зарплат і в редагуванні позиції.

 

 1. У процесі редагування локального кошторису введена можливість створювати контрольні точки (зберігати копію поточної локального кошторису в спеціальному файлі, який записується в папку «CONTROLPOINT»). Створення контрольної точки виконується пунктом меню «Створення контрольної точки». Відновити копію локального кошторису, відповідну обраної контрольній точці, можна пунктом меню «Відновлення до контрольної точки». При виході з локального кошторису папка з контрольними точками очищається.

 

 1. При редагуванні локального кошторису додана функція «вибір з НДІ по аналогу життєвої позиції».

 

 1. Змінено розрахунок транспортних витрат з виділенням трудовитрат (розрахунок за Наказом 43):
  • для ПЦП = 1 (ознака виду перевезення = фіксована) введено нове початкове значення N0рз – кількість нульових пробігів (кількість робочих змін). Змінено формули і порядок розрахунку значень Nрз (кількість робочих змін) і t0п (загальне необхідний час нульового пробігу);

 

 • введений новий параметр “ДПрз” (допустиме перевищення тривалості останньої з робочих змін перевезення вантажу, годину) і, як наслідок, змінена формула розрахунку “Nрз” (для ПЦП = 1 N0рз = 0);

 

 1. Введена нова нормативна база для ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»:
  • індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми на гірничопрохідницькі роботи за проектом «Відпрацювання запасів нижніх горизонтів Ватутінського родовища» (Смолінська шахта);

 

 • індивідуальні ресурсні кошторисні норми експлуатації забійних гірничопрохідницьких машин для проведення гірничих виробок за проектом «Відпрацювання запасів нижніх горизонтів Ватутінського родовища» (Смолінська шахта);

 

 • індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми на гірничопрохідницькі роботи за проектом «Розкриття та відпрацювання запасів нижніх горизонтів Мічурінського родовища» (Інгульська шахта);

 

 • індивідуальні ресурсні кошторисні норми експлуатації забійних гірничопрохідницьких машин для проведення гірничих виробок за проектом «Розкриття та відпрацювання запасів нижніх горизонтів Мічурінського родовища» (Інгульська шахта);

 

 • індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми на гірничопрохідницькі роботи за проектом «Розкриття та відпрацювання запасів Східної зони Центрального родовища» (Інгульська шахта);

 

 • індивідуальні ресурсні кошторисні норми експлуатації забійних гірничопрохідницьких машин для проведення гірничих виробок за проектом «Розкриття та відпрацювання запасів Східної зони Центрального родовища» (Інгульська шахта);

 

 • індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми на гірничопрохідницькі роботи за проектом «Будівництво підприємства на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд (Новокостянтинівська шахта);

 

 • індивідуальні ресурсні кошторисні норми експлуатації забійних гірничопрохідницьких машин для проведення гірничих виробок за проектом «Будівництво підприємства на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд (Новокостянтинівська шахта);

 

 • індивідуальні ресурсні кошторисні норми експлуатації забійних гірничопрохідницьких машин для проведення гірничих виробок на шахтах ДП «СхідГЗК».

 

 1. Відповідно до Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 23.10.2013г. №780 в нормативну базу внесено нові «Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання» СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-602 / 89 до: 2013 замість що втратили чинність СОУ-Н ЕЕ05.602: 2006:
  • Частина 02 «Паротурбінні установки»;

 

 • Частина 03 «Ремонт трубопровідної арматури».

 

 1. Для коректного переходу від старих норм до нових в уже існуючих будівництвах, тимчасово, до такій редакції АВК, пошукові образи норм, що втратили чинність, відзначені буквою У (ТЕУ). Надалі ці норми будуть з нормативної бази виключені.
 2. На підставі Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи», опублікованого в газеті «Голос України» №60-61 від 31.03.2014 р, значення параметра П145 «Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами» прийнято рівним 1,14 ( 14%).

 

 1. У НДІ внесені усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів за станом на 01.05.2014 року.

 

зміни

 1. Уточнено введення ІБД5.

 

 1. Виправлена ​​друк форми КБ3.

Нове в редакції 3.0.2 ПК АВК-5 в порівнянні з редакцією 3.0.1

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.0.2 введений ряд доповнень і виправлені помилки, виявлені в редакції 3.0.1.

додатки

 1. Реалізовано введення і виведення ИБД редакція 5.

 

 1. Додана можливість створення ІМ з нульовими цінами ресурсів.

 

 1. Відновлено висновок файлу OutBox в форматах “Excel” і “Txt”.

 

 1. Уточнено алгоритм формування Акту КБ2в за правилами Мінпаливенерго.

 

 1. У НДІ внесені наступні зміни:
  • Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин і механізмів за станом на 01.01.2014 (збірник «Ціноутворення в будівництві» №2, лютий 2014 року);

 

 • Усереднені показники транспортних витрат на перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом в поточних цінах станом на 01.01.2014 (збірник «Ціноутворення в будівництві» №2, лютий 2014 року);

 

 • Ціни на будівельні матеріали прийняті з урахуванням індексу зміни вартості продукції підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій за станом на 01.07.2013 (збірник «Ціноутворення в будівництві» №8, серпень 2013);

 

 • Внесено поправки в ДСТУ (Лист Мінрегіонбуду України від 10.02.2014 №7 / 15-1668 збірник «Ціноутворення в будівництві» №2, лютий 2014 року);

 

 • Рівень середньомісячної заробітної плати в тарифній сітці №18 для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів прийнятий 3400 грн .;

 

 • Зміни №3 до СОУ 45.2-00018112-035: 2010 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги і мости ».

 

зміни

 1. Відновлена ​​друк локального кошторису форма №3 на пусконалагоджувальні роботи.

 

 1. Послуги з перевезення вантажів (С331) – не зберігалися дані після коригування в розрахунку транспортних витрат з виділенням трудовитрат.

 

 1. Виправлена ​​помилка в бібліотечних поправках, що містять ПО машин.

 

 1. У деяких нормах типу ДА проведена заміна ресурсів типу «машини по проекту» на машини з стандартної НДІ.

 

 1. У нормах ПР11-6021 – ПР11-6026 змінений вимірювач норми на «м3» (на підставі листа ДІП СЕТ №10 / 04 від 14.01.2014г.).

 

 1. У нормах на пусконалагоджувальні роботи (Збірник 4. Підйомно-транспортне обладнання) відкориговані найменування норм.

 

Нове в редакції 3.0.1 ПК АВК-5 в порівнянні з редакцією 3.0.0

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.0.1 введений ряд доповнень і виправлені помилки, виявлені в редакції 3.0.0 ..

додатки

 1. У НДІ програми додані:
  • Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів СОУ 42.1-37641918-034 діє до: 2013. Зміна №1. «Машини і механізми для будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг і мостів».

 

 • Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів СОУ 45.2 – 00018112 – 082: 2011. Зміна №2. «Машини і механізми для експлуатаційного утримання автомобільних доріг та мостів».

 

 • Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів за станом на 01.01.2014 р

 

 • Кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг та мостів СОУ 45.2-00018112-071: 2011. Зміна №2.

 

 1. У підсистему «Довідка» додані актуалізовані документи «Посібник користувача АВК5 ред. 3.0 »і« Ув’язка ресурсів АВК з ТМЦ, зареєстрованими в бухгалтерії ».

 

 1. Відповідно до «Закону про бюджет на 2014 рік» прийнятий річний прогнозний індекс інфляції в розмірі 4,3%. Параметри С1451 і С1452 прийняті рівними 1,043.

 

 1. У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.0.1 реалізований висновок сховища OutBox.

 

 1. Ознака «Точність рахунки в вихідних документах» Договірної Ціни і Акта КБ-2в означає, що всі вихідні документи будуть формуватися із заданою цим ознакою точністю.

 

 1. Введено нову ознаку – «Не відносити будівництво до типу« Будівництво вугільних шахт »при наявності в окремих позиціях коду виду робіт« гірничопрохідницькі ».

 

 1. Надано можливість в екрані «реквізити будівництва» задавати вручну (без вибору з таблиць) показники витрат. У разі зміни показника ризиків, заданий користувачем значення заноситься для об’єктів всіх глав будівництва. Так, для твердої договірної ціни можна самостійно ввести ризики в 1,5%.

 

 1. Реалізовано інтерактивний «Калькулятор підсумків» при розрахунку транспортних витрат з виділенням трудовитрат. Користувач може самостійно редагувати окремі результати машинного розрахунку вартості перевезення вантажу, що автоматично враховується в загальній і одиничною вартості транспортних витрат.

 

 1. Реалізована можливість розрахунку вартості експертизи кошторисної частини проектної документації на капітальний ремонт об’єктів невиробничого призначення згідно з Додатком Е ДСТУ Б Д.1.1-7 діє до: 2013. Для звернення до цього розрахунку в витраті «Вартість експертизи проектної документації» (П123, Глава 12 РСР), необхідно задати Н123 = 4.

 

зміни

 1. Уточнено розрахунок Прибутки і Адміністративних витрат для позицій типу «пусконалагодження» – виключена необхідність виділення позицій пусконалагоджувальних робіт в окрему об’єктну кошторис. Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робіт розраховується і для окремих пусконалагоджувальних позицій в складі локального кошторису і для пусконалагоджувальних локальних кошторисів.

 

 1. Уточнено перетворення будівництв попередніх редакцій. При введенні Інформаційної моделі будівництва типу «Пусконалагоджувальні роботи» з попередніх редакцій не змінювалися файли інших витрат. Тепер після введення такої Інформаційної моделі виконується підстановка інсталяційного (або приймається за замовчуванням) блоку настройки.

 

 1. Уточнено розрахунок ОПР. У таблиці розрахунку ОПР в графі 4 подвоювався підсумок нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості прямих витрат. Це впливало на розрахунок ОПР при завданні користувачем числових параметрів Н119, Н120, Н122.

 

 1. Ліквідовано коди видів робіт 35 і 36 (поточний ремонт житла, об’єктів соціальної сфери і комунального призначення, благоустрою).

 

 1. Вихідний документ Акт КБ-2в помилково не випускався в разі наявності річного подорожчання і відсутності зимового.

 

 1. При обнулення вартості енергоносіїв в екрані Ф026 неправильно формувалися витрати мастильних матеріалів та гідравлічної рідини.

 

 1. При редагуванні позиції не працювала кнопка «Не зберігати».

 

 1. З «Вихідних документів» підсистеми «Кошторисні документи» виключений випуск застарілої редакції документа «Внутрішньобудівельні титул будівництва». Це пов’язано з необхідністю реалізувати актуальні зміни у відповідному нормативному документі (лист від 17.04.2013 «Щодо порядку Заповнення внутрішньобудівельного титулу Будови (об’єкту)» і в «Правилах визначення вартості будівництва».

