ПЕРЕЛІК ЗМІН

Нове в АВК-5 редакції 3.9.0 в порівнянні з редакцією 3.8.5.1

Нове в АВК-5 редакції 3.9.0 в порівнянні з редакцією 3.8.5.1

1. За замовчуванням прийняті наступні показники для розрахунку заробітної плати:
1.1 Значення середньомісячної тривалості робочого часу розраховані із умов тривалості воєнного стану до 14 травня 2024 і становлять:
– для ТС №№ 1-7; 11-21 (у відповідності з даними щодо 40-годинного робочого тижня) – 170,25 годин;
– ТС №№ 8-10 (у відповідності з даними щодо 30-годинного робочого тижня) – 128 годин;
– ТС № 22 (у відповідності з даними щодо 36-годинного робочого тижня) – 153,6 години.
1.2 Рівень середньомісячної заробітної плати відповідає мінімально допустимому значенню, яке може бути враховане при складанні інвесторської кошторисної документації у 2024 році. Це значення розраховано на підставі даних, оприлюднених на офіційному веб-сайті Державної служби статистики щодо середньомісячної заробітної плати у будівництві за 2023 рік, та індексу споживчих цін на 2024 рік  (Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2023 р. № 1315 «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки») зазначений рівень складає:

12634 * 1,085 = 13707,89 грн

2. Враховані Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин і механізмів та Усереднені показники транспортних витрат станом на 01.04.2024 р.
Усереднені коефіцієнти до вартості запасних частин, матеріальних ресурсів, зазначених в РД 200 УССР 84001-3-88 «Норми витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів і автобусів», складають величини:

  • запасні частини (Кзч)            46,65 х 1,035 = 48,28
  • матеріальні ресурси (Км)      41,43 х 1,035 = 42,88

3. Враховані Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів станом на 20.04.2024 р.

4. Значення параметрів для визначення розміру коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (витрата П145) прийняті у відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2023 р. № 1315.

Примітка: нагадуємо, що при умові розрахунку інфляції з використанням кошторисного розрахунку, наведеного у витраті  П145,  параметри щодо термінів будівництва (КС145МП та КС145ТБ) мають бути змінені самостійно Користувачем у відповідності до умов певного об’єкту будівництва.

5. Реалізована наступна черга засобів автоматизації та сервісного супроводження визначення вартості з використанням укрупнених показників вартості:

5.1 Реалізована можливість створення та опрацювання в будовах УПВ вартісних даних із локальних кошторисів в явному вигляді.
Для цього в реквізитах локального кошторису в явному вигляді додана нова вкладка «Код виду робіт та дані для УПВ».

5.2 Змінено організацію відображення даних в екрані локального кошторису  будов УПВ. Починаючи з редакції 3.9.0, в основній частині екрану локального кошторису наводяться дані щодо складових укрупненого показника вартості, а в нижній – довідкові дані для аналізу собівартості та витрат. Крім того, клікабельні поля екрану мають позначку ▶.

5.3 В реквізитах будови УПВ передбачена окрема вкладка «Показники нарахувань до Розділу І (ПВР)». На цю вкладку були перенесені вартісні показники окремих витрат для Договірної ціни на проєктування та будівництво.

6. Надана можливість формування «Відомості обсягів робіт (BoQ)» з підсумковим рядком. Для цього в Редагування ОВД цього документу на вкладці «Додаткові дані» додана відповідна ознака.

7. В Класифікаторі видів робіт додана інформація щодо:
– поширення певного класу (які роботи включаються/виключаються)
– правила вимірювання;
– правила визначення;
– правила охоплення;
– додаткові правила опису.
Для перегляду цієї інформації була додана відповідна кнопка в екранах створення/редагування рядка заголовка видів робіт (лише для стандартних рядків).
Примітка: Усі вищезазначені дані  відповідають інформації, яка наведена у офіційному перекладі CESMM4. Із ПК АВК-5 ця інформація не може бути відтворена повністю. Разом з тим передбачена можливість копіювання окремих частин.

8. Змінено відображення та редагування даних в екранах Інших функцій «Настройки інтерфейсу» та «Вибір папок для уведення/виведення»:

8.1 В «Настройках інтерфейсу» існуючі ознаки розподілені на 4 заголовки: загальні ознаки, ознаки відображення екранів, ознаки роботи із будовами та ознаки роботи із НДІ.
8.2 У «Виборі папок для уведення/виведення» передбачена систематизація в залежності від підсистеми, в якій формуються файли. Крім того, для кожної підсистеми наданий розгорнутий перелік типів файлів з можливістю уточнювати для кожного окремо шляхи уведення/виведення.

9. Реалізована можливість призначати певний колір фону рядків в екрані локального кошторису в залежності від типу. Для цього в перелік ознак «Настройок інтерфейсу» (ознаки відображення екранів) додана нова ознака «Включити використання фону для рядків локального кошторису». Якщо ця ознака актуалізована, то з’являється кнопка переходу до екрану, в якому можна вибрати типи рядків і колір для їх фонового виділення.

10. В перелік ознак «Настройок інтерфейсу» (робота з будовами) додана нова ознака «Зберігати останній шлях виведення файлів в реквізитах будови».

11. Починаючи з редакції АВК-5 3.9.0 припиняється підтримка та супровід типу будови П (Прибуток від собівартості).

12. В екрані вибору варіанту при редагуванні ціни ресурсу в локальному кошторисі (Ф175) додано відображення обґрунтування ціни.

13. В екрані «Список локальних кошторисів» та «Список об’єктів» під найменування суб’єктів відображається інформація про будівельний обсяг (за умови, що ця інформація була задана в реквізитах будови).

14. В екрані «Список локальних кошторисів» в полі «вартість» додано відображення:
– У підсистемі Кошторисні документи значення «у тому числі вартість устаткування»;
– У підсистемах ДЦ та Пд значення «у тому числі вартість устаткування підрядника».

15. В підсистемі ДЦ ознака друку підписів замовника і підрядника в локальних кошторисах поширена на друк відомості ресурсів та підсумкової відомості ресурсів.

16. При створенні інформаційних моделей будов з нульовими цінами до імені файлу додається позначка (0).  При створенні інформаційних моделей будов в режимі «перегляду» до найменування імені файлу додається позначка (П).

17. Починаючи з редакції АВК-5 3.9.0 у Розділі 1 «Витрати труда» вихідного документу «Відомість ресурсів» друкуються усі рядки, які передбачені у Додатках №№ 4 , 6, 11 Настанови.

18. Відкрита можливість створювати ресурс по проєкту в НДІ Користувача (на базі існуючого) в екранному локальному кошторисі (раніше це можна було зробити лише в головному екрані НДІ або при редагуванні списку ресурсів певної норми).

19. Впроваджений вбудований редактор виразів. Цей редактор суттєво спростить роботу кошториснику при створенні власних виразів (формул) з використанням вже існуючих реквізитів та типових арифметичних операцій і функцій. В редакції ПК АВК-5 3.9.0. редактор виразів доступний:
– При створенні/редагуванні кошторисних розрахунків в Інших витратах;
– При розрахунку значення відпускної ціни, транспортної складової та заготівельно-складських витрат матеріалу або устаткування;
– В екрані редагування виразів для обчислення значення кількості для позиції локального кошторису;
– При створенні/редагуванні рядка «Специфікації до об’єкту будівництва»;
– При розробці опису документа Користувача для створення/редагування формул, накопичувачів та бібліотеки виразів;
– При створенні/редагуванні УКН для обчислення значень Кількості (ЧПі) та Ознаки активності (ПАі) позицій тіла УКН.

20. В сервісі «Розробка документів Користувача» передбачені нові реквізити, які стосуються вартості та кількості виконаних будівельних робіт в попередніх періодах:
– Кількість, затверджена в Договірній ціні (тільки  для Пд);
– Загальна вартість, затверджена в Договірній ціні (тільки для Пд);
– Кількість виконання у попередніх періодах (тільки для Пд);
– Загальна вартість виконання у попередніх періодах (тільки для Пд).

21. Після виходу із екрану локального кошторису запам’ятовується і зберігається стан згорнутості/розгорнутості розділів або ЗВР для наступного сеансу роботи.

22. В екранному локальному кошторисі при переміщенні курсору миші по полосі прокрутки буде відображатися коментар про належність позиції, на якій в цей час встановлений курсор, до розділу або ЗВР.

23. В файлі бази цін робіт доданий новий пункт «редагування виділеної групи позицій» За цим пунктом можна:
– задати коефіцієнт до значень УПВ;
– задати загальне «Обґрунтування ціни»
– скинути існуюче обґрунтування ціни.

24. В стандартну НДІ додані Кошторисні норми підприємств, Стандарти організації України та оновлені ціни на матеріали :

24.1 КНП 26254117-001:2023 «Відновлення трубопроводів гнучкими полімерними рукавами комплексним методом «Пер Аарслефф» та КНП 26254117-002:2023 «Комплекси машин та механізмів для відновлення трубопроводів гнучкими полімерними рукавами комплексним методом «Пер Аарслефф» (за запитом Представництва Пер Арслеф № 1-23.02.2024avk від 23 лютого 2024 р.). Присвоєні позначки ПРФ.
24.2 КНП 30116163-001:2024 «Улаштування гідроізоляції з використанням матеріалів ТМ WEBER» (за запитом ТОВ «Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна» № 14 від 20 лютого 2024 р.). Присвоєні позначки ВБР.
24.3 Оновлено ціни на матеріальні ресурси ТМ MAPEI, які враховані у СОУ Д.2.4-33740357-001:2020 «Роботи з відновлення поверхонь бетонних та залізобетонних будівельних конструкцій матеріалами «МАРЕІ», СОУ Д.2.4-33740357-002:2020 «Роботи з відновлення поверхонь конструкцій гідротехнічних споруд матеріалами «МАРЕІ» та СОУ Д.2.4-33740357-003:2020 «Роботи з відновлення поверхонь цегляних та кам’яних конструкцій матеріалами «МАРЕІ» (за запитом ТОВ «МАПЕІ УКРАЇНА» №5/02/09/14 від 09.02.2024 р.). Рівень цін станом на 09.02.2024 р.
24.4 Оновлено ціни на матеріальні ресурси ТМ CAPAROL, які враховані у КНП 02495431-001:2023 «Улаштування фасадної теплоізоляції та опорядження зовнішніх стін з використанням матеріалів ТМ CAPAROL» (за запитом ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» №27 від 06 березня 2024 р.). Рівень цін станом на 04.03.2024 р.
24.5 До Розрахунків витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах додано СОУ 45.2-000118112-052.0:2011 «Безкаркасні арочні споруди із тонколистової сталі, побудовані з використанням системи універсальних будівельних машин UBM». Присвоєні  позначки ДБ52-…

25. В розділі Довідка:
– Внесена Зміна 4 в КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»;
– Додані інструкції по роботі із новим сервісом «Редактор виразів» та оновленим сервісом «Настройка інтерфейсу».

26. В переліку папок інсталяції ПК АВК-5 додана папка EXAMPLE. Починаючи з редакції 390 в цій папці будуть зберігатися приклади файлів від розробників.

Нове в АВК-5 редакції 3.8.5 в порівнянні з редакцією 3.8.4

Нове в АВК-5 редакції 3.8.5 в порівнянні з редакцією 3.8.4

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.8.5 передбачено:

1. За замовчуванням запропоновані значення середньомісячної тривалості робочого часу на 2024 рік з урахуванням продовження військового стану по 14 лютого 2024 року:
– для ТС №№ 1-7; 11-21 – 167,33 години (виходячи із норми тривалості для 40-годинного п’ятиденного робочого тижня – 2008 годин);
– ТС №№ 8-10 – 126 годин (виходячи із норми тривалості для 30-годинного п’ятиденного робочого тижня – 1512 годин);
– ТС № 22 – 151,2 години (виходячи із норми тривалості для 36-годинного п’ятиденного робочого тижня – 1814,4 годин).

2. Враховані усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів станом на 20.12.2023 р.

3. В параметрах для розрахунку заробітної плати, що надається у Класифікаторі виконувачів, значення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року встановлено відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет на 2024 рік» (3028 грн).

4. Прогнозні рівні інфляції першого (параметр КС1451), другого (параметр КС1452)  та третього (параметр КС1453)  років  прийняті відповідно до значень основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку України на 2024, 2025 та 2026 роки, наданих у листі Мінекономіки від 29.06.2023 № 3011-05/31540-03. Зазначені показники з’являться у новостворених будовах, а у будовах, створених у попередніх версіях – після оновлення даних поточного блоку настройки (або після перевизначення блоку настройки).

5. Реалізована можливість формування вихідного документа «Договірна ціна на проєктування та будівництво» (Додаток 31.2 до Настанови).
Цей тип документу формується в підсистемі ДЦ для будов типу «УПВ» (у тому числі «ДР») за умови, що в переліку Інших витрат, які враховуються окремо у підсумках по Розділу 1, є активні витрати із Глави 12.
Для «Договірної ціни на проєктування та будівництво» передбачений сервіс «Редагування ОВД», де на окремій вкладці «Додаткові дані» визначається спосіб (або значення) нарахування ризиків, коштів на інфляцію та податків у Розділі І. «Вартість проектних, проектно-наукових, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації».
    Примітка. Для будов ДР (дорожнє будівництво) запропонована форма відповідає Додатку 31.2 до Настанови, і буде перероблена після внесення відповідних змін у Методику визначення вартості дорожніх робіт та послуг.

6. Враховані пропозиції Користувачів з покращення сервісу «Формування групи вихідних документів»:

6.1. У Переліку сформованих вихідних документів надана можливість виключати/відновлювати друк виділеної групи документів:

6.2 В реквізитах локального кошторису на будівельні роботи додана ознака «При формуванні групи вихідних документів відносити ЛК до пусконалагоджувальних робіт»:

Якщо ця ознака встановлена, то при формуванні групи вихідних документів для цього кошторису буде запропонована лише форма локального кошторису на пусконалагоджувальні роботи (Додаток 3 до Настанови). Якщо ознака не встановлена, то буде запропонована лише форма локального кошторису на будівельні роботи (Додаток 1 до Настанови). Крім того, на вкладці «Вихідні документи локального кошторису» сервісу додана ознака «Ігнорувати ознаку віднесення до пусконалагоджувальних робіт». Якщо ця ознака встановлена, то для кожного локального кошторису на будівельні роботи формується одночасно дві форми (Додаток 1 і Додаток 3).

6.3 На вкладках «Вихідні документи будови», «Вихідні документу об’єкту» та «Вихідні документи локального кошторису» додані кнопки, які одночасно скидають усі встановлені ознаки відбору в пакет документів. Ці кнопки діють автономно в межах своєї вкладки і не впливають на стан ознак інших вкладок:

7. Виправлена помилка відображення значення маси при редагуванні норм Збірників на монтаж устаткування на вкладці «Інші». Крім того, починаючи з редакції 3.8.5, значення маси, яке зазначено у вищевказаних нормах, а також для матеріалів та устаткування буде відображатися у верхній частині екрану при редагуванні позиції:

8. В реквізитах об’єкту додана нова вкладка «Підписи у локальних кошторисах», в якій надана можливість вносити дані для «Склав» та «Перевірив» одначасно для усіх локальних кошторисів цього об’єкту. В реквізитах локального кошторису віднині з’являються поля «За замовчуванням» (заповнюються даними із рівня об’єкту) та «Прийнято»

9. Користувачам надана можливість обирати вид одиниці виміру (фізична одиниця виміру або одиниця виміру, яка вказана в РЕКН) при формуванні вихідних документів «Дефектний акт» та «Відомість обсягів». Для цього доданий відповідний пункт на вкладці «Друк» в Ознаках будови/

10. В настройках інтерфейсу додана ознака «Запам’ятовувати параметри стартового вікна».

11. Змінена ознака формування інформації у Підсумковій відомості ресурсів та Відомості ресурсів до зведенего Акту КБ-2в (формуються в підсистемі Пд на рівні будови). Починаючи з редакції 3.8.5 дані у вищезазначених документах будут представлені результуючими рядками або тільки складовими, в залежності від ознаки.

Вгору

Нове в АВК-5 редакції 3.8.4 в порівнянні з редакцією 3.8.3

Нове в АВК-5 редакції 3.8.4 в порівнянні з редакцією 3.8.3

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.8.4 передбачено:

1. У зв’язку з продовженням військового стану прийняті наступні значення середньомісячної тривалості робочого часу:
– для ТС №№ 1-7; 11-21 – 172,67 годин (виходячи із норми тривалості для 40-годинного п’ятиденного робочого тижня – 2072 години);
– ТС №№ 8-10 – 129,5 годин (виходячи із норми тривалості для 30-годинного п’ятиденного робочого тижня – 1554 годин);
– ТС № 22 – 155,4 годин (виходячи із норми тривалості для 36-годинного п’ятиденного робочого тижня – 1864,8 годин).

2. Враховані усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів станом на 20.10.2023 р.

3. З урахуванням Зміни 3 до Настанови з визначення вартості будівництва:
3.1 Врахування коштів на покриття витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, виключено із переліку Інших витрат у складі УПВ та окремо у підсумках Розділу ІІ. Відповідно до цього в редакції 384 буде виконуватися перетворення будов УПВ із попередніх редакцій, в яких інфляція була врахована у складі УПВ та/або окремо у Розділі ІІ.
3.2 У вихідних документах «Договірна ціна за УПВ» та «Акт приймання виконаних будівельних робіт за УПВ» у будовах, вартість яких визначається за Настановою, додана окрема графа «Кодовий номер». В цю графу заноситься кодовий номер виду робіт, якщо в будові передбачена класифікація. Для будов, в яких класифікація не передбачена, надана можливість занесення у графу «Кодовий номер» шифру позиції із локального кошторису. Для цього потрібно встановити відповідну ознаку на рівні будови:


Примітка: В Ознаках для Договірних цін доданий пункт «Відмова від друку Розділу 2, якщо немає устаткування Підрядника». Ця ознака поширюється на УСІ типи Договірних цін і пов’язана з вимогою чіткого дотримання форми Договірної ціни з відображенням Розділу 1 та Розділу 2 незалежно від наповнення вихідного документу.

4. Розширені наявні можливості у будовах, в яких передбачена класифікація:
4.1. В підсистемах КД, ДЦ та Пд будови в режимі використання Класифікатору відмічені позначкою «С» (встановлюється біля номеру будови).
4.2. В екрані локального кошторису надана можливість створення рядка ЗВР завданням Коду виду робіт явно (приймається за Класифікатором будови). Для цього доданий відповідний пункт в меню «Створення» або поєднання гарячих клавіш CTRL+F4. Внесення рядка ЗВР у явному вигляді відбувається із автоматичним перекодування кирилиці на латиницю.
4.3. Дозволено копіювання рядків ЗВР із однієї будови в іншу. При цьому відбувається синхронізація Класифікаторів обох будов, внаслідок чого Код рядка ЗВР, який копіюється, може змінитися.
4.4. В підсистемі Пд для будов «С» реалізована можливість визначення кількості виконання поточного періоду у рядку ЗВР процентуванням окремих підпорядкованих позицій. Таким чином, починаючи з редакції 3.8.4 існує два способи процентування рядків ЗВР та підпорядкованих позицій:
– Обсяг виконаних робіт визначається у полі «кількість» в рядку ЗВР (зверху);
– Обсяг виконаних робіт в рядку ЗВР визначається в залежності від вартості та кількості кожної окремої підпорядкованої позиції (знизу).
Спосіб процентування встановлюється при перенесенні будови із підсистеми ДЦ в підсистему ПД:

 

Може бути уточнений вже після перенесення в підсистемі Пд в Ознаках на рівні будови:

 

Або у кожному окремому рядку ЗВР:

 

5. Для дорожніх будов (тип ДР) в підсистемах ДЦ та Пд в Ознаках передбачено можливість вибрати друк форм «Договірної ціни» та «Акту виконаних дорожніх робіт…» з графою «Кодовий номер»:

 

6. Прогнозні рівні інфляції другого року (параметр КС1452) та третього року (КС1453) прийняті відповідно до значень основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку України, наданих у листі Мінекономіки від 29.06.2023 № 3011-05/31540-03. Зазначені показники з’являться у новостворених будовах, а у будовах, створених у попередніх версіях – після оновлення даних поточного блоку настройки (або після перевизначення блоку настройки).

7. Удосконалений сервіс по створенню контрольних точок в локальному кошторисі:
7.1. Кнопки створення та застосування контрольних точок винесені безпосередньо в екран локального кошторису;
7.2. При створенні контрольної точки довідково відображається інформація щодо поточної вартості по кошторису, загальної вартості будови, часу створення. Ця сама інформація відображається в переліку контрольних точок.
7.3. При редагуванні локального кошторису, для якого вже були створені контрольні точки, надана можливість переглядати підсумки по будові із екрану локального кошторису без видалення контрольних точок.

8. Скориговані поправки на демонтаж для будівельних збірників:
8.1. Виправлена помилка перетворення поправок на демонтаж при внесенні будов із редакцій до 382.
8.2. Був уточнений перелік можливого застосування поправок на демонтаж у будівельних збірниках, внаслідок чого у деяких будівельних збірниках демонтажні поправки не відображаються. Для раніше створених будов автоматично відбувається тестування та видалення таких поправок, при цьому програма дає сповіщення та протокол.

9. У сервіс «Специфікація до об’єкту будівництва» додана можливість:

– задавати нульове значення виразу;
– обирати вираз з від’ємним значенням;
– задавати значення кількості із Специфікації на ЗВР.

10. В режимі роботи з 2-ма локальними кошторисами дозволено обирати у якості кошторису 2: кошторис на придбання устаткування, кошторис УДЗ, кошторис Мінпалив.

11. Переглянуті обмеження при створенні файлів ІБД. Внаслідок чого:
11.1. Дозволено створювати файли ІБД для будов, в яких присутні позиції з нульовою кількістю або позиції без списку ресурсів. При цьому позиції з нульовою кількість передаються у вигляді рядка-примітки.
11.2. Дозволено створення файлів ІБД для будов УПВ та С (в підсистемах КД та ДЦ). Так як опис файлу відповідає діючому узгодженому формату ІБД, то при уведенні такого файлу будова втрачає ознаку «УПВ» та/або «С». Рядки ЗВР у такому випадку передаються у вигляді рядків-приміток, а сукупна вартість інших витрат, які враховані у складі УПВ, заносяться у явному вигляді у відповідні витрати.

12. Для норм СОУ 42.1-37641918-035:2018 та СОУ 42.1-37641918-071:2018 (позначка ДН) уточнено умову застосування: замість «втратили чинність» відображається «мають особливості застосування». Пошуковий образ таких норм в екрані локального кошторису буде відображатися з підкресленням. Норми потрапляють в екран сервісу «Заміна норм, що втратили чинність» з можливістю заміни на відповідні РВР. У вихідному документі «локальний кошторис» такі норми відображаються у звичайний спосіб, без будь-якого виділення.

13. При виконанні в РЕКН заміни ресурсу за пунктом «Заміна ПО ресурсу – вибір із списку будови» доданий пошук в перелік ресурсів будови.

14. Додана книжна орієнтація для форми Акту КБ-2в (УПВ, ДР).

15. При перегляді Договірних цін УПВ та Акт-УПВ доданий спадаючий список позиції.

16. Змінені режими перегляду, друку та збереження форм вихідних документів.

17. При формуванні Акту КБ-2в передбачена можливість відмовитися від друку автоматичної примітки, яка відображається під таблицею. Для цього необхідно на вкладці «Підписи» при редагуванні ОВД встановити ознаку відмови від друку рядка.

18. У вихідних документах «Відомість залишків» та «Журнал КБ-6» доданий друк рядків «Розділ локального кошторису» та «примітка».

19. В стандартну НДІ (нормативно-довідкова інформація) додані наступні кошторисні норми підприємств:
19.1 КНП 02495431-001:2023 «Улаштування фасадної теплоізоляції та опорядження зовнішніх стін з використанням матеріалів ТМ CAPAROL» (за запитом ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНИ» № 135 від 22 вересня 2023 р.). Присвоєні позначки у пошуковому образі ПРЛ.
19.2 КНП 32917949-001:2023 «Улаштування фасадних систем скріпленої теплоізоляції KREISEL» (за запитом ТОВ «КРАЙЗЕЛЬ – БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІЛИ» № 27.09.2023 від 27 вересня 2023 р.). Присвоєні позначки у пошуковому образі РЗЛ.
19.3 КНП 14073675-001:2023 «Улаштування фасадної теплоізоляції з використанням матеріалів ТОКАН та опорядження будівельних конструкцій декоративною плиткою SMARTSTONE» (за запитом ТОВ Фірма «Т.М.М.» № 1019/С/01 від 19 жовтня 2023 р.). Присвоєні позначки у пошуковому образі ТММ.

Нове в АВК-5 редакції 3.8.3 в порівнянні з редакцією 3.8.2

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.8.3 передбачено:

 1. У зв’язку з продовженням військового стану до 18 серпня 2023 року прийняті наступні значення середньомісячної тривалості робочого часу:
  • для ТС №№ 1-7; 11-21 – 171,17 годин (виходячи із норми тривалості для 40-годинного п’ятиденного робочого тижня – 2054 години);
  • ТС №№ 8-10 – 128,5 годин (виходячи із норми тривалості для 30-годинного п’ятиденного робочого тижня – 1542 години);
  • ТС № 22– 154,2 години (виходячи із норми тривалості для 36-годинного п’ятиденного робочого тижня – 1850 годин).
 2. Враховані усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів станом на 20.05.2023 р.
 3. Реалізована перша черга механізму по автоматизації процесу класифікації робіт. А саме:
  В підсистемі «Інші функції» в розділі «Класифікатори» організований новий підпункт «Класифікатори видів робіт». Тут можна створювати та зберігати власні Класифікатори, згідно з якими буде виконуватися класифікація робіт у будовах. У якості інсталяційного запропонований Класифікатор, утворений на базі частини даних Розділу 8 міжнародної системи вимірювання CESMM4, розробленої Інститутом інженерів-будівельників (The Institution of Civil Engineers (ICE)). Детальний опис роботи з «Переліком класифікаторів виду робіт» наведений у документі «Класифікатори видів робіт» у розділі «Довідка».
  3.2 Створений новий тип рядка локального кошторису – заголовок виду робіт (ЗВР), який заноситься Користувачем із Класифікатору видів робіт. Призначення цього рядка – розподіл звичайних позицій локального кошторису на види робіт. Детальний опис розподілу на види робіт, формування вартісних показників по видам робіт та оформлення відповідних вихідних документів наведено у документі «Класифікація робіт» у розділі «Довідка».
 4. При редагуванні ціни матеріалу в полях «транспортні витрати» та «заготівельно-складські витрати» додана можливість задавати значення виразом.
 5. В Ознаки друку на рівні будови додана ознака «Друк одиниць виміру без скорочень». Ця ознака визначає формат відображення одиниці виміру при оформленні вихідного документу «Локальний кошторис».
 6. Виправлені помилки в стандартній НДІ.

Нове в АВК-5 редакції 3.8.2 в порівнянні з редакцією 3.8.1

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.8.2 передбачено:

1.1 Враховані Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин і механізмів та Усереднені показники транспортних витрат станом на 01.03.2023 р.

Усереднені коефіцієнти до вартості запасних частин, матеріальних ресурсів, зазначених в РД 200 УССР 84001-3-88 «Норми витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів і автобусів», складають величини:

запасні частини (Кзч) 41,47 х 1,125 = 46,65
матеріальні ресурси (Км) 36,83 х 1,125 = 41,43

1.2 Враховані усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів станом на 20.03.2023 рік.

1.3 Значення розміру середньомісячної заробітної плати, що запропоноване за замовчуванням для ТС 1 та ТС 18, змінено на 12558,80 грн. Відповідні зміни були внесені у тарифні сітки, які обчислюються від цього розміру. Роз’яснення щодо найнижчого рівня середньомісячної заробітної плати у 2023 році оприлюднено у збірнику «Ціноутворення у будівництві» №3 за 2023 рік.

1.4 На підставі листа ТОВ «Науково-технічний центр» «Економіка ремонтного виробництва» №16-Е/1 від 15.03.2023 року враховані наступні показники:

– розміри середньомісячної заробітної плати при виконанні ремонтних робіт (ТС 2 та ТС 5), при виконанні ремонтних робіт із важкими та шкідливими умовами праці (ТС 3), для верхолазних робіт (ТС 4) та для водолазів (ТС 11), згідно відповідних таблиць Додатка 1;
– показники для визначення в інвесторській кошторисній документації трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах, та коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат в розрахунку на 1 люд.год нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості ремонтних робіт, які передбачаються у прямих витратах, згідно Додатка 2;
– показники для визначення в інвесторській кошторисній документації розміру адміністративних витрат ремонтних організацій в розрахунку на 1 люд.год загальної кошторисної трудомісткості ремонтних робіт, згідно Додатка 3;
– показники для визначення розміру кошторисного прибутку за видами робіт, згідно Додатка 4.

1.5 В сервісі «Порівняння будов», «Оцінка комплексу змін» «Порівняння підсумків декількох будов» додана можливість обирати для порівняння будови УПВ. Для цього було змінено відображення інформації, яка виводиться у частині «Підсумки будов».

1.6 В папку ImDocUse доданий файл massaresyrs.imdp з описом документа Користувача «Зведення даних щодо маси матеріалів».

2. У нормативно-довідкову інформацію (НДІ) додані:

2.1 СОУ-Н ЕЕ 05.606:2022 Норми часу на ремонт основного допоміжного обладнання ГЕС. Гідроагрегати (ремонт, реконструкція, модернізація). Канівська ГЕС (з урахуванням Листа ДП «Львівське конструкторське бюро») з пошуковим образом ТГ5.

2.2 СОУ-Н ЕЕ 05.606:2022 Норми часу на ремонт основного допоміжного обладнання ГЕС. Гідроагрегати (ремонт, реконструкція, модернізація). Київська ГЕС (з урахуванням Листа ДП «Львівське конструкторське бюро») з пошуковим образом ТГ7.

2.3 СОУ-Н ЕЕ 05.606:2022 Норми часу на ремонт основного допоміжного обладнання ГЕС. Гідроагрегати (ремонт, реконструкція, модернізація). Київська ГАЕС (з урахуванням Листа ДП «Львівське конструкторське бюро») з пошуковим образом ТГ8.

2.4 СОУ-Н ЕЕ 05.606:2022 Норми часу на ремонт основного допоміжного обладнання ГЕС. Гідроагрегати (ремонт, реконструкція, модернізація). Кременчуцька ГЕС (з урахуванням Листа ДП «Львівське конструкторське бюро») з пошуковим образом ТГ9.

2.5 СОУ-Н ЕЕ 05.606:2016 Нормам часу на ремонт основного допоміжного обладнання ГЕС Канівська ГЕС, Київська ГЕС, Київська ГАЕС, Кременчуцька ГЕС присвоєно пошуковий образ ТГУ. В раніше створених будовах відбудеться автоматична заміна пошукових образів з ТГ на ТГУ.

Нове в АВК-5 редакції 3.8.1 в порівнянні з редакцією 3.8.0

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.8.1 передбачено:

1.1. Внаслідок продовження воєнного стану змінені значення середньомісячної тривалості робочого часу на 2023 рік:

– ТС №№ 1-7; 11-21 (у відповідності з даними щодо 40-годинного робочого тижня) – 169 годин;

– ТС №№ 8-10 (у відповідності з даними щодо 30-годинного робочого тижня) – 127 годин;

– ТС № 22 (у відповідності з даними щодо 36-годинного робочого тижня) – 152,4 години.

1.2. За замовчанням рівень середньомісячної заробітної плати на 2023 рік становить 18328,05 грн. (Див. роз’яснення у збірнику «Ціноутворення у будівництві» №2 за 2023 рік).

1.3. Враховані усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів станом на 20.02.2023 рік.

2. У нормативно-довідковій інформації (НДІ) додані:

2.1. СОУ-Н ЕЕ 05.606:2022 Норми часу на ремонт основного допоміжного обладнання ГЕС. Гідроагрегати (ремонт, реконструкція, модернізація). Дніпровська ГЕС ГЕС (з урахуванням Листа ДП «Львівське конструкторське бюро») з пошуковим образом ТГ2.

2.2. СОУ-Н ЕЕ 05.606:2022 Норми часу на ремонт основного допоміжного обладнання ГЕС. Гідроагрегати (ремонт, реконструкція, модернізація). Середньодніпровська ГЕС (з урахуванням Листа ДП «Львівське конструкторське бюро») з пошуковим образом ТГ3.

2.3. СОУ-Н ЕЕ 05.606:2022 Норми часу на ремонт основного допоміжного обладнання ГЕС. Гідроагрегати (капітальний ремонт з повним розбиранням). Дністровська ГЕС (з урахуванням Листа ДП «Львівське конструкторське бюро») з пошуковим образом ТГ4.

2.4. СОУ-Н ЕЕ 05.606:2022 Норми часу на ремонт основного допоміжного обладнання ГЕС. Гідроагрегати (ремонт, реконструкція, модернізація). Дністровська ГАЕС (з урахуванням Листа ДП «Львівське конструкторське бюро») з пошуковим образом ТГ10.

2.5. СОУ-Н ЕЕ 05.606:2016 Нормам часу на ремонт основного допоміжного обладнання ГЕС Дніпровська ГЕС, Дніпродзержинська ГЕС, Дністровська ГЕС, Дністровська ГАЕС присвоєно пошуковий образ ТГУ. В раніше створених будовах відбудеться автоматична заміна пошукових образів з ТГ на ТГУ.

Нове в АВК-5 редакції 3.8.0

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.8.0 передбачено:

 1. У нормативно-довідковій інформації (НДІ):

1.1 Приведені у відповідність до КНУ збірники РЕКН на будівельні роботи (крім гірничопрохідницьких робіт), монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Наказ Мінрегіону про затвердження КНУ № 374 від 31 грудня 2021 р. та самі збірники оприлюднені на офіційному сайті Мінрегіону.

1.2 Згідно з листом Мінрегіону «Про єдині умовні позначки при посиланні на кошторисні норми України»  №7/15.1/13568-22 від 12.12.2022р змінені умовні позначки для кошторисних норм України. Відповідно до того, розділи та позиції НДІ мають наступні позначення:

Збірники КНУ на будівельні роботи – КБ (крім Збірника 35 «Гірничопрохідницькі робіти»);

Збірники КНУ на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з’єднань – КМ;

Збірники КНУ на ремонтно-будівельні роботи – КР;

Збірники КНУ на реставраційно-відновлювальні роботи – КВ;

Збірники КНУ на пусконалагоджувальні роботи – КП;

Машини та механізми – КБМ.

1.3 Частково видалені скасовані збірники РЕКН.

 1. При внесенні інформаційних моделей із попередніх редакцій відбувається автоматична зміна ПО та складових норм (найменування та ресурсної частини). Перелік змін при уведенні наводиться у Протоколі.
 1. Прийняті наступні значення середньомісячної тривалості робочого часу:

– для ТС №№ 1-7; 11-21  – 166,17 годин (виходячи із норми тривалості для 40-годинного п’ятиденного робочого тижня – 1994 години);

– ТС №№ 8-10 – 125 годин (виходячи із норми тривалості для 30-годинного п’ятиденного робочого тижня – 1500 годин);

– ТС № 22– 150 годин (виходячи із норми тривалості для 36-годинного п’ятиденного робочого тижня – 1800 годин).

 1. Враховані усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів станом на 20.12.2022 рік.
 1. В параметрах для розрахунку заробітної плати, що надається у Класифікаторі виконувачів, змінений розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.
 1. У позиціях типу «Устаткування» передбачена нова ознака «технологічне устаткування». Ознаку можна встановлювати/знімати при редагуванні окремої позиції та при редагуванні цін виділеної групи позицій в екрані «Ціни» на рівні будови. Загальна вартість технологічного устаткування наводиться в Підсумкових вартісних параметрах (П713_ТУ).
 1. Внесені зміни до розрахунку розміру коштів на здійснення технічного нагляду (П116) та коштів на надання послуг інженера-консультанта (П117): в розрахунковій базі не враховується загальна вартість технологічного устаткування. У перелік вихідних документів до Зведеного кошторисного розрахунку додані нові документи для П116 та П117.
 1. Впроваджений новий формат ІБД редакції 6.0. Ця редакція вже має узгоджений з іншими розробниками опис інвесторської документації для «дорожніх» будов. Так як опис тендерних пропозицій (договірних цін) та актів виконаних робіт, складених з використанням УПВ (у тому числі і для «дорожніх» будов) ще не узгоджений, то функція виведення/уведення ІБД для будов УПВ та ДР в підсистемах ДЦ та ПД заблокована. Крім того, звертаємо увагу, що файли ІБД редакції 6.0 мають наступне розширення:

Ibs – для інвесторської документації;

Idc – для тендерних пропозицій/договірних цін;

Iрd – для взаєморозрахунків.

Через значні зміни в НДІ уведення файлів ІБД попередніх редакцій не передбачено.

 1. У зв’язку зі зміною НДІ, був переглянутий формат текстових файлів для уведення НДІ Користувача та бази цін робіт. У зв’язку з цим, текстові файли, які відповідали вимогам попередніх редакцій, не будуть вноситися в поточну редакцію.
 1. Згідно з листом Мінекономіки від 29.10.2022 р. № 3011-05/72231-03, у розрахунку інфляції (П145) значення показника КС1451 (прогнозний рівень інфляції першого календарного року) прийнято 1,322.
 1. При редагуванні ресурсної частини позиції локального кошторису типу «робота» додані нові пункти:

– додавання нового ресурсу – вибір із списку ресурсів будови;

– заміна ПО ресурсу – вибір із списку ресурсів будови.

 1. Змінена загальна назва підсистеми та позначка для комплексних позицій. Починаючи з редакції 3.8.0 таким позиціям автоматично присвоюється позначка «УКН» (замість «КП»).

Нове в АВК-5 редакції 3.7.2 в порівнянні з редакцією 3.7.1

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.7.2 передбачено:

 1. Впроваджена Методика визначення вартості дорожніх робіт та послуг, щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, що була затверджена Наказом Міністерства інфраструктури України № 753 від 07.10.2022р.

1.1 Розроблені алгоритми по реалізації положень для витратного підходу з визначення вартості дорожніх робіт та послуг;

1.2 Внесені чинні показники для визначення витрат;

1.3 Перелік Інших витрат та Глав приведено у відповідність до Додатку 11 Методики;

1.4 Надана можливість формування нових вихідних документів:

– Відомість обсягів робіт (BоQ) (Додаток 1 до Методики),

– Перелік основних матеріальних ресурсів (Додаток 28 до Методики).

Для цих документів передбачений сервіс ОВД (оформлення вихідних документів), за допомогою якого можна керувати заповненням та оформленням цих документів.

Крім того, додана нова ознака «Друк Відомість обсягів робіт (BоQ) із зазначенням цін». Якщо ця ознака встановлена в підсистемі КД, то у Відомості друкується вартість прямих витрат за одиницю та загальна вартість прямих витрат по позиції. Якщо ознака встановлена у підсистемі ДЦ або ПД, то у відомості зазначається вартість за одиницю та загальна вартість, що визначені за УПВ.

1.5 Форми існуючих вихідних документів приведено у відповідність до тих, що наведені у додатках Методики.

 

Для розрахунку вартості дорожніх робіт та послуг під час складання інвесторської кошторисної документації необхідно в реквізитах будови типу «будівельні роботи» вибрати 7 блок настройки «Дорожні роботи та послуги (згідно Методики, затвердженою Наказом Міністерства інфраструктури України № 753 від 7.10.2022)». В списку будов така будова буде мати позначку «ДР», що вказує на розрахунки за дорожньою Методикою.

Так як Методикою передбачено визначення вартості дорожніх робіт та послуг під час складання тендерних пропозицій лише з використанням УПВ (укрупнених показників вартості), то при створенні будови в підсистемі Договірна ціна в реквізитах необхідно вибрати тип ДЦ – тверда, метод розрахунку – за укрупненими показниками вартості і в параметрах для розрахунку за укрупненими показниками вартості встановити ознаку «Дорожні роботи та послуги». Така будова, так само, буде мати позначку «ДР».

Позначка зберігається при перенесені будови в інші підсистеми та при виведенні-уведенні інформаційних моделей.

В підсистемах КД і ДЦ можна як встановлювати, так і відмовлятися від розрахунків, що відповідають положенням Методики, а в підсистемі ПД – ні.

Більш детальний опис щодо використання УПВ при розрахунках вартості в будовах ДР наведений у документі Довідки «Визначення вартості будівництва з використанням УПВ».