 

 1. До приймається за замовчуванням імені документа при збереженні його в форматі RTF або XLS доданий порядковий номер рядка переліку піддокументами.

 

 1. Уточнена технологія ОВС – встановлено зв’язок ОВС документів КБ-2в та КБ3 з екраном «реквізити будівництва» для «найменування підприємства».

 

 1. У підсистемах «Договірна ціна» і «Підрядник» уточнено випуск документів «Комерційна кошторис» і «Акт КБ-2в для комерційної кошторису» в частині визначення розміру прибутку та адміністративних витрат.

 

Нове в редакції 3.0.0 ПК АВК-5 в порівнянні з редакцією 2.12.5

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.0.0 реалізована технологія визначення кошторисної вартості будівництва відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013, і виправлені помилки, виявлені в редакції 2.12.5.

 

Стандарт ДСТУ Б Д.1.1-1 діє до: 2013 враховується тільки для будівництв на будівельні, ремонтні та гірничі роботи. Будівництва на ремонт основних фондів підприємств Мінпромполітики України і ремонт обладнання на об’єктах Держжитлокомунгоспу (для яких ще немає нових галузевих стандартів, заснованих на даному ДСТУ) залишилися без зміни: вихідні форми і алгоритми розрахунків не змінилися.

 

Всі колишні пошукові образи машин з ДБН Д.2.7-2000, прийняті в різних відомчих нормах, замінені на відповідні їм ПО згідно ДСТУ Б Д.2.7-1: 2012.

додатки

 1. У НДІ програми додані:
  • Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів ДСТУ Б Д.2.7-1: 2012. Цим нормам присвоєно пошуковий образ СН2 …;

 

 • Кошторисні норми на будівельні роботи:
  • ДСТУ Б Д.2.2-10 діє до: 2012 «Дерев’яні конструкції»;
  • ДСТУ Б Д.2.2-11 діє до: 2012 «Підлоги»;
  • ДСТУ Б.Д.2.2-15 діє до: 2012 «Оздоблювальні роботи»;
  • Номам присвоєно пошуковий образ ЄП …;

 

 • Кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи ДСТУ Б Д.2.4 -1 діє до: 2012 – ДСТУ Б Д.2.4-14: 2012, ДСТУ Б Д.2.4-20: 2012. Нормам присвоєно пошуковий образ РН …;

 

 • Кошторисні норми на будівельні роботи “Прокладка трубопроводів методом горизонтально направленого буріння” СОУ Д.2.2-23388-4450-002 діє до: 2013. Нормам присвоєно пошуковий образ ГБ23- … .;

 

 1. У НДІ збережені норми ДБН (крім скасованих норм експлуатації будівельних машин і механізмів), що діяли до 1 січня 2014 року.

 

 1. Передбачена можливість автоматичного перекодування пошукових образів норм ДБН на їх нові аналоги. В екрані «Налаштування інтерфейсу» пропонується встановити режим автоматичного перетворення норм ДБН до відповідних їм норми ДСТУ при введенні будівництв з більш ранніх редакцій програми.

 

 1. Виключений тип будівництва «Пусконалагоджувальні роботи». Роботи по пусконаладке (як і роботи мотажних збірок) можуть бути включені в загальний склад робіт локальних кошторисів на будівельні роботи.

 

 1. Трудовитрати робіт з пусконаладки автоматично враховуються зі своїми показниками прибутку та адміністративних витрат у відповідних розрахунках.

 

 1. Виключений тип «періодична» в вихідному документі «Договірна ціна».

 

 1. Змінено, приведені у відповідність з ДСТУ-Н Б Д.1.1-3 діє до: 2013 таблиці вихідних даних для розрахунку параметрів ОПР та Адміністративних витрат за звітними даними за минулий період.

 

 1. В екрані «Налаштування інтерфейсу» додана функція автоматичного збереження будівництв в папці AutoSave через період часу, що задається користувачем.

 

 1. У рядках локальних кошторисів розрахунок витрат праці на одиницю (графа 11 форми №1 і графа 8 форми №3) проводиться з округленням до чотирьох знаків після коми, витрат праці «всього» (графа 12 форми №1 і графа 9 форми №3) – з округленням до двох знаків після коми. Підсумкові дані трудовитрат з локальним кошторисом округлюються до цілих чисел.

 

 1. Змінено форми вихідних документів локальних кошторисів. Змінено кінцівки локальних кошторисів. В кінцівку «будівельні роботи» входять роботи з будівельних, монтажних і пуско-налагоджувального збірок. Введено ознака, що дозволяє користувачеві отримати розширену кінцівку, в якій відображені трудовитрати робітників-будівельників, робітників-монтажників, витрати праці пусконалагоджувального персоналу.

 

 1. Введено нові вихідні документи «Відомість (і Підсумкова відомість) ресурсів до об’єктному кошторисі».

 

 1. Згідно ДСТУ Б Д.1.1-1 діє до: 2013 змінений розрахунок ціни обладнання. Додані нові числові параметри:
  • Н11 – відсоток для визначення транспортних витрат (за замовчуванням = 3%)
  • Н13 – відсоток для визначення заготівельно-складських витрат (за замовчуванням = 0,9%).

 

 1. Реалізовано «як є» розрахунок перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій відповідно до ДСТУ-Н Б Д.1.1-9: 2013, в тому числі, врахована змінена редакція формули (4) відповідно до виправлення, опублікованому в ЦО №12, стор .7, 2013.

 

 1. Знято заборону на редагування позицій локальних кошторисів при наявності ресурсів, ціна перевезення яких визначена з виділенням трудовитрат і призначенням режиму цільової перевезення вантажу (ПЦП = 1). Відпала необхідність попередньо скидати в нуль і потім (після виконання редагування позицій) відновлювати в одиницю даний параметр. Необхідність повторного розрахунку ціни перевезення при зміненому загальній кількості подібного вантажу користувач визначає самостійно.

 

 1. Внесено зміни в вихідну форму «Порівняльний склад ресурсів норм з уточненою ресурсної частиною» – вартість одиниці виміру норм визначається з урахуванням не тільки ОПР, але і прибутку, і адміністративних витрат.

 

 1. У списках будівництв всіх підсистем (в підрядника – у Списку об’єктів будівництва) в «Сервісу» надана можливість виробляти ув’язку ресурсів АВК з товарно-матеріальними цінностями (ТМЦ), зафіксованими в бухгалтерії. У складі ТМЦ може враховуватися обладнання поставки підрядника. Ув’язка в підрядниками здійснюються з урахуванням фактичної наявності ТМЦ на приоб’єктному складі в звітному періоді; ув’язка в Договірній ціні і кошторисної документах – відповідно до найменуваннями і цінами ТМЦ, зафіксованим в автоматично наповнюється «Довіднику Ресурс – ТМЦ». Вартість ТМЦ може здаватися з урахуванням транспортних витрат і способу постачання (замовник-підрядник). Реалізована ситуація, при якій один відповідальний виконавець може в одному звітному періоді споруджувати кілька різних об’єктів.

 

 1. Частина вихідних документів (локальна та об’єктний кошторис на правах РСР або ДЦ, Зведення витрат, Відомість об’єктів пускового комплексу та ін.) Намічені до реалізації в наступних версіях АВК-5 редакції 3.0.

 

 1. У теперішній редакції передбачено тільки введення файлів ИБД редакції № 2. У наступному випуску оновлення буде реалізований введення-виведення файлів ИБД редакції № 5.

 

 1. У цій редакції не передбачено виведення файлу OutBox. У наступному випуску оновлення буде реалізований висновок файлу OutBox редакції № 5 і в текстовому вигляді і в форматі EXEL.

 

 1. Файли, які не відповідають стандартним АВК5, переміщаються в папку «quarantine», при цьому створюються протоколи, що описують причину переміщення.

Нове в ПК АВК-5 редакції 2.12.5. в порівнянні з редакцією 2.11.6

Нове в редакції 2.12.5 ПК АВК-5 в порівнянні з редакцією 2.12.4

 

У програмному комплексі АВК-5 редакції 2.12.5 виправлені помилки, виявлені в редакції 2.12.4, і внесені деякі доповнення.

Нове

 1. Введено режим – єдина нумерація рядків для всіх підсистем (див.настройка).

 

 1. Введено режим автоматичного вибору реєстраційного номера – перший вільний або максимальний + 1.

 

Виправлення та зміни

 1. При редагуванні числових параметрів не можна було змінити значення Н20, Н21.

 

 1. Ресурси з негативним кількістю не входили в локальну ресурсну і локальну підсумкову ресурсну відомості.

 

 1. При негативних кількостях в позиціях в екрані розрахунку ОПР об’єктного кошторису не зважали витрати на перші 5 днів непрацездатності.

 

 1. При випуску локальних кошторисів на правах ДЦ друк числових параметрів виконувалася після заголовків типу розділ, відділ, частина.

 

 1. Змінено алгоритми для обліку заморожених рядків локального кошторису (наприклад числовий параметр Н14).

 

 1. При видаленні рядка-заголовка фрагмента в найменуванні штучного вироби зникали рядки розрахунку відпускної ціни виробу.

 

 1. При копіюванні в “Підрядник” локальних кошторисів, що містять фрагменти (режим – прийняти ціни поточної будівництва) був зліт програми.

 

 1. У підсистемі “Підрядник” при рахунку локальних кошторисів і випуск М29 для доданого ресурсу при обліку “за фактом” було дозволено вплив числових параметрів. При цьому:
  • при створенні зведеного кількості ресурсу витрата доданого ресурсу множився на числові параметри;

 

 • в підсистемі “Ресурси” при створенні колонки “факт” і “проект” для доданого ресурсу витрата ресурсу множився на числові параметри.

 

 1. Чи не переносилася тимчасова НДІ регіону в НДІ користувача.

 

 1. При перенесенні з підсистеми “Договірна ціна” в подстстему «Підрядник” локального кошторису в явному вигляді при 100% виконанні не виставляти ознака процентовки (будівництво позначати червоним кольором).

 

 1. При груповому видаленні локальних кошторисів неправильно формувалося зведене кількість ресурсів.

 

 1. У будівництві типу “Пусконалагоджувальні роботи» не друкувався заданий параметр “директор”.

 

 1. Виправлені помилки в документі “Порівняльний склад ресурсів з уточненою ресурсної частиною”.

 

 1. Кошторисні розрахунки, задані користувачем у відкритих рядках глав зведеного кошторисного розрахунку, не зважали.

 

 1. Якщо одиниця виміру норми тобто не ціле число (наприклад норма ЖС11-25-1), неправильно вироблялося обчислення кількості.

 

 1. Якщо одна з локальних кошторисів не містила ресурсів типу “матеріал” або “машина”, то не створювалася OUTBOX.

 

 1. ІБД4, створений в українській версії програми, не вводився в російську і навпаки.

 

 1. Вартості “інших матеріалів” і “інших машин” в нормах Мінпромполітики (ресурси 712 і 6237) визначалися неправильно.

 

 1. Чи не встановлювався ознака Псрm “Ознака способу ремонту та техобслуговування” для машин C4, не зберігались результати редагування машин С4, вартість матеріальних ресурсів при ремонті та техобслуговуванні визначалася без урахування фактичного значення ознаки Псрm.

 

 1. Виправлена ​​помилка перенесення даних для Обладнання, в якому транспорт був визначений підрядником з виділенням трудовитрат.

 

 1. У підсистемі “Підрядник” при введенні ІБД2, ІБД4 не сприймали нульові витрати ресурсу “за фактом”.

 

 

Нове в редакції 2.12.4 ПК АВК-5 в порівнянні з редакцією 2.12.3

 

У програмному комплексі АВК-5 редакції 2.12.4 виправлені помилки, виявлені в редакції 2.12.3

Виправлення та зміни

 1. При перенесенні будівництва з ДЦ в ПД (або при копіюванні в ПД) не враховувався значення числових параметрів Н14, Н15 і Н16, заданий в позиції.

 

 1. Чи не друкувався вихідний документ “Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку” в тому випадку, коли в будівництві були присутні позиції типу С331-.

 

 1. При заморожуванні / розморожуванні об’єкта, який містить тільки кошторис в явному вигляді, що не перераховувалася будівництво.

 

 1. Чи не враховувалося нульове значення числових параметрів, заданих вище позиції, якщо в цій позиції була застосована бібліотечна поправка з таким же числовим параметром.

 

 1. Заблокована можливість випуску ІБД2 і ІБД4 при наявності в об’єктах будівництва рядків “виконано раніше”.

 

 

Нове в редакції 2.12.3 ПК АВК-5 в порівнянні з редакцією 2.12.2

 

У програмному комплексі АВК-5 редакції 2.12.3 введено ряд доповнень і виправлені помилки, виявлені в редакції 2.12.2

Додатки

 1. В нормативну базу додані:
 – Кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи СОУ Б Д.2.4-34093999-001 діє до: 2013 “Мости”, затверджені наказом ТОВ “ВП Мост-1” від 22.04.2013 № 10-ОД і узгоджені Мінрегіонбудом України. Цим нормам присвоєно пошуковий образ МР.
 – Кошторисні норми для ТОВ “Дорожнє будівництво” Альтком “:

o                  СОУ Б Д.2.2-13617440-001: 2012 зі змінами №1 і №2 “Аеродроми”, затверджені Наказом ТОВ “Дорожнє будівництво” Альтком “№ 20 / 02-03 від 20 лютого 2012 р і узгоджені Мінрегіонбудом України;

 

o                  СОУ Б Д.2.2-13617440-005: 2012 “Чи Пальові роботи”, затверджені Наказом ТОВ “Дорожнє будівництво” Альтком “№ 04 / 07-01 від 04 липня 2012 року і узгоджені Мінрегіонбудом України;

 

o                  СОУ Д.2.2-32794511-009: 2011 “Автомобільні дороги та аеродроми”, затверджені Наказом ТОВ “Дорожнє будівництво” Альтком “№ 03 / 10-02 від 03 жовтня 2011 року і узгоджені Мінрегіонбудом України.

Цим нормам присвоєно пошуковий образ СА.
 – Зміна № 1 до СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-602 / 56: 2011 “Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання. Частина 1. Ремонт парових котлів, водогрійних котлів і допоміжного котельного обладнання “.
 – Внесено усереднені показники вартості машин і механізмів для будівництв Укравтодору станом на 01.06.2013 року.
 – Додані матеріали продукції торгових марок CERESIT і THOMSIT з пошуковими образами С111-2000-1: С111-2018-1 з рекомендованими цінами станом на 04.02.2013 року.
 – Внесений регіон rgn_77.txt з цінами ресурсів вищевказаних торгових марок.
 1. Для будівництв Мінпромполітики введений новий документ “Локальні кошториси на правах ДЦ”.

 

Виправлення та зміни

 1. У вихідному документі дефектний акт до локального кошторису введена друк розділів.

 

 1. Виправлена ​​візуалізація “доповнення до кошторисного номеру”.

 

 1. Виправлена ​​помилка друку обладнання у зведеній відомості ресурсів.

 

 1. При створенні КБ-2В і не виконує жодних рядки “друк ПП”, “Відмова від друку ПП”.

 

 1. Внесено деякі уточнення в розрахунку транспортних витрат за даними підрядника.

 

 1. Виправлена ​​помилка відображення “дати останньої коригування” в списку регіонів.

 

 1. Виправлена ​​ситуація з видаляються числовими параметрами, що виявляється при копіюванні.

 

 1. При перенесенні з ДЦ в ПД ручна частина в обґрунтуванні позицій не переносилася

 

 1. При груповому введенні ІМ аналізується ліцензійність

 

 1. Виправлена ​​помилка копіювання: неправильно оброблялася ситуація, коли в будівництві КУДИ і ЗВІДКИ був ресурс з одним і тим же ПО, але різними варіантами.

 

 1. Виправлена ​​помилка введення “порожнього” реєстраційного номера.

 

 1. При введенні інформаційної моделі – зберігалися старі шляхи “вибір папки для зберігання файлів” (в реквізитах).

 

 1. В екрані вибору режиму копіювання виключений режим копіювання, що враховує числові параметри, задані поза суб’єктом копіювання.

 

 1. В екрані Ф127 (позиції локального кошторису) в параметрах доданий новий пункт меню “видалення значень числових параметрів, заданих в позиції”.

 

 

Нове в редакції 2.12.2 ПК АВК-5 в порівнянні з редакцією 2.12.1

 

 1. У програмному комплексі АВК-5 редакції 2.12.2 виправлені виявлені помилки.

 

 1. У підсистемі «Договірна ціна» видаються нові вихідні документи «Реєстр кошторисів вартості обладнання, придбаного виконавцем робіт». Вартість кожної позиції обладнання в цих документах наведена кошторисна (з урахуванням нарахувань).

 

 1. У підсистемі «Підрядник» для позицій Акта КБ-2в реалізована можливість задавати кількість арифметичним виразом.

 

 1. На виконання рекомендацій Мінрегіону України на адресу «Асоціації розробників і розповсюджувачів кошторисних програм» (листи № 7 / 15-8604 від 25.04.2013) надана можливість формування інформаційного блоку даних в застарілому форматі ІБД-2. До відома користувачів: ИБД-4, реалізований в АВК-5 редакції 2.12 і в інших програмних комплексах, виводить інформації про будівництво, приблизно, на 30% більше, ніж ИБД-2, що забезпечує, відповідно, більш точний збіг результатів програми-джерела і програми-приймача кошторисних даних.

 

 

Нове в редакції 2.12.1 ПК АВК-5 в порівнянні з редакцією 2.12.0

У програмному комплексі АВК-5 редакції 2.12.1 введено ряд доповнень і виправлені помилки, виявлені в редакції 2.12.0

додатки

 1. Змінено середньомісячна зарплата в тарифних сітках № 6,7,8,9,10.

 

 1. В нормативну базу додані:
 – Кошторисні норми СОУ Б Д.2.4-33397626-001 діє до: 2013 “Пристрій захисного шару залізобетонних стовпів і колон із застосуванням спеціальних ремонтних сумішей” IZO-Моноліт “, затверджені Наказом ТОВ” ІТП Моноліт-Груп “від 21.01.2013 №3 / 21-13 і узгоджені Мінрегіонбудом.
 – Внесено зміни в ресурсні елементні кошторисні норми СОУ МПП 03.080.10-333 на роботи з технічного обслуговування і ремонту устаткування і пристроїв загального призначення:

o                  частина 5 “Вулканізаційні роботи”;

 

o                  частина 6 “Ремонт трубопроводів”;

 

o                  частина 7 “Ремонт запірної арматури”.

Перелік помилок див. Лист ТОВ НТЦ “Екоремонт” № 16-Е / 2 від 15.04.2013г.
 1. Внесено усереднені показники вартості машин і механізмів для будівництв Мінпромполітики станом на 01.01.2013 року.

 

 1. Введено ознаку відмови від виведення в екрані Списку будівництв автоматичної частини примітки.

 

 1. Додані нові числові параметри Н125 – Н132, що дозволяють змінювати трудовитрати і зарплату в тарифних сітках №21 і №22.

 

 1. Уточнено пошук в НДІ по контексту.

 

 1. Екран “Підсумкові дані” для розрахунку транспортних витрат матеріалів структурований і зроблений інтерактивним.

 

Виправлення та зміни

 1. список будівництв

 

 • Чи не працювала сортування за приміткою.

 

 • Неправильно вважалася провізна плата для відстані від 70 до 100 км.

 

 • У деяких випадках при введенні ІМ попередніх редакцій таблиця перевезення будівельних вантажів містила дані тій редакції, в якій була створена ІМ. Для того, щоб в таблицю перевезення занесло дані вибраного рядка для розрахунку прямих витрат, потрібно, або увійти в таблицю перевезення будівельних вантажів і натиснути кнопку очистити, або про необхідність повторного введення цієї ІМ.).

 

 • Чи не працювала підсистема “ресурси” для будівництва, що містить тільки спеціальні ресурси.

 

 • При встановлених параметрах сортування в списку будівництв, відмінних від “сортування реєстраційних номерів по зростанню” будівництва, які створювалися при копіюванні, були зіпсованими.

 

 1. об’єктні кошториси

 

 • Усунена помилка копіювання декількох об’єктів одночасно.

 

 • При заморожуванні об’єкта в екрані списку об’єктів не обнуляє вартість (не враховувалися кошторису в явному вигляді).

 

 1. локальні кошториси

 

 • Усунена помилка в кошторисі на придбання обладнання, що виявляється при заданому ознаці друку числових параметрів.

 

 • При скиданні ознаки “розморозити” в позиції кошторису на придбання обладнання встановлювався ознака кошторису “зимова”. Після цього потрібно було тестувати будівництво.

 

 • Завдання ознаки друку числових параметрів призводило до псування кошторису. Якщо поза текстом ЛЗ задати ознака друку, а в позиції задати ПП, то будівництво псувалася.

 

 • У вихідному документі ЛЗ не друкувати будівельний об’єм і одиниця виміру будівельного обсягу.