Примітка:

– Блоки настройки та показники, що відповідають попереднім нормативним документам з визначення вартості дорожніх робіт та послуг, залишені для можливості збереження раніше створених будов. Вони відмічені текстом: «скасовано» і будуть видалені у новій редакції.

– Так як для обміну даними, щодо визначення вартості дорожніх робіт та послуг, необхідна зміна формату ІБД, то пункт виведення файлів ІБД для будов ДР тимчасово заблокований. Після розробки та узгодження нового формату ІБД з усіма учасниками, обмін даними по будовам ДР буде відновлений.

 

 1. Назва підсистеми «Регіони» змінена на «База цін». База цін складається із:

– База цін ресурсів,

– База цін робіт.

Загальні принципи роботи із Базою цін та її файлами такі самі, як і з Регіонами у попередніх редакціях.

 

 1. Реалізована наступна черга задач при визначенні вартості з використанням УПВ:

 

3.1 Надана можливість окремого врахування інших витрат у складі ДЦ. Це доцільно робити для тих витрат, розмір яких визначається і обґрунтовується кошторисним розрахунком та не може бути врахований у складі УПВ (наприклад, кошти на відрядження).

3.2 Надана можливість вибору та застосування в будові певного файлу із Бази цін робіт.

3.3 В цінах будови УПВ та ДР (в підсистемі ДЦ) доданий пункт «Укрупнені показники вартості». За цим пунктом відкривається екран, в якому зібрані і згруповані за пошуковим образом усі позиції із власними значеннями УПВ і складовим на одиницю виміру та на кількість. В екрані передбачена можливість для редагування значень УПВ в цілому для усіх позицій з однаковим шифром або вибірково. Крім того, в цьому екрані можна копіювати задані Користувачем значення УПВ у файли Бази цін робіт.

3.4 Надана можливість формування вихідного документа «Підсумкова відомість укрупнених показників вартості робіт».

3.5 Якщо в підсистемі ДЦ в реквізитах будови УПВ або ДР значення ризиків, податків або окремих інших витрат були внесені «в лоб», а будова складається із декількох об’єктів, то при перенесені в підсистему ПД ці значення розподіляються пропорційно по об’єктах. В процесі перенесення програма дасть відповідне повідомлення. В подальшому Користувач може в підсистемі ПД самостійно змінити запропоноване розподілення в реквізитах на рівні будови.

3.6 Уточнено розрахунок ризиків. Із бази нарахування виключені прибуток, адміністративні витрати та інфляція.

 

 1. В підсистемі ПД на рівні будови доданий пункт «Перенесення в ДЦ». За цим пунктом відбувається створення однієї будови в ДЦ з відповідним найменуванням і одночасним перенесенням у неї всіх об’єктів із підсистеми ПД. При виконанні цього пункту є можливість визначити види обсягів, що переносяться, та спосіб урахування витрат. Якщо будова складається із декількох об’єктів, то обов’язково необхідно визначити основний об’єкт та режим перенесення цін ресурсів Користувача. За основним об’єктом приймаються: склад інших витрат, параметри для їх розрахунку та цінове оточення для розрахунку прямих витрат в будові, що утворюється в підсистемі ДЦ.

Примітка: таке перенесення можливе для будов, які не містять тимчасову НДІ і складаються із об’єктів з однаковим способом урахування ресурсів.

 

 1. При створенні додаткового об’єкту в підсистемі ПД передбачена можливість вибору способу урахування витрат ресурсів.

 

 1. При копіюванні об’єктів або локальних кошторисів передбачена можливість збереження значень числових параметрів, які були прийняті за замовчування. Для цього в екран вибору режимів копіювання доданий відповідний пункт. Наприклад, на рівні будови, ЗВІДКИ копіюємо, було задане власне значення для Н15. Таким чином, для об’єктів цієї будови це значення встановлюється за замовчуванням. В будові, КУДИ відбувається копіювання, Н15 має інше значення. Якщо при копіюванні встановити ознаку «Врахувати припустимі числові параметри, що діють на суб’єкт за замовчуванням», то після копіювання в цьому об’єкті збережеться власне значення Н15.

 

 1. Доданий режим переміщення позицій у НДІ Користувача. Для переміщення в екрані НДІ Користувача необхідно:

І. Увійти в режим виділення, вибравши відповідний пункт меню “Почати виділення” або натиснувши гарячу клавішу [Ins].

ІІ. Кліком миши або натисканням [Spacebar] позначте галочкою хоча б одну позицію.

ІІІ. Не завершуючи режим виділення, Користувач може за допомогою відповідного пункту меню або натисканням поєднання гарячих клавіш [Ctrl] + [F6] вибрати нове положення для зазначених позицій, обравши або створивши відповідні назви (Збірник, Розділ, Підрозділ та Групу), а також вказавши належність позицій, що переміщуються (свої/чужі).

 

 1. Ім’я файлів OUTBOX за замовчуванням в підсистемі ПД формується у форматі: номер будови_номер періоду_номер об’єкта. Такий формат забезпечує більш зручне та системне виведення даних по будові, що складається із декількох об’єктів.

 

 1. У сервіс «Специфікація до об’єкту будівництва» додано:

9.1 Уведення-виведення інформаційної моделі Специфікації.

9.2 Можливість визначати кількість для виділеної групи позицій локального кошторису за певним рядком із Специфікації. Для цього необхідно після виділення необхідної групи позицій звернутися до пункту «Задати кількість для виділеної групи позицій» в Параметрах.

9.3  В основних Ознаках будови доданий новий пункт «Створення інформаційної моделі без Специфікації».

9.4 Передбачена можливість формування та друку вихідного документа «Специфікація до об’єкту будівництва».

 

 1. В підсистему Довідка додана Методика визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування. Оновлені описи «Визначення вартості з використанням УПВ» та «Специфікація до об’єкту будівництва». Крім того, в будовах ДР є кнопка переходу до тексту Методика в екранах локального кошторису та певної Іншої витрати.

 

 1. Реалізована можливість розробки документів Користувача з внесенням реквізитів, що формуються в будовах УПВ. Відкритий доступ до переліку документів Користувача в екрані «Вихідні документи» для будов УПВ та ДР.

Крім того, у якості прикладу, в папку ImDocUse доданий файл def_akt_dr.imdp, який відповідає формі Дефектного Акту для доріг (Додаток 2 до Методики).

Нове в АВК-5 редакції 3.7.1 в порівнянні з редакцією 3.7.0

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.7.1 передбачено:
  • Враховані Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин і механізмів та Усереднені показники транспортних витрат станом на 01.06.2022 р.
   Усереднені коефіцієнти до вартості запасних частин, матеріальних ресурсів, зазначених в РД 200 УССР 84001-3-88 «Норми витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів і автобусів», складають величини:
   запасні частини (Кзч)            36,86 х 1,125 = 41,47
   матеріальні ресурси (Км)      32,74 х 1,125 = 36,83.
   Крім того, у Цінах будови передбачена можливість застосування коефіцієнту до цін перевезення вантажів для виділеної групи показників транспортних витрат.
    • Формування в підсистемі Підрядник вихідних документів міжнародного зразка:
     • Підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об’єкті будівництва;
     • Акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт.
    • Можливість зазначати в редагуванні ОВД для підсумкових документів міжнародного зразка (вкладка «Додаткові дані») валюту і курс, аванс, ставку утримання та несплачені суми, з урахуванням яких будуть формуватися ці документи.
    • Можливість зазначати аванс в редагуванні ОВД для Довідки КБ-3 (вкладка «Додаткові дані») для його врахування у Довідці.
     Примітка: Значення авансу – єдине для Довідки КБ-3 та міжнародних форм. 

      

     При визначенні вартості будівництва з використанням укрупнених показників вартості (будови УПВ) додано:

  • Формування в підсистемі Підрядник загального за усіма об’єктами Акту КБ-2в (УПВ) з відповідним переліком супроводжувальних документів:
   • Реєстр витрат;
   • Підсумкова відомість ресурсів;
   • Відомість ресурсів;
   • Дефектний акт;
   • Структура укрупнених показників вартості позицій Акту КБ-2в.
 • Розпочата робота над впровадженням нового сервісу «Специфікація до об’єкту будівництва». Призначення цього сервісу – створення загального для певної будови переліку даних (значень та виразів), які можуть бути використанні для визначення кількості у позиціях локальних кошторисів цієї будови. Інструкція для роботи із Специфікацією розміщена у розділі Довідка.
 • Внесені уточнення в сервіс «Ув’язка ресурсів АВК».

Нове в АВК-5 редакції 3.7.0

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.7.0 передбачено:

Враховані актуальні розрахункові показники:

Згідно до інформації про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2022 рік, розміщеної на сайті Міністерства економіки України, прийняті наступні значення середньомісячної тривалості робочого часу:

– для ТС №№ 1-7; 11-21 (у відповідності з даними щодо 40-годиного робочого тижня) – 165,58 годин;

– ТС №№ 8-10 (у відповідності з даними щодо 30-годиного робочого тижня) – 124,5 годин;

– ТС № 22 (у відповідності з даними щодо 36-годиного робочого тижня) – 149,4 годин.

За умовчанням розмір середньомісячної заробітної плати прийнято на рівні мінімально допустимого значення, яке може бути враховане при складанні інвесторської кошторисної документації у 2022 році.

Згідно з Наказом Мінрегіону від 20 жовтня 2016 року  № 281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів» (зареєстровано  в Мін’юсті 11 листопада 2016 року за № 1469/29599), на підставі даних, оприлюднених на офіційному веб-сайті Державної служби статистики щодо середньомісячної заробітної плати у будівництві за 2021 рік та індексу споживчих цін на 2022 рік (Постанова КМУ від 31.05.2021 № 586) зазначений рівень складає:

11289 Х 1,072 = 12101,81 грн.

Вищевказаний рівень заробітної плати прийнятий за умовчанням у якості параметру Звд (рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3,8) у розрахунках вартості проектних робіт (витрата П122) та вартості експертизи (витрата П123).

Змінено значення параметрів для визначення розміру коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (витрата П145).

Параметри щодо індексів інфляції прийняті у відповідності з постановою КМУ від 31 травня 2021 р. № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки».

Примітка: нагадуємо, що при умові розрахунку інфляції з використанням кошторисного розрахунку, наведеного у витраті  П145,  параметри щодо термінів будівництва (КС145МП, КС145М та КС145ТБ) мають бути відкориговані у відповідності до умов певного об’єкту будівництва.

 Значення відпускних цін для матеріалів та устаткування виведені станом на  1.03.2022 р. з урахування показників в розділі «Економічна діяльність» Державної служби статистики.

Примітка: Зазначені ціни запропоновані у якості орієнтиру та мають бути уточнені в процесі складання кошторисної документації у відповідності до чинних нормативних вимог по результатам проведеного аналізу цін. Крім того, звертаємо увагу, що згідно зі Зміною № 1 до Настанови з визначення вартості будівництва, у п.4.9 змінилися вимоги до аналізу поточних цін.

 При розрахунку коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об’єкт будівництва (витрата П929) норматив добових та витрати з найму житла на 1 людину змінені у відповідності до Постанови КМУ від 23 грудня 2021 року № 1355.

Ліквідовані налаштування для підтримки російськомовних інтерфейсу та списків. Внаслідок чого, замість двох окремих папок UKR та rus, передбачена єдина пака INF. Сервісом «Імпорт будов» із попередніх редакцій передбачено автоматичне опрацювання та перенесення інформації, яка була складена українською мовою. Разом з тим, можливість уведення інформаційних моделей та інформаційних блоків даних, складених російською мовою, у звичайному режимі залишена.

В розділ Довідка додана КНУ Настанова з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм, затверджена Наказом Мінрегіону від 30 квітня 2022 року № 6. Крім того, редакція КНУ Настанова з визначення вартості будівництва та Додатки до неї №№ 16, 22, 31, 37, 38, 39 викладені з урахуванням Зміни № 1, яка затверджена цим же Наказом.

Примітка. Редакції КНУ, що викладені в розділі Довідка ПК АВК-5  не є офіційними.

В редакції 3.7.0 реалізована перша черга механізму з визначення вартості тендерних пропозицій (договірних цін) та вартості виконаних робіт з використанням укрупнених показників вартості робіт (далі УПВ).

Після виконання ув’язки ресурсів АВК з ТМЦ надана можливість виведення залишків невикористаних на об’єкті ТМЦ у текстовий файл.

При формуванні групи вихідних для друку та/або зберігання передбачена можливість включення до переліку документів Користувача.

Також у підсистемі Підрядник надана можливість формування групи вихідних документів на рівні будови.

При виконанні ув’язки ресурсів АВК з ТМЦ доданий вбудований калькулятор для розрахунку значення коефіцієнту одиниць виміру.

В Ресурсах будови доданий сервіс «Заміна машин першої частини зі збереженням вартісних показників».

В Цінах ресурсів на рівні будови, при коригуванні ціни групи матеріалів передбачена можливість відновити відсоток заготівельно-складських витрат за усередненими показниками.

При розрахунку значення «Ліміт по КНУ» для орендованих машин (Цсну) враховано, що прибуток, загальновиробничі та адміністративні витрати по будові можуть визначатися відсотковим показником. Внаслідок чого дещо змінені екрани «Ліміт ціни машино-годино орендованої машини за КНУ» та «Розрахунок і контроль кошторисної ціни з врахуванням орендної плати».

Крім того, при розрахунку значення «Ліміт по КНУ» виправлена помилка врахування інфляції.  Із-за цього значення «Ліміту по КНУ» при уведенні будов із попередніх редакцій зміниться.

Формування комерційних Договірних цін у будовах на будівельні роботи виконується у відповідності до прийнятої в Ознаках будови точністю.

Виправлені помилки, які були виявлені у попередніх редакціях.

У нормативно-довідковій інформації (НДІ) додані:

Зміна №1 до СОУ-Н ЕЕ 05.606:2008 Норми часу на ремонт основного допоміжного обладнання ГЕС. Гідроагрегати (ремонт, реконструкція, модернізація). Канівська ГЕС.

Нове в АВК-5 редакції 3.6.3 в порівнянні з редакцією 3.6.2

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.6.3 передбачено:

 1. В нормативно довідковій інформації (НДІ):

1.1 Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи приведені у відповідність до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від від 07.12.2021 № 322;

1.2 Значення відпускних цін для матеріалів та устаткування виведені станом на  1.12.2021 р. з урахування показників в розділі «Економічна статистика» Державної служби статистики.

Примітка: Звертаємо увагу, що зазначені ціни запропоновані у якості орієнтиру і мають бути уточнені в процесі складання кошторисної документації у відповідності до чинних нормативних вимог за результатами проведеного аналізу.

 1. При визначенні прибутку та адміністративних витрат у складі кошторисної документації:

2.1 Уточнений вбудований алгоритм визначення розміру прибутку та адміністративних витрат відсотком (задається у Реквізитах будови): із розрахункової бази виключено врахування вартості устаткування.

2.2 У витраті Глави 13 П130 «Кошторисний прибуток» доданий кошторисний розрахунок. Цим розрахунком розмір кошторисного прибутку визначається відсотком від суми прямих, загальновиробничих витрат та вартості устаткування підрядника за відрахуванням вартості ресурсів поставки замовника. За умовчанням відсоток для визначення розміру прибутку дорівнює нулю.

2.3 У витраті Глави 13 П147 «Адміністративні витрати» доданий кошторисний розрахунок. Цим розрахунком розмір адміністративних витрат визначається відсотком від суми прямих витрат та вартості устаткування підрядника за відрахуванням вартості ресурсів поставки замовника. За умовчанням відсоток для визначення розміру адміністративних витрат дорівнює нулю.

Для того, що у будові розмір вищезазначених витрат визначався за кошторисними розрахунками необхідно у цих витратах встановити ознаку біля кнопки «Кошторисний розрахунок» та вказати необхідні значення відсоткових показників у переліку вихідних даних кошторисного розрахунку.

Запропоновані за умовчання кошторисні розрахунки розміру прибутку та адміністративних  витрат, за бажанням, можуть бути змінені у звичайному режимі.

 1. При визначенні вартості експертизи проектної документації (витрата П123) надана можливість приведення табличних значень відсоткових показників до умов поточного періоду, як і передбачено п 7.6 Настанови з визначення ПВР.

 

 1. Передбачена можливість зберігання вихідних документів у форматі PDF. Для цього у екранах перегляду окремого документа та формування групи вихідних документів додана відповідна кнопка.

Крім того, при попередньому перегляді вихідного документу додана кнопка «Відкрити «Провідник», за допомогою якої можна встановити шлях зберігання файлу.

 

 1. В Параметрах екранного локального кошторису в підсистемах СД та ДЦ (Ф127) доданий пункт «Задати кількість для виділеної групи позицій» (поєднання гарячих клавіш Shift+V)

 

 1. При виконанні пошуку позицій локального кошторису за контекстом найменування враховуються найменування відділів, розділів, приміток.

 

 1. Виправлені помилки попередніх редакцій:

7.1 Некоректне виконання «чистого» оновлення;

7.2 Форма вихідного документа «Договірна ціна»;

7.3 Друкарські помилки у найменуваннях окремих РЕКН та позицій устаткування;

7.4 Некоректне перенесення значення числового параметру Н34 при встановленій ознаки друку у будовах, створених у попередніх редакціях;

7.5 Друк значень трудовитрат у вихідному документі на рівні будови «Розрахунок загальновиробничих витрат».

 

Примітка: для змін, передбачених у п2.2, п2.3 та п3, а також виправлення помилки в найменуваннях параметрів у  витратах П91 та П910 необхідно виконати оновлення блоку настройки.

Нове в АВК-5 редакції 3.6.2 в порівнянні з редакцією 3.6.1

Нове в АВК-5 редакції 3.6.2 в порівнянні з редакцією 3.6.1

В оновленні 3.6.2 програмного комплексу АВК-5 реалізовані наступні першочергові зміни згідно з Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затверджених Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»:

 • При визначенні прибутку та адміністративних витрат враховано:

  • Змінені показники для визначення в інвесторській кошторисній документації розміру прибутку (Додаток 25 до Настанови) та розміру адміністративних витрат (Додаток 27 до Настанови).
  • В будовах на будівельні роботи реалізовані положення Настанови, що допускають при розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) розмір адміністративних витрат визначати відсотком від прямих витрат, а прибуток – відсотком від суми прямих та загальновиробничих витрат. Для цього у вкладці «Показники прибутку та адміністративних витрат» додані відповідні ознаки, після встановлення яких з’являються поля для внесення значень відсотків, за якими слід визначати розмір вищезазначених складових вартості. При цьому саме ці показники та їх значення виводяться у витратах П130 (Кошторисний прибуток) та П147(Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій) замість показників до трудовитрат. За умовчанням значення відсотка для прибутку прийнято 15%, а для адміністративних витрат – 0.
  • Так як лімітування розміру кошторисного прибутку (15% від суми прямих та загальновиробничих) обумовлено лише при складанні ціни пропозиції (договірних цін), то перевірка цієї вимоги з подальшим обмеженням розрахункового розміру прибутку та відмова від перевірки залишені лише у підсистемі Договірна ціна.
   Примітка: якщо у підсистемі Договірна ціна встановлена ознака для розрахунку прибутку відсотком від суми прямих та загальновиробничих витрат, то перевірка на відповідність розрахункового розміру прибутку допустимому ліміту не виконується.
  • При визначенні розміру адміністративних витрат (показником від трудовитрат) враховуються трудовитрати від матеріалів власного виробництва.
 • При визначенні загальновиробничих витрат враховано:

  • Нумерація, види будівельних робіт та відповідні їм значення показників для визначення в інвесторській кошторисній документації витрат, віднесених до 1 та 3 блоку ЗВВ приведені у відповідність до Додатку 18 Настанови.
   Примітка: Так як у будовах, створених у попередніх редакціях, відбувається автозаміна номерів та показників 1 та 3 блоків ЗВВ в залежності від КВР, вартість по існуючим будовам буде змінена. Вилучені із переліку показники для земляних та оздоблювальних робіт (КВР 2 та 3) будуть замінені на показники для загальнобудівельних робіт (КВР 1), а показники для металевих конструкцій гідротехнічних споруд (КВР 21) будуть замінені на показники для конструкцій гідротехнічних споруд (КВР 19).
  • Для визначення ЗВР при розрахунку ціни пропозиції (договірної ціни) відсотком від прямих витрат, змінено призначення та назву числового параметру Н20. У новій редакції Н20 – це загальний відсоток на загальновиробничі витрати (від прямих витрат).
   Для визначення у будові ЗВВ відсотком від прямих витрат, необхідно встановити відповідну ознаку на вкладці «Параметри ЗВВ» у Реквізитах будови та вказати значення Н20. Якщо необхідно визначити окремо заробітну плату та трудовитрати у складі загальновиробничих витрат, слід ще додатково вказати значення для Н19 (відсоток на заробітну плату у складі ЗВВ).
   Значення Н20 та Н19 – єдині на всю будову, не можуть бути встановленні або відкориговані на рівнях об’єкту, локального кошторису або позиції.
  • Таблиця з переліком статей витрат, що віднесені до 3 блоку ЗВВ (використовується при розрахунку показників ЗВВ у параметрах будови та у параметрах Інших функцій) приведена у відповідність до Додатку 10 Настанови.
 • При визначенні вартості експертизи проектної документації (витрата П123) враховано:

  • Значення показника кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людино-день (згідно з Приміткою 2 Додатку 6 Настанови для ПВР застосовується для обчислення мінімальної вартості експертизи) прийнято у відповідності до Таблиці 3 Додатку 7 Настанови з визначення ПВР і дорівнює 1780 грн.
  • Відсоткові показники для визначення вартості експертизи прийняті у відповідності до Додатку 6 Настанови для ПВР.
 • При визначенні вартості проектних робіт (витрата П122) враховано:

  • Відсоткові показники для визначення вартості проектних робіт прийняті у відповідності до Таблиць 1, 2, 3.1 – 3.6 Додатку 1 Настанови для ПВР.
  • Для приведення табличних значень відсоткових показників до умов поточного періоду, як і передбачено п 2.9 Настанови з визначення ПВР, надана можливість для розрахунку та застосування коефіцієнту збільшення вартості проектних робіт (Ід). Для цього у витрату П123 додані нові параметри:
   Ввідр – Відрахування на загальнообов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування, за умовчанням має значення 0,22;
   Звд – Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3,8, грн, за умовчанням має значення 10628,39, уточнюється Користувачем за власними даними;
   Пзп – Питома вага заробітної плати в структурі проектної організації (за розрахунком проектної організації на дату прийняття Настанови для ПВР), за умовчанням має значення 1, уточнюється Користувачем за власними даними;
   Іб – Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості (за даними Держстату), за умовчанням має значення 1, уточнюється Користувачем в залежності від термінів будівництва;
   Іу – Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості (за даними Держстату), за умовчанням має значення 1, уточнюється Користувачем в залежності від термінів будівництва.
   Якщо значення параметра Звд відрізняється від 10628,39 (рівень середньомісячної заробітної плати для складності робіт 3,8 врахований при визначені табличних значень відсоткових показників), то вартість проектних робіт обчислюється з урахування відсоткових показників, збільшених на коефіцієнт Ід. Формула для розрахунку коефіцієнта Ід наведена у Настанові для ПВР.
 • Перелік та найменування витрат приведені у відповідності до Примірної номенклатури зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва (додаток 8 до Настанови).