 

 • Чи не друкувалися локальні “відомість ресурсів” і “підсумкова відомість ресурсів”, якщо локальний кошторис містила тільки спеціальні ресурси.

 

 • Чи не перераховувалися арифметичні вирази при підрахунку кількості в позиції локального кошторису в разі внесення користувачем змін до ці вирази.

 

 • В екранному документі локального кошторису не змінювався зарплата машиністів при завданні числового параметра Н27.

 

 • При відмові від редагування примітки, відділу, розділу зміни все одно заносилися.

 

 • При візуалізації списку локальних кошторисів в режимі “відмова від автоматичної нумерації” неправильно формувався автоматичний номер локального кошторису.

 

 • Неправильно формувався масив енергоносіїв машин 2-ї частини в вихідних документах “Підсумкова відомість ресурсів поставки Замовника” і “Підсумкова відомість ресурсів поставки Підрядника”.

 

 • У списку ресурсів норми не відображався витрата на позицію для ресурсу “за проектом”.

 

 • При заморожуванні ЛЗ в явному вигляді в екранному документі не обнуляє вартість.

 

 • Відновлена ​​робота ознаки “відмова від друку варіанти ціни ресурсу для позицій типу ресурс в вихідних документах”.

 

 1. Ціни ресурсів будови

 

 • Уточнено наявність пунктів меню відомості цін ресурсів будівництва в разі порожнього розділу.

 

 • Усунена помилка при створенні варіанта ціни при коригуванні обґрунтування ціни.

 

 • Відновлена ​​можливість вставки з буфера в текстові поля екранів коригування ціни ресурсу.

 

 • При копіюванні позицій з будівництва, на яку діє регіон, ціна, яка визначається регіоном, не враховувалася.

 

 • При введенні ІМC будівництв, на які діяв регіон, що не скидався ознака “Ціна ресурсу визначена регіоном”.

 

 • При розрахунку транспортних витрат з виділенням трудовитрат виправлені помилки візуалізації витрат мастильних речовин і трудомісткості перевезення на одиницю виміру.

 

 1. ресурси суб’єкта

 

 • При глобальних коригування ресурсів зі списку ресурсів не оброблялися машини 2-ї частини.

 

 1. перетворення

 

 • При перетворенні текстової позиції на обладнання нарахування заносилися на обсяг, а не на одиницю виміру.

 

 1. регіони

 

 • Усунена помилка при введенні текстового файлу цін регіону.

 

 1. Інші функції

 

 • Чи не зберігалися обрані маршрути для папок введення / виведення в інших функціях.

 

 1. підрядник

 

 • Чи не випускалися вихідні документи “Акт з розрахунком одиничної вартості” і “Акт з виділенням матеріалів”.

 

 • Відкрита можливість завдання загальношахтних витрат в Акті КБ2в.

 

Нове в редакції 2.12.0 ПК АВК-5 в порівнянні з редакцією 2.11.6

 

В редакції 2.12.0 в підсистемі «Підрядник» відсутня діюча в редакції 2.11.6 можливість виконувати Ув’язку ресурсів-матеріалів з даними бухгалтерії.

Користувачі, що впровадили в постійну практику будівельної фірми автоматизовану ув’язку ресурсів засобами АВК-5, повинні поки утриматися від переходу до редакції 2.12.0.

Розробники АВК-5 планують завершити налагодження і дослідну експлуатацію нового модуля Увязки в складі редакції 2.12 протягом найближчих 2-х місяців – буде реалізована можливість за вихідними даними одного файлу бухгалтерії пов’язувати ресурси декількох об’єктів, накопичення єдиного Довідника відповідності для групи об’єктів і будов, ув’язка ресурсів на стадії Договірної ціни, актуалізація цін ресурсів і ін.

 1. ОВС – Оформлення Вихідних Документів

1.1. В редакції 2.12.0 користувач має можливість, на свій розсуд, змінювати назви, написи, і підписи основних вихідних документів. На рівні «Інших функцій» можна заздалегідь підготувати кілька варіантів оформлення одного і того ж документа, а потім застосовувати для будівництва потрібний варіант. Ці зміни програма запам’ятає як індивідуальні варіанти форм документа. Потім вони можуть використовуватися багаторазово.

 

1.2. В екрані Списку вихідних документів будівництва можна редагувати ОВС. Також (за аналогією з Блоком настройки) можна оновити вміст ОВС будівництва на підставі даних з «Інших функцій».

 

1.3. Апарат ОВС в редакції 2.12.0 застосуємо до Акту КБ-2, Довідці КБ-3, M29, KБ6, Комерційної Кошторису об’єкта, Додатковою локальним кошторисом, Зведеного кошторисного розрахунку і до Договірній ціні.

 1. Варіанти середовища цінового оточення

2.1. Колишній апарат збереження цінового оточення скасований.

 

2.2. Введена можливість вибирати для будівництва певний варіант середовища цінового оточення.

 

У вкладці «Ціни» пункт «Вибір даних для розрахунку прямих витрат» візуалізуються шифр редакції, дата її введення в експлуатацію і примітка, в якому описується прийнятий рівень цін для кожного рядка.

 

2.3. Для новостворених будівництв номер варіанта середовища за умовчанням установлюється – для поточної редакції.

 

Варіант середовища цінового оточення включає в себе наступні елементи:

 

 – дата ідентифікації варіанту середовища цінового оточення;
 – параметри тарифних сіток (середньомісячна зарплата, середній розряд, середньомісячна тривалість робочого часу, міжрозрядні коефіцієнти);
 – параметри для нарахувань на обладнання;
 – числові параметри;
 – дані про провізної плати;
 – ціни енергоносіїв для звичайних і дорожніх машин;
 – усереднені дані про ціни ресурсів (відпускні ціни для матеріалів і устаткування, ціна перевезення С311 без урахування зарплати машиніста, амортизація, оснащення, ремонт та перебазування для машин С2 ..-).
 1. Копіювання

Відкрита можливість копіювання позицій, локальних кошторисів, об’єктів з будь-якої підсистеми в будь-яку іншу підсистему. Користувач повинен вибрати підсистему для копіювання і встановити необхідний режим обліку цін і числових параметрів. При копіюванні з підсистеми підрядник можна вибрати режим формування обсягів і тип обліку – за нормою або за фактом.

 

 1. Нові вихідні документи

4.1. Про “Договірній ціні”.

 

У складі вихідних документів з’являться нові документи: “Локальні кошториси об’єкта на правах Договірної ціни” і “Об’єктна кошторис на правах Договірної ціни”. У цих документах, додатково до локальних кошторисів об’єкта (або до об’єктному кошторисі), наведені і всі рядки таблиці Договірної ціни, а також відповідні написи і підписи.

 

Договірна ціна за своїм основним підсумком буде автоматично включати рядки вартості обладнання, придбаного підрядником, якщо таке передбачається, – з урахуванням відповідного ПДВ, Всього обладнання з ПДВ та Разом договірна ціна.

 

Для “Договірної ціни” і Акта КБ-2в в “главу 16” введені спеціальні пункти витрат розрахунку ПДВ на які повертаються матеріали, матеріали поставки замовника (з відповідними вбудованими розрахунками). Ці розрахунки актуальні в тому випадку, якщо не на всі ці матеріали нараховується ПДВ.

 

Для “Договірної ціни” і Акта КБ-2в в “главу 17” ( “за підсумком”) введена автоматично розраховується витрата “Обладнання поставки підрядника”. Тут же введена витрата “ПДВ на обладнання поставки підрядника”.

 

4.2. Список вихідних документів підсистеми “Кошторисні документи” доповнений “Відомістю кошторисної вартості об’єктів, що входять до пускового комплексу (або чергу) будівництва”. Відповідно, при створенні нових будівництв передбачено створення будівництва виду «Пусковий комплекс» на базі існуючої забудови.

 

4.3. У Вихідних документах підсистеми «Кошторисні документи» реалізована можливість випуску документа “Внутрішньобудівельні титул будівництва”. Він буде складатися в АВК-5 на основі будівництва, наявної в “Кошторисні документи” і відповідної їй будівництва в “Договірній ціні”. До вихідного документа додається Пояснювальна записка, яка ілюструє процес складання «Внутрішньобудівельні титулу будови».

 

4.4. Реалізовано створення вихідного документа “Відомість обсягів робіт” (на підставі Додатків Д і Е до ДБН А.2.2-3-2012 Склад і зміст проектної документації на будівництво).

 

4.5. Надано можливість видачі «Комерційну кошторису» в підсистемах “Договірна ціна” і “Підрядник”.

 

4.6. Для будівництв Укравтодору в підсистемі Договірна ціна передбачений вихідний документ “Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси” (Додаток Б СОУ 42.1-37641918-085: 2012).

 

4.7. Введено груповий введення інформаційних моделей в підсистемах “Кошторисні документи” і “Договірна ціна”.

 

4.8. Розширено склад Підсумкових вартісних параметрів у всіх підсистемах.

 1. Заробітна плата

5.1. Для розрахунку заробітної плати вказана середньомісячна тривалість робочого часу на 2013 рік – 166,83 чол-год.

 

5.2. Введено дві нові тарифні сітки:

 

 – N 21 – для робіт, виконуваних на поверхні шахт (рудників) (для підприємств по видобуванню уранових руд);
 – N 22 – для підземних гірничо-капітальних робіт (для підприємств по видобуванню уранових руд).
 1. Ціни ресурсів

6.1. Про ПДВ.

 

В екрані ресурсів будови (в підрядника – ресурсів об’єкта) введена можливість відзначати ресурси (матеріали, обладнання, машини) ознакою “вартість, на яку не нараховується ПДВ”.

 

У позиціях Підсумкової відомості ресурсів вказуються (в тому числі) вартості, на які не нараховуються ПДВ. Тут же для таких вартостей наведені підсумкові суми по розділах ресурсів і по будівництву в цілому.

 

Вбудовані розрахунки ПДВ по будівництву або в Акті КБ-2в автоматично враховують вартості ресурсів, на які не нараховується ПДВ.

 

6.2. Дана можливість задати вартість енергоресурсу рівною нулю. При цьому, при накопиченні витрат енергоресурсів для ИВР енергоресурси з нульовою ціною не враховуються.

 1. Нарахування на обладнання

7.1. Змінено порядок завдання нарахувань на обладнання.

 

7.2. Параметри для нарахувань на обладнання задаються користувачем на рівні будівництва ( «Ціни»), а потім, при необхідності, можуть бути уточнені в екрані ціни конкретного обладнання. У цьому екрані може бути заданий і спосіб розрахунку транспортних витрат, в тому числі і перевезення транспортом підрядника (з виділенням трудовитрат).