  Додані нові витрати:

  • У Главу 1 «Підготовлення території будівництва»:
   – П14 – «Витрати по знесенню (перенесенню) споруд, перенесенню інженерних мереж, видаленню зелених насаджень та посівів, що знаходяться на території будівництва»;
   – П18 – «Зняття та складування родючого шару ґрунту»;
   – П19 – «Осушування території, протизсувні заходи, зведення протипаводкових та протисельових споруд, нагірних канав, підсипання та намивання ґрунту, інші роботи зі створення рельєфу»;
   – П20 – «Рекультивація земельних ділянок, наданих у тимчасове користування. Плата за використання земельної ділянки».
  • У главу 9 «Кошти на інші роботи і витрати»:
   – П983 – «Кошти на розроблення проектів виконання робіт на складні види робіт, які визначені у ПОБ»;
  • У Главу 10 «Утримання служби замовника»:
   – П109 – «Кошти на компенсацію витрат, пов’язаних з наданням висновку з оцінки впливу на довкілля»;
  • У Главу 12 «Проєктні, вишукувальнi роботи, експертиза та авторський нагляд»:
   – П127 – «Кошти на проведення аудиту безпеки автомобільних доріг»;

  Із глави 10 «Утримання служби замовника» видалена витрат П101 «Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд)» (див. п.4.32 Настанови).

 • Форми та відображення вихідних документів, тексти, найменування та обґрунтування приведені у відповідність до Настанов.
 • У розділ Довідка додані:

  • посилання для переходу на сайт Мінрегіону у розділ «Кошторисні норми»
  • Настанова з визначення вартості будівництва;
  • Настанова з визначення вартості ПВР.

  Крім того передбачена можливість для відкриття Настанов в екранному локальному кошторисі та в екрані редагування затрати. Для цього у екран локального кошторису доданий пункт меню, а в екран редагування витрати кнопка з новими Настановами.

 • Розроблений та впроваджений новий формат ІБД 5.3, в якому внесені та реалізовані зміни, що передбачені у нових Настановах.
  В новому форматі ІБД також покращено механізм обміну інформацією стосовно врахування електроенергії у вартості експлуатації машин та механізмів у складі РЕКН при наявності пересувних електростанцій. Таким чином забезпечується точність внесення інформації із інших кошторисних ПК. Для переходу до алгоритмів ПК АВК достатньо виконати пункт Сервісу будови «Відмова від ознаки «Будова створена на підставі ІБД».
  Повноцінний обмін новою інформацією через ІБД можливий за умовою переходу до нового формату всіх причетних до обміну розробників кошторисних ПК.
  Крім того, збережено внесення файлів ІБД, що відповідають попереднім форматам.
  Попередження: перелічені у п.1.1, п.1.2, п.3.1, п.3.2, п.5 зміни пов’язані з Блоками настроек і будуть враховані у будовах, які створюються у редакції 3.6.2. Для прийняття цих змін у будовах, які створено у попередніх редакціях (ті, що копіювалися при оновленні, та ті, що вносяться через інформаційні моделі) необхідно поновити блок настроек (або зробити новий вибір). Для ідентифікації будов, вартість яких сформована з урахуванням положень ДСТУ, відповідна позначка буде відображатися біля реєстраційного номеру. Крім того, при роботі з такими будовами буде з’являтися повідомлення з попередженням.
 • При Редагуванні ОВД додана можливість встановлювати ознаку «Відмовитися від друку рядка» на деякі реквізити у Надписах та Підписах. Номери реквізитів, для яких передбачена така можливість, відзначені символом «*». Після встановлення ознаки відмови від друку, до найменування реквізиту додається відповідний коментар і рядок не виводиться у вихідний документ, незалежно від його наповнення. В редакції 3.6.2 така ознака з’явилася у наступних документах:

  • Акт приймання виконаних робіт (КБ-2в) для окремого об’єкту та загального по всім об’єктам;
  • Договірна ціна у формі комерційного кошторису;
  • Договірна ціна міжнародними контрактами.

  У наступних редакціях вищезазначена можливість буде поширена на інші документи.

 • Уточнено виведення інформації у файли Qutbox при застосуванні Комплексних позицій при складанні локальних кошторисів. Для цього до переліку та опису позицій, які виводяться, додано рядок початку КП (S, містить пошуковий образ КП, найменування КП та одиницю виміру КП ) та рядок кінця КП (NKP). Відповідні зміни внесені в розділ 5.2 опису формату Qutbox (знаходиться у Довідці).
 • Уточнено налаштування відображення переліку параметрів-характеристик у витраті П145 (Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами). Якщо ознака «Кошторисного розрахунку» не встановлена (інфляція обчислюється з уточненням індексів з урахуванням термінів будівництва), параметри, які стосуються термінів будівництва відображаються. Якщо ознака «Кошторисного розрахунку» встановлено (інфляція обчислюється за річними індексами), параметри, які стосуються термінів будівництва не відображаються.
 • Значення відпускних цін для матеріалів та устаткування виведені станом на 1.10.2021 р. з урахування показників в розділі «Економічна діяльність» Державної служби статистики.
  Примітка: Звертаємо увагу, що зазначені ціни запропоновані у якості орієнтиру і мають бути уточнені в процесі складання кошторисної документації у відповідності до чинних нормативних вимог за результатами проведеного аналізу.
 • У стандартну нормативно-довідкову інформацію (НДІ) додані:

  • СОУ Д.2.2-39875591-001:2021 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Нанесення покриття з вогнезахисних матеріалів «Ammokote» на поверхні металевих конструкцій», затверджений наказом ТОВ «Ковлар Груп» (лист від 03.09.2021р. №01-09/21-А). Нормам присвоєно пошуковий образ КЛ1…
  • СОУ Д.2.2-42039370-001:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування гідроізоляції підземних бетонних та залізобетонних конструкцій із застосуванням ремонтопридатної гідроізоляційної системи із полівінілхлоридних матеріалів», узгоджений ТК 311 (лист від 29.10.2020р. №314) і затверджений наказом ТОВ «ЛІБЕР УКРАЇНА». Нормам присвоєно пошуковий образ ЛБ1…
  • СОУ Д.2.7-42039370-001:2020 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини і механізми для улаштування гідроізоляції з ремонтопридатної гідроізоляційної системи із полівінілхлоридних матеріалів», узгоджений ТК 311 (лист від 29.10.2020р. №314) і затверджений наказом ТОВ «ЛІБЕР УКРАЇНА»
 • Із складу стандартної нормативно-довідкової інформації вилучені СОУ Д.2.4-38470464-001:2013 «Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран» (пошуковий образ КМ1), СОУ Д.2.4-38470464-003:2013 «Улаштування протифільтраційних конструкцій з геомембран на основі поліетилену високої щільності» (пошуковий образ КМ3), СОУ Д.2.4-38470464-005:2019 «Улаштування покрівлі з гідроізоляційних мембран БАУДЕР» (пошуковий образ КМ5), СОУ Д.2.4-38470464-006:2019 «Утеплення покриттів плитами із поліізоціанурату БАУДЕР», СОУ Д.2.7-38470464-004:2016 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів», а також весь перелік матеріалів до цих СОУ. Відповідне рішення було прийнято на вимогу від ТОВ «Ренобау», яке відмовилося від своїх зобов’язань та відкликало лист-звернення до ТОВ НВФ «Созидатель» щодо розміщення вищезазначених СОУ в базі ПК АВК-5. В локальних кошторисах будов, що були створені у попередніх редакціях, позиції стандартної НДІ з пошуковими образами КМ1, КМ3, КМ5, КМ6 будуть перетворені на текстові позиції. За всіма роз’ясненнями щодо правомірності подальшого використання цих СОУ пропонуємо звертатися до ТОВ «Ренобау».
 • У сервісі «Розробка документів користувача» для опису ресурсів список реквізитів розширено масою будівельних матеріалів на одиницю виміру.

Нове в АВК-5 редакції 3.6.1 в порівнянні з редакцією 3.6.0

Нове в АВК-5 редакції 3.6.1 в порівнянні з редакцією 3.6.0

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.6.1 передбачено:

 1. Враховані актуальні розрахункові показники:

1.1. На підставі листа ТОВ «Науково-технічний центр» «Економіка ремонтного виробництва» від 15.03.2021р. № 16-С/1 враховані наступні розрахункові показники для визначення вартості робіт з ремонту основних фондів підприємств:

– усереднена вартість людино-години за розрядами робіт при виконанні ремонтних робіт (тарифні сітки 2 та 5) згідно Таблиці 1 Додатка 1 до листа;

– усереднена вартість людино-години за розрядами робіт при виконанні ремонтних робіт із важкими та шкідливими умовами праці (тарифна сітка 3) згідно Таблиці 2 Додатка 1 до листа;

– усереднена вартість людино-години за розрядами робіт для верхолазних робіт (тарифна сітка 4) згідно Таблиці 3 Додатка 1 до листа;

– усереднена вартість людино-години водолазів за класами (тарифна сітка 11) згідно Таблиці 4 Додатка 1 до листа;

1.2. Значення відпускних цін для матеріалів та устаткування виведені станом на  1.07.2021 р. з урахування показників в розділі «Економічна діяльність» Державної служби статистики.

Примітка: Звертаємо увагу, що зазначені ціни запропоновані у якості орієнтиру и мають бути уточнені в процесі складання кошторисної документації у відповідності до чинних нормативних вимог по результатам проведеного аналізу.

1.3 Змінено значення параметрів для визначення розміру коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (витрата П145).

Параметри для розрахунку прийняті у відповідності з постановою КМУ від 31 травня 2021 р. № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки».

Примітка: Нові показники будуть враховуватися в будовах, які створюються в редакції 3.6.1. У будовах, створених в попередніх редакціях, нові показники будуть встановлені після поновлення / зміни блоку настройки.

 2. В підсистемі Підрядник до переліку вихідних документів у Списку будов додано загальний по будові Акт-2в та супутні до нього документи:

– Реєстр витрат;

– Підсумкова відомість ресурсів та Відомість ресурсів;

– Розрахунок загальновиробничих витрат;

– Дефектний Акт.

Для налаштування інформації при формуванні вищезазначених документів передбачені «Редагування ОВД» та «Ознаки» в параметрах на рівні будови.

Дані для загального по будові Акту КБ-2в та додатків до нього – це підсумки відповідних значень, які розраховуються по окремим об’єктам будови.

Підсумкова відомість ресурсів може складатися або тільки із результуючих рядків, або із результуючих рядків з деталізацією складових. Для цього в «Ознаках» передбачений відповідних пункт.

Попередження: для усіх об’єктів будови мають бути прийняті однакові:

 • спосіб урахування витрат ресурсів (за нормою або за фактом)
 • точність розрахунку (до 1 коп. або до 1 грн.)
 • метод розрахунку ЗВВ (по ДСТУ або від зарплати у прямих витратах).

При недотриманні цієї умови, випуск загального Акту буде блокуватися.

 3. Додана можливість перенесення списку будов та НДІ Користувача з інших інсталяцій ПК АВК-5 (як попередніх, так і поточної редакції), які встановлені на одному комп’ютері. Для цього в сервісі Інших функцій створений пункт «Імпорт будов (КД, ДЦ, ПД) та НДІ з поточної та попередніх редакцій ПК АВК-5». Імпорт виконується заміщенням відповідної інформації, а інформація яка видаляється, архівується у теку COPY.

4. Реалізована можливість для введення інформації в локальні кошториси та регіони із файлів EXCEL. Оформлення та зміст інформації, що вводиться має відповідати певному шаблону. Передбачений шаблон за умовчанням, а також можливість для створення власного шаблону. Опис по введенню та створенню власних шаблонів знаходиться у розділі «Довідка».

Примітка: Так як в розділах НДІ «Матеріали» та «Устаткування» реквізит «маса» – обов’язковий, то він передбачений і при введені текстових файлів (txt та xls) і є обов’язковим для заповнення у тих випадках, коли вноситься інформація для подальшої генерації в НДІ Користувача.

5. Для покращення обміну з іншими кошторисними ПК, реалізовані зміни при введені інформації у форматі ІБД:

– Машини та механізми 2 частини, які в інших ПК були враховані, як самостійні позиції локального кошторису будуть відображатися і вигляді текстових позицій;

– В локальних кошторисах для позицій типу С331 передбачено поле «Коефіцієнт до об’єму»;

– При введені ІБД виконується перевірка на наявність позицій з кодом виду робіт «гірничі». У тих випадках, коли такі позиції наявні, буде запропоновано встановити ознаку «Не відносити будову до виду «Будівництво вугільних шахт»;

– Уточнено алгоритм введення ІБД з позиціями, в яких порожній список ресурсів.

6. У вихідному документі Довідка КБ-3 для будов типу «П» врахована інформація стосовно витрат замовника та зворотних сум. Уточнено екран для введення додаткових даних при редагуванні ОВД до Довідки КБ-3.

7. В Настройках інтерфейсу (сервіс в Інших функціях) додано пункт «Встановити повноекранний режим роботи при редагуванні рядків локального кошторису». Крім того, дія пункту «Відображення таблиць з сіткою» розповсюджена на більшість екранних форм.

8. Передбачена можливість Формування текстових таблиць для звітів для виділеної групи будов. При цьому в проміжному екрані, де зазначаються типи таблиць та даних для виведення, додана вкладка з переліком виділених будов для уточнення знаку кількості.

9. При виконанні поширеного пошуку норм в НДІ передбачено пошук по контексту найменування ресурсу у складі норми.

10. Дозволено внесення значень індивідуальної заробітної плати у вартості одиниці з точністю до 1 копійки.

11. В умови для візуалізації рядків локального кошторису в підсистемі Підрядник додана умова «За відсотком залишку».

12. В режимі роботи з двома локальними кошторисами на додачу до копіювання передбачена можливість переміщення позицій з одного кошторису в другий.

13. В підсистемі Підрядник, якщо встановлена ознака «Подвійна (за Актом/локальними кошторисами) нумерація позицій у Акті КБ-2в», друкуються номери Розділів локального кошторису у відповідності до нумерації у Договірних цінах.

14. Для попередження та з метою запобігання випадкового знищення інформації Користувача, при виконанні сервісу «Перенесення даних Користувача» введено додаткове тестування. Якщо в процесі тестування буде найдена інформація, яка буде втрачена, то подальше перенесення буде можливо тільки після встановлення ознаки в «Настройках інтерфейсу» – «Ознака дозволу для знищення оперативної інформації при виконанні перенесення».

15. В екрані НДІ (Ф121) для полів пошуку за Контекстом найменування та Пошуковим образом додані кнопки для очищення занесених текстів.

16. В Цінах будови передбачена можливість уточнення значення маси одиниці виміру для виділеної групи матеріалів або устаткування. Відповідне поле додано до параметрів «Способу розрахунку та параметрів транспортних витрат» при редагуванні цін групи ресурсів.

Звертаємо увагу, що при зміні значення маси одиниці виміру ресурсу, транспортні витрат автоматично переносяться до «Розрахунок (дані Підрядника)».

17. У нормативно-довідковій інформації (НДІ) внесені:

17.1. Кошторисні норми України на ремонтно-будівельні роботи та експлуатацію будівельних машин та механізмів приведені у відповідність до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 15.06.2021 № 156.

17.2. У зв’язку з введенням в дію ДСТУ Б В.2.6-65:2008 і ДСТУ Б В.2.6-115:2010 до нормативної бази додано поштучні вироби, а саме:

– Палі типу ПН із суцільним квадратним перерізом, з поперечним армування стовбура з напруженою поздовжньою арматурою;

– Палі залізобетонні порожнисті круглого перерізу та палі-оболонки з ненапруженою арматурою без наконечника та з наконечником.

17.3. СОУ Д.2.4-34679886-001:2021 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Гідроізоляція холодних швів, тріщин, примикань, вводів інженерних комунікацій та вуальна гідроізоляція будівельних конструкцій ін’єктуванням двокомпонентних поліуретанових смол», узгоджений ТК 311 (лист від 17.02.2021р. №342) і затверджений наказом ТОВ «Гідробудмонтаж». Нормам присвоєно пошуковий образ ГМ1…

17.4. СОУ Д.2.7-34679886-002:2021 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Пневматичні насоси СТ-GX 5», узгоджений ТК 311 (лист від 17.02.2021р. №342) і затверджений наказом ТОВ «Гідробудмонтаж»

17.5. Звертаємо увагу, що в нормах ТГ10-2-7-1-1, ТГ10-2-7-1-2, ТГ10-2-7-2-1, ТГ10-2-7-2-2, ТГ10-2-7-3-1, ТГ10-2-7-3-2, ТГУ10-2-7-1-1, ТГУ10-2-7-1-2, ТГУ10-2-7-2-1, ТГУ10-2-7-2-2, ТГУ10-2-7-3-1, ТГУ10-2-7-3-2 було змінено одиницю виміру з 4 шафи на 1 секцію. У Локальних кошторисах необхідно відкоригувати витрати відповідно до одиниці виміру.

18. Виправлена помилка при розрахунку значення «Ліміт по ДСТУ» для орендованого механізму: невірно визначалися загальновиробничі витрати у складі «Ліміту». Як наслідок, при перенесені будов з попередніх редакцій в редакцію 3.6.1 для орендованих машин перерахується значення «Ліміту». У тих випадках, коли у якості тарифу за оренду було прийнято значення «Ліміту», вартість по будові буде змінена.