 

7.3. Нарахування на обладнання входять в перелік елементів, які утворюють варіант ціни ресурсу.

 

7.4. Змінено порядок завдання нарахувань на НЕ монтується обладнання. В екрані розрахунку ціни обладнання введено ознака не монтується; Цього ж ознака введений і в Підсумкові відомості ресурсів.

 1. Перевезення будівельних вантажів

8.1. Реалізовано розрахунок вартості перевезення будівельних вантажів автотранспортом підрядника за офіційною методикою, викладеної в Наказі №43 Мінтрансу України “Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті” з урахуванням Змін Наказу Мінінфраструктури №36 від 24 січня 2012 року, що дозволяють більш диференційовано враховувати умови експлуатації автомобіля .

 

8.2. Користувачеві надана можливість розрахунку вартості перевезення і згідно ДСТУ-Н Б Д.1.1-9: 2011.

 1. Локальний кошторис

9.1. Введено додатковий режим перегляду позицій локального кошторису – повний екран. У режимі “повний екран” зникає панель зверху (з найменуваннями будівництва, об’єкта, локального кошторису), панель знизу (з підсумками), а тексти в шапці таблиці замінюються номерами граф.

 

9.2. В екрані “Список позицій локального кошторису” додано два пункти меню:

 

 – Вихідні документи;
 – Внесок виділених позицій в Підсумок (цей пункт меню замінив кнопку “Разом”).

 

9.3. Введена можливість заморожування локальних і об’єктних кошторисів в РСР і ДЦ. У вихідних документах такі кошторису не враховуються, при перенесенні в підсистему “Підрядник” або копіюванні вони ігноруються, для них активний тільки пункт меню «розморожування». При розморожуванні локальних кошторисів раніше заморожені в них рядки локального кошторису не розморожувати.

 

9.4. У списку локальних кошторисів найменування локального кошторису, заданої в явному вигляді, відображається курсивом.

 

9.5. Якщо обсяг позиції заданий користувачем формулою, то в екранному і вихідному документі “Список позицій локального кошторису” до найменування цієї позиції дописується формула розрахунку кількості (з нового рядка) при завданні відповідного Ознаки.

 1. Екран списку будівництв

10.1. Введення дат складання цін для Зведеного кошторисного розрахунку (Договірної ціни) і локальних кошторисів перенесений в екран “параметри і реквізити будівництва”. Відповідні попередні пункти меню ліквідовані.

 

10.2. У графу Примітка виводяться два тексти:

 – автоматично – інформація про застосований в будівництві ціновому оточенні, інформація про введення ІМСС попередніх редакцій, інформація про введення з ІБД;
 – інформація, занесена користувачем.

 

10.3. У параметри сортування Списку будівництв додані:

 

 – сортування за приміткою (ручна частина);
 – сортування за спаданням реєстраційного номера.

 

10.4. При створенні будівництва, копіюванні будівництва, коли Ви вводите ІМСС і ИБД реєстраційний номер будівництва вибирається найбільший з реєстраційних номерів трьох підсистем: Кошторисні документи, Договірна ціна, Підрядник. При спробі користувача ввести реєстраційний номер, який існує в одній з перерахованих підсистем, програма видасть повідомлення про помилку.

 1. Комплексна позиція

В редакції 2.12.0 реалізовано подальший розвиток апарату Комплексних Позицій.

 

11.1. Знято обмеження на можливу кількість Вихідних параметрів в КП (раніше їх кількість не могло перевищувати 100).

 

11.2. Суттєво розширено сервіс роботи з Вихідними параметрами:

 

 – в таблицю Вихідних параметрів можна вставляти рядки виду рядок-заголовок і рядок-примітка. Рядки-заголовки будуть автоматично пронумеровані.
 – в таблиці Вихідних параметрів можна переміщати курсором будь Вихідний Параметр вгору-вниз і переносити його з зони одного заголовка в зону іншого. При цьому автоматично будуть змінюватися відповідні номери Вихідних Параметрів і редагуватися формули кошторисних позицій, в яких задіяні Вихідні Параметри зі зміненими номерами.

 

11.3. Якщо Комплексна позиція зазнала редагуванню, вже будучи вставленої в локальний кошторис, то з’явилася можливість запам’ятовувати таку змінену КП в Списку Комплексних позицій і використовувати її повторно.

 

11.4. При вставці КП в локальний кошторис користувач може вказати, які ціни враховувати в позиціях тіла КП – ті, які були збережені до в Списку КП, або (якщо подібні ресурси вже є в локальному кошторисі) ціни, задані в локальному кошторисі.

 

11.5. Коли ви вставляєте в КП нової позиції з НДІ враховується саме ту кількість, яка задає користувач (а не помножене на співвідношення її поточного і початкового будівельних обсягів).

 

11.6. Реалізована можливість копіювання в КП групи виділених користувачем позицій з іншого локального кошторису будь-якої з підсистем із запитом про пріоритет цін ресурсів.

 

11.7. При копіюванні в КП групи виділених користувачем позицій з іншого локального кошторису враховується, яким будівельним об’ємом відповідає дана група позицій.

 

11.8. У тіло КП, редагованої в локальному кошторисі або в Списку КП, можна вставляти фрагменти.

 

11.9. За бажанням користувача, в екранному відображенні КП, вставленої в локальний кошторис, можна відключати відображення її заморожених позицій.

 1. НДІ

12.1. Для пошукових образів НДІ Користувача знято обмеження на відповідність першого або перших двох символів розділу НДІ (крім С1, С2, К і Ф). Залишилися обмеження за кількістю тире, кількості символів між тире і алфавітом символів.

 

12.2. Змінено правила формування ПО для НДІ Користувача.

 

Структура шифру пошукового образу позиції (норми, ресурсу, довідника матеріалів, прейскурантів) наступна:

 

XХХХХХХ-ХХХХХХ-ХХХХ-ХХХ-ХХХХ-ХХ,
або
САХХХХХ-ХХХХХХ-ХХХХ-ХХХ-ХХХХ-ХХ,
або
КХХХХХХ-ХХХХХХ-ХХХХ-ХХХ-ХХХХ-ХХ,
або
ФХХХХХХ-ХХХХХХ-ХХХХ-ХХХ-ХХХХ-ХХ,

 

де:

 

 – Х – будь-який символ з наступного переліку (цифри 0-9; великі літери російського алфавіту за винятком Ь, виданню, И), при цьому нулі після тире гасяться;
 – СА – одна з таких комбінацій символів:
 – С1 – довідник будівельних матеріалів, виробів та конструкцій;
 – С2 – ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів.
 – К – вироби каталогу штучних виробів;
 – Ф – фрагменти.

 

12.3. Під час перегляду НДІ можна виводити тільки ПО або ПО і найменування (в залежності від ознаки “Додати найменування до ПО при перегляді НДІ”. Ця ознака можна задати, увійшовши в налаштування інтерфейсу).

 1. Підрядник

13.1. Введено “Класифікатор виконавців” для підсистеми “Підрядник”. При виборі виконавця одночасно вибираються реквізити: код про EГРПOУ, найменування фірми та ПІБ керівника, яке заноситься або в найменування та ПІБ генпідрядника, або в найменування та ПІБ субпідрядника. Для цього в екрані “реквізити будівництва” праворуч від полів введення цих реквізитів є кнопки доступу до Класифікатора.

 

13.2. У локальному кошторисі “Підрядника” можливо вводити або копіювати нові позиції, вставляючи їх в будь-яке місце локального кошторису (раніше – тільки в кінець локального кошторису).

 

13.3. У підрядника змінена ідентифікація будівництва. До реєстраційним номером доданий номер періоду і, якщо є, (номер) підперіоди.

 

При переході на наступний період автоматично створюється копія будівництва зі зміненими параметрами ідентифікації (програмно вказується її рік і місяць нового періоду).

 

Ніякого зв’язку між будівництвами різних періодів в Списку будівництв не існує.

 

13.4. У підсистемі “Підрядник” виключені з Акта локальні кошториси або виключені з Довідки об’єкти відображаються сніжинкою (замість колишнього синього кольору).

 

13.5. У списку будівництв будівництво, має тимчасову НДІ, відображається синім кольором.

 1. Регіон

Змінено структуру заголовка текстового файлу для введення регіону – доданий ознака мови.

 1. Блоки настроювання

У зв’язку зі змінами в Податковому Кодексі України з 1.01.2013г. скасовуються попередні ставки податків в 7 і 10%. Вони замінені, відповідно, на 5 і 7%.

 

Колишні 3% і 5% збережені (3% – для платників ПДВ і 5% – для неплатників ПДВ).

 

Маємо два 5% податку: колишній – для неплатників ПДВ; і новий – для платників ПДВ.

 

Новий 5% податок вводиться замість колишнього 7% податку. Папки з новим 5% податком озаглавлені: BN5_с_ ПДВ.

 

7% податок відноситься до неплатників ПДВ (він – замість колишнього 10%).

 1. Інформаційний блок даних

Починаючи з редакції 2.12.0, обмін даними між різними програмними комплексами реалізований на основі структури ИБД-4, розробленої авторами ПК АВК-5 та затвердженої в рамках «Асоціації розробників і розповсюджувачів кошторисних програм».

 

До моменту виходу редакції 2.12.0 обмін даними в повному обсязі реалізований тільки засновниками Асоціації: «АС-4», «Кошторис ХХI», «Будівельні технології. Кошторис »,« АВК-5 ». Ми сподіваємося, що найближчим часом структурою ИБД 4 скористаються і розробники інших програмних комплексів.

 

З метою збереження наступності, в редакції 2.12.0, крім введення / виведення ИБД-4, передбачений тільки введення інформаційних блоків даних в структурі ИБД-2.

 

У цій редакції не передбачено введення ИБД, створених ПК АВК 5. Для цих цілей існує можливість введення / виведення інформаційних моделей вартості будівництва.

 1. OutBox

Суттєво розширено склад інформації, що виводиться в OutBox.

 1. Нормативна база

18.1. Внесено усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (станом на 01.01.2013 року); рівень заробітної плати робітників, зайнятих в управлінні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів тут враховано той, який прийнятий в Збірнику «Ціноутворення в будівництві» №2 лютий 2013 – 2721 грн.

 

18.2. Внесено усереднені показники провізної плати за перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом (за станом на 01.01.2013 року);

 

18.3. Враховано офіційні усереднені коефіцієнти до вартості запчастин і матеріальних ресурсів (Кзч і Км) при розрахунку вартості і трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій.