Нове в АВК-5 редакції 3.6.0 в порівнянні з редакцією 3.5.4

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.6.0 передбачено:

 1. Враховані актуальні розрахункові показники:

1.1. На підставі Листа Міністерства соціальної політики від 28.08.2020 р. № 3501-06/2019 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2021 рік» прийняті наступні значення середньомісячної тривалості робочого часу:

– для ТС №№ 1-7; 11-21 (у відповідності з даними щодо 40-годиного робочого тижня) – 166,17 годин;

ТС №№ 8-10 (у відповідності з даними щодо 30-годиного робочого тижня) – 125 годин;

ТС № 22 (у відповідності з даними щодо 36-годиного робочого тижня) – 150 годин.

1.2. За умовчанням розмір середньомісячної заробітної плати прийнято на рівні мінімально допустимого значення, яке може бути враховане при складанні інвесторської кошторисної документації у 2021 році.

Згідно з Наказом Мінрегіону від 20 жовтня 2016 року  № 281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів» (зареєстровано  в Мін’юсті 11 листопада 2016 року за № 1469/29599), на підставі даних, оприлюднених на офіційному веб-сайті Державної служби статистики щодо середньомісячної заробітної плати у будівництві за 2020 рік та індексу споживчих цін на 2021 рік (Постанова КМУ від 29.08.2020 № 671) зазначений рівень складає:

9832 Х 1,081 = 10628,39 грн.

 

1.3. Враховані Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин і механізмів та Усереднені показники транспортних витрат станом на 01.03.2021 р.

Усереднені коефіцієнти до вартості запасних частин, матеріальних ресурсів, зазначених в РД 200 УССР 84001-3-88 «Норми витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів і автобусів», складають величини:

 

запасні частини (Кзч)                   36,68 х 1,005 = 36,86   рази

матеріальні ресурси (Км)           32,58 х 1,005 = 32,74 рази

 

1.4. Змінено значення параметрів для визначення розміру коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (витрата П145).

Параметри для розрахунку щодо індексів інфляції прийняті у відповідності з постановою КМУ від 29 липня 2020 р. № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки».

Примітка: нагадуємо, що при умові розрахунку інфляції з використанням кошторисного розрахунку, наведеного у витраті  П145,  параметри щодо термінів будівництва (КС145МП, КС145М та КС145ТБ) мають бути відкориговані у відповідності до умов певного об’єкту будівництва.

1.5. Значення відпускних цін для матеріалів та устаткування виведені станом на  1.03.2021 р. з урахування показників в розділі «Економічна діяльність» Державної служби статистики.

Примітка: Звертаємо увагу, що зазначені ціни запропоновані у якості орієнтиру и мають бути уточнені в процесі складання кошторисної документації у відповідності до чинних нормативних вимог по результатам проведеного аналізу.

 1. Внесені зміні у представлення інформації окремих екранів:

2.1. У екранах: список будов (Ф120), список об’єктів (Ф131), список локальних кошторисів (Ф125), список позицій ЛК (Ф127) додана можливість відображення даних у формі таблиць з сіткою. Така можливість запропонована за умовчанням. Для відмови потрібно змінити умову «Відображення таблиць з сіткою» в Настройках інтерфейсу сервісу Інших функцій на головному екрані.

2.2. Змінено перелік та порядок розташування даних екрану локального кошторису Ф127 у будовах по типу П (за узагальненими показниками з прибутком от собівартості). Додано виведення інформації щодо складових загальної вартості на одиницю:  ринкової ціни, прибутку, накладних витрат та витрат замовника. У нижній частині екрану, крім відображення інформації, з якої буде формуватися підсумковий вихідний документ «Договірна ціна комерційна» або «Акт приймання виконаних будівельних робіт – у формі комерційного кошторису», додатково розраховується відсоткова частка складових загальної вартості.

2.3. В екрані Список локальних кошторисів Ф125, до номеру локального кошторису додано літеру-позначку, яка визначає тип локального кошторису:

Б – локальний кошторис на будівельні (пусконалагоджувальні) роботи;

П –  локальний кошторис на придбання устаткування;

З – локальний кошторис зимового подорожчання;

Е – локальний кошторис Мінпаливенерго;

Я – локальний кошторис в явному вигляді.

 1. У сервісі «Розробка вихідних документів Користувача»:

3.1. Передбачено захист описів документів Користувача паролем. Для цього в Реквізитах вихідного документа додана відповідна кнопка. Якщо для певного опису документу встановлено пароль, то редагування інформації у вкладках Надписи, Шапка, Інформаційні рядки та Підписи дозволяється тільки після внесення пароля.

3.2. До переліку реквізитів для опису позицій та ресурсів додані витрати, які визначають порядок нарахування ПДВ.

4. У будовах по типу П (за узагальненими показниками з прибутком от собівартості) форми вихідних документів «Договірна ціна комерційна у розгорнутому вигляді» та «Акт приймання виконаних робіт» представлені у новому форматі. Запропоновані нові форми документів мінімізують розбіжності між результатами розрахунків узагальненої одиничної вартості та її складових у розгорнутих формах підсумкових документів.

5. До існуючих розрахунків розміру транспортної складової кошторисної ціни матеріалів та устаткування додано алгоритм, який визначає вартість перевезення з урахування ціни експлуатації машин із розділу НДІ СН2.

Існуючий до редакції 3.6.0 пункт меню «Перевезення вантажу здійснюється орендодавцем» при редагуванні транспортної складової по даним Підрядника змінено на «За тарифом при годинній оплаті (оренда або розрахунок)». У екрані, який викликається цим пунктом передбачено, крім внесення значень тарифів оренди, ще і можливість обрати ПО машини СН2. В першу чергу,  для вибору запропоновано перелік машин, які вже є у цій будові, а також передбачено можливість поповнити цей перелік із відповідного розділу НДІ.

Усі розрахункові формули, параметри для розрахунку та кінцевий результат відображаються в самому екрані та формують вихідний документ «Розрахунок витрат з транспортування будівельних вантажів». В Цінах будови такі машини позначені символом «+», а інформація щодо кількості та вартості відображається у знаменнику. У підсумковій відомості ресурсів дані по ним винесені у розділ «Машини для перевезення будівельних вантажів».

Примітка: Звертаємо уваги, що вартість цих машин компенсується за рахунок транспортної складової кошторисної ціни матеріалу або устаткування і не враховується у загальній вартості експлуатації будівельних машин та механізмів.

6. У переліку Вихідних параметрів Комплексної позиції передбачено можливість згортати/розгортати рядки-заголовки.

7. Якщо кількість позиції локального кошторису визначена арифметичним виразом, то при перенесенні будови до підсистеми Підрядник він заноситься у якості примітки Користувача до цієї позиції.

8. При введенні текстового файлу регіону з цінами ресурсів, у випадках, коли ПО ресурсу генерується автоматично ліквідовано додавання цього ПО до найменування позиції.

9. У Ресурсах будови реалізовано можливість видалення ресурсів, які враховані у складі позиції типу РР.

10. Ліквідовано ділення об’єктів на «типові» та «індивідуальні».

 1. Враховуючи постійно зростаючий обсяг збірників РЕКН в ПК АВК-5 та з метою систематизації наявної інформації, був змінений загальний екран НДІ з переліком розділів. Існуючий перелік розділів за певними ознаками був поділений на групи, які можуть бути відображені у згорнутому або розгорнутому вигляді.

За умовчанням прийнято:

 • відображення груп «Національні стандарти та стандартні фрагменті», «Ресурси» та «Перевезення» у розгорнутому вигляді;
 • відображення груп з відомчими нормами та СОУ у згорнутому вигляді;
 • відмова від відображення недоступних елементів (групи та розділі НДІ Користувача та Тимчасової НДІ, які не містять інформації).

Внесення власних налаштувань  у відображення цього екрану можливе у Настройках інтерфейсу по пункту «Редагування зовнішнього вигляду НДІ».

12. При внесенні змін у НДІ Користувача передбачена можливість автоматичного створення інформаційної моделі її поточного стану. За вибором інформаційна модель НДІ Користувача може зберігатися у форматі ТХТ або NSF. За умовчанням автозбереження відбувається у форматі NSF у папку UserNsi. Змінити налаштування або відмовитися від автозбереження можна у Сервісі Інших функцій по пункту «Установка/скидання режими автоматичного створення інформаційних моделей», де організована відповідна вкладка.

 1. У нормативно-довідковій інформації (НДІ) внесені:

13.1. СОУ Д.2.4-34045861-001:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Улаштування однопрофільної конструкції деформаційного шва «МАУРЕР», узгоджений ТК 311 (лист від 05.11.2020р. №320) і затверджений наказом ТОВ «МАУРЕР УКРАЇНА». Нормам присвоєно пошуковий образ МУ1…

13.2. СОУ Д.2.2-33605504-001:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Контактне дугове зварювання рейок комплексом зварювальним мобільним КСМ-005», узгоджений ТК 311 (лист від 16.09.2020р. №304) і затверджений наказом ТОВ «НВП ЛІДІС». Нормам присвоєно пошуковий образ ЛД1…

13.3. СОУ Д.2.7-33605504-001:2020 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Комплекс зварювальний мобільний КСМ-005», узгоджений ТК 311 (лист від 16.09.2020р. №304) і затверджений наказом ТОВ «НВП ЛІДІС»

13.4. СОУ Д.2.2-34898640-001:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги», узгоджений ТК 311 (лист від 16.09.2020р. №302) і затверджений наказом ТОВ «ЄВРОБУД ПЛЮС». Нормам присвоєно пошуковий образ ВР1…

13.5. СОУ Г.1-34898640-003:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання. Автомобільні дороги», узгоджений ТК 311 (лист від 16.09.2020р. №302) і затверджений наказом ТОВ «ЄВРОБУД ПЛЮС». Нормам присвоєно пошуковий образ ВР3…

13.6. СОУ Д.2.7-34898640-002:2020 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для будівництва та ремонту автомобільних доріг, вулиць та проїздів», узгоджений ТК 311 (лист від 16.09.2020р. №302) і затверджений наказом ТОВ «ЄВРОБУД ПЛЮС».

13.7. СОУ Г.1-03448860-001:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання. Автомобільні дороги», узгоджений ТК 311 (лист від 29.10.2020р. №317) і затверджений наказом ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56». Нормам присвоєно пошуковий образ УШ1…

13.8. СОУ Д.2.7-03448860-002:2020 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для будівництва та ремонту автомобільних доріг, вулиць та проїздів», узгоджений ТК 311 (лист від 29.10.2020р. №317) і затверджений наказом ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56»

13.9. СОУ Д.2.4-37988621-001:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги», узгоджений ТК 311 (лист від 16.09.2020р. №300) і затверджений наказом ТОВ «ТБД». Нормам присвоєно пошуковий образ БД1…

13.10. Зміна №1 СОУ Д.2.4-37988621-001:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги», узгоджений ТК 311 (лист від 29.10.2020р. №316) і затверджена наказом ТОВ «ТБД».

13.11. СОУ Д.2.7-37988621-002:2020 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для будівництва та ремонту автомобільних доріг, вулиць та проїздів», узгоджений ТК 311 (лист від 16.09.2020р. №300) і затверджений наказом ТОВ «ТБД».

13.12. Зміна №1 СОУ Д.2.7-37988621-002:2020 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для будівництва та ремонту автомобільних доріг, вулиць та проїздів», узгоджений ТК 311 (лист від 29.10.2020р. №316) і затверджена наказом ТОВ «ТБД».

13.13. СОУ Д.2.4-33740357-001:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Роботи з відновлення поверхонь бетонних та залізобетонних будівельних конструкцій матеріалами «МАРЕI», узгоджений ТК 311 (лист від 01.12.2020р. №330) і затверджений наказом ТОВ «Мапеі Україна». Нормам присвоєно пошуковий образ МП1…

13.14. СОУ Д.2.4-33740357-002:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Роботи з відновлення поверхонь конструкцій гідротехнічних споруд матеріалами «МАРЕI», узгоджений ТК 311 (лист від 01.12.2020р. №330) і затверджений наказом ТОВ «Мапеі Україна». Нормам присвоєно пошуковий образ МП2…

13.15. СОУ Д.2.4-33740357-003:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Роботи з відновлення поверхонь цегляних та кам’яних конструкцій матеріалами «МАРЕI», узгоджений ТК 311 (лист від 01.12.2020р. №330) і затверджений наказом ТОВ «Мапеі Україна». Нормам присвоєно пошуковий образ МП3…

13.16. СОУ Д.2.4-33740357-003:2020 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для робіт з відновлення поверхонь матеріалами «МАРЕI», узгоджений ТК 311 (лист від 01.12.2020р. №330) і затверджений наказом ТОВ «Мапеі Україна».

13.17. Зміна №1 СОУ Д.2.2-37024912-001:2014 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Гідроізоляція деформаційних швів, тріщин, примикань, вводів інженерних комунікацій та вуальна гідроізоляція бетонних, залізобетонних і цегляних конструкцій методом ін’єктування», узгоджений ТК 311 (лист від 29.12.2020р. №339) і затверджена наказом ТОВ «ЦГіП».

13.18. СОУ Д.2.2-37024912-003:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Встановлення самозабурювальних анкерів MAI SDA», узгоджений ТК 311 (лист від 29.12.2020р. №338) і затверджений наказом ТОВ «ЦГіП». Нормам присвоєно пошуковий образ ЦГ3…

13.19. СОУ Д.2.7-37024912-004:2020 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для робіт з встановлення самозабурювальних анкерів MAI SDA», узгоджений ТК 311 (лист від 29.12.2020р. №338) і затверджений наказом ТОВ «ЦГіП».

 1. У підсистемах КД і ДЦ уточнено порядок визначення розміру максимально допустимого значення прибутку у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013: при визначенні 15% не враховується вартість устаткування.

15. Розпочата робота над реалізацією нового сервісу «Формування текстових таблиць для звітів». Відповідний пункт доданий у перелік для «Уведення-введення» на рівні будови. Увесь перелік таблиць та їх формат для виведення представлений у розділі Довідка по пункту «Опис текстових таблиць для звітів» .

Нове в АВК-5 редакції 3.5.4 в порівнянні з редакцією 3.5.3

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.5.4 передбачено наступне:

1. Враховані усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізм, чинні від 01.12.2020., прийняті 25.11.2020.

2. У нормативно-довідковій інформації (НДІ) враховані:
2.1 Зміна № 2 СОУ 42.1-37641918-034:2018 «Дорожні машини та механізми. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів». Наказ Державного агентства автомобільних доріг від 24.11.2020р №Н-474/1300, чинні з 01.12.2020.
2.2 Зміна № 2 СОУ 42.1-37641918-082:2018 «Дорожні машини та механізми. Ресурсні кошторисні норми експлуатації машин для експлуатаційного утримання». Наказ Державного агентства автомобільних доріг від 24.11.2020р №Н-470/1300, чинні з 01.12.2020.
2.3 Зміна № 2 СОУ 42.1-37641918-071:2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання». Наказ Державного агентства автомобільних доріг від 24.11.2020р №Н-471/1300, чинні з 01.12.2020.
2.4 Зміна № 2 СОУ 42.1-37641918-035:2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи». Наказ Державного агентства автомобільних доріг від 24.11.2020р №Н-472/1300, чинні з 01.12.2020.

Попередження: Зазначені Зміни значно змінили склад та зміст існуючих норм з ПО ДН. З урахуванням цього можливий перерахунок раніше створених будов, які були прораховані з використанням цих норм. У цьому випадку при першому вході у будову буде сформований відповідний протокол змін. Крім того, рекомендуємо при формуванні Актів КБ-2в в поточній редакції для вже затверджених проєктів встановлювати спосіб врахування витрат «за фактом».

3. У нормативно-довідковій інформації (НДІ) додані:
3.1 СОУ Д.2.2-31481925-001:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування фасадної теплоізоляції та опорядження зовнішніх стін будівель з використанням матеріалів POLIMIN», узгоджений ТК 311 (лист від 16.09.2020р. №303) і затверджений наказом ТОВ «Фомальгаут-Полімін». Нормам присвоєно пошуковий образ ФН1 …
3.2 СОУ Д.2.2-40148165-001:2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги», узгоджений ТК 311 (лист від 14.12.2017р. №139) і затверджений наказом ТОВ «Автострада». Нормам присвоєно пошуковий образ АС1
3.3 СОУ Д.2.2-40148165-002:2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Машини та механізми для будівництва та ремонту автомобільних доріг, вулиць та проїздів», узгоджений ТК 311 (лист від 14.12.2017р. №139) і затверджений наказом ТОВ «Автострада»
3.4 Зміна №1 СОУ Д.2.7-40090765-002:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Машини та механізми для будівництва та ремонту автомобільних доріг, вулиць та проїздів», затверджене наказом №3389 від 17.11.2020р. ТОВ «Славдорстрой»
3.5 СОУ Д.2.4-40090765-001:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги», узгоджений ТК 311 (лист від 29.10.2020р. №315) і затверджений наказом ТОВ «Славдорстрой». Нормам присвоєно пошуковий образ СВ1 ..
3.6 СОУ Г.1-40090765-003:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання. Автомобільні дороги», узгоджений ТК 311 (лист від 29.10.2020р. №315) і затверджений наказом ТОВ «Славдорстрой». Нормам присвоєно пошуковий образ СВ3 …
3.7 СОУ Д.2.2-01387432-001:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування огороджувальних конструкцій методом «стіна в ґрунті» з розробкою траншеї під глинистим розчином універсальними буровими установками з грейферним ковшем», узгоджений ТК 311 (лист від 04.11.2020р. №319) і затверджений наказом ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД». Нормам присвоєно пошуковий образ МБ1 …
3.8 СОУ Д.2.7-01387432-002:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Універсальні бурові установки з грейферним ковшем. Гідравлічний витягувальний пристрій в комплекті з дизельним силовим агрегатом. Комплекс для приготування та очищення бентонітової суміші», узгоджений ТК 311 (лист від 04.11.2020р. №319) і затверджений наказом ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД».

4. При формуванні опису документів Користувача додана можливість враховувати дані по тарифним ставкам. Для цього у переліку Реквізитів передбачена вкладка «Дані по тарифним ставкам».

У розрахунку інфляції збережено значення для параметра КС145МП 11.33, розраховане на дату 11 грудня. Нагадуємо, що це поле має бути уточнено Користувачем самостійно виходячи з власних термінів будівництва.

Є дані для визначення середньомісячної тривалості робочого часу на 2021 рік (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3501915-20#Text). Таким чином з 2021 ми будемо проставляти такі значення:

 • ТС № 1-7; 11-21 тривалість 166,17 годин;
 • ТС № 8-10 тривалість 125 годин;
 • ТС № 22 – тривалість 150 годин.

Нове в АВК-5 редакції 3.5.3 в порівнянні з редакцією 3.5.2

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.5.3 передбачено наступне:

1. У нормативно-довідковій інформації (НДІ) додані:

1.1 СОУ-Н ЕЕ 05.606:2017 «Норми часу на ремонт основного і допоміжного гідроенергетичного обладнання. Дністровська ГАЕС. Електричний цех», в новій редакції, змінений наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №470 від 29.11.2019р. (пошуковий образ ТГ10).
1.2 СОУ-Н ЕЕ 05.840:2007 «Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Енергетичний нагляд та енергозбутова діяльність. Метрологія», в новій редакції, змінений наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля України №280 від 28.04.2020р. (пошуковий образ ТР11).
1.3 ВБН Д.2.2- 33151242-001-05 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні та ремонтні-будівельні роботи. Прокладання поліетиленових труб типу «Spiro» в каналізаційних колекторах. Зварювання стиків поліетиленових труб типу «Spiro» внутрішнім діаметром 1200 мм. Облицювання плоских бетонних поверхонь поліетиленовими листами типу ПЕ-80.. Зварювання стиків листів типу ПЕ-80. Розкроювання листів. Влаштування і розбирання комплексу механізмів для протягування труб внутрішнім діаметром 1200 мм, розроблений для УКБ ПАТ «АК «Київводоканал». Нормам присвоєний пошуковий образ ВК.

2. Внесені чинні показники для розрахунку розміру коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами у відповідності до Постанови КМУ від 29.07.2020 №671 (витрата П145).
Крім того, на чисельні прохання Користувачів, до складу витрати доданий вбудований розрахунок, орієнтований на визначення лімітів зазначених коштів у випадку, коли дані щодо термінів будівництва ще не визначені. Для запуску такого розрахунку достатньо активізувати у Главі 13 витрату П145, при цьому у витраті мають бути відсутні ознака «Кошторисного розрахунку» або задні явно вартісні показники.