 

18.4. Усереднені ціни на матеріали і обладнання для редакції 2.12.0 подано станом на 1.01.2013 р При цьому, в порівнянні з цінами на 1.01.2008 р, в розрахунок прийнято:

 

 – опубліковані в Ц0 №8 за 2012 р «Індекс зміни вартості продукції підприємств будматеріалів, виробів і конструкцій» та «Індекс зміни вартості продукції підприємств машинобудування» станом на 01.07.2012 р рівні, відповідно, 1,65 і 1,60;
 – опубліковані в ЦО №3 за 2013 р Індекси інфляції наростаючим підсумком з січня 1998 р станом на липень 2012 р і на січень 2013 р, які свідчать про те, що усереднені ціни на 01.01.2013 р залишилися, практично, на рівні 01.07.2012 р

 

18.5. Нормативна база доповнена наступними нормативними документами:

 

 – Цінник на пусконалагоджувальні роботи підприємств чорної металургії;
 – ДСТУ Б Д.2.5 Кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи “Живописні роботи” (Збірник 27);
 – Зміна №2 до “СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005” (Наказ Міністерства палива та енергетики України №323 від 22.06.2009г.). Збірник ТЕ11 доповнено розділом 3;
 – для ТОВ “БМП Планета-міст” включені:
·                     СОУ Д-2.2-5-2009 “Кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких ґрунтах групи 1-2 універсальними буровими установками Bauer DG-36 “;

·                     СОУ Б Д.2.2-37194332-001: 2011 “Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 1200 мм довжиною до 30 м в нестійких грунтах II-ї групи універсальними буровими установками Юнттан РМ26 “і” Виготовлення арматурних каркасів для буронабивних паль “. Позиціях присвоєно ПО – ЄС;

·                     СОУ Б Д.2.2-33167472-005 діє до: 2012 “Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пристрій металевих шпунтових паль віброзанурювачем MULLER MS-25113 / MS-A260V і MULLER MS-48 / MS-A785V “. Позиціях присвоєно ПО – ЕМ; Позиціях присвоєно ПО – ЄС;

·                     СОУ Б Д.2.2-33167472-005 діє до: 2012 “Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пристрій металевих шпунтових паль віброзанурювачем MULLER MS-25113 / MS-A260V і MULLER MS-48 / MS-A785V “. Позиціях присвоєно ПО – ЕМ; Позиціях присвоєно ПО – ЄС;

 – Для будівельних організацій Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) враховані стандарти:
·                     “Порядок визначення вартості капітального і поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення) СОУ 42.1-37641918-050: 2012 року”;

·                     “Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних споруд СОУ 42.1-376411918-085: 2012 року”; Позиціях присвоєно ПО – ЄС;

·                     Внесено Зміни №1 до СОУ 45.2-00018112-071: 2011 “Ресурсні елементні кошторисні норми з експлуатаційного утримання. Автомобільні дороги і мости “;

·                     Внесено Зміни №2 до СОУ 45.2-00018112-035: 2010 “Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги і мости “;

·                     Внесено усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів (станом на 01.12.2012 року);

·                     Внесено усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (станом на 01.01.2013 року); рівень заробітної плати робітників, зайнятих в управлінні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів тут враховано той, який прийнятий в Збірнику «Ціноутворення в будівництві» №2 лютий 2013 – 2721 грн.

·                     Внесено усереднені показники провізної плати за перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом (за станом на 01.01.2013 року);

·                     Враховано офіційні усереднені коефіцієнти до вартості запчастин і матеріальних ресурсів (Кзч і Км) при розрахунку вартості і трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій.

 1. Інші функції

Екран поновлення доповнений кнопкою “Змінити реєстраційні дані”. Зміна реєстраційних даних дозволяє ввести новий пароль (для того ж самого коду комп’ютера) в програму АВК5 – без її перевстановлення.

 

Даний режим необхідний для установки оновлень, випущених після закінчення терміну дії договору, згідно з яким встановлена ​​дана версія програми АВК5.

Нове в ПК АВК-5 редакції 2.11.6 в порівнянні з редакцією 2.10.6

Нове в редакції 2.11.6 ПК АВК-5 в порівнянні з редакцією 2.11.5

У програмному комплексі АВК-5 редакції 2.11.6 введено ряд доповнень і виправлені помилки, виявлені в редакції 2.11.5

додатки

 1. Змінено наступні тарифні сітки:
 – №13 та №19 станом на 01.01.2012 відповідно до додатків «Д» до ГНД 34.05.102-2003 і «А» до СОУ-Н ЕЕ 05.103: 2008, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості №258 від 24.02. 2012 р
 – №17 за станом на 01.07.2012 згідно з додатком 2-2 до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості №218 від 03.04.2012 р
Звертаємо увагу, що всі норми, що розраховуються за вказаними тарифних сіток, будуть перераховані відповідно до нових показників заробітної плати.
 1. В нормативну базу додані:
 – норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-602 / 57: 2011, Частина 5, «Ремонт електрообладнання», натомість втратив силу збірника СОУ-Н ЕЕ 05.602: 2007, відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №823 від 09.12.2011 року;
 – норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж, том 4, «Повітряні лінії напругою 220-750 кВ», СОУ Н ЕЕ 40.1-00130044-834: 2012 і тому 5, частина 2, «Обладнання електричних підстанцій напругою 35 кВ і вище» затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості №259 від 24.04. 2012 року;
В існуючих будівництвах і в нормативній базі пошукові образи норм, що втратили чинність, будуть відзначені буквою У (ТЕУ5, ТРУ4).
 – норми на прокладку трубопроводів з двошарових гофрованих труб «КОРСІС», СОУ Б Д.2.2.330-90871-001 діє до: 2012 (пошуковий образ КГ);
 – норми на роботи з будівництва підприємств по видобуванню уранових руд СОУ-Н МПЕ 233.001: 2010 і реалізовані Правила визначення вартості будівництва цих підприємств:

 – зміна № 4 до ДБН Д.2.2-99 збірник №35 Гірничопрохідницькі роботи;
 – зміна № 4 до ДБН Д.2.3-99 збірник №8 Електротехнічні установки;
 – зміна № 4 до ДБН Д.2.3-99 збірник №12 Технологічні трубопроводи;
 – зміна № 4 до ДБН Д.2.3-99 збірник №19 Устаткування підприємств вугільної та торф’яної промисловості.
 1. Змінено показники прибутку (2,83) і адміністративних витрат (0,62) для робіт по ремонту основного і допоміжного енергетичного обладнання, передавальних пристроїв і споруд (ГКД 34.08.601-3003).

 

 1. Внесено усереднені показники вартості експлуатації відомчих машин і механізмів за станом на 01.01.2012 р за даними Мінпромполітики України.

 

 1. Внесено усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів за станом на 02.04.2012, встановлені Укравтодором.

 

 1. В екрані Ф102-1 «Зведення витрат» додана кнопка «Очистити».

 

Виправлення та зміни

 1. Уточнений пошук в нормативній базі по пошуковому образу.

 

 1. При розрахунку доходу (для визначення єдиного податку 3% і 5%) врахована в складі вихідного параметра П12 і вартість обладнання, поставленого і змонтованого підрядником. З параметра П12 виключена вартість ПДВ за пунктом П139-1 в Г14. Коефіцієнт інфляції (параметри зведеного кошторисного розрахунку КС1451 і КС1452) для спрощеного оподаткування за ставкою 3% і 5% прийнятий рівним 1,079. У зв’язку з перерахованими змінами сформовані нові блоки настройки і їх інформаційні моделі в папці DATA (при введенні з файлу) для спрощеного оподаткування за ставкою 3% і 5%. Для формування коректних розрахунків слід ввести нові блоки настройки, натомість введених раніше, і оновити дані будівництва на основі поточного блоку настройки в тих будівництвах, де він уже був застосований.

 

 1. Усунена помилка, яка виявлялася в скиданні раніше встановленого ознаки «фіксація цін», при введенні інформаційних моделей зі збереженням цінового оточення з попередніх редакцій.

 

 1. Виправлена ​​помилка при формуванні даних для середньозваженої ціни матеріалу в випадках, коли складові транспорту і заготівельно-складських витрат задавалися користувачем.

 

 1. Виправлена ​​помилка ініціалізації даних по енергоносіях для машин типу с212.

 

 1. Уточнено умови виведення даних Outbox для машин 1-ї частини, що мають «надземну» і «підземну» складові в трудовитратах.

 

Нове в редакції 2.11.5 ПК АВК-5 в порівнянні з редакцією 2.11.4

У програмному комплексі АВК-5 редакції 2.11.5 введено ряд доповнень і виправлені помилки, виявлені в редакції 2.11.4.

додатки

 1. Відповідно до листа Мінрегіонбуду від 03.02.2012 №7 / 15-1649 “Про індекси зміни вартості станом на 1 січня 2012 року” внесена можливість ввести орієнтовні ціни ресурсів Стандартної НДІ станом на 1 січня 2012 року шляхом застосування Індексу зміни ринкової вартості продукції підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій до її ринкової вартості періоду 01.01.2008 р для приведення об’єктів-аналогів у поточний рівень цін при визначенні кошторисної вартості на перших стадіях проектування.

 

 1. Внесено усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (станом на 01.01.2012), опубліковані в збірнику «Ціноутворення в будівництві» №3 2012 рік.

 

 1. Внесено усереднені показники провізної плати для визначення в інвесторській кошторисній документації вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом в поточних цінах (за станом на 01.01.2012р.), Опубліковані в збірнику «Ціноутворення в будівництві» №3 2012 рік.

 

 1. Внесено прийняті на 2012 рік значення коефіцієнтів КЗН і Км, що застосовуються при визначенні вартості і трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій.

 

 1. Введена нова спеціальна тарифна сітка №18, яка обчислена виходячи з рівня середньомісячної заробітної плати, що склалася в будівельній галузі за даними Держстату України за станом на 01.01.2012 – 2643 грн. і врахована в усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (станом на 01.01.2012).
  Вона може застосовуватися при складанні інвесторської кошторисної документації з обов’язковим уточненням при формуванні договірної ціни і проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт.
  При створенні нового будівництва для розрахунку зарплати машиністів і працівників, які обслуговують машини, прийнята за замовчуванням 18-я тарифна сітка.
  Для розрахунку у новостворюваної будівництві зарплати машиністів і працівників, які обслуговують машини, за тарифною сіткою, що збігається з тарифною сіткою робітників-будівельників і робітників-монтажників, користувач повинен самостійно вказати на цей номер тарифної сітки в екрані пункту меню “Середньомісячна зарплата і тарифні ставки” будівництва.

 

 1. Оновлення попередньої редакції 2.11.4 до редакції 2.11.5 виконується тільки методом копіювання зі створенням нової папки і нового ярлика. В редакції 2.11.5 усереднені ціни на ресурси стандартної НДІ прийняті, за замовчуванням, станом на 01.01.2012.