3. При редагуванні ресурсів у складі позиції-робота передбачено два нових пункти:
3.1 Зміна машини на іншу з зіставленням вартісних показників.
3.2 Заміна машин на ручний труд з зіставленням вартісних показників.
У розділ Довідка доданий опис виконання вищезазначених пунктів, який може викликатися безпосередньо із екранів при виконанні заміни.

4. Надана можливість встановлювати ознаку на позицію-робота «демонтаж». Зазначена дія виконується подібно до вибору певної «Бібліотечної поправки». При встановленій ознаці «демонтаж» автоматично:
– приймаються відповідні значення окремих числових параметрів позиції;
– у полі «обґрунтування» зазначається інформація щодо прийнятих коефіцієнтів;
– до найменування позиції додається текст «Демонтаж» (може бути відкоригований).

5. Передбачена можливість формування файлу OUTBOX у форматі XML. Формат та опис файлу наведений у розділі Довідка. Крім того передбачена можливість керування складом інформації, яка буде винесена до файлу.

6. Реалізовано виведення класифікатора заміни ресурсів у текстовий файл.

7. До переліку інформації, яка відображається при редагуванні ресурсів норми (Ф130) додані:
– вартість окремо взятого ресурсу на одиницю виміру норми (додатково до вартості на весь об’єм позиції);
– вартість на одиницю виміру та на об’єм позиції по розділу «Матеріали» та розділу «Машини та механізми»;
– інформація щодо кількості та вартості енергоносіїв та мастильних матеріалів від машин 2 частини, вартість яких враховується у складі прямих витрат.

8. Для будов по типу П (Прибуток від собівартості) передбачена можливість вносити значення індивідуальної заробітної плати для позицій локальних кошторисів на рівні будови в екрані «Розцінки робот». Передбачено занесення значення індивідуальної заробітної плати при копіюванні розцінки у регіон.
Крім того вихідний документ «Підсумкова відомість розцінок робіт» доповнений Інформацією щодо значення заробітної плати у складі розцінки.

9. При формуванні описів документів Користувача передбачено:
9.1 До переліку реквізитів локального кошторису додані показники для визначення 1 та 3 блоків ЗВВ.
9.2 Передбачена можливість змінювати запропонований розробниками перелік елементів будови із яких формується опис документів Користувача. Для цього в сервісе «Переліку вихідних документів Користувача» доданий пункт «Редагування каталогу структурних елементів будови», де можна:
– виконати переміщення рядків в межах списку;
– відкоригувати найменування та ідентифікатор реквізиту.

10. При виконані переносу із підсистеми Підрядник до підсистеми Договірна ціна передбачена можливість відмовитися від перенесення позицій з нульовим об’ємом.

11. В Цінах ресурсів будови:
11.1 Режим фільтрації переліку матеріалів та устаткування «з нульовою ціною» поширюється як на відпускні, так і на кошторисні ціни.
11.2 При коригуванні ціни виділеної групи ресурсів надана можливість вносити або відмовитися від існуючого обґрунтування ціни;
11.3 Передбачена можливість встановлювати єдиний ідентифікатор для визначення транспортної складової за усередненими показниками для виділеної групи матеріалів або устаткування.

12. Підсумкова відомість ресурсів доповнена довідковою інформацією щодо кількості будівельного мусора та ґрунту, які передбачені у локальних кошторисах.

13. Реалізовані побажання та пропозиції Користувачів, які були залишені на форумі сайту розробників: http://avk5.forum24.ru/

Нове в АВК-5 редакції 3.5.2 в порівнянні з редакцією 3.5.1

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.5.2 передбачено наступне:

1. Внесені усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів, затверджені Державним агентством автомобільних доріг України 18.05.2020 р. (станом на 01.06.2020 р.).

2. У нормативно-довідковій інформації (НДІ) додані:

2.1 СОУ Д.2.4-34953769-001:2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Утримання та ремонт об’єктів зливової каналізації, гідротехнічних споруд, водних об’єктів та об’єктів водозниження», узгоджений ТК 311 (лист від 16.02.2017р. №71) і затверджений наказом КП «КВЗК». Нормам присвоєно пошуковий образ КК1…
2.2 СОУ Д.2.7-34953769-002:2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Машини та механізми для утримання і ремонту об’єктів зливової каналізації, гідротехнічних споруд, водних об’єктів та об’єктів водозниження», узгоджений ТК 311 (лист від 16.02.2017р. №71) і затверджений наказом КП «КВЗК».
2.3 Зміна №1 СОУ Д.2.4-34953769-001:2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Утримання та ремонт об’єктів зливової каналізації, гідротехнічних споруд, водних об’єктів та об’єктів водозниження», затверджена наказом №261 від 24.10.2019р. КП «КВЗК» (пошуковий образ КК1).
2.4 Зміна №1 СОУ Д.2.4-34953769-001:2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Машини та механізми для утримання і ремонту об’єктів зливової каналізації, гідротехнічних споруд, водних об’єктів та об’єктів водозниження», затверджена наказом №261 від 24.10.2019р. КП «КВЗК».
2.5 СОУ Д.2.2-31749934-001:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування утеплення конструкцій фасаду з опорядженням штукатурками із застосуванням матеріалів SILTEK», узгоджений ТК 311 (лист від 28.10.2019р. №265) і затверджений наказом ПрАТ «Термінал-М». Нормам присвоєно пошуковий образ МТ1…

3. На підставі листа ТОВ «Науково-технічний центр» «Економіка ремонтного виробництва» від 13.03.2020р. № 21-С/1 враховані наступні розрахункові показники для визначення вартості робіт з ремонту основних фондів підприємств:
– усереднена вартість людино-години за розрядами робіт при виконанні ремонтних робіт (тарифні сітки 2 та 5) згідно Таблиці 1 Додатка 1 до листа;
– усереднена вартість людино-години за розрядами робіт при виконанні ремонтних робіт із важкими та шкідливими умовами праці (тарифна сітка 3) згідно Таблиці 2 Додатка 1 до листа;
– усереднена вартість людино-години за розрядами робіт для верхолазних робіт (тарифна сітка 4) згідно Таблиці 3 Додатка 1 до листа;
– усереднена вартість людино-години водолазів за класами (тарифна сітка 11) згідно Таблиці 4 Додатка 1 до листа;

4. Внесені зміни до сервісу «Розробка документів Користувача»:
4.1 До переліку реквізитів для створення опису документу по типу даних «Ресурси будови» додані числові параметри та параметри-характеристики.
При формуванні блока «Підсумки» у описі документу по типу «Рядки локального кошторису» до реквізитів додані підсумкові вартісні показники будови.
4.2 З метою уніфікації підсумкових вартісних показників в залежності від типу будови, до опису документа Користувача додано реквізит «Тип будови». При створені нового опису документу за аналогом існуючого для іншого типу будови, у випадку використання підсумкових вартісних показників, передбачена автозаміна. При цьому формується відповідний протокол.

5. До кошторисного розрахунку інфляції внесені зміни:

5.1 Періоди часу між початком розглянутого календарного року і датами, що впливають на рівень інфляції (дата цін, прийнятих в підсумковому вихідному документі, дати початку і кінця робіт в кожному календарному році будівництва) і тривалість будівельних робіт вимірюються в місяцях з точністю в 2 знаки після коми.

5.2 Проектні вартості коштів на різні календарні роки будівництва можуть бути визначені не тільки автоматично (пропорційно періодами часу робіт у ці роки), але і задані користувачем як числа-відношення конкретної вартості даного року і загальної вартості відповідних робіт або обладнання.

5.3 Користувачеві, який розраховує розмір коштів інфляції у вартості об’єктів будівництва, що фінансуються не з бюджетних коштів, надана можливість відмови від Вказівки Мінрегіону щодо застосування коефіцієнта обліку інфляції 1,0 при визначенні середнього рівня інфляції в році з прогнозної інфляцією, більшою чи рівною за 10%.

5.4 У формулі підсумкового рядка розділу «Розрахунок» для кожного календарного року будівництва показані застосовані коефіцієнти обліку середньорічного рівня інфляції (1,0 або 0,5).

5.5.У підсистему «Довідка» включений документ «Розрахунок інфляції на період з 2020 року, починаючи з редакції 3.5.2 програмного комплексу АВК-5», в якому описані параметри-характеристики, необхідні для вбудованого кошторисного розрахунку.

6. При заміні, виборі або оновлені поточного блока настройки передбачено фіксацію прийнятих у будові даних щодо:

– значення параметрів інших витрат та показників;
– оформлення;
– ознак включення/виключення Глав:
– визначення інших витрат;
– числових параметрів.

7. Виправлена помилка перенесення інформації щодо вартості виконання при переході на наступний звітний період. Зазначена помилка впливала на коректність накопичування інформації у Довідці КБ-3. Тому, після оновлення до редакції 3.5.2, рекомендуємо продублювати перехід на наступний період, виконаний у редакції 3.5.1.

Нове в АВК-5 редакції 3.5.0 (АВК-5 3.5.1)

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.5.0 передбачено наступне:

 1. Враховані актуальні розрахункові показники:

1.1. На підставі Листа Міністерства соціальної політики від 29 липня 2019 р. № 1133/0/206-19 прийняті наступні значення середньомісячної тривалості робочого часу:

– для ТС №№ 1-7; 11-21 (у відповідності з даними щодо 40-годиного робочого тижня) – 166,83 годин;

ТС №№ 8-10 (у відповідності з даними щодо 30-годиного робочого тижня) – 125,5 годин;

ТС № 22 (у відповідності з даними щодо 36-годиного робочого тижня) – 150,6 годин.

1.2 За умовчанням розмір середньомісячної заробітної плати прийнято на рівні мінімально допустимого значення, яке може бути враховане при складанні інвесторської кошторисної документації у 2020 році.

Згідно з наказом Мінрегіону від 20 жовтня 2016 року  № 281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів» (зареєстровано  в Мін’юсті 11 листопада 2016 року за № 1469/29599), на підставі даних, оприлюднених на офіційному веб-сайті Державної служби статистики щодо середньомісячної заробітної плати у будівництві за 2019 рік та індексу споживчих цін на 2020 станом на 1.01.2020 рік (Постанова КМУ від 15.05.2019 № 555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 883) зазначений рівень складає:

9356 грн х 1,064 = 9954,78 грн.

1.3 Значення середньомісячної заробітної плати для робітників з ремонту основного та допоміжного обладнання гідроелектростанцій (ТС №19) прийнято відповідно  Додатку Б (станом на 1 січня 2020 р.) СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-103/102:2014 Правила визначення вартості реконструкції, капітального і поточного ремонту основного і допоміжного обладнання гідроелектростанцій. Методичні рекомендації (в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 28 серпня 2019 р № 395).

1.4 Значення середньомісячної заробітної плати для робітників з ремонту і технічного обслуговування електричних мереж  (ТС №13) прийнято відповідно  Додатку Б (станом на 1 січня 2017 р.) ГНД 34.05.102-2003 Правила визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж (в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21 липня 2017 р. № 477).

1.5 Згідно Зміни 3 (затверджені Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.08.2019 № 351) до ГКД 34.08.601- 2003 «Порядок визначення вартості ремонту основного і допоміжного енергетичного обладнання, передавальних пристроїв і споруд» змінені:

– усереднені показник для визначення розміру прибутку та загальновиробничих витрат

– значення середньомісячної заробітної плати для робітників з ремонту основного та допоміжного енергетичного обладнання, передавальних пристроїв і споруд (ТС №17).

1.6 Враховані Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин і механізмів та Усереднені показники транспортних витрат станом на 01.03.2020 р.

Усереднені коефіцієнти до вартості запасних частин, матеріальних ресурсів, зазначених в РД 200 УССР 84001-3-88 «Норми витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів і автобусів», складають величини:

запасні частини (Кзч)                    35,10 х 1,045= 36,68 раза

матеріальні ресурси (Км)             31,18 х 1,045 = 32,58 раза

1.7 Змінено перелік параметрів та кошторисний розрахунок для визначення ліміту коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (витрата П145). У Довідку внесений документ-роз’яснення «Параметри розрахунку інфляції на період 2020р.», у якому наведені рекомендації  щодо виконання розрахунку в залежності від термінів будівельного процесу.

Параметри для розрахунку прийняті у відповідності з постановою КМУ від 15 травня 2019 р. №555 (у редакції постанови КМУ від 29 березня 2020 р. N 253).

При перенесенні будови із підсистеми Договірна ціна в підсистему Підрядник надана можливість для уточнення параметрів розрахунку інфляції, які стосуються термінів виконання (при умові, що в цій  будові прийнятий тип Договірної ціни – твердий та активізована витрата П145).

Примітка: звертаємо увагу, що показники відповідають значенням індексів цін виробників промислової продукції (грудень до грудень попереднього року) по сценарію 1 і можуть бути використані у якості орієнтовних річних показників. Разом з тим, кошторисний розрахунок, запропонований у витраті  П145, передбачає автоматизований перерахунок показників виходячи з фактичних термінів будівельних робіт. Усі наведені вище зміни враховані в блоках настройки і будовах, створених в редакції 3.5.0. і з’являться в раніше створених будовах тільки після поновлення даних будови на підставі нових блоків настройки.

 1. У нормативно-довідковій інформації (НДІ) внесені:

2.1. Зміна №2 до ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів», прийнята наказом Держаного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 27.02.2019р. № 38.

2.2. СОУ НАЕК 143-3:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи. Окремі види робіт», затверджений наказом ДП Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» №1077 від 22.10.2019р. Нормам присвоєно пошуковий образ РА3 …

2.3. СОУ НАЕК 143-4:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи. Електротехнічні пристрої і устаткування», затверджений наказом ДП Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» №1077 від 22.10.2019р. Нормам присвоєно пошуковий образ РА4 …

2.4. Зміна №1 СОУ Д.2.4-03359182-001:2016 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Утримання та ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів», узгоджене ТК 311 (лист від 25.05.2017р. №88) та затверджена наказом КП «ШЛЯХРЕМБУД» (пошуковий образ ШР1).

2.5. Зміна №2 СОУ Д.2.4-03359182-001:2016 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Утримання та ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів», узгоджене ТК 311 (лист від 29.03.2018р. №161) і затверджена наказом КП «ШЛЯХРЕМБУД» (пошуковий образ ШР1).

2.6. Зміна №3 СОУ Д.2.4-03359182-001:2016 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Утримання та ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів», узгоджене ТК 311 (лист від 17.05.2019р. №225) і затверджена наказом КП «ШЛЯХРЕМБУД» (пошуковий образ ШР1).

2.7. СОУ Д.2.2-03359182-003:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Герметизація швів і стиків дорожніх покриттів бітумною стрічкою», узгоджений ТК 311 (лист від 17.05.2019р. №225) і затверджений наказом КП «ШЛЯХРЕМБУД». Нормам присвоєно пошуковий образ ШР3…

2.8. СОУ Г.1-36095773-001:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми. Утримання об’єктів вулично-дорожньої мережі міста Києва», узгоджений ТК 311 (лист від 24.10.2019р. №31) і затверджений наказом КП «Центр організації дорожнього руху». Нормам присвоєно пошуковий образ УЦ1…

2.9. СОУ Д.2.2-36095773-002:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Об’єкти вулично-дорожньої мережі міста Києва», узгоджений ТК 311 (лист від 02.07.2019р. №30) і затверджений наказом КП «Центр організації дорожнього руху». Нормам присвоєно пошуковий образ УЦ2…

2.10. СОУ Д.2.7-36095773-002:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для будівництва та ремонту автомобільних доріг, вулиць та проїздів», узгоджений ТК 311 (лист від 02.07.2019р. №30) і затверджений наказом КП «Центр організації дорожнього руху».

2.11. СОУ-Н ЕЕ 05.839:2007 «Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Пристрої релейного захисту і автоматики. Типові схеми приєднань. Том10», в новій редакції, змінений наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №364 від 21.08.2019р. (пошуковий образ ТР10).

2.12. СОУ Д.2.4-32872788-001:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги», узгоджений ТК 311 (лист від 04.11.2019р. №269) і затверджений наказом ТОВ «ПБС». Нормам присвоєно пошуковий образ УБ1…

2.13. СОУ Г.1-32872788-003:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання. Автомобільні дороги», узгоджений ТК 311 (лист від 04.11.2019р. №269) і затверджений наказом ТОВ «ПБС». Нормам присвоєно пошуковий образ УБ3…

2.14. СОУ Д.2.7-32872788-002:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для будівництва та ремонту автомобільних доріг, вулиць та проїздів», узгоджений ТК 311 (лист від 04.112019р. №269) і затверджений наказом ТОВ «ПБС».

2.15. СОУ Д.2.2-03362123-001:2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування покриття дитячих і спортивних майданчиків та бігових доріжок з гумового грануляту та синтетичної трави», узгоджений ТК 311 (лист від 28.12.2017р. №141-1) і затверджений наказом КО «Київзеленбуд». Нормам присвоєно пошуковий образ ЗБ1…

2.16. СОУ Д.2.7-03362123-001:2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Укладальник самохідний Plano Matic P703 для еластичних шарів багатофункціональних спортивних поверхонь», узгоджений ТК 311 (лист від 28.12.2017р. №141-1) і затверджений наказом КО «Київзеленбуд».

2.17. СОУ Д.2.4-2596705237-001:2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Ремонт асфальтобетонного покриття доріг із застосуванням технології інфрачервоного нагріву», узгоджений ТК 311 (лист від 27.04.2017р. №82) і затверджений наказом ФО-П Яшин Д.В.. Нормам присвоєно пошуковий образ ЯШ1…

2.18. СОУ Д.2.7-2596705237-002:2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для виконання робіт з ремонту асфальтобетонного покриття доріг із застосуванням технології інфрачервоного нагріву», узгоджений ТК 311 (лист від 27.04.2017р. №82) і затверджений наказом ФО-П Яшин Д.В..

2.19. Внесені зміни до технічної частини СОУ Д.2.2.-33422747-001:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування фасадних систем скріпленої теплоізоляції Baumit» згідно листа-дозволу №429-Т від 24.02.2020р. про використання СОУ всіма учасниками будівельного процесу на безоплатній основі.

 1. Внесені зміни у розрахунок вартості проєктних робіт (витрата П122): до параметрів-характеристик витрати додано новий параметр РБ – ознака розрахункової бази для визначення вартості ПВР. Завдяки цьому параметру Користувач може керувати визначенням розрахункової бази.

Якщо РБ=1, то розрахункова база визначається у відповідності п.5.2 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (вартість будівельних робіт за підсумком глав 1-9 ЗКР).

Якщо РБ=2, то розрахункова база визначається у відповідності до п.5.3 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (сума вартості будівельних робіт за підсумком глав 1-9 ЗКР та частка вартості устаткування , визначена за відсотковим показником, наведеним у таблиці 1 ДСТУ).

За умовчанням РБ=1.

 1. Внесені зміни у вбудований розрахунок прибутку (крім будов на будівельні і ремонтні роботи прибуток від собівартості):

4.1 У підсистемах Кошторисні документи та Договірна ціна передбачена можливість відмовитися від перевірки на відповідність розміру прибутку, розрахованого від трудовитрат та усередненого показника, максимально допустимому значенню (15% від вартості прямих та загальновиробничих витрат). Для цього у Ознаках  будови (вкладка Кошторисні документи або Договірна ціна)  додано ознака «Не виконувати перевірку на перевищення розміру прибутку 15% від кошторисної вартості прямих витрат об’єкту будівництва».

4.2 При перенесенні будови із підсистеми Підрядник, де перевірка розміру прибутки у будь якому випадку не виконується, в підсистему Договірна ціна в екрані вибору режиму перенесення (Ф232-3) додані способи перенесення прибутку в ДЦ:

– не виконувати перевірку на перевищення розміру прибутку 15% від кошторисної вартості прямих витрат об’єкту будівництва;

– виконувати перевірку на перевищення розміру прибутку 15% від кошторисної вартості прямих витрат об’єкту будівництва.

Зазначені зміни націлені на забезпечення точності щодо розміру прибутку, прорахованого у певній будові в підсистемі Підряднику при перенесенні в підсистему Договірну ціну.

4.3 Автоматизовано розподіл кошторисних трудовитрат в залежності від збірників  РЕКНрв та вибір відповідного показника для розрахунку розміру прибутку при визначенні вартості реставраційно-відновлювальних робіт (ДСТУ Б.Д.1.1-3:2013, Додаток Е, рядок 4 або 5).

Слід звернути увагу, що умовою для вищезазначеного розподілу – є вибір одного із «реставраційних» показників прибутку:

– для ремонтних та реставраційно-відновлювальних робот на пам’ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 21  із значенням 6,80 грн/люд.-год;

– для реставраційно-відновлювальних робот, вартість яких визначається за збірниками  РЕКНрв (крім збірників №№ 4, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 21) із значенням 3,28.

 1. Використання «Інших витрат» доповнено новими можливостями:

5.1 В екрані редагування реквізитів витрати (Ф107) передбачена ознака «Не оподатковується ПДВ». За умовчанням ознака не активна. Якщо у будові є витрати, в яких зазначена ознака активна, то при розрахунку ПДВ із загальної бази нарахування вилучається підсумкова вартість цих витрат (П154001). Відповідні зміні передбачені у вихідних документах «Розрахунок ПДВ» та «Підсумкові вартісні параметри».

5.2 До існуючих реквізитів, які можуть бути використані у якості вихідних даних при створенні кошторисного розрахунку (Ф290), додана вкладка «Інші витрати». Вміст вкладки  залежить від належності витрати до глави і формуються із числа тих витрат, які передбачені у попередніх главах.

 1. До переліку вихідних документів на рівні будови доданий новий документ «Зведена таблиця використання машин з транспортування будівельних вантажів».

 

 1. Створений новий режим перенесення видів обсягів із підсистеми Підрядник до підсистеми Договірна ціна: «Загальні додаткові об’єми». При виборі цього режиму у підсистему Договірна ціна переносяться тільки позиції, які додані у підсистемі Підрядник або позиції, у яких загальний об’єм виконання перевищує об’єм, передбачений у Договірній ціні. Загальний об’єм виконання по позиції – це підсумковий об’єм виконання за всіма періодами.

З урахуванням того, що додаткові позиції у підряднику мають початкову кількість (вказується при додаванні), то об’єми додаткових позицій для перенесення у підсистему Договірна ціна визначаються наступним чином:

– якщо загальний об’єм виконання додаткової позиції не перевищує її початкову кількості, то у підсистему Договірна ціна, у якості додаткового об’єму, буде перенесено значення початкової кількості;

– якщо загальний об’єм виконання додаткової позиції перевищує її початкову кількості, то у підсистему Договірна ціна, у якості додаткового об’єму, буде перенесено значення загального об’єму. При цьому у Договірній ціні такі додаткові об’єми будуть представлені у вигляді виразу, який складається із суми значень початкової кількості та загального перевищення початкової кількості.

Усі позиції, що були перенесе перенесені по режиму «Загальні додаткові об’єми», в Договірній ціні будуть мати відповідну примітку.

 1. У сервіс «Порівняння будов» додана можливість порівнювати позиції локальних кошторисів та їх складові. Для цього у екран та документ для зберігання/друку додано дві нові вкладки:

– Позиції локальних кошторисів (сортування по номеру позиції);

– Позиції локальних кошторисів (сортування по пошуковому образу).

При порівнянні позицій локальних кошторисів (сортування по номеру) список позицій для порівняння будується на відповідності нумерації: у загальному екрані порівнюються об’єми та загальна вартість позицій, які мають однаковий номер у локальних кошторисах з одним і тим самим номером, незалежно від їх типу та ПО.  Для кожного рядка у екрані порівняння передбачено:

– співставлення діючих на позиції числових параметрів (кнопка F3 або відповідний пункт меню);

– докладне порівняння найменувань та вартісних складових позицій (кнопка F5 або відповідний пункт меню).

При перегляді докладного порівнянні двох позицій передбачено порівняння їх реквізитів та списку ресурсів (кнопка F2 або відповідний пункт меню у екрані «детально»).

При порівнянні позицій локальних кошторисів (сортування по пошуковому образу) список позицій для порівняння будується у відповідності з пошуковим образом. У загальному екрані порівнюються об’єми та загальна вартість позицій, які мають однаковий ПО,  незалежно від їх належності та розташуванню у локальних кошторисах. При цьому об’єми позицій з однаковим ПО підсумовуються. Для кожного рядка передбачено докладне порівняння (кнопка F5 або відповідний пункт меню). Якщо при докладному порівнянні виділити дві позиції із різних будов, то буде можливо:

– співставлення діючих на позиції числових параметрів (кнопка F3 або відповідний пункт меню);

– порівняння  реквізитів та списку ресурсів позицій (кнопка F2 або відповідний пункт меню).

Слід зазначити, що перегляд та аналіз результатів порівняння позицій при сортуванні за номером доцільне при умові, що обрані будови, мають однакові  перелік і нумерацію локальних кошторисів та їх позицій. Наприклад одна і та сама будова у різних підсистемах або будова та її копія, у якій були змінені розрахункові параметри та т.п.

 1. Реалізована наступна черга засобів для розвитку механізму «Розробка документів Користувача». Передбачено наступне:

– розширений перелік реквізитів для додаткових інформаційних рядків при створенні документу по типу вихідних даних «Рядки локального кошторису»;

– до переліку реквізитів для всіх типів рядків додані «Числові параметри»;

– надана можливість створювати, запам’ятовувати та використовувати вирази;

– до існуючої можливості формування та виведення підсумків по зазначеним рядкам, додана нова можливість – створення та ведення накопичувачів.

Крім того, для зберігання файлів описів документів Користувача організована папка «ImDocUse». В папку занесені приклади, створені вже з використанням нових можливостей.

Примітка. У розділі Довідка оновлено документ-роз’яснення «Розробка документів Користувача» з урахуванням вищенаведених доповнень. Для більш докладного вивчення раніше існуючого та нового функціоналу механізму «Розробка документу Користувача» пропонуємо ознайомитися з ним.

 

 1. При редагуванні позицій локального кошторису типу РРР до складу реквізитів заголовку додані «Числові параметри позиції», значення яких діють локально на всі рядки, що належать тілу РРР.

 

 1. У будовах типу П (прибуток від собівартості) передбачено наступні нові можливості:

11.1 Норма прибутку від вартості робіт (числовий параметр Н199) може буде внесена в окрему позицію або виділену групу позицій локального кошторису.

11.2 Для формування вихідних документів «Договірна ціна комерційна» та «Акт приймання виконаних робіт у формі комерційного кошторису» на підставі даних щодо вартості матеріалів та устаткування, наведених у Підсумковій відомості ресурсів, у перелік Ознак для Договірної ціни і Підрядника додана відповідна ознака.

11.3 У вихідних документах «Локальний кошторис», «Договірна ціна», «Акт приймання виконаних робіт» друк рядків типу «розділ» та «локальний кошторис» доповнений інформацією щодо будівельного об’єму (якщо він був заданий в параметрах) та показника одиничної вартості.

 1. До переліку ознак для Договірної ціни додана ознака «Друк повного складу інших супутніх витрат (в тому числі)». Якщо зазначена ознака активізована, то у вихідному документі «Договірна ціна» під рядком «Інші супутні витрати» (розрахунок №8) перелічуються усі витрати, які до нього віднесені.

 

 1. Розширений перелік можливостей для використання індивідуальної заробітної плати:

13.1 При завданні значення індивідуальної заробітної плати на позицію локального кошторису (кнопка Shift+Z або відповідний пункт меню у параметрах позиції ЛК) надана можливість задавати або загальне значення індивідуальної заробітної плати для всіх робітників, або  її складові: значення заробітної плати основних робітників та значення заробітної плати робітників, що обслуговують машини.

13.2 Передбачення можливість внесення і використання індивідуальної заробітної плати всіх робітників у регіонах з ресурсними ринковими розцінками.

 1. У підсистемах Кошторисні документи та Договірна ціна надана можливість вносити позиції з нульовою кількістю.

 

 1. Змінено формат деяких текстових файлів для внесення інформації:

15.1 Форматом файлу для внесення інформації у регіон для ресурсів передбачена можливість врахування вартості оренди для машин першої частини.

15.2 Форматом файлу для внесення рядків локального кошторису передбачена можливість для врахування:

– індивідуальної заробітної плати;

– значення ринкової вартості робіт (тільки для локальних кошторисів будов типу П (прибуток від собівартості)).

 1. Розширений перелік можливостей сервісу «Ув’язка ресурсів АВК з витраченими ТМЦ»:

16.1 Передбачений вибір пріоритету автоматичної ув’язки в першу чергу: по співпадінню найменувань ресурсу з найменуванням ТМЦ (за умовчанням) або згідно з  «Довідником відповідності»;

16.2.  Передбачений пріоритет вибірки даних ТМЦ за номерами складів та встановлення першої черги вибірки;

16.3. В вихідний документ «Таблиця відповідності матеріалів АВК і ТМЦ» додано дані щодо номеру складу.

Примітка: У розділі «Довідка» оновлено документ-роз’яснення «Ув’язка ресурсів АВК з ТМЦ, зареєстрованими в бухгалтерії» з урахуванням вищеописаних доповнень.

 1. У форматі файлів OUTBOX розширений перелік інформації, що виводиться, щодо вартісних та кількісних показників для опису локальних кошторисів та заголовків розділів локальних кошторисів.

Для опису локальних кошторисів :

– загальна кошторисна вартість;

– загальна кошторисна трудомісткість;

– загальна заробітна плата;

– середній розряд робіт;

– показник одиничної вартості (вираховується при умові наявності будівельного об’єму для локального кошторису).

Для опису заголовків розділів локальних кошторисів заносяться (у поточній редакції реалізовано тільки для будов П, розповсюдження на інші типи будов планується у наступному оновленні):

– кількість;

– одиниця виміру;

– показник одиничної вартості (вираховується при умові наявності кількості та одиниці виміру);

– загальна кошторисна вартість.

Зазначені зміну у описі формату OUTBOX (знаходиться у розділі «Довідка») виділені червоним кольором.

 1. В підсистемах Кошторисні документи та Договірна ціна, в екрані редагування ресурсів у складі позиції-роботи локального кошторису (Ф130-1) надана можливість внесення фактичної витрати на об’єм позиції. Передбачено два поля для внесення значень:

– витрата за нормою;

– витрата з урахуванням прийнятих числових параметрів.

Примітка: подібна можливість вже існує у підсистемі Підрядник. Але, при редагуванні витрати на об’єм у підсистемі Підрядник, діючі у позиції Числові параметри не враховуються.

 1. В перелік вихідних документів підсистем Договірна ціна та Підрядник додана нові форми:

– Договірна ціна комерційна в скороченій формі (без винесення вартості матеріалів із позиції);

– Акт приймання виконаних робіт у скороченій формі комерційного кошторису (без винесення вартості матеріалів із позиції).

 

В оновленні  АВК-5 редакції 3.5.1 виправлені помилки редакції 3.5.0

 1. У локальних кошторисах, в яких присутні окремі позиції типу «матеріал» невірно друкувалися підсумкові значення у рядках:

– Всього по розділу;

– Всього по кошторису.

 1. При внесенні інформаційних моделей не заносилася інформація щодо показників прибутку та адміністративних витрат в облікові реквізити і параметри об’єкту.
 2. В комерційній договірній ціні (скорочена форма) невірно друкувалося підсумкове значення вартості робіт.

Нове в АВК-5 редакції 3.4.2* в порівнянні з редакцією 3.4.1.1

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.4.2* передбачено наступне:

 1. У нормативно-довідковій інформації (НДІ) внесені:

1.1. СОУ Д.2.2-33422747-001:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування фасадних систем скріпленої теплоізоляції BAUMIT», узгоджений ТК 311 (лист від 27.06.2019 р. №242) і затверджений наказом ТОВ «Бауміт Україна». Нормам присвоєно пошуковий образ БМ …

1.2. Зміна №3 СОУ Д.2.2-32794511-009:2011 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги та аеродроми», узгоджена ТК 311 (лист від 28.01.2019 р. №217) і затверджена наказом ТОВ «Дорожнє будівництво «АЛЬТКОМ».

1.3. Зміна №3 СОУ Д.2.7-32794511-010:2011 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Машини для дорожнього і аеродромного будівництва», узгоджена ТК 311 (лист від 28.01.2019 р. №217) і затверджена наказом ТОВ «Дорожнє будівництво «АЛЬТКОМ».

1.4. Зміна №1  СОУ Д.42.1-37641918-034:2018 «Дорожні машини та механізми. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів», прийнята  наказом Укравтодора від 4.07.2019 р. № 203.

1.5. Зміна №1  СОУ Д.42.1-37641918-082:2018 «Дорожні машини та механізми. Ресурсні кошторисні норми будівельних машин та механізмів для експлуатаційного утримання», прийнята наказом Укравтодора від 4.07.2019 р. № 206.

1.6. Зміна №1  СОУ Д.42.1-37641918-035:2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи», прийнята наказом Укравтодора від 4.07.2019 р. № 204.

1.7. Зміна №1  СОУ Д.42.1-37641918-071:2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання», прийнята наказом Укравтодора від 4.07.2019 р. № 205.

1.8. Внесені зміни в «Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання. Частина 1. Ремонт парових котлів, водогрійних котлів і допоміжного котельного обладнання» СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-602/56:2011. Лист ДП «Львівське конструкторське бюро» від 24.10.18 року №09 / 03-344.

1.9. СОУ Д.2.4-38470464-005:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Улаштування покрівлі з гідроізоляційних покрівельних мембран Баудер», узгоджений ТК 311 (лист від 13.06.2019 р. №239) і затверджений наказом ТОВ «РЕНОБАУ». Нормам присвоєно пошуковий образ КМ5 …

1.10. СОУ Д.2.4-38470464-006:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Утеплення покриттів плитами із поліізоціанурату Баудер ПІР», узгоджений ТК 311 (лист від 13.06.2019 р. №239) і затверджений наказом ТОВ «РЕНОБАУ». Нормам присвоєно пошуковий образ КМ6 …

1.11. СОУ Д.2.2-31575976-005:2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Відновлення трубопроводів гнучкими полімерними рукавами», узгоджений ТК 311 (лист від 26.11.2018 р. №195) і затверджений наказом ТОВ «АВТО-М». Нормам присвоєно пошуковий образ АМ5 …

1.12. СОУ Г.1-31575976-007:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми з утримання будівель та споруд. Технічний огляд трубопроводів», узгоджений ТК 311 (лист від 10.07.2019 р. №248) і затверджений наказом ТОВ «АВТО-М». Нормам присвоєно пошуковий образ АМ7 …

1.13. СОУ Д.2.7-31575976-006:2018 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для виконання робіт з відновлення трубопроводів гнучкими полімерними рукавами» узгоджений ТК 311 (лист від 26.11.2018 р. №195) і затверджений наказом ТОВ «АВТО-М».

1.14. СОУ Д.2.7-31575976-004:2017 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для виконання робіт з санації трубопроводів» узгоджений ТК 311 (лист від 25.05.2017 р. №90) і затверджений наказом ТОВ «АВТО-М».

1.15. Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів (станом на 03.10.2019 р.).

 

 1. Згідно СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-103/102:2014 Правила визначення вартості реконструкції, капітального і поточного ремонту основного і допоміжного обладнання гідроелектростанцій. Методичні рекомендації (в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 28 серпня 2019 р № 395) змінені:

– усереднені показники кошторисної вартості людино-години з ремонту основного і допоміжного обладнання гідроелектростанцій (ТС №19);

– відповідні усереднені показники для визначення ЗВР, прибутку та адміністративних витрат.

 

 1. Виправлена помилка формування переліку об’єктів для вихідного документа Довідка КБ-3 (помилка виявлялась при умові наявності більше ніж 9 об’єктів однієї глави).

 

 1. Вбудованим розрахунком вартості експертизи (П123), для об’єктів з класом наслідків (відповідальності) СС1 передбачена можливість визначити вартість комплексної експертизи: одночасно експертизи кошторисної частини та експертизи з питань міцності, надійності, довговічності проєкту будівництва.

Для цього до переліку допустимих значень параметру Н123 (параметр, що визначає напрямок експертизи) додано значення «4». При заданих значеннях Н123=4 та КСС=1 (клас наслідків), вартість комплексної експертизи визначається як підсумок вартості експертизи кошторисної частини та експертизи з питань міцності, надійності, довговічності проєктів будівництва.

Звертаємо увагу, що нове значення параметру Н123 доступне у будовах, створених у редакції 3.4.2, а також у будовах, створених до редакції 3.4.2 ПІСЛЯ оновлення даних на основі поточного блоку настройки.

Примітка: Незалежно від заданих значень параметрів Н123 та КСС, розрахункове значення вартості експертизи буде співставлятися з мінімальною вартістю експертизи проєктів будівництва (Примітка 2. Додатка Е ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013). За результатами такого співставлення програма автоматично обирає значення вартості експертизи для подальших розрахунків.

 

 1. Внесені зміни в екран для вибору вихідного даного в кошторисний розрахунок і реалізовано пошук в переліку параметрів, запропонованих в якості реквізиту для вихідних даних при створенні кошторисного розрахунку в іншій витраті.

 

 1. У сервісі «Розробка документів Користувача», для документів по типу вихідних даних «Рядки локального кошторису» розширений перелік реквізитів.

До існуючих реквізитів для типу рядка «Позиція локального кошторису» додані:

 • трудовитрати робітників, що обслуговують машини та механізми,
 • ринкова розцінка (для будов П),
 • норма прибутку від вартості робіт та накладних витрат (для будов П),
 • норма прибутку від вартості матеріалів підрядника (для будов П),
 • прибуток від вартості робіт та накладних витрат на одиницю (для будов П),
 • прибуток від вартості матеріалів підрядника на одиницю (для будов П),
 • адміністративні витрати на одиницю (для будов П),
 • загальна вартість одиниці.

Для всіх типів рядків у якості реквізитів для внесення додані «Параметри-характеристики будови» і «Підсумкові дані суб’єкта».

Крім того, в переліку реквізитів організований пошук по контексту найменування або ідентифікатора.

В папку Data внесений файл опису документа Користувача “Дефектний акт” (def_akt.imdp). Даний опис документа Користувача формує відповідний вихідний документ в цілому по будові з відображенням матеріально-технічних ресурсів, закладених всередині позицій локальних кошторисів типу “робота”.

 

 1. Передбачена можливість друку у вихідному документі Відомість ресурсів «Обґрунтування ціни ресурсу». Для цього до переліку ознак друку внесена ознака «Додавання обґрунтування ціни до найменування при друку Відомості ресурсів».

 

 1. При розрахунку транспортних витрат в складі кошторисної вартості матеріалів і обладнання в режимі «Розрахунок (дані підрядника)» – екран Ф58 «Спосіб розрахунку провізної плати» – уточнені, зроблені більш інформативними найменування доступних в АВК5 способів розрахунку в режимі «з виділенням трудовитрат». Для способу «Універсальна методика …» за замовчуванням прийнято варіант розрахунку ціни транспортних витрат, коли кузов автомобіля заповнений на 100%, ознака Пцп = 0).

Нове в АВК-5 редакції 3.4.1.1 в порівнянні з редакцією 3.4.1

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.4.1.1 передбачено наступне:

 1. До нормативно-довідкової інформації (НДІ) додані:

1.1. СОУ Д.2.2-40781863-001:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Підсилення та закріплення ґрунтів основ із застосуванням технологій SPT», погоджені ТК 311 (лист №222 від 17.05.2019р.) та затверджені наказом ТОВ «СПТ Україна». Нормам наданий пошуковий образ СТ1…

1.2. СОУ Д.2.2-40781863-002:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Гідроізоляція та герметизація конструкцій, заповнення порожнин за конструкціями, заблокове, міжблокове та контрольне нагнітання при будівництві тунелів із застосуванням технологій SPT», погоджені ТК 311 (лист №222 від 17.05.2019р.) та затверджені наказом ТОВ «СПТ Україна». Нормам наданий пошуковий образ СТ2…

1.3. СОУ Д.2.7-40781863-001:2019 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для підсилення ґрунтів та гідроізоляції й герметизації конструкцій із застосуванням технологій SPT», погоджені ТК 311 (лист №222 від 17.05.2019р.) та затверджені наказом ТОВ «СПТ Україна».

1.4. СОУ Д.2.4-40438660-001:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Відновлення трубопроводів гнучкими полімерними рукавами», погоджені ТК 311 (лист №207 від 29.01.2019р.) та затверджені наказом ТОВ «ОРНІ ГРУП». Нормам наданий пошуковий образ ОГ1…

1.5. СОУ Д.2.7-40438660-001:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для відновлення трубопроводів гнучкими полімерними рукавами», погоджені ТК 311 (лист №207 від 29.01.2019р.) та затверджені наказом ТОВ «ОРНІ ГРУП».

 1. Виправлені наступні помилки:

2.1. Неправильно визначався розмір екрану «Ресурси будови/об’єкту/локального кошторису/позицій, що виділені». Із-за цього, у деяких випадках, не всі розділи ресурсів виводилися на екран.