 

 1. Внесено усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів (станом на 01.01.2012), встановлені Укравтодором.

 

 1. В нормативну базу внесено СОУ 45.2-00018112-052.0: 2011 “Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Безкаркасні арочні споруди із тонколистової сталі, створені з використанням системи універсальних будівельних машин UBM “. Нормам присвоєно шифр ДА52.

 

 1. Відповідно до наказу Міненерговугілля України №716 від 16.11.2011 року в нормативну базу внесено нові «Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання» СОУ Н МЕВ 40.1-00130044-602 / 56: 2011 замість що втратили чинність СОУ-Н МПЕ 40.1. 05.602: 2005:
  – Частина 1. Ремонт парових котлів, водогрійних котлів і допоміжного котельного обладнання; Для коректного переходу від старих норм до нових в уже існуючих будівництвах, тимчасово, до такій редакції АВК, пошукові образи норм, що втратили чинність, відзначені буквою У (ТЕУ). Надалі ці норми будуть з нормативної бази виключені.

 

 1. Склад “Підсумкових вартісних показників” доповнений показником П234 “Вартість обладнання поставки підрядника (з ИВР)”. Це відкриває користувачам, оподатковуваним єдиним податком за ставкою 3 або 5%, можливість самостійно врахувати вартість обладнання поставки підрядника в складі доходу (бази оподаткування) в формулах вбудованого розрахунку П137 “Єдиний податок за ставкою 3 (5)%” відповідного Блоку настройки. У вбудованому розрахунку П137 показник П234 вводиться до складу “Вихідних даних” (новий рядок п1.7) і враховується у формулі рядки П2.1 зі знаком “+”.

 

Виправлення та зміни

 1. Виправлені виявлені помилки обробки даних і помилки в стандартній НДІ.

 

Нове в редакції 2.11.4 ПК АВК-5 в порівнянні з редакцією 2.11.3

У програмному комплексі АВК-5 редакції 2.11.4 введено ряд доповнень і виправлені помилки, виявлені в редакції 2.11.3.

додатки

 1. Колишній склад Блоків настройки може бути доповнений новими Блоками настройки зі ставками 3% і 5% (для третьої і четвертої груп платників єдиного податку з урахуванням змін до Податкового Кодексу України, внесених Законом України від 04.11.11 №4014-VI) .Нові Блоки настроювання знаходяться в папці Data і користувач може ввести їх самостійно.

 

 1. До введення нової редакції АВК5 в складі Блоків настройки тимчасово збережені колишні, що втратили актуальність з 1-го січня 2012 р Блоки настроювання 6%, 10%, фіксованого податку.

 

 1. До складу “Підсумкових вартісних параметрів” включені підсумкові суми по 2-му і 3-му блокам ОПР (параметри П300 – П305). Підсумкові дані 2-го блоку ОПР використані в нових блоків настройки для визначення числового значення Доходу, необхідного при розрахунку єдиного податку в спрощеній системі оподаткування.

 

 1. Змінено тарифні сітки №1,12,16,20 з урахуванням рекомендованої Мінрегіонбудом середньомісячної заробітної плати 3400 грн. з 1 січня 2012 року. Тарифні сітки №6 – №10 перераховані на підставі листа Центру кошторисних норм та ціноутворення у шахтному будівництві ДП “Южгипрошахт” №34 від 23 січня 2012 року. Тарифна сітка №19 перерахована на підставі листа Міністерства праці та соціальної політики України від 23.08.2011 р № 8315/0 / 14-11 / 13; листи ПАТ “УкрГідроЕнерго” від 28.10.2011 р №13-1 / 8250; Наказ Міністерства палива та енергетики України від 11.09.2008 р №460. Тарифні сітки №17 і 18 перераховані відповідно до Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 29.03.2011 №32 (додаток 2-3 і 3-3). Для всіх тарифних сіток вказана середньомісячна тривалість робочого часу на 2012 рік 166,75 люд.-год. Після завершення оновлення змінені тарифні сітки і нова середньомісячна тривалість робочого часу будуть автоматично впливати тільки на новостворювані будівництва. Для будівництв існуючих користувач може, якщо це необхідно, внести дані зміни самостійно. Для всіх тарифних сіток вказана середньомісячна тривалість робочого часу на 2012 рік 166,75 люд.-год. Після завершення оновлення змінені тарифні сітки і нова середньомісячна тривалість робочого часу будуть автоматично впливати тільки на новостворювані будівництва. Для будівництв існуючих користувач може, якщо це необхідно, внести дані зміни самостійно. Для всіх тарифних сіток вказана середньомісячна тривалість робочого часу на 2012 рік 166,75 люд.-год. Після завершення оновлення змінені тарифні сітки і нова середньомісячна тривалість робочого часу будуть автоматично впливати тільки на новостворювані будівництва. Для будівництв існуючих користувач може, якщо це необхідно, внести дані зміни самостійно.

 

 1. Норми типу ПР переведені на українську мову.

 

Виправлення та зміни

 1. Виправлена ​​помилка введення позицій типу ГБ.
 2. Уточнено розрахунок середньозваженої ціни ресурсу та його відображення в Підсумкової відомості ресурсу.

 

 1. Виправлена ​​помилка при розрахунку вартості проектних робіт для будівель соцкультпобуту: при заданому значенні параметра КСС не виявлявся автоматично параметр С1221 (відсоток для визначення вартості проектних робіт).

 

 1. Виправлена ​​помилка злиття тимчасової НДІ та НДІ користувача.
 2. Внесені виправлення у фрагмент Ф207.
 3. Створення ресурсу користувальницької НДІ стало неприпустимим без вказівки найменування ресурсу.

 

 1. У підсистемі “Підрядник” виключена можливість завдання числового параметра Н14 (коефіцієнт до обсягу) в позиції локального кошторису.

 

Нове в редакції 2.11.3 ПК АВК-5 в порівнянні з редакцією 2.11.2

У програмному комплексі АВК-5 редакції 2.11.3 введено ряд доповнень і виправлені помилки, виявлені в редакції 2.11.2.

додатки

 1. Нормативна база доповнена наступними Ресурсними елементними кошторисними нормами, прийнятими і введеними в дію наказом Міністерства промислової політики України від 04.05.2011 р № 114:
 – СОУ МПП 03.080.10-333.1: 2011 «Технічне обслуговування та ремонт обладнання і пристроїв загального призначення. Частина 1. Зварювальні роботи і газове різання »;
 – СОУ МПП 03.080.10-333.2: 2011 «Технічне обслуговування та ремонт обладнання і пристроїв загального призначення. Частина 2. Слюсарні та слюсарно-складальні роботи »;
 – СОУ МПП 03.080.10-333.3: 2011 «Технічне обслуговування та ремонт обладнання і пристроїв загального призначення. Частина 3. дефектоскопії металів і зварних з’єднань »;
 – СОУ МПП 03.080.10-333.4: 2011 «Технічне обслуговування та ремонт обладнання і пристроїв загального призначення. Частина 4. паяльні, свинцеві роботи та лудіння »;
 – СОУ МПП 03.080.10-333.5: 2011 «Технічне обслуговування та ремонт обладнання і пристроїв загального призначення. Частина 5. Вулканізаційні роботи »;
 – СОУ МПП 03.080.10-333.6: 2011 «Технічне обслуговування та ремонт обладнання і пристроїв загального призначення. Частина 6. Ремонт трубопроводів »;
 – СОУ МПП 03.080.10-333.7: 2011 «Технічне обслуговування та ремонт обладнання і пристроїв загального призначення. Частина 7.Ремонт запірної арматури »;
 – СОУ МПП 03.080.10-334.1: 2011 «Технічне обслуговування та ремонт обладнання і пристроїв гірничо-металургійного комплексу. Частина 1. Ремонт обладнання для відкритого способу видобутку залізних і марганцевих руд »;
 – СОУ МПП 03.080.10-334.2: 2011 «Технічне обслуговування та ремонт обладнання і пристроїв гірничо-металургійного комплексу. Частина 2. Ремонт гірничо-шахтного устаткування »;
 – СОУ МПП 03.080.10-334.3: 2011 «Технічне обслуговування та ремонт обладнання і пристроїв гірничо-металургійного комплексу. Частина 3. Ремонт агломераційного обладнання »;
 – СОУ МПП 03.080.10-334.4: 2011 «Технічне обслуговування та ремонт обладнання і пристроїв гірничо-металургійного комплексу. Частина 4. Ремонт обладнання коксохімічного виробництва »;
 – СОУ МПП 03.080.10-334.5: 2011 «Технічне обслуговування та ремонт обладнання і пристроїв гірничо-металургійного комплексу. Частина 5. Ремонт обладнання феросплавного і вогнетривкого виробництва і обладнання переробки вторинних чорних металів »;
 – СОУ МПП 03.080.10-334.6: 2011 «Технічне обслуговування та ремонт обладнання і пристроїв гірничо-металургійного комплексу. Частина 6. Ремонт обладнання доменного виробництва »;
 – СОУ МПП 03.080.10-334.7: 2011 «Технічне обслуговування та ремонт обладнання і пристроїв гірничо-металургійного комплексу. Частина 7. Ремонт обладнання сталеплавильного виробництва »;
 – СОУ МПП 03.080.10-334.8: 2011 «Технічне обслуговування та ремонт обладнання і пристроїв гірничо-металургійного комплексу. Частина 8. Ремонт обладнання сталепрокатного, трубопрокатного, трубоволочильного виробництва та устаткування централізованого змащування »;
 – СОУ МПП 03.080.10-334.9: 2011 «Технічне обслуговування та ремонт обладнання і пристроїв гірничо-металургійного комплексу. Частина 9. Ремонт обладнання виробництва метизних виробів »;
 – СОУ МПП 03.080.10-334.14: 2011 «Технічне обслуговування та ремонт обладнання і пристроїв гірничо-металургійного комплексу. Частина 14. Технічне обслуговування устаткування коксохімічного виробництва »;
 – СОУ-Н МПП 03.080.10-147: 2011 «Технічне обслуговування та ремонт обладнання і пристроїв. Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм ».