2.2. При визначенні транспортних витрат з виділенням трудовитрат за універсальною методикою (Наказ № 43 Мінтрансу України) при використанні самоскидів з причепами невірно відображалися результати проміжних розрахунків у відповідних екранних та вихідних формах документів.

3. З урахуванням роз’яснень ТК 311 №252 від 19.07.2019 р., внесені зміни до розрахунку вартості проектних робіт для об’єктів телекомунікаційних мереж загального користування (витрата П122, ПО=8): розрахункова база, до якої застосовуються усереднені відсоткові показники визначається відповідно до п 5.2 ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013 (вартість будівельних робіт за підсумками глав 1-9 та частка вартості устаткування).

 1. Доповнений перелік доступних реквізитів для формування документів Користувача:

4.1. Для типу вихідних даних «Рядки локального кошторису», для інформаційних рядків «Об’єктний кошторис», «Локальний кошторис», «Позиція» доданий реквізит «Примітка Користувача».

4.2. Для типу вихідних даних «Ресурси», для інформаційного рядку «Будівельні машини та механізми» до реквізитів додані складові для розрахунку мастильних матеріалів (за даними Підрядника):

– витрата та ціна моторної оливи;

– витрата та ціна пластичних мастил;

– витрата та ціна трансмісійних мастил;

– витрата та ціна спеціальної оливи.

Нове в АВК-5 редакції 3.4.1 в порівнянні з редакцією 3.4.0

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.4.1 внесені актуальні дані для визначення вартості будівельних робіт, а також введено ряд наведених нижче доповнень і змін:

 1. На підставі листа ТОВ «Науково-технічний центр» «Економіка ремонтного виробництва» від 11.03.2019р. № 10-Е/1 враховані наступні розрахункові показники для визначення вартості робіт з ремонту основних фондів підприємств:

– усереднена вартість людино-години за розрядами робіт при виконанні ремонтних робіт (тарифна сітка 2) згідно Таблиці 1 Додатка 1 до листа;

– усереднена вартість людино-години за розрядами робіт при виконанні ремонтних робіт із важкими та шкідливими умовами праці (тарифна сітка 3) згідно Таблиці 2 Додатка 1 до листа;

– усереднена вартість людино-години за розрядами робіт для верхолазних робіт (тарифна сітка 4) згідно Таблиці 3 Додатка 1 до листа;

– усереднена вартість людино-години водолазів за класами (тарифна сітка 11) згідно Таблиці 4 Додатка 1 до листа;

– усереднені показники для визначення розміру кошторисного прибутку за видами робіт згідно Додатку 4 до листа.

2. Внесені усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів (станом на 01.06.2019 року).

 1. До нормативно-довідкової інформації (НДІ) додані:

3.1. СОУ Д.2.4-01190043-001:2013 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Регулювання зусиль у постійних відтяжках металевих радіотелевізійних щогл», узгоджених Мінрегіоном України (лист від 23.07.2013 №8/15-229-13) і затверджених Наказом Концерном «Радіомовлення, Радіозв’язку і Телебачення». Нормам присвоєно пошуковий образ ТВ1 …

3.2 СОУ Д.2.2-33053410-001:2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Підсилення залізобетонних конструкцій матеріалами з вуглецевими волокнами ТМ Sika», узгоджених Технічним комітетом стандартизації ТК 311 (лист від 10.12.2018 №198) і затверджених Наказом ТОВ «СІКА Україна». Нормам присвоєно пошуковий образ СУ1…

 1. У вбудованому розрахунку “Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами” (інша витрата П145) реалізовані додаткові можливості – облік фактичних дат будівельного процесу через відповідні їм коефіцієнти інфляції.

4.1. Облік дати кошторисних цін будівництва (вона вказується в Зведеному кошторисному розрахунку і в Договірної Ціні) – через відповідний коефіцієнт інфляції від дати кошторисних цін будівництва до 1 січня першого року будівництва – новий параметр-характеристика КС1454;

4.2. Облік дати початку будівельних робіт першого календарного року будівництва – через відповідний коефіцієнт інфляції на цю дату; цей параметр визначається Користувачем на основі прогнозного коефіцієнта інфляції першого року будівництва (КС1451) – новий параметр-характеристика КС1455;

4.3.Облік дати закінчення робіт у другому календарному році будівництва – через коефіцієнт інфляції на дату закінчення робіт; цей параметр в редакції програми 3.4.1 уточнюється Користувачем в складі рядка Вихідних даних вбудованого кошторисного розрахунку на основі прогнозного числового значення коефіцієнта інфляції другого року будівництва (КС1452).

4.4. При формуванні розрахункових коефіцієнтів, що відповідають різним коефіцієнтам інфляції, прийнято (відповідно до листа Мінрегіону України 26.03.2015 №7/15-3282), що інфляція, яка перевищує 10% враховується з коефіцієнтом 1,0 і впливає на кошторисні ціни стрибкоподібно, один раз , але в свою повну відсоткову міру.

4.5. У стандартному вбудованому розрахунку за замовчуванням, як і раніше, прийнято, що будівництво триває один рік – протягом всього першого календарного року.

 1. Перенесення будови із підсистеми «Договірна ціна» до підсистеми «Підрядник», а також перехід до наступного звітного періоду/наступної частини звітного періоду доповнені аналізом на наявність інших витрат, у яких вартість або/та трудовитрати задані числовими значеннями. Якщо у будові присутні такі витрати, то внаслідок аналізу програма надасть відповідне інформаційне попередження та буде сформований протокол з переліком таких витрат.

Примітка: Числові значення вартості або/та трудовитрат у затратах не процентуються автоматично в залежності від об’єму виконаних робіт у поточному періоді. Крім того, при переході на наступний звітний період числові значення показників в таких витратах будуть перенесені повністю.

Нагадуємо, що відмовитися від числових значень показників витрат можна декількома способами:

        – видалити числові значення безпосередньо у кожній окремій витраті;

        – при перенесенні будови із підсистеми «Договірна ціна» до підсистеми «Підрядник» в екрані Ф154-2 актуалізувати ознаку «Скидання вартісних показників інших витрат»;

        – при редагуванні реквізитів будови для «Договірної ціни» або «Акта КБ-2В», у вкладці «Показники витрат» актуалізувати ознаку «Відмова від числових значень вартісних показників інших витрат» та вийти зі збереженням.

Нове в АВК-5 редакції 3.4.0 в порівнянні з редакцією 3.3.3.1

1. Враховані наступні розрахункові показники:

1.1 На підставі листа Міністерства соціальної політики України від 08.08.2018 № 78/0/206-18 середньомісячна тривалість робочого часу для відповідних тарифних сіток становить 166,08 годин;

1.2 Запропонована за замовчуванням середньомісячна заробітна плата для тарифних сіток 1,18,12 і 20 прийнята на рівні мінімально допустимого значення, яке може бути враховане при складанні інвесторської кошторисної документації. Відповідно до Наказу Мінрегіону від 27.07.2018 № 196, на підставі даних, оприлюднених на офіційному веб-сайті Державної служби статистики щодо середньомісячної заробітної плати у будівництві за 2018 рік та індексу споживчих цін на 2019 (Сценарій 1), затвердженого Постановою КМУ № 546 від 11.07.2018) зазначений рівень складає:

7845 грн. х 108,7/100 = 8527,52 грн;

1.3 Запропонована за замовчуванням середньомісячна плата для тарифної сітки 17 визначена виходячи з усереднених показників вартості людино-години, що наведені у Зміні №2 до нормативного документа ГКД 34.08.601-2003 у Таблиці Б.3 (станом на 1 грудня 2018р);

1.4 Запропонована за замовчуванням середньомісячна заробітна плата для тарифних сіток 21 та 22 визначена виходячи з рекомендацій щодо рівня кошторисної заробітної плати, наданих у Листі ДП «СхідГЗК» №04-10/1503 від 25.02.2019 р;

1.5 Внесені усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, які розраховані станом на 01.03.2019.
1.6 Внесені усереднені показники вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом станом на 01.03.2019.
1.7 У вбудованому розрахунку заробітної плати, який реалізовано згідно з Порядком у редакції Наказу Мінрегіонбуду України від 20.10.2016 № 281, актуалізовані прийняті за умовчанням вихідні дані для розрахунку тарифної частини середньомісячної заробітної плати:
– для параметра ЗПмін (розмір прожиткового мінімуму встановлений для працездатних осіб на 1 січня 2019 року) занесено значення 1921 грн;
– для параметра Кмін (коефіцієнт переходу від прожиткового мінімуму до гарантованого розміру тарифної ставки (окладу) працівника, який виконує просту некваліфіковану роботу) занесено значення 2,31.

2. У відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України № 546 від 11 липня 2018 року, прийняті наступні прогнозні індекси інфляції:
– на 2019 рік – 110,1%;
– на 2020 рік – 108,2%.
Крім того, внесені зміни до запропонованого кошторисного розрахунку інфляції, завдяки яким необхідність використання коефіцієнта 0,5 у розрахунковій формулі в залежності від розміру індексу інфляції визначається автоматично.

3. У вбудованих розрахунках інфляції та ризиків використана нова змінна «Код основного документу» (КОД) . Ця змінна визначає в якій підсистемі (Кошторисні документи, Договірна ціна, Підрядник) формується основний вихідний документ. Змінна представлена в Параметрах-характеристиках, формується автоматично, недоступна для редагування, може прийматися до кошторисних розрахунків і, відповідно, керувати розрахунками.
Запропоновані нові розрахунки передбачають у підсистемах Договірна ціна та Підрядник зменшення вартості прямих витрат за рахунок віднімання вартості ресурсів та устаткування Замовника, а також вартості зворотніх матеріалів.

4. Керуючись перевиданням СОУ 42.1-37641918-050:2018 «Правила визначення вартості робіт з капітального ремонту автомобільних доріг» та СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Правила визначення вартості з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг» передбачені наступні зміни у «дорожніх» будовах і блоках настройки:
– враховані чинні показники та характеристики для визначення прибутку, загальновиробничих, адміністративних та інших витрат;
– змінено алгоритм вибору вищезазначених показників (як у звичайних будов);
– у перелік блоків настройки, до існуючих «дорожніх» блоків настройки для капітального ремонту і експлуатаційного утримання доріг, доданий блок настройки для поточного ремонту.

5. У форматі ИБД редакції 5.2 були погоджені и додані наступні зміни:
– передбачено ознака «оренда» у вартості експлуатації будівельних машин та механізмів;
– відкоригований обмін інформацією, яка стосується вартості «дорожніх» будов у відповідності до перевиданих СОУ.
В поточній редакції ПК АВК передбачено виведення формату ІБД редакції 5.2. та формату ІБД редакції 5.1. Слід зазначити, що формат ІБД редакції 5.1 не може бути створений для «дорожніх» будов та будов, в яких були застосовані позиції із нових розділів НДІ.

6. Надана можливість приймати і вносити у будову наступні результати розрахунків із програмних комплексів для визначення вартості проектно вишукувальних робіт:
– клас наслідків (відповідальності) об’єкту;
– кошти на утримання служби замовника;
– кошти на здійснення технічного нагляду;
– кошти на надання послуг інженера-консультанта;
– вартість вишукувальних робот;
– вартість проектних робот;
– вартість експертизи проектної документації;
– кошти на здійснення авторського нагляду.
Для цього було розроблено і погоджено з ПК АС4-ПИР формат файлу для для обміну даних. Для прикладу в папку Data доданий файл АС_AVK.txt
Для занесення результатів розрахунків із АС4-ПИР необхідно звернутися до нового пункту «Інших витрат» будови «Ввести текстовий файл з результатами розрахунків із ПК ПВР» і вибрати потрібний файл. Після цього, за допомогою ознаки включити/виключити, потрібно визначити для яких саме витрат потрібно занести вже розраховані значення із обраного файлу. До витрат будови будуть занесені значення, які відміченні ознакою «включено» з урахуванням заокруглення прийнятого по будові.
Слід зазначити, що ознака «Включити/виключити» прийнята для Глави або для відповідної витрати будови не впливають на внесення інформації із файлу ПВР.

7. Запропоновані нові можливості при роботі з будовами на будівельні та ремонтні роботи (прибуток від собівартості) та ринковими розцінками:
7.1 Параметр «Реквізитів будови» «Норма прибутку від вартості робіт і інших витрат» поділений на два параметра:
– «Норма прибутку від вартості інших витрат», який задається тільки в «Реквізитах будови»;
– «Норма прибутку від вартості робіт», який задається як в «Реквізитах будови», так і за допомогою числового параметру Н199. Завдяки цьому норма прибутку від вартості робіт може бути уточнена для окремого об’єкта, локального кошторису, групи позицій локального кошторису.

7.2 Введена ознака «Подвійна нумерація в Акті у формі комерційного кошторису». При виборі цієї ознаки номер позиції «Акту приймання виконаних робіт» буде мати два значення: поточний номер і через дробову риску номер цієї позиції у відповідній «Договірній ціні у розгорнутій формі».

7.3 Додана можливість уведення/виведення інформаційних моделей регіонів ринкових розцінок.

8. До нормативно-довідкової інформації (НДІ) додані:

8.1. СОУ Д.2.2-34867717-001:2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автоматичне дугове зварювання сварка ванним способом плавким мундштуком стиків трамвайних та залізничних рейок», погоджені ТК 311 (лист від 23.11.2018 №192) та затверджені наказом ТОВ «ІНПАТ». Нормам наданий пошуковий образ НП1…

8.2 СОУ Д.2.2-31101383-001:2018 «Ресурсні кошторисні норми на будівельні роботи. Утеплення поверхні стін теплоізоляційною сумішшю ТЕПЛОВЕР LIGHT шаром 40 мм», погоджених ТК 311 (лист від 20.11.2018 №191) та затверджені наказом ТОВ «НПП «Укрвермікуліт». Нормам наданий пошуковий образ УВ1…

8.3 СОУ Д.2.2-31101383-002:2019 «Ресурсні кошторисні норми на будівельні роботи. Утеплення поверхні теплоізоляційної сумішшю BAUWER», погоджені ТК 311 (лист від 29.01.2019 №208) та затверджені наказом ТОВ «НПП «Укрвермікуліт». Нормам наданий пошуковий образ УВ2…

8.4 СОУ Д.2.4-40090765-001:2018 «Кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги» змінено на СОУ Д.2.4-40090765-001:2019 «Кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги», погоджені ТК 311 (лист від 28.01.2019 №215) та затверджені наказом ТОВ «СЛАВДОРСТРОЙ». Нормам наданий пошуковий образ СД1…

9. При роботі з НДІ передбачено:

9.1 На загальному екрані НДІ (Ф121) доданий керуючий елемент «?» для швидкого пошуку вказаного розділу НДІ.

9.2 До пошуку, при редагуванні ресурсної частини позицій НДІ типу «робота», внесені уточнення, завдяки яким можна включити або виключити ресурси по проекту.

9.3 НДІ Користувача розділена на дві частини:
– позиції власної розробки;
– позиції сторонніх розробників.
При перенесенні інформації із Тимчасової НДІ до власної НДІ у Користувача є можливість самостійно обрати до якого складу позицій має бути занесена інформація. Після занесення, приналежність може бути змінена при редагуванні НДІ Користувача.

10. При роботі з регіонами для ресурсів передбачено:

10.1 Регіональні ціни на енергоносії із розділу НДІ «Будівельні матеріли, вироби і конструкції» (С1999-90…) в будові будуть враховуватися ще і при визначені вартості експлуатації будівельних машин і механізмів.

10.2 При внесенні або редагуванні значення відпускної ціни у регіоні перебачено використання вбудованого калькулятора.

11. Додана можливість внесення або поповнення наявної інформації у «Переліку класифікаторів для заміни ресурсів» із текстового файлу.
Для створення нового класифікатора на основі текстового файлу необхідно в екрані «Класифікатори замін» (Ф257) виконати дію «Уведення текстового файлу».
Для поповнення існуючого класифікатора необхідно, знаходячись у тілі класифікатора (Ф258), виконати дію «Уведення текстового файлу».
Опис текстового файлу розміщено в розділі «Довідка». Приклад текстового файлу klas_res.txt додан у папку Data.

12. Спрощена задача з обліку індивідуальних даних щодо величини заробітної плати основних робітників у складі вартості одиниці позицій локального кошторису типу «робота» за допомогою автоматизації визначення значень відповідних числових параметрів.
Для цього до переліку «Параметрів» екранного локального кошторису доданий пункт меню «Задати індивідуальну зарплату основних робітників у вартості одиниці». Цей пункт меню відкриває екран, в якому можна буде ввести значення заробітної плати основних робітників «в лоб». Після внесення даних та виходу із екрану по кнопці «Застосувати», програма автоматично розрахує і внесене необхідне значення числового параметра відповідно до номеру тарифної сітки (Н24 – Н132). Визначена таким чином заробітна плата в екрані локального кошторису буде виділена синім кольором.
Для скидання індивідуальних даних про заробітну плату передбачено пункт меню «Відмовитися від індивідуальної зарплати основних робітників».
Пункти меню доступні як для окремо розташованих позицій типу «робота», так і для виділеної групи позицій.

13. При використанні сервісу «Очистка будови» надана можливість конкретизувати від яких саме змін і які саме ресурси мають бути «очищені». Для цього в екрані Ф240 додана вкладка «Ресурси», яка складається із:
– спеціальні ресурси;
– будівельні машини (1 частина);
– будівельні машини (2 частина);
– матеріали.

14. У списках об’єктів та локальних кошторисів підсистеми «Підрядник» передбачена нова позначка «$». Зазначена позначка з’являється перед номером відповідного суб’єкту списку у разі наявності у ньому залишків.

15. Для швидкого переходу на сайт/форум розробників, а також на форум «Усе про АВК5, усе для АВК5» у перелік «Довідки» додані відповідні посилання.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТОВАРИ

АС-4 Будкомплекс планування
АС-4 Будкомплекс планування
підходить для побудови календарних графіків, тобто визначення термінів проектування й будівництва; для створення графіку фінансування, для створення графіків ПОС і ППР. Графіки можна експортувати в ПК MS project. Також цей програмний продукт допоможе розподілити роботу за конкретними виконавцями й сформувати акти виконаних робіт. Для роботи з цим комплексом кошториси складаються в будь-яких програмних продуктах, що підтримують формат ІБД.
не оцінено 4,152.00  Додати в кошик
АС-4 Будкомплекс Повний
АС-4 Будкомплекс Повний
Дозволяє створювати всі види кошторисів на всіх стадіях інвестиційого процесу, вести виконання, формувати акти виконаних робіт, розподіляти роботу за виконавцями, будувати календарні графіки й графіки фінансування, створювати графіки для ПОС і ППР, експортувати графіки в ПК MS project, а також обмінюватися інформацією зі всіма кошторисними ПК, що підтримують формат ІБД. Цей ПК дозволяє створювати, зберігати й використовувати в подальшому укрупнені кошторисні норми – УКН, і укрупнені показники кошторисної вартості – УПКВ.
не оцінено 6,288.00  Додати в кошик
АС-4 Будкомплекс Розширений
АС-4 Будкомплекс Розширений
Розрахунок вартості будівельних робіт. Локальні, об'єктні та зведені кошториси. Взаєморозрахунки за виконані будівельні роботи. Графік виконання. Зручний інтерфейс та завжди актуальна нормативна база.
не оцінено 7,788.00  Додати в кошик
АС-4 Нерухомість
АС-4 Нерухомість
Програмний комплекс для визначення вартості проектних, науково-проектних, дослідницьких та вишукувальних робіт. Він має повну базу кошторисних норм України для всіх необхідних розрахунків, а також базу об’єктів-аналогів. Цю базу можна використовувати на ранніх стадіях проектування.
не оцінено 6,048.00  Додати в кошик
АС-4 ПВР+
АС-4 ПВР+
Програмний комплекс для визначення вартості проектних, науково-проектних, дослідницьких та вишукувальних робіт. Він має повну базу кошторисних норм України для всіх необхідних розрахунків, а також базу об’єктів-аналогів. Цю базу можна використовувати на ранніх стадіях проектування.
не оцінено 5,256.00  Додати в кошик
ІДС «Зодчий»
ІДС «Зодчий»
Інформаційно-довідкова система (ІДС) «Зодчий» призначена для створення і ведення комп`ютерних архівів нормативної, законодавчої  і інструктивно-методичної інформації в області будівництва.
не оцінено 1,999.00  Додати в кошик