Крім того, нормативна база доповнена наступними Ресурсними елементними кошторисними нормами:

 1. Кошторисні норми з експлуатаційного утримання. Автомобільні дороги і мости. СОУ 45.2-00018112-071: 2011.
 2. Зміна №1 до ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги і мости. СОУ 45.2-00018112-035: 2010.
 3. Кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Благоустрій. Дороги і проїзди. СОУ Д.2.4-35382784-001: 2011.
 4. Кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи. СОУ Д.2.2-01386326-005: 2011.
 5. Кошторисні норми на будівельні роботи. Берегоукріплювальні роботи. СОУ Д.2.2-32615548-001: 2010.
 6. Кошторисні норми на будівельні роботи. Прокладка трубопроводів методом горизонтально направленого шнекового буріння. СОУ Д.2.2-31297444-002: 2011.
 7. Кошторисні норми на ремонт устаткування, що втратили чинність згідно з наказу Міністерства промислової політики України № 114 від 04.05.2011 р, в НДІ відмічені червоним кольором.
 8. Кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг та мостів, що втратили чинність згідно з наказу Укравтодору № 244 від 15 липня 2011 р в НДІ відмічені червоним кольором.
 9. Для норм СОУ Д.2.2-31297444-002: 2011 у НДІ внесені нові пошукові образи ресурсів (С119-1-ТФТ-С119-24-ТФТ, С1411-1-ТФТ-С1411-15-ТФТ). Розробники передбачили текстовий файл цін регіону на зазначені ПО матеріалів станом на 2011 рік.

Файл rgn_ТФТ.txt знаходиться в папці Data.

Виправлення та зміни

 1. При перенесенні тимчасової НДІ в НДІ користувача не виконувалися заміни Пошукового Образа в нормах тимчасової НДІ.
 2. Уточнено застосування ознаки “вибір цін на метеріально-технічні ресурси” станом на …. Рік.
 3. Виправлена ​​помилка блокування введення нелегальних Інформаційних Моделей будівництв.
 4. Усунені такі помилки:
 – при наявності в будівництві об’єкта глави 8 і відмову від зимового і літнього подорожчань в “Підсумкових вартісних параметрах” друкувалися зимова та літня трудомісткості;
 – в “Підсумкової відомості ресурсів” в розділі “Трудовитрати” двічі враховувалися трудовитрати ОПР від тимчасових, зимових, літніх і об’єктів інших витрат (глави 9);
 – внесені зміни у фрагмент Ф24 (були завищені розрахункові обсяги фарбування металевої сітки).
 1. Розширено алгоритм обчислення залишку при друку “Журналу обліку виконаних робіт” форма КБ6. Передбачено додатковий, який обирається користувачем, режим, при якому спочатку для споруджуваного об’єкта в разі “перепроцентованія” обсягу по позиції локального кошторису залишок обсягу вказується не нулем, а негативним числом. Ця зміна не стосується документа “Відомість залишків обсягів робіт”.
 2. Для “Договірної ціни” допускається від’ємне значення підсумкових складових вартості об’єкта. При “періодичних” (щорічно уточнюються) “Договірних цінах” будівництв можуть мати місце негативні значення залишків по окремих підсумковим складовим вартості об’єкта.
 3. В “Договірній ціні” будівництва, в складі об’єктів якої є об’єкти глав 8 і (або) 9, знято заборону на вибір в “Признаках” режиму “Сумарні вартості матеріалів і експлуатації машин приймати з Підсумкової відомості ресурсів”. Розрахунки 1-4 до “Договірній ціні” доповнені необхідними в подібному випадку Примітками.
 4. Для цін ресурсів будови, введеної в режимі “З збереженням цінового оточення”, уточнена робота функції «Відмовитися від змін і відновити ціни за усередненими даними».

Нове в редакції 2.11.2 ПК АВК-5 в порівнянні з редакцією 2.11.1

У програмному комплексі АВК-5 редакції 2.11.2 виправлена наступна помилка:

При перенесенні будівництва з підсистеми “Договірна ціна” в підсистему “Підрядник” переносилися позиції норм, що містять ресурси “за проектом”.

Після установки оновлення слід заново зробити перенесення будівництва з підсистеми “Договірна ціна” в підсистему “Підрядник”.

 

Нове в редакції 2.11.1 ПК АВК-5 в порівнянні з редакцією 2.11.0

У програмному комплексі АВК-5 редакції 2.11.1 введено ряд доповнень.

додатки

 1. Нормативна база доповнена такими ресурсними елементними кошторисними нормами:
 – СОУ Д.2.2-32287238-001: 2009 “Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Земляні роботи”;
 – СОУ Д.2.7-32287238-001: 2009 “Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Земляні роботи”;
 – СОУ Д.2.7-01386310-002: 2011 і СОУ Д.2.7-01386326-004: 2011 “Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів”, опубліковані в збірнику Ціноутворення в будівництві №7. Липень 2011 рік.
 1. У підсистему “Довідка” внесений документ “Ув’язка ресурсів АВК з ТМЦ”.
 2. Внесено усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів за станом на 10.06.2011 року.
 3. Введено ознака “Відмова від візуалізації заголовків в екрані числових параметрів”.
 4. В екрані редагування списку ресурсів в нормі доданий пункт меню “Відмова від видалення”.

 

Нове в редакції 2.11.0 ПК АВК-5 в порівнянні з редакцією 2.10.6

У програмному комплексі АВК-5 редакції 2.11.0 введено ряд доповнень і виправлені помилки, виявлені в редакції 2.10.6.

 1. Доповнення
 2. Внесено усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (станом на 01.05.2011), опубліковані в збірнику «Ціноутворення в будівництві» №5 травень 2011 рік.
 3. Внесено усереднені показники провізної плати для визначення в інвесторській кошторисній документації вартості транспортування будівельних вантажів автомобільним транспортом в поточних цінах (за станом на 01.05.2011), опубліковані в збірнику «Ціноутворення в будівництві» №5 травень 2011 рік.
 4. Враховано опубліковані в 2011-му році значення коефіцієнтів КЗН і Км, що застосовуються при визначенні вартості і трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів.
 5. Згідно “Порядку визначення вартості ремонту основного і додаткового енергетичного обладнання, передавальних пристроїв і споруд” (ГКД 34.08.601-2003) вид. 2011 року змінено показники розрахунку кошторисного прибутку (було 2,75 стало 2,8) і адміністративних витрат (було 0,6 стало 0,61). Змінено тарифні сітки №17 і №18 (станом на 01.04.2011 року).
 6. Внесено усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів (станом на 05.05.2011).
 7. У Зведених кошторисних розрахунках всіх типів будівництв, крім будівництв пусконалагодження, до складу Підсумкових вартісних параметрів введені нові параметри – окремо для будівельних робіт, монтажних робіт, гірських робіт:
 – «Разом по главах 1-12»: – П711, П712, П715;
 – «Разом по главах 1-9, обладнання» – П713;
 – «Прибуток»: (будівельні, монтажні, гірничі роботи): – П771П, П772П, П775П;
 – «Ризики»: (будівельні, монтажні, обладнання, інші, гірничі роботи): – П131Р, П132Р, П133Р, П134Р, П135Р;
 – «Інфляція»: (будівельні, монтажні, обладнання, інші) – П451І, П452І, П453І, П454І;
 – «Податки, збори, обов’язкові платежі (крім ПДВ)»: – П1415;
 – «ПДВ»: – П154Н.
 1. Нові Підсумкові вартісні параметри доступні у вбудованих кошторисних розрахунках витрат.
 2. В редакції 2.11.0 змінена технологія виконання оновлення програмного комплексу. У зв’язку з цим, в головному екрані меню “Інші функції” з’явився пункт “Оновлення програмного комплексу”. Цей пункт меню буде задіяний в разі появи оновлення.
 3. Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації визначається згідно зі Зміною №7 до ДБН Д.1.1-7-2000, затвердженого Наказом Мінрегіонбуду №62 від 1.06.2011.
 4. Внесено усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин і механізмів за станом на 01.05.2011 року за даними Мінпромполітики України.
 5. Внесено усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин і механізмів за станом на 01.05.2011 року для визначення вартості обслуговуючих процесів при будівництві тунелів і метрополітенів, опубліковані в збірнику «Ціноутворення в будівництві» №6 червень 2011 рік.
 6. 2. Помилки та виправлення
 7. У «Зведених кошторисних розрахунках» Підсумкові вартісні параметри П731Е, П11Е, П11І, П11К округлені до 5-и знаків (зроблено так само, як в «Договірний Ціні» і «Актах КБ-2в»).
 8. У Зведених кошторисних розрахунках всіх типів будівництв, крім будівництв пусконалагодження, відкоректований розрахунок Підсумкового вартісного параметра П33 «Витрати праці робітників підрядника, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi БМР по об’єктах глав 1-9» – зроблено, так само, як в Акті КБ -2В і Договірній ціні. Це унфіціровало розрахунки прибутку та адміністративних витрат у всіх підсистемах.
 9. У Договірній ціні і Актах КБ-2в коректно враховано можливе негативне значення підсумкових даних по трудомісткості, вартості матеріалів і експлуатації машин.
 10. У вбудованих розрахунках витрат: П106 (тендери), П145 (інфляція) і в розрахунку П123 (експертиза), підсумковий вартісний параметр П3 «Вартість обладнання по об’єктах глав 1-9» замінений зновувведенням параметром П713 «Разом по главах 1-9, обладнання », що враховує можливість завдання в 9-му розділі вартості обладнання в складі відкритої рядка П95-1.
 11. У підсистемі «Договірна ціна» виключена можливість обліку Ознаки «Сумарні вартості матеріалів і експлуатації машин приймати з Підсумкової відомості ресурсів» для будівництв, що містять об’єкти в розділах 8-9. Дані вартості в такому випадку визначаються в прямих витратах «Договірний ціни» тільки з підсумків локальних кошторисів – з округленнями до гривні.

Це пов’язано з необхідністю нейтралізації помилки – в ИВР представлені матеріали і машини всієї будівництва без виділення їх вартості в прямих витратах. У підсистемі «Підрядник» даний Ознака враховується без обмежень – Акт КБ-2в може бути складений з цим Ознакою на окремий об’єкт будь-якої глави.

 

 1. Виправлена ​​помилка в трансляторі фрагментів, що приводила до того, що в окремих випадках фрагмент не реагував на задані користувачем параметри.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТОВАРИ

АС-4 ПВР+
АС-4 ПВР+
Програмний комплекс для визначення вартості проектних, науково-проектних, дослідницьких та вишукувальних робіт. Він має повну базу кошторисних норм України для всіх необхідних розрахунків, а також базу об’єктів-аналогів. Цю базу можна використовувати на ранніх стадіях проектування.
не оцінено 5,256.00  Додати в кошик
ІДС «Зодчий»
ІДС «Зодчий»
Інформаційно-довідкова система (ІДС) «Зодчий» призначена для створення і ведення комп`ютерних архівів нормативної, законодавчої  і інструктивно-методичної інформації в області будівництва.
не оцінено 1,999.00  Додати в кошик